Співробітники кафедри

 

Виконувач обовязків завідувача кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент
Василів Володимир Павлович

Тел.: (044) 527-87-69

Електронна пошта: [email protected]

У 1998 році закінчив Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв». У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.
Викладає на факультеті: харчових технологій та управління якістю продукції АПК.
Науковий напрямок – електрофізичні методи інтенсифікації обробки харчової сировини та напівфабрикатів.
Автор 90 публікацій у фахових виданнях, 20 публікацій у виданнях, які входять до науково-метричних баз, 3 навчальних посібників, 12 навчально-методичних видань, 2 монографій та 10 патентів України.
  
Індекси цитування:
 
 

доктор технічних наук, професор
Паламарчук Ігор Павлович

Тел.: (044) 527-87-69

Електронна пошта: [email protected]

Закінчив у 1984 році Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”.
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію “Дослідження динаміки механічних приводів та технологічних можливостей конвеєрної вібраційної машини” за спеціальністю 05.02.03 – системи приводів та у 2008 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 05.18.12 – процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв на тему “Науково-технічні основи розроблення енергозберігаючих механічних віброприводів машин харчових і переробних виробництв” у спеціалізованій вченій раді Національного університету харчових технологій.
У 2010 році Паламарчук Ігор Павлович отримав вчене звання професора кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника.
З 2007 по 2017 рік Ігор Павлович займав посаду завідувача кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника і з 2009 по 2014 декана факультету „механізації сільського господарства”.
За досягнення в навчально-методичній, науково-дослідній та педагогічній діяльності Паламарчук І.П був нагороджений: знаком «Відмінник освіти України», дворічною стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених за 1997-1998 роки, подякою та почесними грамотами Міністра аграрної політики України за 2000 та 2005 роки, почесною грамотою Міністра освіти та науки України за 2005 рік, почесними грамотами від Вінницької облдержадміністрації за 2004, 2007, 2010, 2011 роки, грамотами від президії Вінницького територіального відділення Малої академії наук України за 2000 – 2012 роки.
Науковий напрямок – проектування та розробка механічних та тепломасообмінних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв з вібромеханічною інтенсифікацією обробки сировини
Автор понад 300 навчально-методичних та наукових робіт, із яких 1 підручник, 12 навчальних посібників, 8 монографій, біля 50 патентів України на винахід.
 
Індекси цитування:
 
 

Кандидат технічних наук, доцент
Сарана Віктор Володимирович

Тел.: (044) 527-87-69

Електронна пошта: [email protected]

В 2001 р. закінчив Полтавський державний сільськогосподарський інститут. У 2007 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
Викладає на факультетах: харчових технологій та управління якістю продукції АПК, механіко-технологічному.
Науковий напрямок – оптимізація параметрів машин і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції; ресурсозберігаючі технології та відновлювальні джерела енергії у переробних виробництвах.
Автор понад 20 публікацій в фахових виданнях, 5 публікацій у виданнях, які входять до науково-метричних баз, 1 монографії, 4 навчальних посібників, 1 деклараційного патенту на винахід та 34 методичних вказівок і рекомендацій.
  
Індекси цитування:
 
 

Кандидат технічних наук, доцент
Жеплінська Марія Михайлівна

Тел.: (044) 527-87-69

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості в 1993 році за спеціальністю «Технологія цукристих речовин» і отримала кваліфікацію інженера-технолога. Захистила дисертацію на тему: «Розроблення ефективного способу очищення дифузійного соку із зменшенням витрат вапна» в 1998 році за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин.
Викладає на факультеті: харчових технологій та управління якістю продукції АПК.
Науковий напрямок – дослідження процесів очищення соків цукрових і консервних виробництв та розроблення нових технологій і обладнання.
Автор понад 170 наукових праць, в тому числі 28 публікацій у фахових виданнях, 18 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз. У співавторстві видано підручник, 4 навчальних посібники, 2 монографії, 18 навчально-методичних видань, 28 патентів України.
  
Індекси цитування:
 
 

Кандидат технічних наук, доцент
Муштрук Михайло Михайлович

Тел.: (044) 527-87-69

Електронна пошта: [email protected]

В 2009 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера дослідника з механізації сільського господарства (диплом з відзнакою). У 2010-2013 роках навчався в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України. У 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв на тему: «Обґрунтування характеристик обладнання для виробництва рідкого біопалива з технічних тваринних жирів».
Викладає на факультетах: харчових технологій та управління якістю продукції АПК; захисту рослин, біотехнологій та екології.
Науковий напрямок – підвищення ефективності процесів переробки рослинних і тваринних жирів у біологічне паливо.
Автор понад 230 наукових праць, серед яких 119 статей у фахових виданнях, понад 50 статей, які опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (2 статті у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus), 5 навчальних посібників, 5 монографій, 10 навчально-методичних видань, 107 патентів України на корисні моделі.
 
Індекси цитування:
 
 

Кандидат технічних наук, старший викладач
Бурова Зінаїда Андріївна

Тел.: (044) 527-87-69

Електронна пошта: [email protected]

Лауреат премії НАН України для молодих учених (2010 р.)
Закінчила Український державний університет харчових технологій в 1998 році за спеціальністю обладнання переробних і харчових виробництв. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин.
Викладає на факультетах: харчових технологій та управління якістю продукції АПК; захисту рослин, біотехнологій та екології.
Науковий напрямок – дослідження теплофізичних характеристик речовин та матеріалів, енергозбереження та енергоефективність.
Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць в тому числі 25 статей у фахових виданнях, більше 40 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз, 5 монографій та 2 патенти України на винаходи.
 
Індекси цитування:
 
 

Кандидат технічних наук, асистент
Гудзенко Максим Миколайович

Тел.: (044) 527-87-69

Електронна пошта: [email protected]

Закінчив факультет механізації сільського господарства Національного аграрного університету у 2004 році та аспірантуру при кафедрі у 2008 р. У 2019 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.18.12 - процеси та обладнання, харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.
Науковий напрямок – дослідження машинних технологій для переробки олійних культур на харчові та технічні цілі.
Автор понад 130 наукових праць, в тому числі 30 публікацій у фахових виданнях, 15 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз, 5 навчально-методичних видань, 1 патенту на винахід України та 1 патенту на корисну модель.
 
Індекси цитування:
 
 

Завідувач лабораторіями
Ільякова Людмила Іванівна

Тел.: (044) 527-87-69

В 1997 році закінчила факультет механізації сільського господарства Національного аграрного університету  за спеціальністю механізація сільського господарства. За фахом інженер-механік. В 2005 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю професійне навчання механізація сільськогосподарського виробництва.  За фахом інженер-педагог.

 

Майстер виробничого навчання
Пчелінова Наталія Михайлівна

Тел.: (044) 527-87-69

Закінчила факультет аграрного менеджменту Національного аграрного університету. За фахом менеджер-економіст.   

 

Майстер виробничого навчання
Царенко Володимир Анатолійович

Тел.: (044) 527-87-69

Закінчив  університет цивільної авіації в 1993 році. 
За фахом - радіоінженер. 
 

Майстер виробничого навчання
Антоненко Олена Володимирівна

Тел.: (044) 527-87-69

Закінчила Національний університет харчових технологій.

За фахом - інженер-механік харчових виробництв

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook