Практики

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,  

спеціальність 073 «Менеджмент» 

спеціалізація «Управління навчальним закладом»

1. Виробнича (переддипломна) практика

Загальною метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Загальною метою практик магістрантів спеціальності “Менеджмент (Управління навчальним закладом)” є закріплення отриманих теоретичних знань, формування професійних умінь і навичок, вивчення структури, умов, досвіду роботи навчальних закладів системи освіти України, оволодіння сучасними методами управління, набуття досвіду суспільної, виробничої та управлінської діяльної в колективі.

Метою виробничої  (переддипломної) практики з фаху є узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, набуття фахового досвіду, збір та опрацювання матеріалів для дипломної роботи.

2. Виробнича (безвідривна від навчання) практика

Загальною метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Метою виробничої  (безвідривної від навчання) практики є оволодіння студентами практичними навичками організації роботи навчального закладу, пов’язаної з його плануванням, контролем, координацією, розвитком, прийняттям управлінських рішень.

3. Навчальна  (безвідривна від навчання ознайомча зі спеціальністю) практика

Загальною метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Загальною метою практик магістрантів спеціальності “Менеджмент (Управління навчальними закладами)” є закріплення отриманих теоретичних знань, формування професійних умінь і навичок, вивчення структури, умов, досвіду роботи навчальних закладів системи освіти України, оволодіння сучасними методами управління, набуття досвіду суспільної, виробничої та управлінської діяльної в колективі.

Метою навчальної (безвідривної від навчання ознайомчої зі спеціальності) практики є ознайомлення студентів зі структурою управління навчальним закладом; документацією структурних підрозділів, що сприятиме закріпленню теоретичних знань, практичних умінь та навичок з обґрунтування, підготовки та прийняття самостійних управлінських рішень.

 

ОС «Магістр» 

Галузь знань 01 «Освіта»,  

спеціальність 011 «Науки про освіту» 

спеціалізація «Педагогіка вищої школи»

1. Виробнича (комплексна з фаху) практика

Метою виробничої (комплексної з фаху) практики є оволодіння студентами практичними навичками організації й здійснення педагогічного процесу у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації і пов’язаного з ним планування, організації, діагностики й контролю навчання й виховання студентів, набуття необхідного досвіду практичної роботи із майбутньої спеціальності.

Найважливішими завданнями виробничої (комплексної з фаху) практики є поглиблення і закріплення знань з теорії і методики професійного навчання, формування практичних умінь і навичок проведення навчальних занять з спеціальних дисциплін та дисциплін за напрямом базової підготовки; формування умінь і навичок самостійного планування, організації методичної роботи в умовах вищого аграрного навчального закладу; розробка навчально–методичного забезпечення з дисциплін професійної та практичної підготовки; участь у плануванні, організації та проведенні практичного навчання (за напрямом базової підготовки); формування у студентів критичної самооцінки, творчого аналізу виробничих ситуацій, прагнення до постійного вдосконалення рівня знань із спеціальності та методики навчальної роботи;

ОС «Магістр» 

Галузь знань 23 «Соціальна робота»,  

спеціальність 231 «Соціальна робота» 

1. Навчальна  (педагогічна) практика 

Завдання навчальної (педагогічної) практики:  поглибити і закріпити знання з методики навчання соціально-педагогічних дисциплін, виробити уміння застосовувати їх на практиці; сформувати уміння і навички самостійного планування, організації методичної роботи в умовах вищого навчального закладу; розробка навчально-методичного забезпечення з дисциплін професійної та практичної підготовки; участь у плануванні, організації та проведенні практичного навчання (за напрямом базової підготовки); сформувати у студентів критичну самооцінку, творчий аналіз виробничих ситуацій, прагнення до постійного вдосконалення рівня знань із спеціальності та методики навчальної роботи.

У ході практики необхідно  сформувати та розвинути уміння студентів вищих навчальних закладів: застосовувати на практиці знання з методики навчання з соціально-педагогічних дисциплін; самостійно планувати, організовувати методичну роботу в  умовах вищого навчального закладу; розробляти навчально-методичне забезпечення з соціально-педагогічних дисциплін; планувати, організовувати та проводити практичне навчання (за напрямом базової підготовки); здійснювати критичну самооцінку, проводити аналіз виробничих ситуацій.

 

Бази практики

1. ВП НУБІП України «Боярський коледж екології»

2. ВП НУБІП України «Ірпінський економічний коледж»

3. ВП НУБІП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

4. НУБІП України служба проректора  з навчально-виховної роботи

5. ДНЗ Регіональне вище професійне  училище будівництва 

6. ДНЗ Київський професійний коледж з посиленою військовою та  фізичною підготовкою

7. ЗОШ №35, м. Київ

8. Спеціалізована школа № 254, м. Київ

9. ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта»

10. Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

11. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook