Кафедра управління та освітніх технологій

Наукова робота кафедри

Напрями наукової роботи

Робота науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на виконання плану заходів, зазначених у Програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020».

Науково-педагогічні працівники кафедри активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку ринку праці та освітньої галузі, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

У своїй роботі науково-педагогічні працівники кафедри орієнтуються на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. Це дає змогу майбутнім керівникам закладів освіти здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.

Основними формами наукової діяльності НПП кафедри є:
•    виконання науково-дослідних робіт;
•    підготовка аспірантів на здобуття наукових ступенів доктора філософії;
•    написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
•    участь НПП кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
•    стажування НПП кафедри в наукових установах, закладах освіти України (чи закладах вищої освіти) та зарубіжних країн;
•    наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, підприємствами різних видів діяльності, закладами вищої освіти у формі проведення круглих столів, конференцій, семінарів тощо;
•    залучення студентів до наукової роботи тощо;
•    проведення тренінгів, науково-методичних та навчальних семінарів для НПП університету та відокремлених підрозділів;
•    участь у спеціалізованих вчених радах;

На сучасному етапі розвитку кафедри наукові пошуки ведуться у напрямі удосконалення методичної підготовки викладачів та формування їх готовності до здійснення управлінської діяльності в освітніх установах України, в межах якого здійснюються дослідження:

–    теоретичних та методичних аспектів управління освітнім процесом в університетах дослідницького типу;
–    теоретичних засад удосконалення методичної підготовки викладачів аграрних закладів освіти в університетах дослідницького типу;
–    розбудови наукової школи управління у сфері освіти та організацію досліджень з пріоритетних напрямів діяльності кафедри;
–    розвиток педагогічної майстерності педагогічних працівників вищої школи;
–    впровадження ІКТ в освітній процес сучасного університету та професійному розвитку педагога.

Детальніше про наукові школи...

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook