Рада аспірантів

Метою діяльності Ради аспірантів є захист і реалізація прав, інтересів та обов'язків аспірантів, підтримка і сприяння науковій діяльності, організація змістовного дозвілля молодих вчених НУБіП України.

Голова Ради аспірантів НУБіП України
Оксана Молдавчук

Тел.: +38(096)104-44-73

Електронна пошта: oksana.moldavchukPhD@gmail.com nules.phd.council@gmail.com

Заступник голови Ради молодих вчених по роботі з аспірантами, член Вченої ради Університету. 

З 22 лютого 2016 року за рішенням звітно-виборчої конференції Ради аспірантів очолює Раду аспірантів НУБіП України.

У 2015 році зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України зі спеціальності 03.00.16 "Екологія". Аспірантка кафедри екології агросфери та екологічного контролю. Тема дисертаційної роботи: "Екологічна оцінка штамів мікроміцетів як регуляторів чисельності шкідливих організмів агроценозів".

Стажувалася у департаментах державних підприємств. Нагороджена дипломами за участь у студентських конференціях, Фестивалі художньої творчості "Голосіївська весна" та спортивних змаганнях.

Призер інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

 

Перший заступник Голови Ради аспірантів НУБіП України, Голова Ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва
Поліна Пирогова

Тел.: +38(067)484-82-00

Електронна пошта: Pirogova_PV@mail.ru

23 травня 2016 року за рішенням звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НДІ лісівництва та декоративного садівництва обрано Головою.

Аспірантка кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів.

Фіналіст інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

 

Заступник Голови Ради аспірантів НУБіП України, Голова Ради аспірантів НДІ економіки і менеджменту
Олександр Палажченко

Тел.: +38(096)929-77-12

Електронна пошта: palazhchenko1991@gmail.com

Навчався в магістратурі НУБіП у 2013-2014 рр. У 2013 р. зайняв 3 місце у I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит".

З 2015 року - аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Навчаюсь за спеціальністю 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. З лютого 2016 року очолюю Раду Аспірантів НДІ економіки і менеджменту. 

Фіналіст інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

 

Секретар Ради аспірантів НУБіП України
Роман Харитоненко

Тел.: +38(097) 280-66-68

Електронна пошта: KharitonenkoRA@email.ua

Обраний секретарем на засіданні Ради аспірантів НУБіП України 09 червня 2016 р.

З 2015 року зарахований до аспірантури на очну форму навчання за спеціальністю 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Аспірант кафедри управління земельними ресурсами факультету землевпорядкування. Тема дисертаційної роботи "Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал земель агроформувань ринкового типу".

Учасник І етапу інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

 

В.о. голови Ради аспірантів НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування
Вікторія Пилипенко

Тел.: +38(097) 770-65-95

Електронна пошта: Lvs2012@i.ua

 З 2014 року зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокристування України. Аспірантка кафедри рослинництва.

 

 

Голова Ради аспірантів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Тетяна Розбицька

Тел.: +38(096) 628-42-60

Електронна пошта: roirf1991@gmail.com

Обрана головою Ради аспірантів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК одноголосним рішенням на засіданні вченої ради даного факультету 25 жовтня 2016 р.

Зарахована до аспірантури очної форми навчання у 2016 році на спеціальність 01.05.02  - "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення".

Аспірантка кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції, де займається написанням дисертаційної роботи на тему "Розроблення науково-технічної бази впровадження інтегрованої системи управління".

 

Голова Ради аспірантів факультету землевпорядкування
Богдан Аврамчук

Тел.: +38(063)478-39-03

Електронна пошта: avramchuk.bogdan@gmail.com

З 2014 року є аспірантом кафедри землевпорядного проектування факультету землевпорядкування. Навчається за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», проводить дослідження на тему «Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення». Протягом 2013-2014 навчальних років був учасником 10-місячної магістерської програми обміну Erasmus Mundus у Варшавському університеті наук про життя. Крім того, у 2014-2015 роках навчався за аналогічною програмою для аспірантів в Університеті Тусчіа, Вітербо, Італія.

Призер інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

Учасник міжнародного тренінгу "The Future is in our hands" в рамках програми Європейcької комісії ERASMUS+  у 2016 році (м. Пафос, Кіпр).

 

Голова Ради аспірантів НДІ здоров’я тварин
Роман Білошицький

Тел.: +38(097)375-54-97

Електронна пошта: Biloshytskyyroman@nubip.edu.ua

Обраний одноголосним рішенням Звітно-виборчої конференції Ради аспірантів НДІ здоров'я тварин 22 грудня 2016 р.

Зарахований до аспірантури очної форми навчання у 2015 році на спеціальність 16.00.05 "Ветеринарна хірургія". Аспірант кафедри хірургії ім. Академіка І.О. Поваженка, де виконує дисертаційне дослідження на тему: "Неврологічні синдроми після травми у собак (етіологія, симптоматика і лікування)".

 

Голова Ради аспірантів факультету тваринництва та водних біоресурсів
Надія Нечай

Тел.: +38(099)606-21-07

Електронна пошта: Nadinell@ukr.net

Аспірант 3-го року навчання, кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного. В лютому 2016 року нагороджена подякою від ректора НУБіП Украхни за заслуги перед університетом.

Призер інтелектуальної гри "Агро-політичні дебати" 2016 року.

 

Голова Ради аспірантів Юридичного факультету
Віталій Вітів

Тел.: +38(068)682-13-76

Електронна пошта: fayst_091@mail.ru

Аспірант кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

 

Голова Ради аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету
Любов Каніболоцька

Тел.: +38(066) 367-01-67

Електронна пошта: kanibolotska_lyuba@ukr.net

 

Голова Ради аспірантів НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК
Іван Кадикало

Тел.: +38(067) 684-02-00

Електронна пошта: kadykaloivan@nubip.edu.ua

 Обраний головою Ради аспірантів НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК одноголосним рішенням на засіданні науково-технічної ради тематичної секції даного НДІ 06 вересня 2016 р.

З 2015 року зарахований до аспірантури на очну форму навчання за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва". Аспірант кафедри конструювання машин і обладнання. Тема дисертаційної роботи "Оптимізація перехідних режимів повороту та зміни вильоту вантажу баштового крана з горизонтальною стрілою".

Проходив стажування за програмою Karl's Hof Fam (Німеччина).

 

Голова Ради аспірантів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
Костянтин Лазарюк

Тел.: +38(096) 960-94-36

Електронна пошта: kostiantynlazariuk@gmail.com

 Обраний головою Ради аспірантів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження одноголосним рішенням вченої ради даного ННІ 23 грудня 2016 року.

Зарахований до аспірантури очної форми навчання у 2015 році. Аспірант кафедри електроприлада і елетротехнологій ім. професора С.П. Бондаренка.

Учасник балетної групи Народного ансамблю пісні і танцю "Колос".

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015