Кафедра аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 17, навчальний корпус № 2, кімн. 12, 16

Тел.: (044) 527-80-95, 527-80-92

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Копілевич Володимир Абрамович

доктор хімічних наук, професор, Заслужений винахідник України

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ

Кафедра заснована в Київському політехнічному інституті, з часу його створення, у складі сільськогосподарського відділення в 1898 році.

Після відокремлення сільськогосподарського інституту від КПІ в 1923 році розпочався новий етап розвитку кафедри хімії. Почергово її очолювали професори В.О. Ізбеков, М.Г. Григор’єв, доценти М.Г. Човник та Я.П. Межений.

У 1954 році на кафедрі неорганічної і аналітичної хімії була започаткована школа електрохімічних методів досліджень біогеохімічних об’єктів, а кафедру очолив професор Є.М. Скобець.

З 1978 до 1999 р.р. завідувачем кафедри був професор Л.М. Щегров, під керівництвом якого створено напрям досліджень із хімії фосфатів двовалентних металів.

З 1999 завідувачем кафедри обирається Заслужений винахідник України, доктор хімічних наук, професор В.А. Копілевич.

Теперішня назва кафедри «Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води» була затверджена радою університету у 2006 році.

На період перебування професора Копілевича В.А. на посаді директора Природничо-гуманітарного ННІ обов’язків завідувача кафедри виконували к.х.н., доцент В.Є. Косматий (2006-2013 р.р.) та   к.х.н., доцент Савченко Д.А. (2013-2014 р.р.).

Починаючи з 2000 року, сформовано наступну структуру кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води:

Кафедра аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Навчальні підрозділи

 

Наукові підрозділи

 

Госпрозрахункові підрозділи

1.       Лабораторія аналітичної хімії і хімії навколишнього середовища

2.       Лабораторія неорганічної та біонеорганічної хімії

3.       Лабораторія якості та хімічної екології водних ресурсів

4.       Аудиторія «Хімії навколишнього середовища»

 

1.Лабораторія хімії фосфатів

2.Лабораторія хронопотенціометрії

3. Аспірантура і докторантура за спеціальностями:

“Неорганічна хімія”

"Екологічна безпека"

 

1.       Вимірювальна лабораторія якості води

2.       Навчально-консультаційні курси з хімії

 

Кафедра забезпечує підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр» за 6 напрямами "Агрономія", "Захист рослин", "Екологія", "Біотехнологія", "Ветеринарна медицина", "Водні біоресурси та аквакультура" з 15 навчальних дисциплін хімічного і хіміко-екологічного спрямування, виконання бакалаврських і магістерських дипломних робіт; готує аспірантів та докторантів за спеціальністю „Неорганічна хімія”.

Колектив кафедри формувався і продовжує формуватися із випускників власної аспірантури (7 НПП) та науково-педагогічних працівників, які закінчили хімічні факультети Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного технічного університету України (КПІ). Нині на кафедрі працюють 2 доктори хімічних наук, професори, 8 кандидатів хімічних наук, доцентів.

Наукові дослідження кафедри ведуться за двома напрямами:

1) регульований синтез індивідуальних та азотовмісних фосфатів заданого складу і біологічної дії; вивчення фізико-хімічних та біологічних властивостей нанорідин для розробки рецептур функціональних нанобіоматеріалів для рослинництва та тваринництва;

2) розробка теоретичних основ електрохімічного визначення біогенних елементів в об’єктах навколишнього середовища; дослідження показників якості і безпеки використання води в агросфері та утилізації осадів стічних вод.

Тільки за останні 15 років викладачами та аспірантами кафедри підготовлено і видано 8 підручників, 40 навчальних посібників, біля 200 методичних розробок, лабораторих практикумів, вказівок для самостійної роботи; надруковано 296 наукових статей; одержано 241 патентів на винаходи, синтезовано біля 100 нових хімічних сполук, як технічних і біологічних матеріалів.

На основі наукових розробок кафедри створено прилад «Аналізатор М-ХА 1000-5» з програмним управлінням обробки даних для екологічного моніторингу вмісту важких металів Pb, Cd, Cu, Zn в об’єктах довкілля. Прилад пройшов Державні випробування, затверджений як типовий і занесений у Державний реєстр засобів вимірювальної техніки України, серійно впроваджений.

В даний час  завершено розробку нового покоління аналізатора для визначення 20 елементів і розроблено МВВ Pb, Cu, Zn, Sn, Cd, Hg, As, Ni, Co, Mn, Fe, Se, Cr, I, K, Na, Ca, F, NH+4, NO-3    з їх державною атестацією.


                                                       Склад кафедри у 2014 році

 

Склад кафедри у 2017-2018 р.р.

зліва направо 1 ряд: професор В.І. Максін, доцент Н.М. Прокопчук , професор В.А. Копілевич , доценти Т.К. Панчук, Т.І. Ущапівська;

2 ряд: доцент Р.В. Лаврик, зав. лабораторіями С.В. Романчук, доцент Д.А. Савченко, в.о. доцента В.М. Галімова, ст. лаборант К.Г. Козак,

доцент Л.М. Абарбарчук

 


Новини

13 лютого 2020

Кафедра про воду

Всі новини

10 березня 2017

Краса - поруч

Оголошення

6 листопада 2018

Засідання кафедри

Всі оголошення
Підрозділи
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook