Викладачі кафедри

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Лисенко Віталій Пилипович

Тел.: (044) 527-82-22

Електронна пошта: [email protected]

    Народився 11 лютого 1950 року в с. Мліїв Городищенського району Черкаської обл. Освіта вища, інженер-електрик, закінчив факультет електрифікації с.г. Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії в 1972 році. У 1979 р. році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування на тему «Розробка та дослідження схем та технічних засобів для електричної зарядки та автоматичного розпилювання аерозолей лікарських препаратів птахівничих комплексів». Вчене звання доцента отримав у 1983 році. Тривалий час працював на посаді начальника навчальної частини Національного аграрного університету, очолюючи при цьому кафедру обчислювальної техніки і інформатики. З 2002 р. - проректор з навчальної та виховної роботи, а з 2010 по 2014 р. – перший проректор з навчальної, наукової і організаційної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України.
    Кафедру автоматизації сільськогосподарського виробництва очолив у 2001 році. За його активної участі оновлені і заново створені 7 навчальних лабораторій, успішно проведена ліцензійна експертиза напрямів підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки»та акредитаційна експертиза спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» для підготовки студентів ОКР «Спеціаліст» і «Магістр». Є керівником наукового напряму «Інтелектуальні системи керування біотехнологічними об’єктами аграрного призначення». Під його керівництвом успішно захищено 8 кандидатських дисертацій (Ботвін В.Л., Болбот І.М., Штепа В.М., Русиняк М.О. , Голуб Б.Л.,Щербатюк В.Л., Дудник А.О, Комарчук Д.С.). Результати наукових досліджень упроваджені в ряді птахофабрик та тепличних комбінатах промислового типу України, а методичні рекомендації щодо розробок енергоефективних систем схвалені і затверджені науково-технічною радою Міністерства аграрної політики України. За сумлінну багаторічну працю, визначні досягнення у науковій роботі, підготовці фахівців для потреб агропромислового комплексу України нагороджений почесним званням «Заслужений працівник освіти України» - 2004 р., знаком «Відмінник освіти України» - 2006 р., Почесною грамотою Кабінету Міністрів України - 2008 р. Має 263 публікації, із них - 12 підручників і навчальних посібників, 6 монографій, 15 авторських свідоцтв і патентів, понад 100 наукових статей у фахових виданнях.
 

Scopus

Google scholar

 

 

кандидат технічних наук, доцент.
Мірошник Володимир Олександрович

Тел.: 527-82-22

Народився 26 листопада 1949 р. на Волині.
Освіта вища. У 1971 р. в Київському технологічному інституті харчової промисловості отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів». У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю - процеси і апарати харчових виробництв на тему: «Исследование условий кристалло¬образования в устройстве опережения для оптимизации промышленной кристаллизации сахара».
АРМ технолога цукрового виробництва впроваджений на 10 заводах України і Білорусії.
Загальний стаж роботи 48 роки, викладацький стаж – 34 років. Асистент і доцент кафедри обчислювальної техніки і прикладної математики НУХТ з 1980 р., доцент кафедри технології цукристих речовин НУХТ з 1998 р., доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України з 2008 р.
Наставник студентської групи.
Має 152 публікації, в т. ч. 12 авторських свідоцтв і патентів, 4 посібники.
Основний напрямок наукової діяльності: математичне моделювання і оптимізація технологічних процесів і систем.
 

Google scholar

 

доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, Академії зв’язку України
Коваль Валерій Вікторович

Тел.: (044) 527-87-45

Народився в 1959 р. на Одещині. У 1981 р. закінчив з відзнакою Одеський електротехнічний інститут зв’язку (ОЕІЗ) ім. О.С. Попова, отримавши кваліфікацію інженера багатоканального електрозв’язку. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. Працював на посаді викладача кафедри радіомовлення та електроакустики ОЕІЗ ім. О.С.Попова, в 1988 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри систем радіозв’язку, а потім на посаді доцента. Після закінчення докторантури в 1994 р. зарахований на посаду кафедри мереж зв’язку Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С.Попова. Вчене звання доцента кафедри мережі зв’язку присвоєно в 1996 р. У 2007 р. в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій захистив докторську дисертацію, отримав науковий ступінь доктора технічних наук. З 2007 р. на посаді доцента, а потім професора, завідувача кафедри радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
У 2009 р. зарахований на посаду професора кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання, а після об’єднання кафедр та обрання за конкурсом у 2010 р. призначений на посаду завідувача кафедри інформаційних технологій та програмування Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України. Після реорганізації у 2011 році кафедри інформаційних технологій та програмування, шляхом поділу на кафедру комп’ютерних мереж і телекомунікацій і кафедру технологій програмування, переведений на посаду завідувача кафедри комп’ютерних мереж і телекомунікацій Національного університету біоресурсів і природокористування України за умовами контракту як обраний за конкурсом. З 2013 по 2014 р. – працював директором Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки.
Автор понад 200 наукових публікацій в міжнародних та вітчизняних наукових виданнях, в тому числі 7 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 4 монографії, 2 підручника з грифом МОН України, навчальний посібник з грифом МОН України та понад 50 статей у фахових виданнях. Підготував 2 кандидатів технічних наук, є науковим керівником аспірантів та магістрантів.
Область наукових інтересів: глобальна інформаційна інфраструктура; телекомунікації; інформаційно-комунікаційні технології; радіотехнічні пристрої, оптимізація та адаптація систем управління, теорія завадостійкого кодування, синхронізація в цифрових телекомунікаційних мережах та інформаційних інфраструктурах. Основні напрямки наукових досліджень – створення єдиної національної синхроінформаційної системи України, оптимізація та адаптація управління в системах синхронізації; управління споживанням та генерацією енергії.
Нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови «За значний внесок в розвиток науки». Лауреат нагороди Ярослава Мудрого.
Окрім наукової та навчальної роботи, бере активну участь у науково-організаційній роботі, популяризації науки і техніки серед населення, студентської молоді та школярів.
 

Scopus

Google scholar

 

доктор технічних наук. професор
Шворов Сергій Андрійович

Тел.: 527-82-22

       Народився 4 січня 1955 року в м. Кременчук.
       Освіта вища. У 1977 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», у 1997 р. – Академію Збройних Сил України. З 1977 р. по 2009 р. проходив військову службу на інженерних, педагогічних та командних посадах у військах, ВНЗ та у науково-дослідних установах Збройних Сил України.
       У 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі ППО за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв'язок. У 1993 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2004-2009 рр. займав посаду начальника кафедри Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2009 р. працює на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вчене звання професора присвоєно в 2013 р. Нагороджений медалями та відзнаками МО України, серед яких «Ветеран військової служби» та «Знак пошани». Автор понад 200 наукових праць та авторських свідоцтв на винаходи.
       Основний напрямок наукової роботи: створення роботизованих систем збору та переробки органічної сировини. Підготував трьох кандидатів та одного доктора технічних наук.

Scopus

Google scholar

 

доктор технічних наук
Юрченко Олег Миколайович

Тел.:

 
Народився 7 липня 1963 року в смт. Клавдієве, Бородянського р-ну, Київської обл.
У 1986р. закінчив факультет електронної техніки Київського ордена Леніна політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію інженера електронної техніки за фахом - промислова електроніка. У тому ж році був направлений на роботу у Інститут електродинаміки АН УРСР, де у листопаді вступив до стаціонарного відділення аспірантури. Після її закінчення у 1989 р. працював на посаді молодшого наукового співробітника інституту.
У 1990 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії на тему «Энергетическая эффективность систем вторичного электропитания низковольтных потребителей транспортных средств». Працював на посаді наукового співробітника та старшого наукового співробітника ІЕД НАН України.
У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи на тему «Комбіновані системи електроживлення автономних електротранспортних засобів». У цьому ж році був призначений на посаду завідувача відділу «Транзисторних перетворювачів» ІЕД НАН України.
Підготував 3 кандидатів технічних наук. Загальний стаж наукової роботи 27 років. Є автором і співавтором понад 100-а наукових праць, в тому числі 3-х монографій, 4-х АС СРСР та 6-ти патентів України.
Напрям наукових досліджень – високоефективні системи електроживлення різноманітного призначення, зокрема, транспортного та технологічного.

Scopus

Google scholar

 

кандидат технічних наук, доцент.
Болбот Ігор Михайлович

Тел.: 527-82-22

Народився 1 квітня 1977 року в с. Озера, Бородянського району, Київської обл.
Освіта вища, магістр інженер-електрик, закінчив факультет електрифікації та автоматизації сільського господарства Національного аграрного університету у 2000 р. У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.16 – електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі на тему: «Енергоощадна система управління виробництвом у промисловому пташнику», з 2006 р. - доцент кафедри. Під його керівництвом створено 5 мультимедійних аудиторій та 1 комп'ютерний клас. Підвищував кваліфікацію за напрямом «Комп'ютерні науки» в університеті DePaule, Чикаго, США.
Має 15 публікацій, з них 2 підручники.
Основний напрямок наукової діяльності: енергоощадні системи управління виробництвом, проектування на основі SCADA систем.
 

Google scholar

 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Гладкий Анатолій Михайлович

Тел.: 527-82-22

Народився 22 листопада 1948 року в с. Лосяч Борщівського району Тернопільської обл.
Освіта вища, вчитель фізики та електротехніки, закінчив Кам'янець-Подільський педінститут в 1972 році. У 1977 р. закінчив аспірантуру інституту фізики АН України і у 1978 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.04 – фізична електроніка у т.ч. квантова на тему «Експериментальне дослідження нелінійних хвиль збуджених електронним пучком у плазмі». На кафедрі автоматизації сільськогосподарського виробництва працює з 1992 року. З 2001 по 2003 р. виконував обов'язки завідувача кафедри АСГВ. З 2003 по 2006 – заступник декана факультету енергетики і автоматики. Приймав участь в ліцензуванні і акредитації напрямів підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», «Комп'ютерні науки».
Нагороджений медаллю «1500-річчя Києва» та знаком «Изобретатель СССР».
Має понад 60 публікацій, в тому числі 9 авторських свідоцтв на винаходи.
Основний напрямок наукової діяльності: багаточастотні сигнали та пристрої.

 

Доцент, к.т.н.
Заєць Наталія Анатоліївна

Тел.: 527-82-22

Народилася 18 вересня 1981 р. в м. Андрушівка Житомирської обл.
Закінчила з відзнакою у 2004 році Національний університет харчових технологій за фахом «Автоматизоване управління технологічними процесами». З вересня 2004 року працювала асистентом кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУХТ та навчалась в заочній аспірантурі цього ж університету. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування на тему «Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації». З вересня 2009 року працює старшим викладачем кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Наставник академічної групи.
Опубліковано 29 наукових праць, з них 10 статей, 2 деклараційних патенти на винахід, 17 тез доповідей на наукових конференціях.
Науково-педагогічні напрямки: проблеми синтезу адаптивних регуляторів; системна задача координації підсистем технологічних комплексів; проектування систем автоматизації харчових виробництв; проектування комп’ютерно-інтегрованих технологій; моделювання технологічних процесів; інформаційне забезпечення харчових виробництв.

Scopus

Google scholar

 

к.п.н., доцент
Лукін Володимир Євгенович

Тел.:

Народився в Росії. У 1984 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО за спеціальністю автоматизовані системи управління. З 1992 по 1996 роки проходив службу у Київському вищому інженерному радіотехнічному училище ППО у науково-дослідному центі на посаді інженера-дослідніка. З 1998 по 2005 рік проходив службу у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на науково-педагогічних посадах - начальник навчальної лабораторії, викладач, старший викладач кафедри автоматизованих системи управління. У 2005 році звільнився з лав ЗСУ України. Підполковник запасу. З 2005 по 2009 рік працював на науково-педагогічних посадах - викладач, старший викладач, доцент кафедри математичного та програмного забезпечення та кафедри бойового застосування і експлуатації (радіоелектронного озброєння) Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2009 році захистів кандидатську дисертацію на тему ”Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін” за напрямом - теорія та методика навчання (технічні дисципліни). З 2009року працює на посаді старшого викладача, доцента кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Є автором і співавтором понад 40 наукових праць, в тому числі 4 навчальних посібників та 2 монографій.
Напрям наукової діяльності – інтелектуальні навчальні системи, дистанційне навчання.
 

Scopus

Google scholar

 

кандидат технічних наук, доцент.
Опришко Олексій Олександрович

Тел.:

Народився 27 квітня 1974 року в м. Києві.
Закінчив Державну академію легкої промисловості України в 1996 році. В 2003 році захистив кандидатську дисертацію, тема "Підвищення експлуатаційної надійності системи захисного занулення електроустановок тваринницьких ферм". З 2001 року працював в Навчально-інформаційному центрі комп'ютерних технологій університету . На кафедрі автоматизації з 2003 року.
Автор 4 патентів, понад 40 статей, 5 методичних розробок. Наставник академічної групи. Наукові інтереси - інформаційні та комп'ютерно-інтегровані технології, замкнені екологічні системи.

Scopus

Google scholar

 

 

доктор технічних наук, доцент.
Осипенко Володимир Васильович

Тел.:

Народився 10 жовтня 1954 року в м. Івано-Франківську.
Закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту в 1976 році за спеціальністю «Системотехніка».
З 1980 по 1982 рік навчався в аспірантурі Інституту Кібернетики АН України і в 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації на тему: «Методи самоорганізації моделей для автоматичної класифікації і прогнозування ступеня небезпеки пестицидів».
В 2005-2007 роках займав посаду Генерального директора наукового конструкторсько-технологічного комплексу «Техрибвод» Міністерства агропромислового комплексу України.
З 2007 по 2008 роки – директор Центру аналітичних досліджень Холдингової компанії «Фінансово-консалтингова група «UM» корпорації «System Technology Company».
У 2009 - 2010 рр. – завідувач кафедри міжнародної інформації та інформатики Інституту міжнародних відносин, професор Київського Міжнародного Університету.
Автор 50 наукових робіт (із них 10 – в зарубіжних виданнях), в т.ч. 1 монографії, 4 навчальних посібників та курсу лекцій з економетрики англійською мовою, автор 15 навчально-методичних комплексів.
Основний напрямок наукової діяльності: індуктивне моделювання інформаційно-аналітичних досліджень складних систем.
 

Scopus

Google scholar

 

кандидат технічних наук, доцент.
Решетюк Володимир Михайлович

Тел.: 527-82-22

Народився 3 серпня 1958 р. у с. Хобултова Володимир-Волинського району Волинської області.

Освіта
1973-1977
відділення електрифікації і автоматизації сільського господарства Володимир-Волинського технікуму гідромеліорації і механізації сільського господарства, диплом з відзнакою
1977-1982
факультет автоматизації сільськогосподарського виробництва УСГА, диплом з відзнакою
1986-1989
очна аспірантура на кафедрі автоматизації сільськогосподарського виробництва УСГА
Трудовий шлях
1982-1986
асистент кафедри автоматизації сільськогосподарського виробництва УСГА
1990-2002
старший викладач кафедри електропостачання сільського господарства ім. В.М. Синькова УСГА
1997-2001
заступник декана факультету електрифікації та автоматизації сільського господарства з наукової роботи НАУ
2002- 2006
заступник проректора з навчальної та виховної роботи з питань діяльності ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації НАУ
2006-2007
директор ВСП НАУ «Немішаївський агротехнічний коледж»
2010-2014
в.о. завідувача кафедри автоматики та робототехнічних систем НУБіП України
2007-по т.п.
доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України
Наукові здобутки
·         Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.13.07 «автоматизація технологічних процесів і виробництв»
·         Автор та співавтор понад 100 наукових публікацій: у т.ч. у фахових виданнях понад 50 (у т.ч. в міжнародних понад 20); 10 навчальних посібників; 4 монографій (у т.ч. 3 англійською мовою)
·         Науковий керівник аспірантів та магістрів, підготував дипломантів Міжнародного конкурсу наукових робіт «Тепличне господарство-2012» (1 місце, Київ), ХХІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні аспекти інженерії продукції» (3 місце, Варшава)
·         Науковий керівник магістерської роботи за проектом «Master Double Degree» у Варшавському університеті наук про життя (2014 р.)
·         Відповідальний виконавець багатьох наукових проектів
·         Офіційний опонент кандидатських дисертацій за спеціальністю «автоматизація процесів керування»
·         Голова комісій з акредитації спеціальності за наказом МОН
·         Дійсний член Української технологічної академії
·         iD 0000-0002-3183-9744
Міжнародна діяльність
·         Розробник і учасник міжнародного проекту «Master Double Degree (NULESofUkraineWULS
·         Науковий керівник магістерської роботи по проекту «Master Double Degree» у Варшавському університеті наук про життя (2014 р.)
·         Стажування за Європейською програмою мобільності ErasmusMundus (AlrakisII) у Варшавському університеті наук про життя (2014 р.)
·         Член програмно-наукових рад зарубіжних наукових збірників «Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego» (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), «AnnalsofWarsawUniversityofLifeSciences» (WarsawUniversityofLifeSciences)
·         Учасник і організатор Міжнародних наукових конференцій в Україні і за її межами: «Тепличне господарство» (Київ), «Systems, ControlandInformationTechnology» (Варшава), «Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji» (Варшава)
Зв'язок науки і виробництва
·         Член Ради директорів Асоціації «Теплиці України»
·         Автор ідеї, проекту і розробки проекту створення Науково-практичного центру тепличних технологій
Нагороди

 

·         Почесна грамота і знак київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці»
·         Почесна грамота: - «За особливі Заслуги перед Національним аграрним університетом»
Міністерства аграрної політики та продовольства України «За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу»
·         Нагрудний знак: - НМЦ Міністерства аграрної політики України «За вагомий внесок у розвиток освіти»
-          ВАТ «Комбінат «Тепличний» «За самовіддану працю»
·         Медаль Варшавського університету наук про життя (SGGW) «За заслуги для факультету інженерії продукції» (2012, 2017 р.р.)
·         Заслужений науково-педагогічний працівник університету.


 

 

кандидат технічних наук, доцент.
Шуруб Юрій Вікторович

Тел.: 527-82-22

Народився 5 липня 1973 року в м. Києві.
Закінчив Київський Політехнічний Інститут у 1996 р. Інженер-електрик.
У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи на тему «Асинхронний трифазно-однофазний електропривод з тиристорним керуванням».
На кафедрі працює з 2005 р.
Автор 40 наукових праць та 2 методичних розробок.
Напрям наукової діяльності: дослідження та автоматизація процесів в електромеханічних системах.
 

 

кандидат технічних наук, доцент.
Цигульов Іван Тихонович

Тел.:

 Народився 10 грудня 1946 року на Білгородщині (Росія).
У 1969 році закінчив Харківське військове авіаційне училище з відзнакою. У 1976 році закінчив Київський інститут військово-повітряних сил. В 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Система автоматичного управління надзвуковим літаком вертикального зльоту та посадки» у Військово-повітряній академії ім. проф. М.Є.Жуковського. З 1982 року по 1990 рік працював на посадах старшого викладача, доцента в Іркутському вищому військовому авіаційному училищі. З 1990 р. по 1996 р. – на посаді доцента в Київському інституті військово-повітряних сил. З 1997 по 2005 р. – на посаді доцента в Білгородській державній сільськогосподарській академії.
З 2007 року працює доцентом на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка НУБіП України.
Напрям наукової діяльності: підвищення ефективності автоматизованих систем управління.
Має 30 наукових праць, 2 посібники, практикум з дисциплін: «Теорія автоматичного керування», «Технічні засоби автоматики», «Основи автоматики».

 

кандидат технічних наук, в.о. доцента
Дудник Алла Олексіївна

Тел.:

Народилася 27 березня 1986 року у м. Джизак республіки Узбекистан. У 2008 році закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». З 2010 до 2013 року аспірантка кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка.
2014 року захистила дисертацію на тему: «Автоматизоване керування процесом вирощування томатів у теплицях з прогнозуванням зовнішніх природних збурень» (науковий керівник: професор, к.т.н Лисенко В.П.) та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Автор 35 наукових та методичних праць, серед яких 3 патенти України на корисну модель.
Напрям наукових досліджень – сучасні інтелектуальні системи управління, енергозбереження в спорудах закритого ґрунту, розробка систем управління енергоспоживанням агропромислових об’єктів.

2017 р. лауреат премії Президента України для молодих вчених

 

кандидат технічних наук, в.о. доцента
Кіктєв Микола Олександрович

Тел.:

 Народився y м.Донецьк.
Освіта вища, закінчив з відзнакою Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління» в 1994 p., кваліфікація інженер-системотехнік. З 1995 по 1999 рр. навчався в аспірантурі, з 1999 по 2002 рр. працював асистентом Донецького національного технічного університету.
Протягом 2002-2010 років займав посаду директора комунального підприємства Донецької міської ради «Методичний центр комп’ютеризації навчальних закладів»керував проектом створення міської комп’ютерної мережі закладів освіти м.Донецька, брав участь у проекті «Цифрове місто». В 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Автоматизована система керування технологічним процесом одержання вуглекислих солей» за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. З січня 2012 року працює асистентом кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, з листопада 2014 року – старший викладач кафедри.
Є автором 35 наукових праць, з яких одна наукова монографія, один патент, статті y фахових виданнях та тези доповідей на міжнародних конференціях, а також навчальних посібників та методичних рекомендацій.
Наукові напрями: інформаційно-управляючі автоматизовані системи керування технологічними процесами та виробництвами y комбікормовій галузі, проектування апаратно-програмних комплексів автоматизованих інформаційно-управляючих систем.
Читає лекційні курси та керує дипломними проектами напрямків «Комп’ютерні науки», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Енергетика та електротехнічні системи»
Є наставником академічної групи, керівником наукового гуртка, членом університетської комісії з розробки програми інформатизації .

 

кандидат технічних наук, доцент
Комарчук Дмитро Сергійович

Тел.:

 Народився 10.07.1987 р. с. Мала Вільшанка Білоцерківського району Київської обл.
Освіта вища. Закінчив в 2009р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, за спеціальністю електрифікація та автоматизація сільського господарства, інженер - дослідник. 

Наукова робота:
Режими роботи електротехнологічного комплексу з системою автоматичного управління для теплової обробки зерна ріпака.

 

Старший викладач
Руденський Анатолій Андрійович

Тел.:

Народився 10 січня 1948 року в м. Берлін (Німеччина).
Освіта вища, інженер-електрик, закінчив факультет електрифікації сільського господарства Української сільськогосподарської академії у 1971 р.
На кафедрі працює з 1975 р. Працював над науковими темами: «Розробка й дослідження систем контролю й управління в теплицях, фермах ВРХ, сушарках зерна» та «Розробка енергоефективних систем управління в пташнику». Приймав участь у розвитку навчальної лабораторії з мікропроцесорної техніки.
Керує студентським гуртком «Мікропроцесорні системи контролю й управління».
Зайняв перше місце у спортивних змаганнях з шахів серед збірних команд професорсько-викладацького складу.
Наставник академічної групи.
Має 60 публікацій, в тому числі 12 методичних розробок.
Напрям наукових досліджень: розробка енергоефективних систем управління в сільськогосподарських виробничих об'єктах.
 

 

старший викладач.
Теплюк Віктор Михайлович

Тел.:

 Народився 8 листопада 1959 року в м. Бровари Київської області. Закінчив ф-т автоматизації с. г. виробництва Української сільськогосподарської академії в 1981 р. З 1981 р. працює на кафедрі автоматизації с. г. виробництва, обчислювальній лабораторії, кафедрі обчислювальної техніки та інформатики.
Викладає навчальні курси «Основи користування комп’ютером», «Елементи і функціональні вузли цифрових інформаційно-вимірювальних комплексів».
Є автором 9 наукових праць.
Напрям наукових досліджень: інформаційні технології в освіті

 

к.т.н., старший викладач
Грищенко Володимир Олександрович

Тел.:

 Народився у м. Мелітополь Запорізької обл.

 У 2000 р. закінчив Таврійську державну агротехнічну академію і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію магістра.
Працює в НУБіП на кафедрі з 2001 року. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування на тему «Автоматизація процесу керування холодильним обладнанням в плодоовочесховищах».
Є автором понад 20 наукових праць.
Керівник навчальної лабораторії «Автоматизований облік енергетичних і матеріальних ресурсів».
Відповідальний за технічний стан авторизованої навчальної лабораторії Schneider Electric «Засоби промислового контролю та енергоефективності в агропромисловому комплексі».

 Основні напрямки наукової діяльності: моделювання динамічних режимів типових технологічних об'єктів агропромислового виробництва, проектування SCADA систем на основі Трейс Моуд, SoMachine & Vijeo Designer, WinCC, CoDeSys.

 

 

к.т.н. Старший викладач
Лендєл Тарас Іванович

Тел.:

Народився 19.02.1990 р. у м. Свалява Закарпатської обл. У 2011 році закінчив з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» 2011 року. З 2012 року аспірант кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка. Тема дисертаційної роботи «Інтелектуальний електротехнічний комплекс для енергоефективного управління в теплиці» (науковий керівник: професор, д.т.н Лисенко В.П.). Працює науковим співробітником для виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка інтелектуального роботизованого електротехнічного комплексу для моніторингу фітостану та повітря в спорудах закритого ґрунту».
29 березня 2016 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Напрям наукових досліджень – інтелектуальні енергоефективні системи керування в спорудах закритого ґрунту.

2017 р. лауреат премії Президента України для молодих вчених  

 

 

к.т.н., асистент
Сич Марина Анатоліївна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 Народилася 5 квітня 1992 року на Київщині.
У 2014 році закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». З 2014 по 2017 рік навчалась в аспірантурі Національного університету харчових технологій. З вересня 2015 працювала асистентом кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління. В 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 − автоматизація процесів керування на тему: «Сценарно-синергетичне управління матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу».
З вересня 2017 року працює на посаді асистента кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Є автором понад 20 наукових праць.
Напрям наукової діяльності – інтелектуальні системи керування, комп’ютерно-інтегровані технології.

 

завідувач лабораторіями кафедри.
Лавінський Дмитро Сергійович

Тел.: 527-82-22

Народився 3 червня 1968 р. в м. Києві.
У 1993 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за фахом інженер з автоматизації. Працює на кафедрі з 2000 р. У 2007 р. закінчив аспірантуру НУБіП України за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів і виробництв. Тема дисертаційного дослідження: «Система автоматичного керування вентиляційною установкою з частотним регулюванням швидкості частоти обертання вентиляторів у промисловому пташнику». Бере участь у створенні та розвитку навчальних лабораторій кафедри.
Наставник академічної групи.
Є автором 2 наукових публікацій та 1 методичної розробки, має 1 деклараційний патент.
Напрям наукових досліджень: енергозбереження в електроприводах вентиляторних установок тваринницьких та птахівничих приміщень.

 

 

майстер виробничого навчання.
Беринко Тетяна Володимирівна

Тел.:

 Народилася 26 липня 1961 року в м. Макіївка Донецької області.
Освіта середня-технічна, закінчила Горлівський політехнічний технікум. За фахом теплотехнік. Загальний стаж роботи – 30 років. В НУБіП України працює з 1996 року. Виконує обов'язки методиста кафедри.

 

майстер виробничого навчання.
Цицюрський Юрій Леонтійович

Тел.:

Народився 5 листопада 1973 р. у м. Запоріжжя.
Закінчив ф-т. електрифікації та автоматизації сільського господарства Національного аграрного університету у 1996 р., за фахом інженер-електрик. Працює на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка з 2003 р. Бере участь у створенні та розвитку навчальних лабораторій кафедри.
 

 

майстер виробничого навчання.
Григораш Віктор Володимирович

Тел.:

 Народився 11 травня 1983 р. в м. Києві.
Закінчив Київський радіомеханічний технікум у 2002 році за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки». Працює на кафедрі автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка з 2004 року. Навчається на заочному відділенні ф-ту енергетики і автоматики за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». Бере участь у створенні та розвитку навчальних лабораторій кафедри.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій