Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Історія

 Факультет тваринництва та водних біоресурсів: історичний шлях до свого 100-річчя

     Вже багато років науково-педагогічні співробітники і студенти факультету ведуть відлік створення факультету тваринництва та водних біоресурсів з 1921 року – від створення (на той час) зоотехнічного факультету в Київському ветеринарно-зоотехнічному інституті.

    І поруч з цим в Університеті, в зоотехнічних колах ведуться дискусії стосовно дати створення зоотехнічного факультету (нині факультет тваринництва та водних біоресурсів), одного з найстаріших факультетів університету. Спробуємо розібратися в цьому питанні спираючись лише на суворі факти – архівні документи.

   Відразу слід зазначити, що історія факультету тісно пов’язана з розвитком зоотехнічної науки в Україні. Вона розпочинається ще з сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту, створеного у 1898 році, де була відкрита і працювала кафедра загальної зоотехнії, яку очолював її фундатор відомий учений проф. М. П. Чирвінський – один із засновників української зоотехнічної науки, від якої, можемо також стверджувати, веде свою історію сучасний факультет тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України та існуючі при ньому кафедри. На цій кафедрі було обладнано спеціальні кабінети та лабораторії, зразковий, на той час, скотарський двір і дослідна вівчарня (біля 100 голів курдючних, волоських, цигайських та інших порід овець, а загалом більш ніж 30 порід та типів, які були поширеними на той час в країні). Це дозволяло робити заняття з вівчарства більш наглядними, розкривало широкі можливості для порівняльного вивчення наявного племінного матеріалу. Більшість тварин скотарського двору були відібрані вченим особисто на першій всеросійській виставці в Москві у 1912 р. і являли собою її кращі експонати.

    Отже, фундаментальною основою формування нашого факультету слугувала кафедра загальної зоотехнії сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту, яка була створена у 1898 році.

     У серпні 1900 р. М. П. Чирвінського затверджують деканом сільськогосподарського відділення на 4 роки, а у вересні 1905 р. – першим виборним ректором.

    3 червня 1921 року було прийнято історичне рішення про відокремлення ветеринарного факультету від Київського політехнічного інституту (далі КПІ) і створення на його базі самостійного Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту. Виняткова роль в організації і становленні цього інституту належить його директорам, професорам В. К. Ліндеману (1921−1922 р.р.), Ф. З. Омельченку (1922−1924 р.р.), А. К. Скороходьку (1924−1926 р.р.).

    Існує думка, що створення зоотехнічного факультету (факультету тваринництва та водних біоресурсів) відбулося у 1923 році при Київському сільськогосподарському інституті, який був створений 1 вересня 1922 року із Агрономічного факультету Київського політехнічного інституту та мав чотири відділи: зоотехнічне, економічне, сільськогосподарського машиноведення та землеробське.

Фото 1. Створення сільськогосподарського інституту з чотирма відділами

     Згідно архівних даних 8 червня 1923 р. професор В. П. Устьянцев подає заяву на звільнення з посади декана зоотехнічного факультету Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту, яким він опікувався будучи спочатку на посаді проректора, а потім з січня 1922 року на посаді декана, з метою переведення його на посаду декана зоотехнічного факультету Київського сільськогосподарського інституту.

Фото 2. Розгляд заяви В. П. Устьянцева про звільнення з посади декана

      Однак, на той час політком Мартиненко вважав за необхідне залишити деканом зоотехнічного факультету професора В. Устьянцева.

Фото 2.1. Рішення Політкому щодо відмови у звільненні В. Устьянцева

    Це рішення 27 серпня 1923 р. також підтримав головний інспектор сільськогосподарської освіти Головпрофосвіти і видав постанову, в якій сказано, що професор В. П. Устьянцев залишається на обійманій ним посаді – декана зоотехнічного факультету Київського Ветеринарно-зоотехнічного інституту, оскільки при Київському сільськогосподарському інституті буде лише зоотехнічна секція.

Фото 3. Архівна копія Постанови Головного інспектора сільськогосподарської освіти Губпрофосвіти Київської губернії

     Тому, за офіційними архівними документами зоотехнічний факультет започатковано у 1921 р. при Київському ветеринарному інституті, який було реорганізовано в Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут.

    Значний внесок у становлення зоотехнічного факультету, розвиток його матеріально-технічної бази та наукових досліджень зробили професори М. П. Чирвінський, В. П. Устьянцев, А. К. Скороходько та ін. Першим деканом факультету був призначений проф. В. П. Устьянцев, який одночасно очолював кафедру зоотехнії Київського політехнічного інституту (після М. П. Чирвинського).

    Всі вище описані етапи становлення зоотехнічного факультету при Київському Ветеринарно-зоотехнічному інституті можна бачити на схемі.

Фото 4. Етапи становлення Зоотехнічного факультету

     Організація Ветеринарного факультету доручається новій Організаційній комісії. Нова організаційна комісія приступила до роботи 15 січня 1921 року при обговорення створення Ветеринарного факультету організаційна комісія розглядала питання: бути Ветеринарному інституту чи Ветеринарно-Зоотехнічному. Випускати ветеринарних лікарів, ветеринарних лікарів-зоотехників – якщо однофакультетна форма Ветеринарного інституту, або двофакультетна – Ветеринарно-Зоотехнічного інституту – з випуском окремо ветеринарних лікарів і окремо зоотехників. Комісія прийшла до твердого рішення, школа повинна будуватися двофакультетною – Ветеринарно-зоотехнічною, зі спільним загально-біологічним навчанням на молодших курсах і розподілом за фахом на старших.

Фото 5. Архівна копія Докладної записки про історію організації та стан Київського Ветеринарно-зоотехнічного інституту

     Листом № 825 від 28 лютого 1921 р. відділ сільськогосподарської освіти Укрголовпрофосу звітується перед Київським губпрофосом про необхідність утворення Зоотехнічного інституту (Зоотехнічного центру України) акцентуючи увагу на необхідних передумовах:

 1. існування зоотехнічних дворів та велика кількість засобів для їх створення;
 2. присутність відповідної кількості зоотехнічних наукових сил;
 3. Інститут повинен бути створений незалежно від великих центрів, щоб була можливість використовувати ту існуючу велику кількість зоотехнічних наукових сил, бо на довгий час обслуговувати тільки своїми силами не можливо за браком таких підготовлених наукових діячів;
 4. необхідно, щоб була база для існування зоотехнічного факультету вже існуючого Ветеринарного інституту з боку матеріального утворення середніх сільськогосподарських шкіл, що за природно-історичними умовами мають нахил до розвинутої зоотехнічної галузі сільського господарства.

Фото 6. Архівна копія документу, так званий Лист-звітування стосовно передумов створення Зоотехнічної освіти у Київській губернії

    Рішенням від 2 березня 1921 року Київський губпрофос на Большой Колегії затверджує позитивно даний лист і постановляє виконувати рішення згідно вертикалі влади.

      Київський губернський комітет професійно-технічної освіти ходатайствує до Укрглавпрофобру на звернення №625 від 28 квітня 1921 р. про наступне (далі пряма мова архівного документу, згідно оригіналу). «Надсилаючи копію докладу Комісї Ради Київського Ветеринарного Інституту відносно необхідності улаштувати Зоотехнічний інститут у Києві, Губпрофорг находить не тільки можливим, але й невідкладно-необхідним утворення учебно-учьонного Зоотехнічного осередку для України в Києві з таких причин:

 1. У Києві мається Університет з катедрою сільського господарства, сільськогосподарський і ветеринарний факультети при Політехнікумі. Таким чином, Зоотехнічний Інститут буде цілком забезпечено науковими і спеціяльними силами;
 2. У Києві мається цілий ряд установ, котрі зможуть обслуговувати цей Інститут, а саме:
 • лабораторії загальної і приватної зоотехнії, молочна ферма і зоотехнічний музей при Політехнікумі;
 • гарно оборудована бактеріологічна лабораторія з авдиторією на 100 чоловік;
 • бактеріологічний Інститут з великими лабораторіями і великою стайнею на 150 коней;
 • патолого-анатомічний музей і скотарський двір;
 • лікарня для звірят зі зразковою стайнею;
 • міська молочна ферма з групою чистокровного голландського скоту;
 • дві великі молочні ферми земвідділа з расовим чистокровним голландським, швіцьким і симентальським скотом;
 • Губземвідділом улаштована протичумна станція на 300 голів скоту.

      У свою чергу, в околицях Києва мається:

 • крупний Культсовхоз на бувших монастирських землях розміром 2400 дес. з кінським заводом на 60 маток, молочним господарством, свинарством, вівчарством і птіцеводством;
 • одведено 120 десятин землі для улаштування сільськогосподарської зразкової ферми при Київському сільськогосподарському технікуму.

    Приймаючи до уваги все, що вище зазначено, а також і те, що Київ уявляє з себе осередок тієї частини Наддніпрянщини і Полісся, де природно-історичні та економічні умови є найбільш сприятливими для розвитку скотарства і тваринництва загалом.


Київський Губпрофобр настійно ходатайствує, аби було негайно!!! відкрито Зоотехнічний Інститут, як майбутній центр зоотехнічного знання України в місті Київ.


Фото 7. Архівна копія Документу-клопотання Київського губернського комітету професійно-технічної освіти до Укрглавпрофобру

     12 червня 1921 року Ч. 3805 на підставі Доповідної записки Комісії Ради Ветеринарного Інституту у складі голови Ради проф. В. К. Ліндемана, заступника голови проф. В. П. Устьянцева, члена Організаційної Комісії Ветеринарного інституту М. С. Леонтовича, представників Губземвідділа «Учонного Комітета А. К. Скороходько», відділу тваринництва Н. В. Анікеева, Комхоза земельного відділу Н. А. Терновского та листом обґрунтуванням проф. В. К. Ліндемана – Укрголовпрофобр дав позитивне рішення стосовно створення Ветеринарно-Зоотехнічного інституту у місті Києві.

Фото 8. Архівний документ – доповідна записка Комісії Ради Ветеринарного Інституту

 
Фото 9. Архівна копія Листа-обґрунтування професора В.К. Ліндемана

   З жовтня 1921 року інститут безпосередньо знаходиться в порядку прямої підпорядкованості Київської Губпрофосвіти та Укголовпрофосвіти. 5 жовтня 1921 р. колегія Губпрофосвіти ухвалила змінити адміністративний устрій Ветеринарно-Зоотехнічного інституту згідно з «Тимчасовим статутом Вищих Шкіл України» Головпрофосвіти (повідомлення Губпрофосвіти від 7.10.1921 р. Ч.6291).

   Згідно постанови Колегії Губпрофосвіти від 7 жовтня 1921р. Ч. 6291 Київський Ветеринарно-Зоотехнічний Інститут вважається самостійною адміністративно-фінансово-господарською частиною, відокремленою від Політехнікуму з розподілом на два факультети: ветеринарний і зоотехнічний з планом навчання протягом 4 років при триместральній системі.

Фото 10. Архівна копія Докладної записки про історію створення, організації та стану Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту

    Перший випуск на зоотехнічному факультеті відбувся у 1925 році. Студенти, які поступили до Ветеринарно-зоотехнічного інституту в 1921 році, у 1925 році закінчили зоотехнічний факультет.

     Дипломи зоотехніка отримали всього 10 випускників.

Фото 11. Список першого випуску студентів-зоотехніків

     Виходячи із наведеного матеріалу, а це архівні копії документів, створення зоотехнічного факультету (нині факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України, м. Київ) відбулося 7 жовтня 1921 р.

То ж з першим 100-річчям тебе, зоотехнічний факультет!

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook