Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Вибіркові дисципліни

    Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту», здобувачі мають право на вибір навчальних дисциплін обсягом, що становить не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених освітньою програмою.

    Процедуру формування індивідуальної освітньої траєкторії в НУБіП регламентують:

     Кожен здобувач формує свою індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору навчальних дисциплін 2 шляхами:

  • Вибір дисциплін (блоків) за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (вибір дисциплін у розрізі освітньої програми);
  • Вибір дисциплін за уподобанням здобувача із загальноуніверситетського переліку вибіркових дисциплін (всі здобувачі університету обирають із однієї загальної бази).

      Як здійснити вибір дисциплін за спеціальністю:

   Крок 1. Ознайомитися із силабусами/робочими програмами дисциплін, компетенціями, які вони забезпечують, структурою дисципліни, темами лекційних і лабораторних (практичних) занять до 10 листопада поточного року.

   Перелік дисциплін (блоків) вільного вибору за спеціальністю (освітньою програмою), їх робочі програми або силабуси чи анотації за освітньою програмою знаходяться у нижченаведеній таблиці.

   Крок 2. Взяти участь у зустрічі із гарантом ОПП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбувається у першому семестрі 1 року навчання і викладачами, котрі викладають вибіркові дисципліни, на який гарант і викладачі представлять зміст дисциплін та перелік компетенцій, що вони формують, за необхідності нададуть додаткові роз’яснення (час зустрічі попередньо узгоджується на період впродовж вересня-жовтня поточного року).

   Крок 3. Висловити свої побажання щодо вибору дисциплін (блоків) за спеціальністю, написавши заяву у паперовому варіанті аудиторно на очній зустрічі, що проводиться в узгоджений час із 1 листопада до 20 листопада поточного року. Необхідно обрати 1 з 2-х блоків, до якого входить 12 дисциплін із загального переліку згідно затвердженого навчального плану.

    Як здійснити вибір дисциплін за уподобанням:

    Студенти ОС «Бакалавр» можуть обрати 8 кредитів ЄКТС (2 навчальні дисципліни) за власними уподобаннями, які будуть вивчати у 7 семестрі 4 року навчання.

    Крок 1. Ознайомитися із переліком вибіркових дисциплін на сайт університету.

    Перелік вибіркових дисциплін («Вибіркові дисципліни») з їх анотаціями розміщується (оновлюється) на головному сайті НУБіП України в розділі «Навчальна робота», підрозділі «Організація освітнього процесу», підрозділі «Студенту». А також на навчально- інформаційному порталі НУБіП України (elearn.nubip.edu.ua/) на сторінці факультету тваринництва та водних біоресурсів (https://elearn.nubip.edu.ua/course/index.php?categoryid=18 ). Доступ до цього ресурсу авторизований. З потреби звертайтеся до координаторів ресурсу.

    Координатори:

  • Декан факультету тваринництва та водних біоресурсів – Руслан КОНОНЕНКО
  • Заступник декана факультету з навчальної роботи – Микола ВОЙНАЛОВИЧ

    Крок 2. Здійснити вибір дисциплін із переліку шляхом заповнення анкети (https://docs.google.com/forms/d/1dW-z2KJY7gmwVaKEryV4cZZ6TWAxO6pAK-IGrAc1Hx4/edit) і до 20 листопада повідомити гаранта і декана про свій вибір шляхом занесення інформації у форму таблиці.

    Студентам, які не згрупувались навколо дисциплін із кількістю 25 осіб, дають право повторно обрати дисципліни із інших спеціалізацій. До 1 грудня формують групи студентів для вивчення дисциплін спеціалізацій.

    Увага!!! Важлива інформація!

   У зв’язку із фінансовими обмеженнями, що вимагають формування групи студентів не менше 25 осіб, вибір студентів аналізується проектною групою ОПП, проводиться корегування навчального плану, у який вводяться дисципліни, які обрані не менше ніж 2/3 голосів членів групи.

  Студенти, які не здійснили вчасно своє волевиявлення, вивчають дисципліни, обрані більшістю групи. Якщо навколо вибіркової дисципліни не сформувалась необхідна більшість голосів, студентам надається право повторного вибору. Процедура повторного вибору дисциплін проходить до 1 грудня поточного року.
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook