Відділ докторантури та атестації наукових кадрів

Разові спеціалізовані вчені ради

2022 рік
РСВР 004
Захист дисертації СТАСЮК Надії Андріївни
на тему: «Кримінологічна характеристика домашнього насильства»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(рішення Вченої ради Університету від 23.11.2022 р. (протокол № 4)
та наказ ректора Університету № 907 від 25.10.2022 р.)


РСВР 003

Захист дисертації КЛИМЕНКА Максима Вікторовича
на тему: «Розвиток екологічного оподаткування
як складової фінансової політики України»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
та спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(рішення Вченої ради Університету від 23.11.2022 р. (протокол № 4)
та наказ ректора Університету № 907 від 25.10.2022 р.)


РСВР 002
Захист дисертації ШНУРЕНКО Еліни Олександрівни
на тему: «Автономна регуляція антиоксидантної системи у курей»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

(рішення Вченої ради Університету від 26.10.2022 р. (протокол № 3)
та наказ ректора Університету № 791 від 31.10.2022 р.)


РСВР 001

Захист дисертації СТУДЕНКА Артемія Андрійовича
на тему: «Показники обміну білка в організмі курей
за різного тонусу автономної нервової системи»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
та спеціальності
211 «Ветеринарна медицина»

(рішення Вченої ради Університету від 26.10.2022 р. (протокол № 3)
та наказ ректора Університету № 791 від 31.10.2022 р.)


ДФ 26.004.062
Захист дисертації Федченко Каріни Олегівни
на тему: «Формування ціннісного ставлення до здоров’я
у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище
»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
та спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

(Наказ МОН України № 1446 від 28.12.2021 р.)


ДФ 26.004.061

Захист дисертації Мирошніченка Віталія Олександровича
на тему: «Формування мотивації студентів до фізичного виховання
у освітньому процесі аграрних закладів вищої освіти»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
та спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

(Наказ МОН України № 1446 від 28.12.2021 р.)


ДФ 26.004.060

Захист дисертації Смоляка Павла Орестовича
на тему: «Формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
та спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

(Наказ МОН України № 1446 від 28.12.2021 р.)


ДФ 26.004.057

Захист дисертації Карнаух-Голодняк Олени Володимирівни
на тему: «Адміністративно-правове регулювання поводження з промисловими відходами»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»

(Наказ МОН України № 1446 від 28.12.2021 р.)


2021 рік
ДФ 26.004.056
Захист дисертації Тишківської Анни Михайлівни
на тему: «Фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості
доксицикліну і тилмікозину в організмі здорових
та хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

(Наказ МОН України № 1384 від 16.12.2021 р.)


ДФ 26.004.055
Захист дисертації Давидовича Віктора Андрійовича
на тему: «Санітарно-гігієнічна оцінка використання барвників жовтків курячих яєць»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
та спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

(Наказ МОН України № 1384 від 16.12.2021 р.)

ДФ 26.004.054

Захист дисертації Галушка Ігоря Валентиновича
на тему: «Кормова продуктивність конюшини лучної
залежно від технології вирощування в Правобережному Лісостепу»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 201 «Агрономія»

(Наказ МОН України № 1384 від 16.12.2021 р.)


ДФ 26.004.053

Захист дисертації Василенко Олени Сергіївни
на тему: «Адаптивність сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»
до умов північної частини Лісостепу України»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»

(Наказ МОН України № 1384 від 16.12.2021 р.)


ДФ 26.004.052

Захист дисертації Назаренка Володимира Анатолійовича
на тему: «Еколого-економічне прогнозування змін у землекористуванні
під впливом урбанізаційних процесів»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»

(Наказ МОН України № 1384 від 16.12.2021 р.)


ДФ 26.004.051

Захист дисертації Кватирка Олександра Михайловича
на тему: «Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності
лісового сектору регіону»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»

(Наказ МОН України № 1384 від 16.12.2021 р.)

ДФ 26.004.050
Захист дисертації Мацали Максима Станіславовича
на тему: «Динаміка біомаси та депонованих радіонуклідів
у молодняках Чорнобильської зони відчуження»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 205 «Лісове господарство»
(Наказ МОН України № 1214 від 10.11.2021 р.)


ДФ 26.004.049

Захист дисертації Маковської Ірини Федорівни
на тему: «Особливості епізоотичного процесу сказу в Україні в період з 1950 по 2020 роки»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»
(Наказ МОН України № 1214 від 10.11.2021 р.)


ДФ 26.004.048

Захист дисертації Трохименко Аліни Русланівни
на тему: «Адміністративно-правове регулювання побутових послуг в Україні»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(Наказ МОН України № 1214 від 10.11.2021 р.)


ДФ 26.004.047

Захист дисертації Васюка Миколи Миколайовича
на тему: «Публічні послуги в медичній галузі України»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(Наказ МОН України № 1214 від 10.11.2021 р.)


ДФ 26.004.046

Захист дисертації Костенко Інни Сергіївни
на тему: «Оптимізація економічних відносин в системі вищої освіти України
з позиції суспільної корисності»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(Наказ МОН України № 1214 від 10.11.2021 р.)


ДФ 26.004.045

Захист дисертації Жиліна Олексія Володимировича
на тему: «Регулювання ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(Наказ МОН України № 1214 від 10.11.2021 р.)


ДФ 26.004.044

Захист дисертації Демко Валентини Сергіївни
на тему: «Зелений туризм в системі економічного розвитку сільських територій України»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(Наказ МОН України № 1214 від 10.11.2021 р.)

ДФ 26.004.043
Захист дисертації Сірої Аліни Василівни
на тему: «Адміністративна відповідальність за правопорушення,
пов’язані з корупцією у сфері земельних відносин»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(Наказ МОН України № 1099 від 13.10.2021 р.)

ДФ 26.004.042

Захист дисертації Кашпарової Олени Валеріївни
на тему: «Показники моделювання надходження та виведення 90Sr і 137Cs в організмі риб»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 09 «Біологія»
та спеціальності 091 «Біологія»
(Наказ МОН України № 1099 від 13.10.2021 р.)


ДФ 26.004.041

Захист дисертації Дячука Петра Петровича
на тему: «Оцінювання депонованого вуглецю сосновими насадженнями
на основі даних інвентаризації лісу та дистанційних технологій»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 205 «Лісове господарство»
(Наказ МОН України № 1099 від 13.10.2021 р.)


ДФ 26.004.040

Захист дисертації Стехна Олексія Володимировича
на тему: «Режимно-параметрична оптимізація механізму
зміни вильоту вантажу баштового крана»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 13 «Механічна інженерія»
та спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
(Наказ МОН України № 1099 від 13.10.2021 р.)


ДФ 26.004.039

Захист дисертації Муштина Дениса Івановича
на тему: «Оптимізація режимів руху механізмів зміни вильоту
та повороту баштового крана»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 13 «Механічна інженерія»
та спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
(Наказ МОН України № 1099 від 13.10.2021 р.)


ДФ 26.004.037

Захист дисертації Белякової Євгенії Олександрівни
на тему: «Інформаційно-правове забезпечення електронного урядування в Україні»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(Наказ МОН України № 631 від 07.06.2021 р.)


ДФ 26.004.036

Захист дисертації Саяпіною Таїсії Петрівни
на тему: «Формування цифрової компетентності майбутніх економістів
у процесі професійної підготовки закладах вищої освіти»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
та спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
(Наказ МОН України № 631 від 07.06.2021 р.)


ДФ 26.004.035

Захист дисертації Мельничука Андрія Юрійовича
на тему: «Формування землекористування оборони в контексті екологічної безпеки»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(Наказ МОН України № 631 від 07.06.2021 р.)


ДФ 26.004.034

Захист дисертації Макаренко Аліни Анатоліївни
на тему: «Оптимізація технологічних та методичних підходів щодо вирощування молоді гібриду білого із строкатим товстолобів для зариблення водойм комплексного призначення»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
(Наказ МОН України № 631 від 07.06.2021 р.)


ДФ 26.004.033

Захист дисертації Гадзовського Геннадія Леонардовича
на тему: «Оптимізація елементів технології вирощування сої в західному Поліссі України»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 201 «Агрономія»
(Наказ МОН України № 631 від 07.06.2021 р.)


ДФ 26.004.032

Захист дисертації Тютюнника Федора Олександровича
на тему: «Підвищення статичної стійкості електричних систем з врахуванням впливу характеристик різнорідних джерел розподіленої генерації»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 14 «Електрична інженерія»
та спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
(Наказ МОН України № 631 від 07.06.2021 р.)


ДФ 26.004.031

Захист дисертації Щиглова Євгенія Олександровича
на тему: «Еколого-правове регулювання обліку об’єктів і речовин,
що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища в Україні»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(Наказ МОН України № 566 від 24.05.2021 р.)


ДФ 26.004.030

Захист дисертації Забудського Сергія Миколайовича
на тему: «Морфофункціональні зміни в організмі свійських канарок
(Serinus canaria domestica) за хронічного отруєння кантаксантином»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.029

Захист дисертації Федоренко Ольги Василівни
на тему: «Топографія і морфофункціональні особливості
імунних утворень кишечнику свійського кроля»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
та спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.028

Захист дисертації Покотилової Каміли Георгіївни
на тему: «Штучні заповідні парки Рівненської області
(дендрофлора, територіальна організація, естетична оцінка)»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.027

Захист дисертації Риженка Анатолія Сергійовича
на тему: «Продуктивність гібридів соняшника залежно від норми висіву
в умовах Лівобережного Лісостепу України»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 201 «Агрономія»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.026

Захист дисертації Піньковського Геннадія Віталійовича
на тему: «Оптимізація елементів технології вирощування соняшника
в Правобережному Степу України»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 201 «Агрономія»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.025

Захист дисертації Солоненчука Івана Вікторовича
на тему: «Державне регулювання ринку енергоресурсів в Україні»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.024

Захист дисертації Літвінова Віталія Івановича
на тему: «Формування системи трудової мотивації
в сільськогосподарських підприємствах»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.023

Захист дисертації Кульбач Юлії Олександрівни
на тему: «Управління вартістю агропромислових підприємств»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
та спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.022

Захист дисертації Дзюби Тетяни Ігорівни
на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління
економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
та спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.021

Захист дисертації Якименко Інни Юріївни
на тему: «Інтелектуальна система енергоефективного керування мікрокліматом
у спорудах закритого ґрунту з прогнозуванням енерговитрат»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
та спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.020

Захист дисертації Горбатої Людмили Петрівни
на тему: «Забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів публічної влади»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
та спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.019

Захист дисертації Ткаченка Олександра Миколайовича
на тему: «Правова охорона довкілля в населених пунктах»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)
 


ДФ 26.004.018

Захист дисертації Іванова Філіпа Олександровича
на тему: «Адміністративно-деліктні відносини
у сфері використання та охорони природних ресурсів»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.017

Захист дисертації Бодовської Людмили Іванівни
на тему: «Розвиток земельних відносин в умовах децентралізації влади»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 08 «Право»
та спеціальності 081 «Право»
(Наказ МОН України № 494 від 30.04.2021 р.)


ДФ 26.004.016

Захист дисертації Коломака Ігоря Олеговича
на тему: «Патоморфологічні зміни у голубів при сальмонельозі і ешерихіозі»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»
та спеціальності
211 «Ветеринарна медицина»

(Наказ МОН України № 414 від 13.04.2021 р.)


ДФ 26.004.015

Захист дисертації Розбицької Тетяни Вікторівни
на тему: «Розроблення і впровадження інтегрованої системи управління технологічними процесами для забезпечення ресурсозбереження та безпечності молочних продуктів»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 18 «Виробництво та технології»
та спеціальності 181 «Харчові технології»

(Наказ МОН України № 414 від 13.04.2021 р.)


ДФ 26.004.014

Захист дисертації Власенко Інни Сергіївни
на тему: «Агроекологічний стан чорноземів типових Правобережного Лісостепу України
за впливу просторової неоднорідності водного режиму»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 10 «Природничі науки»
та спеціальності 101 «Екологія»

(Наказ МОН України № 414 від 13.04.2021 р.)


ДФ 26.004.013

Захист дисертації Гаврилюка Олександра Сергійовича
на тему: «Особливості формування продуктивності колоноподібних сортів яблуні»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»

(Наказ МОН України № 414 від 13.04.2021 р.)


ДФ 26.004.012

Захист дисертації Статкевич Ольги Ігорівни
на тему «Оптимізація технологічних параметрів масового розведення ектопаразита габробракона Habrobracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae)»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

(Наказ МОН України № 414 від 13.04.2021 р.)


ДФ 26.004.011

Захист дисертації Медвідь Яни Андріївни
на тему: «Жуки-сонечка (Coleoptera: Coccinellidae) в агроценозах Правобережного Лісостепу України та їх роль у контролі чисельності фітофагів»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

(Наказ МОН України № 414 від 13.04.2021 р.)


ДФ 26.004.010

Захист дисертації Геращенка Вадима Олексійовича
на тему: «Мікроекономічні детермінанти розвитку малого і середнього бізнесу
»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(
Наказ МОН України № 280 від 03.03.2021 р.)


ДФ 26.004.009

Захист дисертації Корольчук Валентини Ігорівни
на тему: «Використання хмарних сервісів для проєктного навчання
майбутніх фахівців з інформаційних технологій»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
та спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
(
Наказ МОН України № 1555 від 24.12.2020 р.)

 

ДФ 26.004.008
Захист дисертації Чебан Ірини Вікторівни
на тему: «Формування ринку біоенергії в Україні»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(Наказ МОН України № 1502 від 04.12.2020 р.)
 


ДФ 26.004.007

Захист дисертації Трутень Аліни Вікторівни
на тему: «Виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів
студентів аграрних закладів вищої освіти»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
та спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
(Наказ МОН України № 1502 від 04.12.2020 р.)
 


ДФ 26.004.006

Захист дисертації Васильківського Іллі Павловича
на тему: «Виховання емоційного інтелекту учнів середнього шкільного віку»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
та спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»
(Наказ МОН України № 1502 від 04.12.2020 р.)
 


ДФ 26.004.005

Захист дисертації Сподоби Олександра Олексійовича
на тему: «Оптимізація режимів руху крана-маніпулятора з гідроприводом»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 13 «Механічна інженерія»
та спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
(Наказ МОН України № 1502 від 04.12.2020 р.)
 


ДФ 26.004.004

Захист дисертації Цапка Олексія Юрійовича
на тему: «Захист деревини інтумесцентними покриттями»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 18 «Виробництво та технології»
та спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»
(Наказ МОН України № 1472 від 26.11.2020 р.)


ДФ 26.004.003

Захист дисертації Зав’ялова Дениса Лазаровича
на тему: «Підвищення ефективності використання
низькоякісної деревини сосни звичайної»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 18 «Виробництво та технології»
та спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»
(Наказ МОН України № 1472 від 26.11.2020 р.)


ДФ 26.004.002

Захист дисертації Мазуренка Богдана Олександровича
на тему: «Продуктивність тритикале залежно від строків сівби
та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 201 «Агрономія»
(Наказ МОН України № 1472 від 26.11.2020 р.)
 
 

2020 рік

ДФ 26.004.001
Захист дисертації Дороша Андрія Йосиповича
на тему: «Еколого-економічні основи планування землекористування
в контексті територіально-просторового розвитку»
,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
та спеціальності 051 «Економіка»
(Наказ МОН України № 1392 від 09.11.2020 р.)

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook