Здобутки кафедри

     15 травня 2024 року відбулося фінальне засідання ХІIІ «Фестивалю студентської науки - 2024» на якому було визначено кращі студентські наукові гуртки університету. Серед переможців відзначено і гурток «Інноваційні технології у харчовій промисловості» кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, яким опікуються завідувач кафедри Василів В.П. та доцент Бурова З.А.

      24 травня 2023 року в межах відзначення ювілею Національного університету біоресурсів і природокористування України в ошатній залі навчального корпусу №3 зібралися члени вченої ради, ректорату, наглядової ради та ради роботодавців, випускники і меценати. Усіх об’єднала почесна місія – відзначити кращих представників колективу з нагоди 125-річчя alma mater. Отож, Рішенням Вченої ради НУБіП України від 26 квітня 2023 року майстру виробничого навчання кафедри ПІОПП АПК Пчеліновій Наталії Михайлівні за сумлінну працю, особисті високі досягнення в діяльності, за особливі заслуги в розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України вручено медаль «ЗА ЗАСЛУГИ».

 

    За заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України та з нагоди 125-річчя з дня заснування НУБіП України нагороджено подякою та ювілейною медаллю «НУБіП України-125» Василіва Володимира Павловича.

 

     24 червня 2020 року рішенням Вченої ради НУБіП України завідувачці лабораторіями кафедри ПІОПП АПК Ільяковій Людмилі Іванівні за багаторічну плідну працю в стінах нашого університету присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК НУБіП України».

У 2020 році наукова робота «Обгрунтування основних параметрів процесу дефібринації крові з розробленим вібродинамічним інтенсифікатором» студентки Іволги Анастасії здобула 3-тє місце на Конкурсі студентських наукових робіт. Керівник роботи: д.т.н., професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Паламарчук Ігор Павлович.

 

 

22 грудня 2018 року Завідувачу кафедри Сухенку Юрію Григоровичу академією наук вищої освіти України присвоєно звання академіка. Вітаємо нашого керівника з цією визначною подією.  

 

    24 травня 2018 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на урочистому зібранні, з нагоди 120-річниці НУБіП Грамотою Верховної Ради України нагороджений завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Юрій Сухенко.

 

     В 2015 році за заслуги перед освітянським простором завідувач кафедри Сухенко Юрій Григорович  удостоєний нагороди від Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення»

 

 

В 2014 році, під керівництвом завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора Сухенка Юрія Григоровича отримані технічні умови на "Заводи мобільні для виробництва дизельного біопалива типу МЗДБ" з новим знаком якості UCSM. 

 

      Серія міні-заводів, продуктивністю від 1-ї до 10-ти тонн палива на добу розроблена у м. Києві Національним університетом біоресурсів і природокористування України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Елерон» www.biodiesel.co.ua/ (автори: докт. техн. наук, професор Сухенко Ю.Г., канд. техн. наук, доцент Сухенко В.Ю., канд. техн. наук, доцент Бойко Ю.І., контактні телефони: (044) 405-54-18; (067) 501-23-35, e-mail: [email protected]).

        Технічні характеристики заводів наведені в табл. 1. За окремим замовленням можуть бути розроблені заводи більшої потужності.

 

Таблиця 1. 

Марка заводу
Тип заводу
Продуктивність по біопаливу, тонн/добу
Габаритні розміри, м
Установлена потужність, кВт
Коефіцієнт використання за потужністю
МЗДП-1
Контейнерний,
модульний*
1,0-2,0**
8,0´2,4´2,9
44,09
0,50
 МЗДП-2
2,0
9,0´2,4´3,0
48,5
0,65
 МЗДП-3
3,0
9,5´2,4´3,1
50,2
0,70
 МЗДП-4
4,0
10,0´2,4´3,2
52,5
0,70
 МЗДП-5
5,0
12,0´2,4´3,5
55,0
0,75
МЗДП-10
стаціонарний
10,0
12,0´4,8´4,0
85,0
0,80

 Технічні характеристики малогабаритних заводів для виробництва дизельного біопалива   

Глибока переробка рослинних олійних культур і тваринних жирів на вітчизняному обладнанні за інноваційними запатентованими технологіями, для виробництва дизельного і пічного біопалива, консистентних мастил і олив, поліфункціональних присадок до мастил, масильно-охолоджувальних засобів для металообробки, мийних композицій, гліцерину для фармацевтичної промисловості, органічних добрив для сільськогосподарських підприємств, кормових добавок для худоби та птиці.

Скорочений перелік інноваційної продукції:
1. Дизельне біопаливо – повністю відповідає європейському (EN 14214), американському (ASTM D-6751) та вітчизняному (ДСТУ 6081:2009) стандартам.
2. Гліцерол – 70% високоякісного гліцерину для фармацевтичної і парфумерної промисловості.
3. Мефріпол – якісне біопаливо для котлів.
4. Раплом – паста-концентрат застосовується для обробки металів тиском (штамповка, прокатка, витягування тощо), а також  для приготування емульсору для обробки металів різанням.

 5. Раплом-емульсол – концентрат для обробки металів різанням з протизносною присадкою.
6. Пластичне мастило «Літрол» - аналог «Літола-24» для автотракторної техніки.
7. Пластичне мастило «Ріплена» - аналог «Солідолу-С».
8. Базові біосинтетичні оливи – типу індустріальних І-12А, І-20А, з протизносною присадкою.
9. Поліфункціональна присадка SPN – на основі ріпакової олії для олив і консистентних мастил (протизносна, антизадирна).
10. Трансмісійне мастило ТМ-01-PS – для автомобілів (аналоги ТАД-17і, ТАП-15в) з полі функціональними присадками SPN та «Акорокс», а також інші мастила («Соєрол», «Ріпол»).

Глибока переробка рослинних і тваринних жирів забезпечує:
1.Ресурсозбереження за рахунок поновлюваної сировини.
2. Екологічну безпеку за рахунок високої (70-85) біорозкладаємості.
3. Системність, комплексність і техніко-економічну доцільність технологій.

Технічні рішення захищені патентами України: № 73905 «Прес для одержання рослинної олії», опубл. 15.09.05, бюл. № 9; № 30417 «Спосіб отримання метилових ефірів жирних кислот ріпакової олії», опубл. 15.11.2000, бюл. №6; №71405 «Пристрій для нагрівання рідини», опубл. 15.11.04, бюл. № 11; №23758 «Спосіб отримання метилових ефірів жирних кислот ріпакової олії», опубл. 11.06.07, бюл. №8; №27524 «Установка для стабілізації суміші вуглеводнів», опубл. 12.11.07, бюл. №13; № 31696 «Роторний ректифікатор», опубл. 25.04.08 бюл. № 8; № 36177 «Роторна ректифікаційна установка» опубл. 10.10.08, бюл. № 10.

     В результаті виконання НДР за темою "Прикладні рішення створення нових способів глибинної переробки відходів жирів у енергоносії, корм і добрива" (керівник роботи: д.т.н, професор Сухенко Юрій Григорович), що здійснювалась у 2015–2016 роках досліджені відомі технології і створені нові способи переробки жирів та їх відходів у паливо – змащувальні рідини, а також обґрунтоване використання побічних продуктів синтезу біопалив для виробництва кормів і паливо-мастильних матеріалів. Доведена можливість отримання і використання в якості альтернативного рідкого палива метилових ефірів жирних кислот з жирів рослинного і тваринного походження з високим вмістом вільних жирних кислот (ВЖК). Отримані у дослідженнях результати зводяться до наступних основних висновків:

Розроблений проект технологічного регламенту і конструкція обладнання для виробництва рідкого біопалива з технічних тваринних жирів і жирових відходів переробних і харчових виробництв АПК.

Способи отримання рідкого біопалива з жирів рослинного і тваринного походження з високим вмістом вільних жирних кислот захищені 94 патентами України на корисні моделі.

Одержані результати НДР використовуються у навчальному процесі під час вивчення навчальних дисциплін на кафедрі процесів і обладнання переробки продукції АПК для студентів ОС «Бакалавр» спеціальністей «Біотехнологія» та «Харчові технології».

     Колектив співробітників і аспірантів під керівництвом професора Сухенко Ю.Г. розробив і впровадив у ВАТ „Проскурів”  (м. Хмельницький), СТОВ «Чигиринська аграрна компанія» (м. Чигирин) автоматизовані міні-заводи для виробництва дизельного біопалива з олійних культур, які пройшли приймальні випробування в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та паливо, яке отримується на цих міні-заводах відповідає європейському EN 14214:2003, американському ASTM D-6751 і національному стандарту ДСТУ 6081:2009.

 

Заводи, які відвантажені споживачам інноваційної науково-технічної продукції кафедри ПіОПП АПК.

     За розробку серії мобільних заводів для виробництва дизельного біопалива з технічних рослинних і тваринних жирів колектив кафедри, очолюваної Сухенком Ю.Г., на Міжнародній виставці «Агро-2010» одержав Золоту медаль, а на виставці «Агро-2011» Золотою медаллю була удостоєна технологія глибокої переробки жирів у широку номенклатуру паливо-мастильних матеріалів, змащувально-охолоджувальних рідин для металообробки, сировини для фармацевтичної і парфумерної промисловості.  На кафедрі, за останні 5 років захищені 2 кандидатські і 1 докторська дисертація.

Мобільні заводи для виробництва дизельного біопалива з рослинних і тваринних жирів, розроблені під керівництвом Ю.Г. Сухенка, пройшли державні приймальні випробування і ефективно працюють у м. Хмельницькому, м. Чигирині. Паливо відповідає вітчизняним і європейським стандартам.

За розробку серії мобільних заводів для виробництва дизельного біопалива з технічних рослинних і тваринних жирів колектив кафедри, очолюваної професором Сухенком Ю.Г., на Міжнародній виставці «Агро-2010» одержав Золоту медаль, а на виставці «Агро-2011» Золотою медаллю була удостоєна технологія глибокої переробки жирів у широку номенклатуру паливо-мастильних матеріалів, змащувально-охолоджувальних рідин для металообробки, сировини для фармацевтичної і парфумерної промисловості.

 

 

 

 СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ

     У 2020 році у складі збірної команди професорсько-викладацького складу НУБіП України професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Паламарчук Ігор Павлович здобув 3-тє місце в районних змаганнях.

     У 2019 році професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Паламарчук Ігор Павлович досяг високих здобутків у спорті, отримавши призові місця на турнірах з тенісу, шахів та плавання.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook