Викладачі кафедри

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Лисенко Віталій Пилипович

Тел.: (044) 527-82-22

Електронна пошта: [email protected]

    Народився 11 лютого 1950 року в с. Мліїв Городищенського району Черкаської обл. Освіта вища, інженер-електрик, закінчив факультет електрифікації с.г. Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії в 1972 році. У 1979 р. році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування на тему «Розробка та дослідження схем та технічних засобів для електричної зарядки та автоматичного розпилювання аерозолей лікарських препаратів птахівничих комплексів». Вчене звання доцента отримав у 1983 році. Тривалий час працював на посаді начальника навчальної частини Національного аграрного університету, очолюючи при цьому кафедру обчислювальної техніки і інформатики. З 2002 р. - проректор з навчальної та виховної роботи, а з 2010 по 2014 р. – перший проректор з навчальної, наукової і організаційної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України.
    Кафедру автоматизації сільськогосподарського виробництва очолив у 2001 році. За його активної участі оновлені і заново створені 7 навчальних лабораторій, успішно проведена ліцензійна експертиза напрямів підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки»та акредитаційна експертиза спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» для підготовки студентів ОКР «Спеціаліст» і «Магістр». Є керівником наукового напряму «Інтелектуальні системи керування біотехнологічними об’єктами аграрного призначення». Під його керівництвом успішно захищено 8 кандидатських дисертацій (Ботвін В.Л., Болбот І.М., Штепа В.М., Русиняк М.О. , Голуб Б.Л.,Щербатюк В.Л., Дудник А.О, Комарчук Д.С.). Результати наукових досліджень упроваджені в ряді птахофабрик та тепличних комбінатах промислового типу України, а методичні рекомендації щодо розробок енергоефективних систем схвалені і затверджені науково-технічною радою Міністерства аграрної політики України. За сумлінну багаторічну працю, визначні досягнення у науковій роботі, підготовці фахівців для потреб агропромислового комплексу України нагороджений почесним званням «Заслужений працівник освіти України» - 2004 р., знаком «Відмінник освіти України» - 2006 р., Почесною грамотою Кабінету Міністрів України - 2008 р. Має 263 публікації, із них - 12 підручників і навчальних посібників, 6 монографій, 15 авторських свідоцтв і патентів, понад 100 наукових статей у фахових виданнях.
 

Scopus

Google scholar

 

 

кандидат технічних наук, доцент.
Мірошник Володимир Олександрович

Тел.: 527-82-22

Народився 26 листопада 1949 р. на Волині.
Освіта вища. У 1971 р. в Київському технологічному інституті харчової промисловості отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю - процеси і апарати харчових виробництв на тему: «Исследование условий кристалло¬образования в устройстве опережения для оптимизации промышленной кристаллизации сахара».
АРМ технолога цукрового виробництва впроваджений на 10 заводах України і Білорусії.
Загальний стаж роботи 48 роки, викладацький стаж – 34 років. Асистент і доцент кафедри обчислювальної техніки і прикладної математики НУХТ з 1980 р., доцент кафедри технології цукристих речовин НУХТ з 1998 р., доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України з 2008 р.
Наставник студентської групи.
Має 152 публікації, в т. ч. 12 авторських свідоцтв і патентів, 4 посібники.
Основний напрямок наукової діяльності: математичне моделювання і оптимізація технологічних процесів і систем.
 

Google scholar

 

доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, Академії зв’язку України
Коваль Валерій Вікторович

Тел.: (044) 527-87-45

Народився в 1959 р. на Одещині. У 1981 р. закінчив з відзнакою Одеський електротехнічний інститут зв’язку (ОЕІЗ) ім. О.С. Попова, отримавши кваліфікацію інженера багатоканального електрозв’язку. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. Працював на посаді викладача кафедри радіомовлення та електроакустики ОЕІЗ ім. О.С.Попова, в 1988 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри систем радіозв’язку, а потім на посаді доцента. Після закінчення докторантури в 1994 р. зарахований на посаду кафедри мереж зв’язку Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С.Попова. Вчене звання доцента кафедри мережі зв’язку присвоєно в 1996 р. У 2007 р. в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій захистив докторську дисертацію, отримав науковий ступінь доктора технічних наук. З 2007 р. на посаді доцента, а потім професора, завідувача кафедри радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
У 2009 р. зарахований на посаду професора кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання, а після об’єднання кафедр та обрання за конкурсом у 2010 р. призначений на посаду завідувача кафедри інформаційних технологій та програмування Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України. Після реорганізації у 2011 році кафедри інформаційних технологій та програмування, шляхом поділу на кафедру комп’ютерних мереж і телекомунікацій і кафедру технологій програмування, переведений на посаду завідувача кафедри комп’ютерних мереж і телекомунікацій Національного університету біоресурсів і природокористування України за умовами контракту як обраний за конкурсом. З 2013 по 2014 р. – працював директором Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки.
Автор понад 200 наукових публікацій в міжнародних та вітчизняних наукових виданнях, в тому числі 7 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 4 монографії, 2 підручника з грифом МОН України, навчальний посібник з грифом МОН України та понад 50 статей у фахових виданнях. Підготував 2 кандидатів технічних наук, є науковим керівником аспірантів та магістрантів.
Область наукових інтересів: глобальна інформаційна інфраструктура; телекомунікації; інформаційно-комунікаційні технології; радіотехнічні пристрої, оптимізація та адаптація систем управління, теорія завадостійкого кодування, синхронізація в цифрових телекомунікаційних мережах та інформаційних інфраструктурах. Основні напрямки наукових досліджень – створення єдиної національної синхроінформаційної системи України, оптимізація та адаптація управління в системах синхронізації; управління споживанням та генерацією енергії.
Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови «За значний внесок в розвиток науки». Лауреат нагороди Ярослава Мудрого.
Окрім наукової та навчальної роботи, бере активну участь у науково-організаційній роботі, популяризації науки і техніки серед населення, студентської молоді та школярів.
 

Scopus

Google scholar

 

доктор технічних наук. професор
Шворов Сергій Андрійович

Тел.: 527-82-22

       Народився 4 січня 1955 року в м. Кременчук.
       Освіта вища. У 1977 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», у 1997 р. – Академію Збройних Сил України. З 1977 р. по 2009 р. проходив військову службу на інженерних, педагогічних та командних посадах у військах, ВНЗ та у науково-дослідних установах Збройних Сил України.
       У 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі ППО за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв'язок. У 1993 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2004-2009 рр. займав посаду начальника кафедри Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2009 р. працює на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вчене звання професора присвоєно в 2013 р. Нагороджений медалями та відзнаками МО України, серед яких «Ветеран військової служби» та «Знак пошани». Автор понад 200 наукових праць та авторських свідоцтв на винаходи.
       Основний напрямок наукової роботи: створення роботизованих систем збору та переробки органічної сировини. Підготував трьох кандидатів та одного доктора технічних наук.

Scopus

Google scholar

 

доктор технічних наук
Никифорова Лариса Євгенівна

Тел.:

 
Закінчила в 1984 році з відзнакою факультет електрифікації сільського господарства Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (нині Таврійський державний агротехнологічний університет) та почала працювати асистентом кафедри «Застосування електричної енергії в сільському господарстві». З 1993 року  по 2007 рік працювала на кафедрі «Автоматизація сільськогосподарського виробництва».
       У 1999 році захистила кандидатську дисертацію і була переведена на посаду старшого викладача. В 2001 році присвоєне вчене звання доцента за кафедрою Автоматизація  сільськогосподарського виробництва.
       З 2003 по 2006 рік навчалась в очній цільовій докторантурі Національного аграрного університету (нині Національний університет біоресурсів і природокористування).У 2007 році обрана за конкурсом на посаду завідуючою кафедри «Електрифіковані технології в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету.
      У 2010 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю - Біологічні та медичні прилади і системи. Обрана академіком  Міжнародної академії аграрної освіти.
      З 2011 по 2014 працювала начальником відділу електрифікації та автоматизації Науково - дослідного інституту Механізація сільського господарства півдня України. У 2011 році обрана академіком Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки.
      З 2012 по 2014 рік обіймала посаду декана енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету.
      З 2014  року працює у Національному університеті біоресурсів і природокористування  (з 2014 по 2017 рік- у відокремленому структурному підрозділі - Бережанський агротехнічний інститут на посаді завідуючої кафедри «Електротехнології та експлуатація енергоообладнання»), у 2018 році- завідувач кафедри Електроприводу та електротехнологій.
     Нині - професор кафедри «Автоматизації та робототехнічних систем ім. акад. Мартиненко І.І.» Національного університету біоресурсів і природокористування.
     Викладає дисципліни: Автоматизація технологічних процесів та виробництв, Електротехнічні системи електроспоживання, Основи проектування енергетичних об’єктів АПК, Методика оформлення наукових досліджень, веде курсове та дипломне проектування.
      За період своєї науково-педагогічної діяльності Лариса Євгенівна створила сучасну лабораторію «Проектування систем електрифікації», лабораторію «Електричне освітлення та опромінення», науково-дослідну лабораторію прикладної біофізики, є автором понад  40 методичних матеріалів і посібників з дисциплін: Автоматизація систем управління, Електричне освітлення та опромінення, Проектування систем електрифікації, Електротехнології, Електротехнічні системи електроспоживання.
      Напрям наукової діяльності – електроінженерія, фізика живого. Наукові досліджень направлені на розробку  біотехнічних систем  та приладів,   робота яких націлена на реалізацію впливу електрофізичних факторів електромагнітної природи різних частотних діапазонів на біологічні об’єкти, створення екологічно чистих ресурсозберігаючих електротехнологій підвищення продуктивності рослин. Лариса Євгенівна є членом спеціалізованої ради «Біологічні та медичні прилади і системи» Вінницького Національного технічного університету, організатором багатьох міжнародних конференцій з проблем прикладної біофізики та електроенергетики. « За результатами досліджень опубліковано понад 120 наукових праць. Нагороджена грамотами МОН, має подяки Мінестерства АПК, Запорізького міського голови та ректору університету.
      Тематика магістерських робіт: «Автоматизація технологічних процесів сільськогосподарського виробництва», «Дослідження та синтез біотехнічних систем», «Дослідження резонансно - періодичних режимів опромінення овочевих культур в захищеному ґрунті», «Активація насіння за допомогою електромагнітного випромінювання», «Електротехнологіі на базі застосування НВЧ випромінювання».
 
 Бібліометрика:

Scopus 

 

 

кандидат технічних наук, доцент.
Болбот Ігор Михайлович

Тел.: 527-82-22

Народився 1 квітня 1977 року в с. Озера, Бородянського району, Київської обл.
Освіта вища, магістр інженер-електрик, закінчив факультет електрифікації та автоматизації сільського господарства Національного аграрного університету у 2000 р. У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.16 – електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі на тему: «Енергоощадна система управління виробництвом у промисловому пташнику», з 2006 р. - доцент кафедри. Під його керівництвом створено 5 мультимедійних аудиторій та 1 комп'ютерний клас. Підвищував кваліфікацію за напрямом «Комп'ютерні науки» в університеті DePaule, Чикаго, США.
Має 15 публікацій, з них 2 підручники.
Основний напрямок наукової діяльності: енергоощадні системи управління виробництвом, проектування на основі SCADA систем.
 

Google scholar

 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Гладкий Анатолій Михайлович

Тел.: 527-82-22

Народився 22 листопада 1948 року в с. Лосяч Борщівського району Тернопільської обл.
Освіта вища, вчитель фізики та електротехніки, закінчив Кам'янець-Подільський педінститут в 1972 році. У 1977 р. закінчив аспірантуру інституту фізики АН України і у 1978 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.04 – фізична електроніка у т.ч. квантова на тему «Експериментальне дослідження нелінійних хвиль збуджених електронним пучком у плазмі». На кафедрі автоматизації сільськогосподарського виробництва працює з 1992 року. З 2001 по 2003 р. виконував обов'язки завідувача кафедри АСГВ. З 2003 по 2006 – заступник декана факультету енергетики і автоматики. Приймав участь в ліцензуванні і акредитації напрямів підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», «Комп'ютерні науки».
Нагороджений медаллю «1500-річчя Києва» та знаком «Изобретатель СССР».
Має понад 60 публікацій, в тому числі 9 авторських свідоцтв на винаходи.
Основний напрямок наукової діяльності: багаточастотні сигнали та пристрої.

 

Доцент, д.т.н.
Заєць Наталія Анатоліївна

Тел.: 527-82-22

Народилася 18 вересня 1981 р. в м. Андрушівка Житомирської обл.
Закінчила з відзнакою у 2004 році Національний університет харчових технологій за фахом «Автоматизоване управління технологічними процесами». З вересня 2004 року працювала асистентом кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУХТ та навчалась в заочній аспірантурі цього ж університету. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування на тему «Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації». З вересня 2009 року працює старшим викладачем кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Наставник академічної групи.
Опубліковано 29 наукових праць, з них 10 статей, 2 деклараційних патенти на винахід, 17 тез доповідей на наукових конференціях.
Науково-педагогічні напрямки: проблеми синтезу адаптивних регуляторів; системна задача координації підсистем технологічних комплексів; проектування систем автоматизації харчових виробництв; проектування комп’ютерно-інтегрованих технологій; моделювання технологічних процесів; інформаційне забезпечення харчових виробництв.

Scopus

Google scholar

 

к.п.н., доцент
Лукін Володимир Євгенович

Тел.:

Народився в Росії. У 1984 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО за спеціальністю автоматизовані системи управління. З 1992 по 1996 роки проходив службу у Київському вищому інженерному радіотехнічному училище ППО у науково-дослідному центі на посаді інженера-дослідніка. З 1998 по 2005 рік проходив службу у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на науково-педагогічних посадах - начальник навчальної лабораторії, викладач, старший викладач кафедри автоматизованих системи управління. У 2005 році звільнився з лав ЗСУ України. Підполковник запасу. З 2005 по 2009 рік працював на науково-педагогічних посадах - викладач, старший викладач, доцент кафедри математичного та програмного забезпечення та кафедри бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння) Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 році захистів кандидатську дисертацію на тему ”Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін” за напрямом - теорія та методика навчання (технічні дисципліни). З 2009року працює на посаді старшого викладача, доцента кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Є автором і співавтором понад 40 наукових праць, в тому числі 4 навчальних посібників та 2 монографій.
Напрям наукової діяльності – інтелектуальні навчальні системи, дистанційне навчання.
 

Scopus

Google scholar

 

кандидат технічних наук, доцент.
Опришко Олексій Олександрович

Тел.:

Народився 27 квітня 1974 року в м. Києві.
Закінчив Державну академію легкої промисловості України в 1996 році. В 2003 році захистив кандидатську дисертацію, тема "Підвищення експлуатаційної надійності системи захисного занулення електроустановок тваринницьких ферм". З 2001 року працював в Навчально-інформаційному центрі комп'ютерних технологій університету . На кафедрі автоматизації з 2003 року.
Автор 4 патентів, понад 40 статей, 5 методичних розробок. Наставник академічної групи. Наукові інтереси - інформаційні та комп'ютерно-інтегровані технології, замкнені екологічні системи.

Scopus

Google scholar

 

 

доктор технічних наук, доцент.
Осипенко Володимир Васильович

Тел.:

Народився 10 жовтня 1954 року в м. Івано-Франківську.
Закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту в 1976 році за спеціальністю «Системотехніка».
З 1980 по 1982 рік навчався в аспірантурі Інституту Кібернетики АН України і в 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації на тему: «Методи самоорганізації моделей для автоматичної класифікації і прогнозування ступеня небезпеки пестицидів».
В 2005-2007 роках займав посаду Генерального директора наукового конструкторсько-технологічного комплексу «Техрибвод» Міністерства агропромислового комплексу України.
З 2007 по 2008 роки – директор Центру аналітичних досліджень Холдингової компанії «Фінансово-консалтингова група «UM» корпорації «System Technology Company».
У 2009 - 2010 рр. – завідувач кафедри міжнародної інформації та інформатики Інституту міжнародних відносин, професор Київського Міжнародного Університету.
Автор 50 наукових робіт (із них 10 – в зарубіжних виданнях), в т.ч. 1 монографії, 4 навчальних посібників та курсу лекцій з економетрики англійською мовою, автор 15 навчально-методичних комплексів.
Основний напрямок наукової діяльності: індуктивне моделювання інформаційно-аналітичних досліджень складних систем.
 

Scopus

Google scholar

 

кандидат технічних наук, доцент.
Решетюк Володимир Михайлович

Тел.: 527-82-22

Народився 3 серпня 1958 р. у с. Хобултова Володимир-Волинського району Волинської області.

Освіта
1973-1977
відділення електрифікації і автоматизації сільського господарства Володимир-Волинського технікуму гідромеліорації і механізації сільського господарства, диплом з відзнакою
1977-1982
факультет автоматизації сільськогосподарського виробництва УСГА, диплом з відзнакою
1986-1989
очна аспірантура на кафедрі автоматизації сільськогосподарського виробництва УСГА
Трудовий шлях
1982-1986
асистент кафедри автоматизації сільськогосподарського виробництва УСГА
1990-2002
старший викладач кафедри електропостачання сільського господарства ім. В.М. Синькова УСГА
1997-2001
заступник декана факультету електрифікації та автоматизації сільського господарства з наукової роботи НАУ
2002- 2006
заступник проректора з навчальної та виховної роботи з питань діяльності ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації НАУ
2006-2007
директор ВСП НАУ «Немішаївський агротехнічний коледж»
2010-2014
в.о. завідувача кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБіП України
2007-по т.п.
доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України
Наукові здобутки
·         Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.13.07 «автоматизація технологічних процесів і виробництв»
·         Автор та співавтор понад 100 наукових публікацій: у т.ч. у фахових виданнях понад 50 (у т.ч. в міжнародних понад 20); 10 навчальних посібників; 4 монографій (у т.ч. 3 англійською мовою)
·         Науковий керівник аспірантів та магістрів, підготував дипломантів Міжнародного конкурсу наукових робіт «Тепличне господарство-2012» (1 місце, Київ), ХХІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні аспекти інженерії продукції» (3 місце, Варшава)
·         Науковий керівник магістерської роботи за проектом «Master Double Degree» у Варшавському університеті наук про життя (2014 р.)
·         Відповідальний виконавець багатьох наукових проектів
·         Офіційний опонент кандидатських дисертацій за спеціальністю «автоматизація процесів керування»
·         Голова комісій з акредитації спеціальності за наказом МОН
·         Дійсний член Української технологічної академії
·         iD 0000-0002-3183-9744
Міжнародна діяльність
·         Розробник і учасник міжнародного проекту «Master Double Degree (NULESofUkraineWULS
·         Науковий керівник магістерської роботи по проекту «Master Double Degree» у Варшавському університеті наук про життя (2014 р.)
·         Стажування за Європейською програмою мобільності ErasmusMundus (AlrakisII) у Варшавському університеті наук про життя (2014 р.)
·         Член програмно-наукових рад зарубіжних наукових збірників «Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego» (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), «AnnalsofWarsawUniversityofLifeSciences» (WarsawUniversityofLifeSciences)
·         Учасник і організатор Міжнародних наукових конференцій в Україні і за її межами: «Тепличне господарство» (Київ), «Systems, ControlandInformationTechnology» (Варшава), «Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji» (Варшава)
Зв'язок науки і виробництва
·         Член Ради директорів Асоціації «Теплиці України»
·         Автор ідеї, проекту і розробки проекту створення Науково-практичного центру тепличних технологій
Нагороди

 

·         Почесна грамота і знак київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці»
·         Почесна грамота: - «За особливі Заслуги перед Національним аграрним університетом»
Міністерства аграрної політики та продовольства України «За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу»
·         Нагрудний знак: - НМЦ Міністерства аграрної політики України «За вагомий внесок у розвиток освіти»
-          ВАТ «Комбінат «Тепличний» «За самовіддану працю»
·         Медаль Варшавського університету наук про життя (SGGW) «За заслуги для факультету інженерії продукції» (2012, 2017 р.р.)
·         Заслужений науково-педагогічний працівник університету.

Scopus 
 

 

кандидат технічних наук, доцент.
Шуруб Юрій Вікторович

Тел.: 527-82-22

Народився 5 липня 1973 року в м. Києві.
Закінчив Київський Політехнічний Інститут у 1996 р. Інженер-електрик.
У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи на тему «Асинхронний трифазно-однофазний електропривод з тиристорним керуванням».
На кафедрі працює з 2005 р.
Автор 40 наукових праць та 2 методичних розробок.
Напрям наукової діяльності: дослідження та автоматизація процесів в електромеханічних системах.
 

 

кандидат технічних наук, доцент.
Цигульов Іван Тихонович

Тел.:

 Народився 10 грудня 1946 року на Білгородщині (Росія).
У 1969 році закінчив Харківське військове авіаційне училище з відзнакою. У 1976 році закінчив Київський інститут військово-повітряних сил. В 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Система автоматичного управління надзвуковим літаком вертикального зльоту та посадки» у Військово-повітряній академії ім. проф. М.Є.Жуковського. З 1982 року по 1990 рік працював на посадах старшого викладача, доцента в Іркутському вищому військовому авіаційному училищі. З 1990 р. по 1996 р. – на посаді доцента в Київському інституті військово-повітряних сил. З 1997 по 2005 р. – на посаді доцента в Білгородській державній сільськогосподарській академії.
З 2007 року працює доцентом на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України.
Напрям наукової діяльності: підвищення ефективності автоматизованих систем управління.
Має 30 наукових праць, 2 посібники, практикум з дисциплін: «Теорія автоматичного керування», «Технічні засоби автоматики», «Основи автоматики».

 

кандидат технічних наук, в.о. доцента
Дудник Алла Олексіївна

Тел.:

Народилася 27 березня 1986 року у м. Джизак республіки Узбекистан. У 2008 році закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». З 2010 до 2013 року аспірантка кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка.
2014 року захистила дисертацію на тему: «Автоматизоване керування процесом вирощування томатів у теплицях з прогнозуванням зовнішніх природних збурень» (науковий керівник: професор, к.т.н Лисенко В.П.) та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Автор 35 наукових та методичних праць, серед яких 3 патенти України на корисну модель.
Напрям наукових досліджень – сучасні інтелектуальні системи управління, енергозбереження в спорудах закритого ґрунту, розробка систем управління енергоспоживанням агропромислових об’єктів.

2017 р. лауреат премії Президента України для молодих вчених

Scopus

Google Scholar

 

 

кандидат технічних наук, в.о. доцента
Кіктєв Микола Олександрович

Тел.:

 Народився y м.Донецьк.
Освіта вища, закінчив з відзнакою Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління» в 1994 p., кваліфікація інженер-системотехнік. З 1995 по 1999 рр. навчався в аспірантурі, з 1999 по 2002 рр. працював асистентом Донецького національного технічного університету.
Протягом 2002-2010 років займав посаду директора комунального підприємства Донецької міської ради «Методичний центр комп’ютеризації навчальних закладів»керував проектом створення міської комп’ютерної мережі закладів освіти м.Донецька, брав участь у проекті «Цифрове місто». В 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Автоматизована система керування технологічним процесом одержання вуглекислих солей» за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. З січня 2012 року працює асистентом кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, з листопада 2014 року – старший викладач кафедри.
Є автором 35 наукових праць, з яких одна наукова монографія, один патент, статті y фахових виданнях та тези доповідей на міжнародних конференціях, а також навчальних посібників та методичних рекомендацій.
Наукові напрями: інформаційно-управляючі автоматизовані системи керування технологічними процесами та виробництвами y комбікормовій галузі, проектування апаратно-програмних комплексів автоматизованих інформаційно-управляючих систем.
Читає лекційні курси та керує дипломними проектами напрямків «Комп’ютерні науки», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Енергетика та електротехнічні системи»
Є наставником академічної групи, керівником наукового гуртка, членом університетської комісії з розробки програми інформатизації .

 

кандидат технічних наук, доцент
Комарчук Дмитро Сергійович

Тел.:

 Народився 10.07.1987 р. с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської обл.
Освіта вища. Закінчив в 2009р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, за спеціальністю електрифікація та автоматизація сільського господарства, інженер - дослідник. 

Наукова робота:
Режими роботи електротехнологічного комплексу з системою автоматичного управління для теплової обробки зерна ріпака.

Scopus
Google scholar

 

кандидат технічних наук, доцент
Лендєл Тарас Іванович

Тел.:

Народився 19.02.1990 р. у м. Свалява Закарпатської обл. У 2011 році закінчив з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» 2011 року. З 2012 року аспірант кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка. Тема дисертаційної роботи «Інтелектуальний електротехнічний комплекс для енергоефективного управління в теплиці» (науковий керівник: професор, д.т.н Лисенко В.П.). Працює науковим співробітником для виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка інтелектуального роботизованого електротехнічного комплексу для моніторингу фітостану та повітря в спорудах закритого ґрунту».
29 березня 2016 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Напрям наукових досліджень – інтелектуальні енергоефективні системи керування в спорудах закритого ґрунту.

  • 2017 р. лауреат премії Президента України для молодих вчених.
  • 2019 р. лауреат премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва.  

Scopus

Google Scholar

 

к.т.н., доцент
Удовенко Олег Олександрович

Тел.:

Напрям науковоі діяльності - «Дослідження шляхів підвищення енергоефективності електромеханічних об’єктів»

Основні публікації

 

 

Старший викладач
Руденський Анатолій Андрійович

Тел.:

Народився 10 січня 1948 року в м. Берлін (Німеччина).
Освіта вища, інженер-електрик, закінчив факультет електрифікації сільського господарства Української сільськогосподарської академії у 1971 р.
На кафедрі працює з 1975 р. Працював над науковими темами: «Розробка й дослідження систем контролю й управління в теплицях, фермах ВРХ, сушарках зерна» та «Розробка енергоефективних систем управління в пташнику». Приймав участь у розвитку навчальної лабораторії з мікропроцесорної техніки.
Керує студентським гуртком «Мікропроцесорні системи контролю й управління».
Зайняв перше місце у спортивних змаганнях з шахів серед збірних команд професорсько-викладацького складу.
Наставник академічної групи.
Має 60 публікацій, в тому числі 12 методичних розробок.
Напрям наукових досліджень: розробка енергоефективних систем управління в сільськогосподарських виробничих об'єктах.
 

 

старший викладач.
Теплюк Віктор Михайлович

Тел.:

 Народився 8 листопада 1959 року в м. Бровари Київської області. Закінчив ф-т автоматизації с. г. виробництва Української сільськогосподарської академії в 1981 р. З 1981 р. працює на кафедрі автоматизації с. г. виробництва, обчислювальній лабораторії, кафедрі обчислювальної техніки та інформатики.
Викладає навчальні курси «Основи користування комп’ютером», «Елементи і функціональні вузли цифрових інформаційно-вимірювальних комплексів».
Є автором 9 наукових праць.
Напрям наукових досліджень: інформаційні технології в освіті

 

к.т.н., старший викладач
Грищенко Володимир Олександрович

Тел.:

 Народився у м. Мелітополь Запорізької обл.

 У 2000 р. закінчив Таврійську державну агротехнічну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію магістра.
Працює в НУБіП на кафедрі з 2001 року. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування на тему «Автоматизація процесу керування холодильним обладнанням в плодоовочесховищах».
Є автором понад 20 наукових праць.
Керівник навчальної лабораторії «Автоматизований облік енергетичних і матеріальних ресурсів».
Відповідальний за технічний стан авторизованої навчальної лабораторії Schneider Electric «Засоби промислового контролю та енергоефективності в агропромисловому комплексі».

 Основні напрямки наукової діяльності: моделювання динамічних режимів типових технологічних об'єктів агропромислового виробництва, проектування SCADA систем на основі Трейс Моуд, SoMachine & Vijeo Designer, WinCC, CoDeSys.

 

 

к.т.н., старший викладач
Гачковська Марина Анатоліївна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 Народилася 5 квітня 1992 року на Київщині.
У 2014 році закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». З 2014 по 2017 рік навчалась в аспірантурі Національного університету харчових технологій. З вересня 2015 працювала асистентом кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління. В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 − автоматизація процесів керування на тему: «Сценарно-синергетичне управління матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу».
Є автором понад 20 наукових праць.
Напрям наукової діяльності – інтелектуальні системи керування, комп’ютерно-інтегровані технології.

ID автора Scopus: 57192542887 

Google Scholar

 

 

завідувач лабораторіями кафедри.
Лавінський Дмитро Сергійович

Тел.: 527-82-22

Народився 3 червня 1968 р. в м. Києві.
У 1993 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за фахом інженер з автоматизації. Працює на кафедрі з 2000 р. У 2007 р. закінчив аспірантуру НУБіП України за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів і виробництв. Тема дисертаційного дослідження: «Система автоматичного керування вентиляційною установкою з частотним регулюванням швидкості частоти обертання вентиляторів у промисловому пташнику». Бере участь у створенні та розвитку навчальних лабораторій кафедри.
Наставник академічної групи.
Є автором 2 наукових публікацій та 1 методичної розробки, має 1 деклараційний патент.
Напрям наукових досліджень: енергозбереження в електроприводах вентиляторних установок тваринницьких та птахівничих приміщень.

 

 

майстер виробничого навчання.
Беринко Тетяна Володимирівна

Тел.:

 Народилася 26 липня 1961 року в м. Макіївка Донецької області.
Освіта середня-технічна, закінчила Горлівський політехнічний технікум. За фахом теплотехнік. Загальний стаж роботи – 30 років. В НУБіП України працює з 1996 року. Виконує обов'язки методиста кафедри.

 

майстер виробничого навчання.
Цицюрський Юрій Леонтійович

Тел.:

Народився 5 листопада 1973 р. у м. Запоріжжя.
Закінчив ф-т. електрифікації та автоматизації сільського господарства Національного аграрного університету у 1996 р., за фахом інженер-електрик. Працює на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка з 2003 р. Бере участь у створенні та розвитку навчальних лабораторій кафедри.
 

 

майстер виробничого навчання.
Григораш Віктор Володимирович

Тел.:

 Народився 11 травня 1983 р. в м. Києві.
Закінчив Київський радіомеханічний технікум у 2002 році за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки». Працює на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка з 2004 року. Навчається на заочному відділенні ф-ту енергетики і автоматики за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». Бере участь у створенні та розвитку навчальних лабораторій кафедри.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook