Рада аспірантів

Метою діяльності Ради аспірантів є захист і реалізація прав, інтересів та обов'язків аспірантів, підтримка і сприяння науковій діяльності, організація змістовного дозвілля молодих вчених НУБіП України.

Голова Ради аспірантів НУБіП України
Оксана Молдавчук

Заступник голови Ради молодих вчених по роботі з аспірантами, член Вченої ради Університету. 

З 22 лютого 2016 року за рішенням звітно-виборчої конференції Ради аспірантів очолює Раду аспірантів НУБіП України.

У 2015 році зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України зі спеціальності 03.00.16 "Екологія". Аспірантка кафедри екології агросфери та екологічного контролю. Тема дисертаційної роботи: "Екологічна оцінка штамів мікроміцетів як регуляторів чисельності шкідливих організмів агроценозів".

Стажувалася у департаментах державних підприємств. Нагороджена дипломами за участь у студентських конференціях, Фестивалі художньої творчості "Голосіївська весна" та спортивних змаганнях.

Призер інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

Учасник ІІІ Всеукраїнської моделі ООН у 2017 році.

 

Перший заступник Голови Ради аспірантів НУБіП України, Голова Ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва
Поліна Пирогова

23 травня 2016 року за рішенням звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва обрано Головою.

Аспірантка кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів.

Фіналіст інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

 

Заступник Голови Ради аспірантів НУБіП України, Голова Ради аспірантів НДІ економіки і менеджменту
Олександр Палажченко

Навчався в магістратурі НУБіП у 2013-2014 рр. У 2013 р. зайняв 3 місце у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит".

З 2015 року - аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Навчаюсь за спеціальністю 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. З лютого 2016 року очолюю Раду Аспірантів НДІ економіки і менеджменту. 

Фіналіст інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

 

Секретар Ради аспірантів НУБіП України
Роман Харитоненко

Обраний секретарем на засіданні Ради аспірантів НУБіП України 09 червня 2016 р.

З 2015 року зарахований до аспірантури на очну форму навчання за спеціальністю 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Аспірант кафедри управління земельними ресурсами факультету землевпорядкування. Тема дисертаційної роботи "Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал земель агроформувань ринкового типу".

Учасник І етапу інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

 

В.о. голови Ради аспірантів НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування
Вікторія Пилипенко

 З 2014 року зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокристування України. Аспірантка кафедри рослинництва.

 

 

Голова Ради аспірантів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Тетяна Розбицька

Обрана головою Ради аспірантів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК одноголосним рішенням на засіданні вченої ради даного факультету 25 жовтня 2016 р.

Зарахована до аспірантури очної форми навчання у 2016 році на спеціальність 01.05.02  - "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення".

Аспірантка кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції, де займається написанням дисертаційної роботи на тему "Розроблення науково-технічної бази впровадження інтегрованої системи управління".

 

Голова Ради аспірантів факультету землевпорядкування
Богдан Аврамчук

З 2014 року є аспірантом кафедри землевпорядного проектування факультету землевпорядкування. Навчається за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», проводить дослідження на тему «Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення». Протягом 2013-2014 навчальних років був учасником 10-місячної магістерської програми обміну Erasmus Mundus у Варшавському університеті наук про життя. Крім того, у 2014-2015 роках навчався за аналогічною програмою для аспірантів в Університеті Тусчіа, Вітербо, Італія.

Призер інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

Учасник міжнародного тренінгу "The Future is in our hands" в рамках програми Європейcької комісії ERASMUS+  у 2016 році (м. Пафос, Кіпр).

 

Голова Ради аспірантів НДІ здоров’я тварин
Роман Білошицький

Обраний одноголосним рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НДІ здоров'я тварин 22 грудня 2016 р.

Зарахований до аспірантури очної форми навчання у 2015 році на спеціальність 16.00.05 "Ветеринарна хірургія". Аспірант кафедри хірургії ім. Академіка І.О. Поваженка, де виконує дисертаційне дослідження на тему: "Неврологічні синдроми після травми у собак (етіологія, симптоматика і лікування)".

 

Голова Ради аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів
Ольга Бородіна

Обрана головою Ради аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів одноголосним рішенням на засідання вченої ради даного факультету 16 лютого 2017 р.

Зарахована до аспірантури очної форми навчання у 2016 році на спеціальність "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва".

Аспірантка кафедри технологій виробництва молока та м'яса, де займається написанням дисертаційної роботи на тему "Ефективність виробництва молока залежно від технологічних умов доїння корів". 

 

Голова Ради аспірантів НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК
Іван Кадикало

 Обраний головою Ради аспірантів НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК одноголосним рішенням на засіданні науково-технічної ради тематичної секції даного НДІ 06 вересня 2016 р.

З 2015 року зарахований до аспірантури на очну форму навчання за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва". Аспірант кафедри конструювання машин і обладнання. Тема дисертаційної роботи "Оптимізація перехідних режимів повороту та зміни вильоту вантажу баштового крана з горизонтальною стрілою".

Проходив стажування за програмою Karl's Hof Fam (Німеччина).

 

Голова Ради аспірантів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
Костянтин Лазарюк

 Обраний головою Ради аспірантів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження одноголосним рішенням вченої ради даного ННІ 23 грудня 2016 року.

Зарахований до аспірантури очної форми навчання у 2015 році. Аспірант кафедри електроприлада і елетротехнологій ім. професора С.П. Бондаренка.

Учасник балетної групи Народного ансамблю пісні і танцю "Колос".

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)