Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК

Навчально-методична робота

 

За останні 5 років фахівцями кафедри видано 3 підручники, 8 навчальних посібників та 1 довідник.

Список навчальної літератури, виданої працівниками кафедри:

1. Теплофізичні властивості харчових продуктів: довідник /М.М. Жеплінська, В.П. Василів. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021. – 206 с.
2.Технологічне обладнання рибопереробної галузі: навчальний посібник / Ю.Г. Сухенко, В.В. Сарана, В.П. Василів, З.А. Бурова; за ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К. : НУБіП України, 2019. – 452 с.
3.Сухенко Ю.Г., Паламарчук І.П., Жеплінська М.М., Муштрук М.М., Журавель Д.П. Надійність обладнання харчової галузі. Навчальний посібник. – К.: ЦП «Компринт», 2019. – 370 с.
4.Сухенко Ю.Г., Жеплінська М.М., Пасічний В.М., Тимошенко І.В. Оптимізація виробничих процесів: [Навчальний посібник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: Фірма «ІНКОС», 2019. – 259 с.
5.Холодильні процеси в харчових технологіях. Навчальний посібник / І.П. Паламарчук, З.А. Бурова, В.П. Василів, М.Ф. Друкований; за ред. докт. техн. наук І.П. Паламарчука. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – 370 с.
6.Сухенко Ю.Г., Паламарчук І.П., Сивак Р.І., Жеплінська М.М. Надійність обладнання галузі: переробні та харчові виробництва: [Підручник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: Фірма «ІНКОС», 2018. – 484 с.
7.Сухенко Ю.Г., Жеплінська М.М., Муштрук М.М. Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: [Навчальний посібник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: Фірма «ІНКОС», 2018. – 244 с.
8.Сухенко Ю.Г., Поліщук Г.С., Раманаускас Р.Й., Шингарева Т.І. Технологія сиру:[Підручник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – 2-ге вид., переробл доп. – К.: Фірма «ІНКОС», 2018. – 412 с.
9.Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції / Ю.Г Сухенко, В.В. Сарана, В.П. Василів, Бурова З.А. Практикум [Навчальний посібник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: ЦП "Компринт", 2018. – 589 с.
10.   Сухенко Ю.Г., Серьогін О.О., Сухенко В.Ю., Рябоконь Н.В. Ресурсозберігаючі технології в харчових і переробних виробництвах: [Підручник] / За ред. проф. О.О. Серьогіна. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. –338 с.
11.   Сухенко Ю.Г., Серьогін О.О., Муштрук М.М., Рябоконь Н.В. Інноваційні технології альтернативного енергозабезпечення харчових і переробних підприємств в прикладах і задачах: Навчальний посібник. – К. ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 256 с.
12.   Технологічне обладнання м’ясопереробних підприємств: навч. посіб. / Ю. Г. Сухенко, В. В. Сарана, В. Ю. Сухенко, В. П. Василів. / за ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: НУБіП України, 2016. – 517 с.
13.   Технологічне обладнання та лінії для переробки водних біоресурсів / Ю.Г. Сухенко, В.В. Сарана, Ю.І. Бойко, В.Ю. Сухенко, навч. посіб. / За ред.. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 253.
14.   Сухенко Ю.Г., Поліщук Г.Є., Раманаускас Р.Й., Шингарева Т.І. Технологія сиру: [Підручник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 412 с.
15.   Сухенко Ю.Г., Стадник І.Я., Василів В.П. та ін. Технологічне обладнання для виробництва виробів з борошна. Частина 1. Хлібопекарське виробництво: [Навч. посібник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка.– К.:НУБіП України, 2015.– 388с.
16.   Сухенко Ю.Г., Сухенко В.Ю., Муштрук М.М. М'ясо - молочне обладнання первинної переробки сировини. Практикум: [Навчальний посібник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К. ЦП «КОМПРІНТ», 2015. – 387 с.
17.   Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М., Сухенко В.Ю. Основи механіки і надійності обладнання галузі. Практикум: [Навчальний посібник]. – К.: ЦП «КОМПРІНТ», 2015. – 273 с.
18.   Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М., Валіулін Г.Р. Основи механіки і надійності обладнання галузі. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: НУБіП України, 2014. – 262 с.
19.   Сухенко Ю.Г., Сарана В.В., Сухенко В.Ю. Технологічне обладнання та лінії молокопереробних підприємств: [Навч. посібник] / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: ЦП “КОМПРИНТ", 2013. – 658 с.
20.   Сухенко Ю.Г., Сарана В.В., Сухенко В.Ю. Технологічне обладнання плодоовочевих переробних виробництв: Навч. посібник / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: НУБіП України, 2012. – 421 с.
21.   Технологічне обладнання для виробництва борошна: навч. посіб. / Ю.О. Чурсінов, Дацишин О.В., І.О. Хозяєв, В.В. Сарана, С.А. Черних, В.В. Петровенко Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ: Літограф, 2012. – 176 с.
22.   Сухенко Ю.Г., Ткачук А.І., Дениско О.А. Проектування технологічних процесів переробних і харчових виробництв. Лабораторний практикум: Навч. Посібник/ За ред. проф. Ю. Г. Сухенка. – К.: ЗАТ "Нічлава", 2011. – 262 с.
23.   Основи наукових досліджень і патентознавство: навч. посібник / О.А. Лудченко, Ю.Г. Сухенко, Я.О. Лудченко, В.Ю. Сухенко. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: ВДК «Україна», 2011. – 237 с.
24.   Технологія автомобілебудування. Лабораторний практикум : навч. посіб. / Сухенко Ю.Г., Бойко Ю.I., Дубинець О.І., Сухенко В.Ю. – К.: Університет «Україна», 2011. – 161 с.
25.   Півень О.Н., Ільякова Л.І. Основи математичного моделювання процесів переробки продукції АПК: Навчальний посібник. – К.: 2010.
26.   Сухенко Ю.Г., Литвиненко О.А., Сухенко В.Ю. Надійність і довговічність устаткування харчових і переробних виробництв: Підручник. – К.: НУХТ, 2010. – 547 с.
27.   Сухенко Ю.Г., Бойко Ю.І. Технологічні основи машинобудування. Лабораторний практикум: Навч. посібник / За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: НУХТ, 2009. – 262 с.
28.   Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв: Навч. Посібник // О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв та ін.: За ред. О.В. Дацишина. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 480 с.
29.   Машини та обладнання переробних виробництв: Навч. посібник / О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, Д.С. Чубов, О.В. Мартиненко, В.А. Денисюк; За ред. О.В. Дацишина. – К.: Вища освіта, 2005. – 159 с.
30.   Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: навч. посіб. / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач; За ред. О.В. Дацишина. – К.: Мета, 2003. – 288 с.
31.   Формування зносостійких евтектичних покриттів концентрованими джерелами енергії: Навч. посібник / М.В. Кіндрачук, О.І. Дудка, Ю.Г. Сухенко, B.C. Черненко. Під ред. М.В. Кіндрачука. – К.: ІЗМН, 1997. – 119 с.
32.   Інженерна діяльність у сільськогосподарському виробництві: навч. посібник / М.Л. Крижачківський, О.В. Дацишин, В.В. Овечко та ін.; За ред. М.Л. Крижачківського. – К.: Урожай, 1996. – 176 с.
33.   Дипломне та курсове проектування: навч. посібник / Д.Г. Войтюк, О.В. Дацишин, В.С. Колісник, М.П. Барабан, Г.С. Сірий, О.М. Бистрий; За ред. О.В. Дацишина. – К.: Урожай, 1996. – 192 с.

 

 

 

 

       

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook