Кафедра аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 17, навчальний корпус № 2, кімн. 12, 16

Тел.: (044) 527-80-95, 527-80-92

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Копілевич Володимир Абрамович

доктор хімічних наук, професор, Заслужений винахідник України

 

Кафедра заснована в Київському політехнічному інституті, з часу його створення, у складі сільськогосподарського відділення в 1898 році.

Після відокремлення сільськогосподарського інституту від КПІ в 1923 році розпочався новий етап розвитку кафедри хімії. Почергово її очолювали професори В.О. Ізбеков, М.Г. Григор’єв, доценти М.Г. Човник та Я.П. Межений.

У 1954 році на кафедрі неорганічної і аналітичної хімії була започаткована школа електрохімічних методів досліджень біогеохімічних об’єктів, а кафедру очолив професор Є.М. Скобець.

З 1978 до 1999 р.р. завідувачем кафедри був професор Л.М. Щегров, під керівництвом якого створено напрям досліджень із хімії фосфатів двовалентних металів.

З 1999 завідувачем кафедри обирається Заслужений винахідник України, доктор хімічних наук, професор В.А. Копілевич.

Теперішня назва кафедри «Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води» була затверджена радою університету у 2006 році.

На період перебування професора Копілевича В.А. на посаді директора Природничо-гуманітарного ННІ обов’язків завідувача кафедри виконували к.х.н., доцент В.Є. Косматий (2006-2013 р.р.) та   к.х.н., доцент Савченко Д.А. (2013-2014 р.р.).

Починаючи з 2000 року, сформовано наступну структуру кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води:

Кафедра аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Навчальні підрозділи

 

Наукові підрозділи

 

Госпрозрахункові підрозділи

1.       Лабораторія аналітичної хімії і хімії навколишнього середовища

2.       Лабораторія неорганічної та біонеорганічної хімії

3.       Лабораторія якості та хімічної екології водних ресурсів

4.       Аудиторія «Хімії навколишнього середовища»

 

1.Лабораторія хімії фосфатів

2.Лабораторія хронопотенціометрії

3. Аспірантура і докторантура за спеціальностями:

“Неорганічна хімія”

"Екологічна безпека"

 

1.       Вимірювальна лабораторія якості води

2.       Навчально-консультаційні курси з хімії

 

Кафедра забезпечує підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр» за 6 напрямами "Агрономія", "Захист рослин", "Екологія", "Біотехнологія", "Ветеринарна медицина", "Водні біоресурси та аквакультура" з 15 навчальних дисциплін хімічного і хіміко-екологічного спрямування, виконання бакалаврських і магістерських дипломних робіт; готує аспірантів та докторантів за спеціальністю „Неорганічна хімія”.

Колектив кафедри формувався і продовжує формуватися із випускників власної аспірантури (7 НПП) та науково-педагогічних працівників, які закінчили хімічні факультети Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного технічного університету України (КПІ). Нині на кафедрі працюють 2 доктори хімічних наук, професори, 8 кандидатів хімічних наук, доцентів.

Наукові дослідження кафедри ведуться за двома напрямами:

1) регульований синтез індивідуальних та азотовмісних фосфатів заданого складу і біологічної дії; вивчення фізико-хімічних та біологічних властивостей нанорідин для розробки рецептур функціональних нанобіоматеріалів для рослинництва та тваринництва;

2) розробка теоретичних основ електрохімічного визначення біогенних елементів в об’єктах навколишнього середовища; дослідження показників якості і безпеки використання води в агросфері та утилізації осадів стічних вод.

Тільки за останні 15 років викладачами та аспірантами кафедри підготовлено і видано 8 підручників, 40 навчальних посібників, біля 200 методичних розробок, лабораторих практикумів, вказівок для самостійної роботи; надруковано 296 наукових статей; одержано 241 патентів на винаходи, синтезовано біля 100 нових хімічних сполук, як технічних і біологічних матеріалів.

На основі наукових розробок кафедри створено прилад «Аналізатор М-ХА 1000-5» з програмним управлінням обробки даних для екологічного моніторингу вмісту важких металів Pb, Cd, Cu, Zn в об’єктах довкілля. Прилад пройшов Державні випробування, затверджений як типовий і занесений у Державний реєстр засобів вимірювальної техніки України, серійно впроваджений.

В даний час  завершено розробку нового покоління аналізатора для визначення 20 елементів і розроблено МВВ Pb, Cu, Zn, Sn, Cd, Hg, As, Ni, Co, Mn, Fe, Se, Cr, I, K, Na, Ca, F, NH+4, NO-3    з їх державною атестацією.


                                                       Склад кафедри у 2014 році

 

Склад кафедри у 2017-2018 р.р.

зліва направо 1 ряд: професор В.І. Максін, доцент Н.М. Прокопчук , професор В.А. Копілевич , доценти Т.К. Панчук, Т.І. Ущапівська;

2 ряд: доцент Р.В. Лаврик, зав. лабораторіями С.В. Романчук, доцент Д.А. Савченко, в.о. доцента В.М. Галімова, ст. лаборант К.Г. Козак,

доцент Л.М. Абарбарчук

 


Новини

Всі новини
Підрозділи
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій