Кафедра аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 17, навчальний корпус № 2, кімн. 12, 16

Тел.: (044) 527-80-95, 527-80-50

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри:
Копілевич Володимир Абрамович

доктор хімічних наук, професор, Заслужений винахідник України

 

Кафедра започаткована в Київському політехнічному інституті  з моменту створення в його складі у 1898 році сільськогосподарського відділення, серед 20 навчальних дисциплін якого значне місце відводилось хімії.

З 1923 року кафедра входить до складу КСГІ, УСГА, НАУУ, НУБіП України у структурах Інституту агрохімії, Факультету агрохімії і ґрунтознавства, Природничо – гуманітарного ННІ і Факультету агробіологічного.

Історія кафедри – це великий перелік поставлених і вирішених завдань з розвитку навчання студентів, наукових розробок та наукового потенціалу кафедри, вдосконалення матеріальної бази та структури кафедри, серед яких маємо такі досягнення:

  Три атестовані обладнані лабораторії та аудиторії для щорічного навчання близько 1600 студентів

  •   На кафедрі було розроблено і читається студентам 4 факультетів за 7 спеціальностями 15 дисциплін хімічного і хіміко-екологічного профілю: неорганічна хімія, загальна хімія, біонеорганічна хімія, аналітична хімія, загальна і неорганічна хімія, неорганічна і біонеорганічна хімія, хімія навколишнього середовища, гідрологія, хімія з основами біогеохімії, гідрохімія, біоконверсія відходів, аналітичні спецпрактикуми, навчальні практики з загальної та неорганічної хімії, моніторинг якості води в агросфері, методологія сучасного хімічного аналізу, екологічна безпека водних екосистем (ресурсів).

  •  Кафедра постійно поновлює науково-методичне забезпечення навчання студентів; тільки за останні 15 років підготовлено і видано 9 підручників, 43 посібники, більше 200 методичних розробок, практикумів, електронних навчальних курсів, надруковано 296 наукових статей, одержано 241 патентів на винаходи, синтезовано більше 250 нових хімічних сполук з властивостями технічних і біологічних матеріалів. 

 

  Студентів з перших днів заохочують до навчання хімії шляхом роботи в науковому гуртку «Хімічна олімпіада», через який  кафедра впродовж 50 років готує і делегує студентів 1-4 курсів до участі у ІІ турі студентської олімпіади та конкурсі студентських наукових робіт  з хімії, де представники різних спеціальностей займали призові місця:


Петерфалві Андраш – студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1969 р.

Галушко Сергій - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1970 р.

Копілевич Володимир - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1972 р.

Щуренко Володимир - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1982 р.

Івахненко Світлана - студентка факультету агрохімії і грунтознавства, 1983 р.

Дегтяренко Леонід - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1984 р.

Топчієнко Олег - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1986 р.

Куакуа Ернест - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 1989 р.

Білєра Наталія - студентка факультету агрохімії і грунтознавства, 2001 р.

Вітер Арсен - студент агрономічного факультету, 2001 р.

Чорний Сергій - студент агрономічного факультету, 2001 р.

Шквир Тетяна - студентка факультету агрохімії і грунтознавства, 2002 р.

Горобець Олександр - студент факультету агрохімії і грунтознавства, 2002 р.

Кісельов Дмитро – студент факультету екології і біотехнології, 2006

Біленький Олександр - студент факультету ветеринарної медицини, 2010 р.

Дудко Анастасія - студентка факультету ветеринарної медицини, 2012 р.

Мозолюк Антон - студент факультету ветеринарної медицини, 2013 р.

Сіненко Богдан – студент спеціальності біотехнології та біоінженерія, 2017 р.

Кравець Марія - студентка факультету ветеринарної медицини, 2017 р.

Оне Ольга-Валентина - студентка спеціальності біотехнології та біоінженерія, 2018 р.

Сіненко Богдан – студент спеціальності біотехнології та біоінженерія, 2018 р.

Ігнатюк Богдан – студент агробіологічного факультету, 2018 р.

Сіненко Богдан – студент спеціальності біотехнології та біоінженерія,2019 р.
Скуба Анастасія - студентка спеціальності біотехнології та біоінженеріч, 2019 р.
Шаховал Євген - студент агробіологічного факультету, 2019 р.
Губін Михайло - студент агробіологічного факультету, 2019 р.


  На кафедрі було започатковано професорами Горенбейном Ю.Я., Скобцем Є.М., Щегровим Л.М.  три наукові школи, із яких продовжують активно діяти у формі наукових лабораторій :

  лабораторія „Хімії фосфатів” 

  лабораторія «Хронопотенціометричного аналізу»

  вимірювальна лабораторія якості води

*      Нині наукові дослідження кафедри ведуться за двома напрямами:

1) регульований синтез індивідуальних та азотовмісних фосфатів заданого складу і біологічної дії; вивчення фізико-хімічних та біологічних властивостей нанорідин для розробки рецептур функціональних нанобіоматеріалів для рослинництва та тваринництва; 2) розробка теоретичних основ електрохімічного визначення біогенних елементів в об’єктах навколишнього середовища; дослідження показників якості і безпеки використання води в агросфері та утилізації осадів стічних вод.

Продукцією цих наукових підрозділів є :  більше 250 патентів на винаходи, монографії і науково-методичні рекомендації, розробки ТУ і МВВ.На основі наукових розробок кафедри створено прилад «Аналізатор М-ХА 1000-5» з програмним управлінням обробки даних для екологічного моніторингу вмісту важких металів Pb, Cd, Cu, Zn в об’єктах довкілля. Прилад пройшов Державні випробування, затверджений як типовий і занесений у Державний реєстр засобів вимірювальної техніки України, серійно впроваджений.   В даний час  завершено розробку нового покоління аналізатора для визначення 20 елементів і розроблено МВВ Pb, Cu, Zn, Sn, Cd, Hg, As, Ni, Co, Mn, Fe, Se, Cr, I, K, Na, Ca, F, NH+4, NO-3  з їх державною атестацією. Ця розробка спрямована на створення системи моніторингу якості води для сільськогосподарських виробництв.  

підготовлено через аспірантуру кафедри 7 кандидатів хімічних наук (Абарбарчук Л.М., Прокопчук Н.М., Савченко Д.А., Панчук Т.К., Войтенко Л.В., Жиляк І.Д., Галімова В.М.) і 1 кандидата біологічних наук (Кравченко О.О.)

Нині навчається 3 аспіранти за двома ліцензованими спеціальностями «Неорганічна хімія» і «Екологічна безпека». 

 наукові здобутки кафедри відзначені державними і науковими нагородами:
·       Копілевич В.А. - заслужений винахідник України,  Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України;
·      Савченко Д.А., Прокопчук Н.М. – премія Президента України для молодих вчених;
·      Копілевич В.А, Галімова В.М., Прокопчук Н.М. – кращий винахід року (2011, 2017).