Галерея відомих випускників факультету

БИХОВЕЦЬ Андрій Улянович (1904–1991)

 

  Закінчив Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут у 1929 році. 

 Народився 15 червня 1904 року в с. Загребельна Слобода Щорського району Чернігівської        області.

 Після закінчення навчання працював старшим зоотехніком кооптахспілки, науковим співробітником, потім завідуючим відділом інкубації    Української науково-дослідної станції птахівництва, де розробив та впровадив у виробництво режими і технологію інкубації качиних яєць, захистив докторську дисертацію. Є основоположником вітчизняної науки з питань інкубації яєць сільськогосподарської птиці: технології та  режими, методи біологічного контролю ембріогенезу тощо. Він опублікував понад 120 наукових робіт, підготував п’ять кандидатів наук, є  співавтором першого вітчизняного промислового інкубатора «Універсал», розробником нормативно-технічної документації з питань технології  інкубації яєць сільськогосподарської птиці, якими й досі керуються у практичній діяльності птахівничі господарства та науковці

 

БОЖКО Петро Юхимович (1907–1993)

 Закінчив Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут у 1929 році.

   Народився 7 грудня 1907 році в с. Харківці Лохвицького району Полтавської області.

 Працював молодшим, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу Українського інституту птахівництва, завідувачем кафедри птахівництва і дрібного тваринництва Української сільськогосподарської академії, заступником директора з навчальної і наукової роботи Харківського зооветеринарного інституту.

    Професор Божко П.Ю. є ініціатором переходу вітчизняного птахівництва на промислову основу. Він започаткував у вищих навчальних закладах країни підготовку фахівців зі спеціалізації по птахівництву та підготував для цього навчальні підручники та посібники. Створив наукову школу, підготувавши 13 кандидатів наук. Нагороджений двома орденами «Знак Пошани», Заслужений діяч науки України.

 

БОНДАРЧУК Леонід Іванович

    Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1961 році.

    Народився 13 січня 1938 року у с. Середня Кудеча Могочинського району Читинської області. З 1989 року – директор ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» УААН України. У 1999 році обрано член-кореспондентом УААН відділення ветеринарної медицини та зоотехнії. Наукові дослідження присвячені таким найважливішим напрямам галузі бджільництва, як племінне бджільництво, селекція, апітерапія, контроль якості і сертифікація продуктів бджільництва. Автор близько 380 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 7 винаходів. Завдяки його великій організаторській роботі у 1998 році вперше в Україні проведено Конгрес бджолярських організацій країн Центральної та Східної Європи «Апіславія». Нагороджений кількома урядовими нагородами, Почесною грамотою Президії НААН. Має Почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України. Є повним кавалером орденів «За заслуги».

 

БУРКАТ Валерій Петрович (1939–2009)

 

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1961 році.

  Народився 27 лютого 1939 року в м. Барвінкове Харківської області.

  Працював зоотехніком-селекціонером, головним зоотехніком Укрплемтресту, начальником відділу з племроботи Мінрадгоспів України, заступником директора Інституту розведення і генетики тварин, генеральним директором Національного об’єднання з племсправи у тваринництві – головним державним племінспектором України. Починаючи з 1996 року працював в апараті Президії УААН. Брав участь у створенні української чорно-рябої молочної породи, волинської м’ясної породи та цілої низки інших селекційних досягнень. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці», нагороджений Почесною відзнакою Президента України, відзначений премією В.Я. Юр’єва НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

 

ВАСИЛЕНКО Данило Якович (1905–2002)

    Закінчив Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут у 1930 році.

    Народився 24 грудня 1905 року в с. Білки Попільнянського району Житомирської області.

  Працював начальником Управління приміських радгоспів, Головного управління Півдня України, Головного управління племінних радгоспів України, був ректором Львівського зооветеринарного інституту. Потому понад 30 років працював в Українській сільськогосподарській академії на посадах професора і завідувача різних кафедр нашого факультету. Активно працював над створенням миргородської породи свиней, досліджував гетерозис та промислове схрещування у свинарстві. Він опублікував понад 230 наукових робіт, підготував 40 кандидатів і 6 докторів наук. Лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, нагороджений орденами «Червоної Зірки», «Вітчизняної війни», «Трудового Червоного прапора», багатьма медалями та грамотами.

 

ВОЛЕНКО Ірина Стефанівна (1937–2005)

   Закінчила зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1961 році.

   Народилась 7 березня 1937 року у селі Верхня Салда Свердловської області.

  За період професійної діяльності працювала зоотехніком, зоотехніком-селекціонером, старшим зоотехніком-селекціонером та директором Переяслав-Хмельницької держплемстанції, яку пізніше було реорганізовано у Головний селекційний центр України. За її участі пройшло становлення племінної служби в Україні, а також поширення методу штучного осіменіння із застосуванням кріоконсервованої сперми. Вона безпосередньо брала участь в удосконаленні існуючих та створенні нових високопродуктивних вітчизняних порід великої рогатої худоби із залученням найкращого світового генофонду. Заслужений працівник сільського господарства УРСР, нагороджена «Почесною відзнакою президента України» та відзнакою «Знак Пошани» Мінагрополітики України.

 

ГУЗЄВ Ігор Вікторович (1963–2014)

Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії в 1985 році.

Народився 11 січня 1963 року у м. Харкові.

Працював на різних посадах в Українському науково-дослідному інституті по племінній справі у тваринництві. З 2009 до 2011 року – директор Інституту розведення і генетики тварин НААН України. Автор низки національних програм зі збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин. Був призначений координатором з управління генетичними (племінними) ресурсами тваринництва України.

  Лауреат премії Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці», нагороджено трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та медаллю «Незалежність України» ІІІ ступеня.

 

ГУМЕННИЙ Володимир Дмитрович

  Закінчив зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії у 1976 році.

  Народився 9 травня 1952 року в смт. Першотравневе Овруцького району Житомирської області.

 Працював старшим техніком, молодшим науковим співробітником Українського НДІ розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби, обіймав посади головного зоотехніка, директора дослідного господарства, начальника обласного об’єднання з племінної справи у тваринництві, відділу по впровадженню наукових систем у тваринництві, завідувача лабораторії та старшого наукового співробітника УААН. Доктор сільськогосподарських наук.

 Наукову роботу спрямував на вирішення актуальних проблем у розвитку м’ясного скотарства України, а також збереження біологічного різноманіття та системи роботи в малочисельних популяціях сільськогосподарських тварин. На цей час працює головним науковим співробітником Інституту сільського господарства степової зони НААН України.

 

ДАХНОВСЬКИЙ Микола Васильович (1902–1986)

  Закінчив Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут у 1929 році.

 Народився 24 червня 1902 року на станції Попелюха Південно-Західної залізниці Вінницької області.

 Працював директором Харківського племінного птахівничого радгоспу «Борки», який у 1938 році був реорганізований в Українську науково-дослідну станцію птахівництва. Створив велику сіру породу гусей, українську породну групу качок (4 кольорових популяції), зібрав велику колекцію місцевих та рідкісних порід курей. Розробив методи вирощування качок у морських і прісних водоймах (лиманах, плавнях, ставках і т.д.), технології інтенсивного ведення птахівництва, шляхи підвищення ефективності використання кормових ресурсів. Кандидат сільськогосподарських наук, опублікував близько 100 наукових праць.

 Нагороджений орденом «Червоної зірки», великою золотою медаллю ВДНГ та іншими відзнаками.

 

ДІДКІВСЬКИЙ Володимир Олександрович

 

 Закінчив зоотехнічний факультет Української Ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії у 1986 році.

  Народився 7 листопада 1953 року.

  Після закінчення Київського ПТУ №11 працював механіком на заводі «Більшовик», потім інженер-механіком трудомістких процесів у тваринництві, зоотехніком, головним зоотехніком у радгоспі «Попільнянський» Житомирської області. Згодом очолив приватно-колективне підприємства ім. Фрунзе (нині приватна фірма «Єрчики») Попільнянського району Житомирської області.

 Герой України, голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села Житомирської обласної ради, голова ради Союзу сільськогосподарських підприємств Житомирської області.

 

ЗАХАРЕНКО Микола Олександрович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1975 році.

  Народився 18 квітня 1953 року у с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області.

 Доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН України. У період з 1997 року по 2001 рік очолював зооінженерний факультет, а згодом ННІ тваринництва та водних біоресурсів. З 2011 року завідувач кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька. Напрями наукових досліджень: сучасні технології хелатних сполук мікроелементів та їх застосування у тваринництві, вивчення ролі каротиноїдів в організмі тварин та птиці, створення нового покоління БАР, біотехнології переробки відходів тваринницьких підприємств. Автор понад 320 наукових та науково-методичних праць, близько 30 патентів України на винаходи, 10 науково-практичних рекомендацій. Заслужений працівник освіти України, нагороджений Грамотою Верховної Ради України.

 

ЗУБЕЦЬ Михайло Васильович (1938–2014)

   Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1962 році. Народився 7 квітня 1938 року в с. Нова Басань Чернігівської області.

 Працював на посадах старшого зоотехніка та зоотехніка-селекціонера провідних сільськогосподарських підприємств, начальником Головного управління сільськогосподарської науки та науково-технічного прогресу в галузях АПК Держагропрому УРСР, заступником Міністра сільського господарства, директором Інституту розведення і генетики тварин НААН, Віце-Прем’єр-Міністром Кабінету Міністрів України та Міністром сільського господарства та продовольства України. Був обраний депутатом Верховної Ради України трьох скликань. З 1996 до 2011 року – Президент НААН України. Академік ААН Республіки Білорусь та РАСХН. Видатний вчений в галузі розведення сільськогосподарських тварин. Герой України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії УААН, Заслужений діяч науки і техніки України.

 

КЕЛЬВИЧ Леонід Миколайович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1961 році. Народився 20 січня 1940 року в м. Вінниця.

 Вивчає проблеми годівлі сільськогосподарських тварин, зокрема використання ферментних препаратів і біологічно активних речовин у складі білково-вітамінних добавок та преміксів, їхній вплив на продуктивність і збереження тварин. За період наукової діяльності є автором та співавтором більше 20 книг, посібників та монографій, 210 статей в наукових і науково-виробничих виданнях, рекомендацій, тез доповідей, навчально-методичних праць та типових програм Міністерства аграрної політики. За наукові розробки отримав 6 авторських свідоцтв. Доктор сільськогосподарських наук, нагороджений дипломом Міністерства аграрної політики, трудовою відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки ІІ ступеня» Міністерства аграрної політики України та трудовою відзнакою “Знак пошани”.

 

КОСТЕНКО Володимир Миколайович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1961 році. Народився 20 січня 1940 року в м. Вінниця.

 Вивчає проблеми годівлі сільськогосподарських тварин, зокрема використання ферментних препаратів і біологічно активних речовин у складі білково-вітамінних добавок та преміксів, їхній вплив на продуктивність і збереження тварин. За період наукової діяльності є автором та співавтором більше 20 книг, посібників та монографій, 210 статей в наукових і науково-виробничих виданнях, рекомендацій, тез доповідей, навчально-методичних праць та типових програм Міністерства аграрної політики. За наукові розробки отримав 6 авторських свідоцтв. Доктор сільськогосподарських наук, нагороджений дипломом Міністерства аграрної політики, трудовою відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки ІІ ступеня» Міністерства аграрної політики України та трудовою відзнакою “Знак пошани”.

 

 

 

КОСТЕНКО Олександр Іванович

 Закінчив зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії в 1976 році. Народився 23 серпня 1953 року в с. Сергіївка Донецької області.

  Працював зоотехніком відділку радгоспу, в Інституті розведення і генетики тварин НААН, Державній інспекції заготівлі і якості сільськогосподарської продукції Держагропрому України, Центральному племпідприємстві (м. Переяслав-Хмельницький), з 1997 року працює в апараті Президії НААН України. Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник. Співавтор методології оцінки племінної цінності худоби за якістю нащадків, централізованої системи автоматизованої оцінки бугаїв-плідників за якістю нащадків в Україні, низки державних і галузевих програм та законів України з розвитку тваринництва. Є співавтором створених в Україні порід: української бурої молочної великої рогатої худоби і червоної білопоясої м’ясних свиней.

 

КРУГЛЯК Андрій Петрович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1970 році. Народився 20 грудня 1941 року в с. Купченці Вінницької області.

 Працював зоотехніком цукрокомбінату, старшим науковим співробітником Інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби, завідувачем лабораторії та генеральним директором селекційного центру ТОВ «Генетичні ресурси», а також провідним науковим співробітником НУБіП України. З 2011 року – провідний науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН України. Є одним із авторів української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби. Наукова діяльність спрямована на розробку та впровадження передових методів використання високопродуктивних плідників та удосконалення методів біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин. Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України.

 

КУДЛАЙ Іван Миколайович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1977 році. Народився 21 травня 1955 року в с. Припутні Ічнянського району Чернігівської області.

 Трудову діяльність розпочав працюючи головним зоотехніком на підприємствах Чернігівської області, згодом – заступник директора з виробництва державного племінного заводу «Білорічицький» (Прилуцький район Чернігівської області); а потім заступник директора, голова правління і директор у товаристві з додатковою відповідальністю «Терезине» (Білоцерківський район Київської області).

  Наукові дослідження пов’язані з обґрунтуванням енергоощадних та екологічнобезпечних технологій виробництва молока в сучасних умовах ведення молочного скотарства та створенням високопродуктивних стада молочних порід великої рогатої худоби. Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

 

КУЛИК Михайло Федорович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1957 році. Народився 21 лютого 1937 року у с. Кийлів Бориспільського району Київської області.

 Працював зоотехніком, завідувачем відділу обласної держплемстанції на Івано-Франківщині, молодшим науковим співробітником Інституту тваринництва УААН (м. Харків), старшим науковим співробітником НДІ землеробства і тваринництва західного регіону України. На сьогодні – заступник директора з наукової роботи Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН (м. Вінниця). Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України.

  Автор 285 наукових праць, у тому числі 30 книг у співавторстві та 3 посібників. Має 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Під його науковим керівництвом підготовлено 2 докторів та 18 кандидатів наук. Лауреат Премії Ради Міністрів СРСР, заслужений діяч науки і техніки України.

 

МАЗУРЕНКО Микола Олександрович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1963 році. Народився 27 червня 1936 року у с. Веприн Радомишльського району Житомирської області.

  Обіймав посади зоотехніка, наукового співробітника Житомирської обласної сільськогосподарської дослідної станції, а також продовжував навчання в аспірантурі, згодом – старший науковий співробітник Інституту кормів УААН, а з 1987 року – доцент та професор Вінницького НАУ.

 Його наукова діяльність присвячена використанню різних кормових добавок для сільськогосподарських тварин. Підготував 15 кандидатів наук, має понад 250 публікацій, серед них 4 монографії, 10 патентів, 40 праць навчально-методичного, та понад 170 науково-виробничого характеру з онтогенезу, годівлі тварин та технології кормів. Нагороджений медаллю «Ветеран праці» та відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки».

 

МАМЕНКО Олексій Михайлович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1968 році. Народився 25 березня 1941 року у с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області.

 Після закінчення навчання працював стажистом кафедри спецзоотехнії, навчався в аспірантурі, працював науковим співробітником та завідувачем лабораторії дослідної станції м’ясного скотарства. Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України. Є засновником нового напряму в науці, що стосується продуктивного функціонування тварин у несприятливих умовах середовища. Нагороджений Почесними грамотами Президії Південного відділення ВАСГНІЛ, Київської та Харківської обласних державних адміністрацій, Почесною грамотою Президії НААН, Почесною відзнакою НААН, медалями та орденом «За творчі здобутки» ІІІ, ІІ і І ступенів та присвоєно звання «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня, знаком Пошани, нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток освіти»

 

МАРТИНОВСЬКИЙ Валерій Павлович

 Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1983 році. Народився 27 грудня 1955 року в смт. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області.

  Політичний діяч. Очолював ЗАТ „Аграрний союз” м. Дніпропетровськ, був головою правління заводу Дніпрометалопром, радником Прем’єр-Міністра України, депутат Верховної Ради України третього та четвертого скликань, заступник голови комітету Верховної ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Кандидат сільськогосподарських наук, державний службовець 1 рангу.

  Заслужений працівник сільського господарства України.

 

МЕЛЬНИК Юрій Федорович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1985 році. Народився 5 серпня 1962 року в смт. Верхнячка Черкаської області.

  Працював завідуючим молочним комплексом, старшим науковим співробітником та начальником відділу селекції, першим заступником голови Президії виробничо-наукової асоціації «Україна», Генеральним директором Національного об’єднання по племінній справі у тваринництві, заступником Міністра АПК України, начальником Департаменту ринків продукції тваринництва України, заступником Державного секретаря та заступником Міністра АПК України, Віце-Прем’єр-Міністром КМУ, Міністром АПК України. З 2000 до 2005 року працював завідувачем кафедри розведення та генетики тварин ім. М.А. Кравченка НАУ, академік НААН України. Нагороджений орденом «Знак пошани» Мінагрополітики України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Герой України.

 

МОВЧАН Василь Архипович (1903–1964)

  Закінчив Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут у 1929 році. Народився у 1903 році в с. Неморож Звенигородського району Черкаської області.

 Був першим директором Українського НДІ рибного господарства, керував рибогосподарською секцією комісії АН СРСР, був професором в Уральському філіалі АН СРСР, працював вченим секретарем Ради НТП АН УРСР, а потім завідував лабораторією екології риб Інституту зоології, а пізніше Інституту гідробіології АН УРСР. Доктор біологічних наук, член-кореспондент АН УРСР та ВАСГНІЛ. Його роботи присвячені вивченню закономірностей росту риб, впливу на них різних чинників, а також дослідженням в галузі озерного і річкового рибного господарства. Опублікував понад 300 наукових праць, статей та 20 книг. Присуджено звання лауреата Державної премії, нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, трьома медалями ВСГВ, Великою Золотою медаллю та медаллю І.В. Мічуріна.

 

ОЛЕКСІЄНКО Олександр Олександрович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1965 році. Народився 2 квітня 1941 року в смт. Іванків Київської області.\

  Трудову діяльність розпочав у 1959 році різноробочим у колгоспі «Комінтерн», а з 1965 року працює в Інституті рибного господарства на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника. Займається питаннями розведення, селекції і гібридизації коропів українських порід, ропшинської породної групи та амурського сазана. Був безпосереднім учасником виведення нових типів українських порід коропа: коропа нивківського лускатого, любінського рамчастого та любінського лускатого. Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник. Нагороджений двома бронзовими медалями ВДНГ СРСР, неодноразовий учасник ВДНГ УРСР.

 

ОНУКА Володимир Володимирович

 Закінчив зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії в 1994 році. Народився 6 грудня 1958 року у с. Цівківці Новоушицького району Хмельницької області.

  Після закінчення навчання в аспірантурі захистив кандидатську дисертацію. Працював асистентом на кафедрі годівлі тварин і технології кормів ім. П.Д. Пшеничного. З 2006 року – директор ПрАТ «Агрофорт». На сьогодні очолює потужний підрозділ, що входить до складу агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», який спеціалізується на розведенні птиці, виробництві та продажу м’ясної продукції, а саме курятини, яловичини, м’ясних напівфабрикатів та ковбасних виробів. Має такі нагороди як медаль «За працю та звитягу», срібна медаль ВДНГ «За досягнення у розвитку народного господарства СРСР», почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

ПЕТРОВ Юрій Євгенович

  Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1975 році. Народився 17 червня 1953 року у селі Красно-Григор’ївка Нікопольського району Дніпропетровської області.

 Є відомим управлінцем промислового птахівництва. Працював зоотехніком-селекціонером Державного племінного птахівничого заводу «Рудня», старшим та провідним зоотехніком Головптахопрому Мінсільгосппроду УРСР, головним зоотехніком ВНО «Украптахопром», першим заступником генерального директора ВНО «Украптахопром», а з 2009 року генеральний директор асоціації «Птахопром України». Зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного птахівництва, підвищення його конкурентоспроможності та створення вітчизняної племінної бази.

 Заслужений працівник сільського господарства України, має медаль «1500 років Києву» і відзнаку Мінагрополітики України «Знак Пошани».

 

ПОЛАТАЙЛО Катерина Олексіївна (1940–1986)

 Закінчила зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1973 році. Народилася в с. Лихоліти Чорнобаївського району Черкаської області.

 Трудову діяльність розпочала в колгоспі «Шлях до комунізму» (с. Новоукраїнка Чорнобаївського району Черкаської області), де спочатку працювала зоотехніком, а потім головою. За роки її головування – колгоспу присвоєно звання «Колгосп високої культури землеробства» та досяг рівня передових в районі, а у 1970 році – затверджений учасником виставки досягнень народного господарства СРСР.

Була обрана депутатом Верховної Ради УРСР 11-го скликання та депутатом Верховної Ради СРСР 8-10-го скликань. За високі показники у трудовій діяльності була нагороджена Орденом Леніна, Орденом Трудового Червоного Прапора, золотою медаллю «Серп і молот», їй присвоєно звання Герой соціалістичної праці.

 

ПОЛУПАН Юрій Павлович

 Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1981 році. Народився 29 листопада 1959 року в селищі Донецьке Луганської області.

  Працював завідувачем лабораторії, начальником відділу, а нині – заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН України. Співавтор української червоної молочної породи, двох внутрішньопородних і чотирьох зональних заводських її типів, низки заводських ліній та родин, південного внутрішньопородного і двох зональних заводських типів української чорно-рябої молочної породи. Доктор сільськогосподарських наук, професор. Лауреат премії Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці», нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, Грамотою Президії НААН України, Почесною відзнакою НААН України.

 

РОМАНЕНКО Ілля Никанорович (1909–1982)

 Закінчив Київський зоотехнічний інститут у 1932 році. Народився 2 серпня 1909 року в с. Майданівка Бородянського району Київської області.

  Старший науковий співробітник, потім завідувач відділу і заступник директора по науковій частині інституту економіки АН УРСР. Директор Українського НДІ економіки та організації сільського господарства УСГА. Представляв Україну за кордоном як економіст-аграрник в різних міжнародних організаціях. Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент ВАСГНІЛ, дійсний член (академік) УАСГН, згодом – член Президії, Головний вчений секретар та Голова відділення економіки і організації сільського господарства. Підготував понад 120 кандидатів і 10 докторів економічних наук, опублікував понад 250 наукових праць. Нагороджений орденом Трудового Червоного прапора, двома орденами “Знак Пошани”, медалями “За трудову діяльність”, “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, срібною медаллю ВДНГ.

 

САВЧЕНКО Юрій Іванович

 Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1962 році. Народився 15 лютого 1939 року у с. Березова Гать Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

  Працював старшим науковим співробітником, завідувачем відділу тваринництва та заступником директора з наукової роботи Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції. Із 1977 року наукова робота вченого пов’язана з НДІ сільського господарства Полісся НААН. Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України.

 Автор поліського типу української чорно-рябої молочної породи, ряду технологій заготівлі високоякісних кормів і приготування їх до згодовування, про що свідчать 6 авторських свідоцтва на винаходи. Опублікував 267 наукових праць, у тому числі 9 монографій, низку рекомендацій та підручник, підготував 2 докторів та 2 кандидатів сільськогосподарських наук. Є членом двох вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

 

СКОЦИК Віталій Євстафійович

 Закінчив зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії в 1994 р. Народився 15 березня 1972 року.

  Працював у Великій Британії, а з 1997 року в компанії «Амако-Україна»; у 1998 році отримав ступінь кандидата сільськогосподарських наук. З 2003 року – доктор економіки, професор. У 2010 році обраний почесним членом Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.

 Нагороджений Знаком Пошани, орденом «За заслуги» III ступеня. Член Ради Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств, з 2005 року – заступник голови Аграрного союзу України з питань технічного і технологічного оновлення галузі й енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії. Восени 2015 року був обраний головою Аграрної партії України.

 

ТОМІН Євген Фролович

 Закінчив зоотехнічний факультету Української сільськогосподарської академії у 1977 році. Народився 2 березня 1950 року у м. Нуринськ (Казахстан).

 Працював на керівних посадах у різних радгоспах Київської області, головою виконкому Броварської районної ради, секретарем Київської облдержадміністрації, заступником голови Київської обласної ради, а згодом перший заступник голови Київської облдержадміністрації та голова Полтавської облдержадміністрації, голова Правління НАК «Украгролізинг», радник Генерального директора ТОВ «Рубі РоузАгріколКо ЛТД», проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію, є автором понад 30 наукових та методичних робіт. Заслужений працівник сільського господарства України, державний службовець 1 рангу, нагороджений Почесною вiдзнакою МНС України, «Орденом Пошани» та трудовою відзнакою «Знак Пошани».

 

ШЕРМАН Ісаак Михайлович

 Закінчив зоотехнічний факультет Української сільськогосподарської академії у 1965 році. Народився 7 березня 1938 року в м. Могилів-Подільський Вінницької області.

 Працював в Українському НДІ рибного господарства. З 1975 року працює в Херсонському державному аграрному університеті. Доктор сільськогосподарських наук, професор. Дослідницька робота, зорієнтована на екологізацію виробництва риби, оптимізацію випасної аквакультури, створення високопродуктивних штучних іхтіоценозів. Наукові здобутки опубліковані у понад 400 навчально-наукових працях. Нагороджений грамотами МОН та МАП України, Національної та Національної аграрної академій наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії, нагороджений медаллю “Ветеран праці”, орденом «За заслуги” III ступеня», нагрудними знаками “Відмінник освіти України” МОНУ, “За наукові досягнення” МОНУ, “За досягнення” УТА.

 

ШМАТОК Юхим Герасимович (1899-невідом.)

 Закінчив зоотехнічний факультет Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту у 1928 році. Народився в с. Лучині на Білоцерківщині.

  Очолював молокозаводи м. Києва та Київської області, працював старшим науковим співробітником в Українському інституті тваринництва, головним зоотехніком в Управлінні тваринництва Наркомзему УССР, консультантом при Голові Ради Міністрів УССР, завідував кафедрами тваринництва та годівлі сільськогосподарських тварин, був заступником директора, а згодом директором Київського ветеринарного інституту. Кандидат сільськогосподарських наук. Науково-дослідна робота пов’язана з покращенням кормової бази в районах Полісся УССР. Є автором близько 60 наукових праць та трьох фільмів консультативного характеру: «На фермі великої рогатої худоби», «Тонкорунне вівчарство України», «Кукурудза». Був активним популяризатором зоотехнічних знань серед працівників тваринництва.

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook