Подальший розвиток міжнародного співробітництва у сфері освіти та наукової діяльності – один з пріоритетів роботи економічного факультету

26 грудня 2022 року
    Незважаючи на повномасштабну російську війну та виклики сьогодення, економічний факультет активно приймає участь у міжнародних освітніх та науково-дослідних програмах; розвиває довго- і короткострокові програми закордонних стажувань викладачів, науковців, аспірантів та студентів в університетах-партнерах.
    Науково-педагогічний персонал економічного факультету систематично подає заявки до проєктів програм ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Horizon Europe», Жана Моне, Марії Кюрі-Складовської, стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда, UNESCO, ін. Для цього НПП факультету приймали участь у заходах, які спрямовані на розширення грантової діяльності. Зокрема, представники економічного факультету (Воляк Л.Р., Куць Т.В., Нагорний В.В., Негода Ю.В. та Собченко Т.С.) пройшли тренінг «Проблеми закладів вищої освіти щодо реалізації проєктів за грантові кошти міжнародних донорів і шляхи їх вирішення», який був організований в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні Міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (https://nubip.edu.ua/node/104039); викладачі кафедри банківської справи та страхування взяли участь у міжнародному семінарі «Стипендіальна програма імені Лейна Кіркланда: можливості програми та секрети успішного написання проєктів» (https://nubip.edu.ua/node/116889).
     Було проведено ряд засідань робочої групи з питань співпраці та академічних обмінів з представниками наукової спільноти та викладачами Університету Міссурі (модератор – заступник декану економічного факультету, доцент Воляк Л.Р.)
   Протягом 2022 р. на економічному факультеті реалізувалися два міжнародні проєкти, а саме проєкт «Інформаційно-навчальна платформа для фінансових/кредитних дорадників» в рамках технічної допомоги ЄС за фінансування Європейського інвестиційного банку (керівники проф. Діброва А.Д., проф. Швиденко М.З.). та продовжилася робота над міжнародним проєктом DAAD «Digital Modernization of Lecturing in Ukrainian Agricultural Universities» («Діджиталізація навчального процесу в українських аграрних університетах») (керівник проф. Ткачук В.А.). Проєкт здійснювався при сприянні Університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина) та передбачав отримання інноваційного досвіду з підвищення цифрової компетентності учасників освітнього процесу та впровадження нових телекомунікаційних мереж в університеті. У рамках даного проєкту на початку року директор ННЦ міжнародної діяльності О. Лабенко, доценти А. Музиченко та М. Гузь відвідали семінари з підготовки відеолекцій в Університеті прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф та Університеті прикладних наук Ансбах (https://nubip.edu.ua/node/105075). В продовження діяльності у квітні 2022 р. було проведено майстер-клас зі створення та використання відеозаписів лабораторних та практичних робіт на основі досвіду економічного факультету (https://nubip.edu.ua/node/108057).
     Вагомий та цікавий досвід отримали викладачі економічного факультету приймаючи активну участь у міжнародних школах та тренінгах під патронатом МОН України, ЄС та університетів-партнерів НУБіП України, а саме у Міжнародній зимовій школі «Соціальні виміри європейських студій» в рамках імплементації проєкту Ж. Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) (https://nubip.edu.ua/node/104759); під час стажування «Академічне письмо та оформлення публікацій» у Норвезькому університеті природничих наук (14.02-04.03 2022 р.); у Віртуальній міжнародній літній школі EU AntiCor «Антикорупційна політика: ЄС, уроки для України», проєкту за напрямом Ж. Моне в рамках програми ЄС Єразмус + 101047968 – EU AntiCor – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (https://nubip.edu.ua/node/112632); у тренінгу Університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф «Методи спрощеного програмного планування та автоматизація процесів планування діяльності підприємства за допомогою програми MAX» та у літній школі університету (https://nubip.edu.ua/node/112191).
    Економічний факультет має позитивний досвід проведення міжнародних стажувань у співпраці з Університетом «Проф. Д-р Асен Златаров», м. Бургас, Болгарія та з Латвійським університетом наук про життя та технологій. Цього року кафедра фінансів організувала стажування спільно з Технічним університетом Ілдіз» м.Стамбул (Туреччина) за напрямком «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його обліково – фінансове забезпечення» для викладачів ЗВО (https://nubip.edu.ua/node/109857). У 2022 р. НПП економічного факультету активно проходили міжнародні стажування за актуальною науково-навчальною тематикою.
    Крім того, викладачі економічного факультету проводили заняття у закордонних закладах вищої освіти: Давиденко Н.М. – курс «Фінансовий менеджмент», Jan Kochanowski University, Kielce, Польща (18 – 23.04.2022 р); Богданюк О.В. – курс «Статистика», Варшавський університет наук про життя, Інститут економіки та фінансів, Польща (16-20.05.2022 р.) в рамках програми ERASMUS + (https://nubip.edu.ua/node/109665); Панкратова Л.Л. – лекція «Grain and oilseed markets in Ukraine: before war and now» для професорів та слухачів американських університетів, Університет штату Пенсільванія (22.09. 2022 р.) (https://nubip.edu.ua/node/114925).
      У 2022 р. на економічному факультеті було проведено ряд міжнародних науково-практичних заходів. Зокрема:
 • міжнародний науково-практичний вебінар «Вплив російсько-української війни на розвиток міжнародної економіки» (організатор: кафедра глобальної економіки, травень 2022 р., https://nubip.edu.ua/node/110063);
 •  
 • IV міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів» (організатор: кафедра фінансів, червень 2022 р., https://nubip.edu.ua/node/110286);
 •   
 • І міжнародний семінар «Вплив воєнного стану на аквакультуру України: економіка, технологія, право» (організатор: кафедра глобальної економіки, липень 2022 р., https://nubip.edu.ua/node/112161);
 • VІ міжнародну науково-практичну конференцію «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» (організатор: кафедра фінансів, серпень 2022 р., https://nubip.edu.ua/node/113577);
 • ІV міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегія інноваційного розвитку аграрних формувань України: аналітико-прогнозний аспект» (організатор: кафедра статистики та економічного аналізу, жовтень 2022 р., https://nubip.edu.ua/node/115488);
   
 • міжнародний науково-практичний круглий стіл «Страховий ринок України: виклики в період дії воєнного стану та перспективи подальшогорозвитку» (організатор: кафедра банківської справи та страхування, листопад 2022 р., https://nubip.edu.ua/node/117608);
 • ХIV міжнародний фінансово-економічний форум у Варшавському університеті наук про життя (співорганізатор: кафедра фінансів, листопад 2022 р., https://nubip.edu.ua/node/117838).
    Протягом 2022 р. вісімнадцять студентів економічного факультету навчалися у закордонних закладах вищої освіти: в Університеті прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф; Варшавському університеті наук про життя; Словацькому аграрному університеті м. Нітра; французькій Вищій школі сільського господарства ISA Lille та у Вищій школі економіки у Чехії.
     Зокрема, в Університеті прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф, студент 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Максименко Б. успішно закінчив літній семестр англомовної бакалаврської програми у галузі сільського господарства «International Summer Programme – B.Sc. Agriculture: Agriculture Food and Nutrition» (https://nubip.edu.ua/node/112479).
      У рамках міжнародного проєкту «Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи (2022)», який був підтриманий фондом Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та реалізується у НУБіП України, студенти економічного факультету Бобрик А., Вершута Ю., Ігнатов Б., Конончук Н., Рибальченко Є., Салтікова А., Швець М. вивчають онлайн ряд дисциплін протягом осіннього семестру 2022-2023 н.р.
     Протягом весняного семестру 2021-2022 н.р. магістри економічного факультету Васюченко А. і Вітряк О. та другокурсниці Ковальчук О. і Мельник Т. приймали участь у програмі Erasmus+ та пройшли навчання у Варшавському університеті наук про життя – SGGW (https://nubip.edu.ua/node/110804).
 
     У вересні 2022 р. аспірант кафедри економіки Ткач Н. приймав участь у польсько-українській школі «Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists» (https://nubip.edu.ua/node/115582).
 
     У 2022 році згідно з тематичним планом виконується 11 наукових тем, у тому числі 2 на основі фінансування Міністерством освіти і науки України, на суму 1156 тис. грн.
       Педагогічними працівниками економічного факультету опубліковано 69 статей в міжнародних базах Scopus та Web of Science.
     В 2022 році на факультеті навчається 94 аспіранти: на спеціальності 051 Економіка – 51, 071 Облік і оподаткування – 12, 072 Фінанси банківська справа та страхування – 24, 076 Підприємницвто торгівля та біржова діяльність – 7.
     На факультеті функціонує 13 наукових студентських гуртків. Цього року на ХІ «Фестиваль студентської науки – 2022» 1 місце виборов гурток «КЛУБ ФІНАНСОВОГО АНАЛІТИКА» – керівник Тітенко З. М.
     Наперекір викликам сьогодення, зокрема жорстокій війні в Україні, економічний факультет продовжує наполегливо  інтегруватися до світового і європейського науково-освітнього простору шляхом розширення академічної та професійної мобільності викладачів, науковців, аспірантів та студентів, а також сприяння їх участі у міжнародних проєктах, програмах і спільних наукових дослідженнях.

Тетяна Куць,
заступник декана економічного факультету з міжнародної діяльності
Юлія Негода,
заступник декана економічного факультету з наукової роботи


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook