Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка

Історія

У квітні 1974 р. по Міністерству сільського господарства СРСР був виданий наказ про створення в Українській сільськогосподарській академії (УСГА) кафедри автоматизації сільськогосподарського виробництва (АСГВ). А 22 жовтня 1974 р. ректором академії В.В. Юрчишиним був підписаний наказ про створення кафедри АСГВ УСГА в складі завідувача кафедри – проф. І.І. Мартиненка, в.о. доцента – к.т.н. Ю.О. Тимошенка і асистента В.Ф. Марченка Завідувачем лабораторіями був призначений М.Ф. Безкровний, навчальним майстром – В.М. Колісниченко. На кафедру АСГВ було покладено завдання вести заняття з 5 дисциплін. Крім того, курсове і дипломне проектування, навчальна і виробнича практика та інше.
На початку діяльності кафедрі надали два приміщення у першому навчальному корпусі (ауд. 71, ауд. 71-а) загальною площею 63 кв. м. У цей час на кафедрі розроблялася Державна наукова програма «Розробка систем автоматичного регулювання мікроклімату в сільськогосподарських виробничих приміщеннях», тому більшість дисертацій присвячені цій проблемі.
За завданням Главку сільськогосподарськими вищими навчальними закладами підготовлено до видання навчальні програми з дисциплін: технічні засоби автоматики, теоретичні основи автоматики, автоматизація технологічних процесів, проектування, монтаж і експлуатація систем автоматики.
Науково-дослідна робота продовжувалася за напрямом «Автоматичне регулювання параметрів мікроклімату в сільськогосподарських виробничих приміщеннях».
У 1978 р. відбувся перший випуск інженерів-електромеханіків по автоматизації сільськогосподарського виробництва (спеціальність 1515).
У 1978 році вийшов з друку один з перших навчальних посібників з грифом Міністерства сільського господарства СРСР «Курсовое и дипломное проектирование по комплексной электрификации и автоматизации сельського хозяйства» (М.: Колос, 1978. - 230 с., автори - І.І. Мартиненко, Л.П. Тищенко).
У 1979 р. відбулась значна подія у підготовці інженерів-електромеханіків. 30 січня 1979 року був виданий наказ по Міністерству сільського господарства СРСР про створення в Українській ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарській академії факультету - автоматизація сільськогосподарського виробництва. Деканом факультету було призначено доцента (нині професор НУБіП України) Т.П. Резніченка, заступником декана – доцента Б.Л. Головінського. У складі факультету АСГВ були кафедри: автоматизації сільськогосподарського виробництва, математики, фізики, охорони праці, креслення, теплотехніки і гідравліки. Всі вони територіально були розташовані у 1-му корпусі.
Цей факультет проіснував 7 років і відзначався великою активністю проведення виховної роботи. Щорічно влаштовувалося свято - День факультету, у гуртожитку був організований інструментальний ансамбль.
У 1974-1985 роках захистили дисертації М.О. Чуєнко, В.Н. Андрієнко, М.Г. Гірченко, Г.Я. ІвановМ.В. Галай, П.І. Світалка і П.П. Мельник, В.П. Лисенко, В.О. Кондратюк, В.П. Машевський, В.С. Мкртчян, В.І. Приходченко, Г.С. Беженар, О.П. Пасічна, О.П. Карпова, М.П. Будько, В.М. Головко, І.К. Тетянич, А.І. Чміль, А.А. Зерніков, В.С. Федорейко, Л.С. Червінський, М.Ф. Безкровний, Ю.М. Лавріненко, М.В. Синявський.
За 1980 – 1985 рр. видано 5 навчальних посібників і ряд монографій. Всі ці роки педнавантаження трималося стабільно (9-10 тис. годин). Штат викладачів складав 9-10 чоловік.
У наступному 1986 р. було прийнято рішення про об’єднання спеціальності 1515 «Автоматизація сільськогосподарського виробництва» із спеціальністю 1510 «Електрифікація сільскогосподарського виробництва» в одну спеціальність під назвою 3114 «Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва». Пізніше ця спеціальність називалася «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». Був складений новий навчальний план, який передбачав три спеціалізації: «Електрифікація сільського господарства», «Автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Енергозабезпечення сільського господарства».
У 1986-1990 навчальних роках викладачі кафедри виконували щорічно понад 10 тис. годин педнавантаження. Колектив кафедри, на той час, нараховував 11 викладачів. За 1986-1990 р.р. захистили докторські дисертації: М.Л. Гірник, М.В. Галай М.В., В.В. Мкртчян і кандидатські дисертації: Р.Д. Амбрулявичюс, В.В. Виходець, Р.А. Давтян, А.Х. Бадалян, В.Є. Начінкін, М.І. Трегуб, О.К. Грищенко, О.Ф. Баранюк, Г.А. Голуб.
Основними дисциплінами, по яких кафедра вела заняття на стаціонарному і заочному відділенні були: «Теорія автоматичного управління», «Електроніка», «Засоби автоматики і телемеханіки», «Контрольно-вимірювальні прилади», «Автоматизація технологічних процесів», «Проектування систем автоматики», «Монтаж, наладка і експлуатація систем автоматики», «Основи автоматики», «Мікропроцесори».
На кафедрі були обладнані і функціонували такі лабораторії: дисплейний клас, лабораторія електроніки, лабораторія основ автоматики і технічних засобів автоматики, лабораторія автоматизації технологічних процесів, лабораторія мікропроцесорної техніки.
З 1991р. почався випуск інженерів з автоматизації сільськогосподарського виробництва, як спеціалізації спеціальності 3114 «Електрифікація та автоматизація сільського господарства».
У 1991-2002 р.р. захистили докторські дисертації: Г.Я. Іванов Г.Я., Б.І. Котов, М.О. Корчемний, А.І. Чміль, П.І. Савченко; кандидатські дисертації: В.А. Музиченко, Є.П. Новіков, М.В. Чапний, С.Я. Хоменко, Л.А. Браздейкіс, І.П. Назаренко, В.О. Дацишин, В.М. Решетюк, Є.О. Адоньєв, Ю.М. Куценко, Ю.М. Федюшко, О.В. Черніков, Д.Л. Нгуєн.
У другій половині 90-х років в сільському господарстві почали відроджуватись птахофабрики, тваринницькі комплекси і тепличні комбінати. Виникла нагальна необхідність готувати фахівців з комп’ютерних технологій і автоматизації систем управління. Співробітники кафедри – доцент Б.Л. Головінський і доцент А.М. Гладкий енергійно взялися за отримання дозволу на підготовку таких спеціалістів в нашому університеті. Вони розробили навчальний план та іншу документацію, отримали ліцензію на підготовку за державним замовленням однієї групи фахівців за напрямом 0925 «Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами». Випускаючою кафедрою для цієї спеціальності рішенням Вченої ради університету стала кафедра автоматизації сільськогосподарського виробництва. Восени 1999 р. було здійснено перший набір на нову спеціальність.


У 2000 році. відбулося переміщення лабораторій кафедри в 11 навчальний корпус, де зараз існує кафедра. Загальна площа приміщень кафедри складає 482 м2.
У 2001 р. кафедру очолив професор Лисенко Віталій Пилипович, який на той час був начальником навчальної частини НАУ.
На основі висновку експертної комісії ДАК Міністерства освіти і науки України 10 червня 2003 р. відповідно до протоколу №456 Національному аграрному університету видано Сертифікат про акредитацію з напряму 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» за другим рівнем терміном до 1 липня 2008 р.
У 2003-2004 рр. було розроблено навчально-методичні комплекси, методичне і лабораторне забезпечення з 15 нових дисциплін за навчальними планами підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» та «Магістр». Ця непроста робота була проведена досвідченими викладачами кафедри: проф. Б.І. Котовим, М.О. Корчемним, Б.В. Кузьменком, доцентами В.М. Решетюком, Б.Л. Головінським, М.В. Чапним, Р.М. Вдовіним та молодими доцентами В.Л. Ботвіним і О.О.Опришком.
На основі висновку експертної комісії і рішення ДАК Міністерства освіти і науки України від 13.04.2004 р., протокол №50, МОН України видало наказ №336 від 26.04.2004 р. про видачу Національному аграрному університету ліцензії (серія АА № 903126) щодо надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в тому числі для іноземних громадян) за напрямом 0925 «Автоматизація та камп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».
У 2004 р. захистили кандидатські дисертації І.М. Болбот, Р.О. Калініченко, В.Т. Павлик, захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.09.16. докторант В.С. Федорейко (консультант М.О. Корчемний)
У 2009 р. кафедра була перейменована на кафедру автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook