Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Історія

    Історія факультету тісно пов’язана із заснуванням кафедри загальної зоотехнії сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту, що створений у 1898 р. в Києві. Кафедру очолював відомий учений, професор Микола Петрович Чирвинський. Зоотехнічний факультет започатковано у 1921 р. при Київському ветеринарному інституті, який було реорганізовано у Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут.

  Значний внесок у становлення зоотехнічного факультету, розвиток матеріально-технічної бази та наукових досліджень зробили професори М.П. Чирвинський, В.П. Устьянцев, А.К. Скороходько та ін. Першим деканом факультету був призначений професор Василь Павлович Устьянцев, який одночасно очолював кафедру зоотехнії Київського політехнічного інституту (після М.П. Чирвинського).

    До 1974 р. факультет називався зоотехнічним, з 1974 до 2005 р. – зооінженерним, а з 2005 до 2014 р. – факультетом технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

    У різні роки факультет очолювали: професори М.А. Кравченко (1957–1958), К.Б. Свєчин (1958–1960), М.М. Колесник (1960–1964), А.М. Жадан (1964–1966), доц. М.Д. Мосолов (1966–1970), професори М.С. Борщ (1970–1973), Г. Т. Кліценко (1973–1981), доц. А.І. Вертійчук (1981–1986), професори Б.М. Гопка (1986–1997), М.О. Захаренко (1997–2001), Ю.В. Засуха (2001–2005), М.Ю. Сичов (2005–2012) та доц. М.В. Себа (2012–2014).

     У 1996 році у складі зооінженерного факультету було створено кафедру рибництва та розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю „Іхтіологія і рибництво“, яку проводили на матеріально-технічній базі Інституту рибного господарства УААН. У червні 2001 р. на базі трьох кафедр зооінженерного факультету – виробництва та переробки продукції аквакультури, гідробіології та іхтіології, зоології – створено факультет водних біоресурсів та аквакультури, який у 2005 році було перейменовано на рибогосподарський. Його першим деканом став доцент Петро Григорович Шевченко. З 2005 по 2008 роки факультет очолював доцент С.І. Алимов, з 2008 по 2014 роки – доцент В.М. Кондратюк, згодом на початку 2014 року цей факультет очолив доцент Р.В. Кононенко.

    Поряд з цим у 2001 р. був створений Навчально-науковий інститут тваринництва та водних біоресурсів, до складу якого ввійшли два факультети: зооінженерний та рибогосподарський.

   Директорами інституту були: професори М. О. Захаренко (2001–2008), В. М. Туринський (2008–2011), І. В. Гончаренко (2011–2012), В. В. Дзіцюк (2012–2014) та доц. В. М. Кондратюк (2014).

     ННІ тваринництва та водних біоресурсів функціонував до грудня 2014 р. У результаті його реструктуризації було створено факультет тваринництва та водних біоресурсів, який очолив доцент Вадим Миколайович Кондратюк.

     На факультеті в різні роки працювали відомі вчені: П. Д. Пшеничний, К. Б. Свєчин, М. М. Колесник, М. А. Кравченко, Д. Я. Василенко, І. Ф. Шульженко, І. В. Смирнов, М. Ф. Гулий, С. Ю. Ярослав, Д. К. Михновський, В. А. Нестерводський, Є. М. Федій, Г. О. Богданов, М. В. Зубець, М. В. Штомпель, Г. Т. Кліценко, М. В. Гринжевський.

    Значний внесок у теорію і практику тваринництва зробив проф. М. П. Чирвинський. Його дослідження з проблем утворення жиру в організмі тварин, їхнього росту і розвитку під впливом умов годівлі визнані науковцями світу.

    Наукова діяльність проф. В.П. Устьянцева була спрямована на дослідження способів і прийомів підвищення продуктивної дії грубих кормів та вивчення мінерального живлення сільськогосподарських тварин.

     Проф. А.К. Скороходько очолював Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут з 1924 по 1927 р. Він заснував першу в країні кафедру зоогігієни, уперше видав підручник «Гігієна сільськогосподарських тварин», який перевидавався тричі та був перекладений на мови країн Європи і Азії.

    Проф. П.Д. Пшеничний розробив принципи і методи спрямованого виховання молодняку, стимуляції розвитку функцій живлення та обміну речовин, способів підвищення коефіцієнта корисної дії корму.

     Проф. І.В. Смирнов – відомий у світі учений, який експериментально довів здатність сперміїв ссавців зберігати біологічну повноцінність і генетичну інформацію в умовах тривалого перебування за низьких температур (до -196 ºС).

     Проф. К.Б. Свєчин має вагомі напрацювання з вивчення закономірностей онтогенезу великої рогатої худоби.

   Проф. М.А. Кравченко розробив систему розведення сільськогосподарських тварин за лініями і родинами, оцінювання плідників за якістю потомків, був ініціатором створення української м’ясної породи великої рогатої худоби.

     Проф. М.М. Колесник створив метод рангової оцінки генотипу тварин, заснований на балансі генів.

   Акад. М.Ф. Гулий вивчав шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин на основі процесів фіксації вуглекислого газу в тканинах, молекулярні механізми регуляції обміну речовин, біохімічні аспекти процесів травлення у великої рогатої худоби.

   Проф. Д.Я. Василенко брав участь у створенні миргородської породи свиней, одним із перших провів дослідження промислового схрещування у свинарстві.

     Проф. Д.К. Михновський є одним із авторів української гірськокарпатської породи овець.

   В.А. Нестерводський у 1922 р. на Голосіївській пасіці організував базу для досліджень і навчання студентів Київського сільськогосподарського інституту та Київського ветеринарного інституту, видав підручник «Пасіка» (серед перших) та низку книг, якими активно користуються пасічники і студенти.

  Акад. НААН України Г.О. Богданов був президентом Південного відділення ВАСГНІЛ, займався проблемами годівлі сільськогосподарських тварин.

  Акад. НААН України М.В. Зубець працював президентом НААН України, досліджував проблемами розведення сільськогосподарських тварин.

     Проф. Г.Т. Кліценко вивчав мінеральне живлення сільськогосподарських тварин.

     Проф. М.В. Штомпель був автором таврійського типу в асканійській тонкорунній породі овець.

    Випускники факультету відомі в Україні та за її межами у різні часи займали високі посади у державі. Серед них: президент та акад. НААН України, Герой України М.В. Зубець; віце-президент та акад. НААН України В.П. Буркат; міністр аграрної політики України, акад. НААН України, Герой України Ю.Ф. Мельник; голова Полтавської ОДА, кандидат сільськогосподарських наук Є.Ф. Томін; голова Аграрної партії України, доктор економічних наук В.Є. Скоцик; директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України, член-кореспондент НААН України, проф. В. М. Волощук; директор Інституту сільського господарства Полісся НААН України, акад. НААН України Ю.І. Савченко; директор свинокомплексу «Калита», директор Гаврилівської птахофабрики, проф. В.П. Бородай; голова Правління агрофірми «Єрчики» Житомирської області, Герой України В.О. Дідківський; директор ВАТ «Терезине» Київської області, проф. І.М. Кудлай; голова фермерського господарства «ХОРС-КЛМ», Заслужений працівник сільського господарства Л. М. Кельвич та інші.

   Сьогодні факультет тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України є одним із провідних факультетів країни, що здійснює підготовку фахівців за спеціальностями, найбільш актуальними для України як аграрної держави. Факультет забезпечує висококваліфікованими кадрами галузі тваринництва та рибництва, які формують продовольчу безпеку країни.

    Нині на факультеті функціонують вісім кафедр, 26 навчальних, дві проблемні науково-дослідні, шість навчально-науково-виробничих лабораторій, два навчально-наукові павільйони технологічного обладнання. На факультеті навчаються понад 1000 студентів.

    Факультет тваринництва та водних біоресурсів здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання (ОС «Бакалавр» та «Магістр») за спеціальностями «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Водні біоресурси та аквакультура».

   Дисципліни фахового спрямування викладають на восьми випускових кафедрах факультету: біології тварин; технологій виробництва молока та м’яса; технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві; годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; генетики, розведення та біотехнології тварин; конярства і бджільництва; аквакультури; гідробіології та іхтіології.

   Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який нараховує чотири академіки і члени-кореспонденти НАН і НААН України, дев’ять академіків інших громадських організацій, 17 докторів наук, професорів, старших наукових співробітників, 53 кандидати наук, доценти.

    Здійснюється активна співпраця з Радою роботодавців факультету, яку очолює голова Правління агропідприємства «ХОРС-КЛМ» Київської області Л. М. Кельвич. З метою підвищення якості навчального процесу, проходження виробничих і навчальних практик, виконання наукових досліджень і майбутнього працевлаштування студентів укладені угоди щодо стратегічного партнерства та науково-технічного співробітництва з провідними вітчизняними підприємствами, зокрема з Миронівським хлібопродуктом, Українською молочною компанією, Асоціацією виробників молока, «Тваринпромом», ТОВ «Терезине» та «Укрветфармінг», ВО «Техна», ВО «Київптахопром», ДП «Укрриба», «Сквирасільрибгосп», «Бестер» та багатьма іншими.

   На факультеті за вісьмома науковими спеціальностями щорічно проходять підготовку понад 30 аспірантів і докторантів, функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

   Щорічно науково-педагогічні працівники факультету персонально та спільно зі студентами беруть участь у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах і воркшопах.

   На факультеті діють понад 20 угод про співпрацю, в тому числі з Академією сільськогосподарських наук Грузії (програма «Методи профілактики та лікування хвороб риб в аквакультурі»), компанією «Brunnthaller» (виробнича практика студентів у Чехії), Національним ліцеєм ім. Луї Пастера (виробнича практика студентів у Франції), Університетом штату Айова (практика студентів у США), Чжецзянською академією аграрних наук (стажування студентів, аспірантів та викладачів у Китаї) та ін.

   Щорічно 100 студентів факультету проходять виробничу практику у фермерських господарствах Німеччини, Англії, Нідерландах, Данії, Франції та ін.

   Факультет тваринництва та водних біоресурсів славний своєю історією і має потужний науковий потенціал, а також багаторічні традиції у підготовці фахівців для галузі тваринництва і рибництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook