Запитання — відповіді

 1. Що таке ліцензійний обсяг?
 2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до Національного університету біоресурсів і природокористування України?
 3. Як відбуватиметься зарахування до НУБіП України у 2017 році?
 4. У якій формі подаються заяви для вступу у ВНЗ?
 5. На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне за?
 6. За якими напрямами здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?
 7. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?
 8. Чи можна подавати копії документів?
 9. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"?
 10. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо у вступника всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?
 11. Як можна подати заяву в електронній формі?
 12. Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?
 13. Чи може вступник, який має диплом молодшого спеціаліста  подати документи на іншу спеціальність?
 14. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?
 15. Яка вартість проживання у гуртожитках НУБіП України?
 16. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?
 17. Чи є можливість у НУБіП України навчатися на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?
 18. Які можливості надає первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України?
 19. Я уже навчаюся в університеті на денній формі навчання, але хочу у 2017 році вступити ще у НУБіП України на денну форму навчання. Чи можу я навчатися у двох навчальних закладах на денній формі навчання?
 20. Якщо я подала документи на чотири обраних мною спеціальностей до НУБіП України, і на жоден з них я не пройшла на бюджет, чи будуть мені запропоновані інші спеціальності з меншими прохідними балами?
 21. Чи можу я подати документи до НУБіП України на обрану мною спеціальність, якщо за результатами ЗНО кількість набраних мною балів з профільного предмету меньше 100 (110)?
 22. Чи можливий вступ у 2017 році за цільовим направленням?
 23. Де можна ознайомитися з рейтинговими списками вступників до НУБіП України?
 24. Чи є якась категорія першочерговою для зарахування (наприклад, першими зараховуються інваліди І групи, далі – ІІ групи і т.ін.)?
 25. Чи є стипендія у осіб які навчаються за контрактом (за кошти фізичних (юридичних) осіб)?
 26. Чи можливо вступати до вищого навчального закладу з атестатом, в якому є незадовільні оцінки (2–4 бали за 12-бальною шкалою)?
 27. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси, відділення тощо?
 28. Якими перевагами при вступі користуються медалісти?
 29. Я у 2016 році закінчила коледж і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю "Організація виробництва". У 2017 році я хочу продовжити навчання у НУБіП України. Чи потрібно мені для вступу до Вашого вишу у 2017 році здавати ЗНО?
 30. Приклад розрахунку конкурсного балу

 

1. Що таке ліцензійний обсяг?

     Ліцензійний обсяг підготовки фахівців (прийому, набору) – це максимальна кількість студентів, які можуть бути зараховані до університету на даний напрям підготовки. Ліцензійний обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб. 
     Державні (бюджетні) місця – оплата за навчання здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів. 
    Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – оплата за навчання здійснюється за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
 

 

2. Де можна дізнатися інформацію щодо вступу до Національного університету біоресурсів і природокористування України?

     На нашому сайті http://nubip.edu.ua/entrant/можна знайти документи, що регламентують порядок прийому до університету та іншу цікаву і корисну інформацію для вступника до університету.
     На інформаційних стендах Приймальної комісії університету, яка знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус №1, кабінет №12

     Також інформацію можна отримати за телефонами Приймальної комісії (044) 258-42-63, (044) 527-83-08,  (098) 660-08-48, (066) 516-43-52, (063) 804-49-93.
     Поставити питання Приймальній комісії можна по електронній пошті: [email protected]

 

3. Як відбуватиметься зарахування до НУБіП України у 2017 році?

     Зарахування до НУБіП України у 2017 році відбуватиметься на підставі конкурсного відбору.

      Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для  здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів  сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів), середнього бала документа  (додатка до документа) про повну загальну середню освіту або за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України з  урахуванням вагових коефіцієнтів передбачених Правилами прийому до НУБіП України. 

 

4. У якій формі подаються заяви для вступу у ВНЗ?

    Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою подають заяви тільки в електронній формі.

   Всі інші категорії вступників ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр" подають заяви тільки в паперовій формі.

 

5. На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне замовлення?

     В НУБіП України для участі в конкурсному відборі одночасно можна подавати документи на чотири спеціальності, але не більше.

    Однак, подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

 

 

6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?

     Підготовка фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" у НУБіП України здійснюється за спеціальностями, а саме:

     Ø Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Ø Агроінженерія

Ø Агрономія

Ø Біотехнології та біоінженерія

Ø Будівництво та цивільна інженерія

Ø Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (ОС «Магістр»)

Ø Ветеринарна медицина (ОС «Магістр»)

Ø Водні біоресурси та аквакультура

Ø Галузеве машинобудування

Ø Геодезія та землеустрій

Ø Екологія

Ø Економіка (Економіка підприємства; Економічна кібернетика)

Ø Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; Електротехніка та електротехнології)

Ø Захист і карантин рослин

Ø Інженерія програмного забезпечення

Ø Комп’ютерна інженерія

Ø Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Ø Лісове господарство (Лісове господарство; Деревообробні та меблеві технології)

Ø Маркетинг

Ø Менеджмент

Ø Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Ø Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Ø Право

Ø Садівництво та виноградарство

Ø Садово-паркове господарство

Ø Соціальна робота

Ø Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Ø Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Ø Туризм

Ø Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

(Англійська мова та друга іноземна; Німецька мова та друга іноземна)

Ø Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

 


 •  

 

 

7. Чи можна змінювати пріоритетність заяви поданої при вступі?

    Ні, не можна. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
 

 

8. Чи можна подавати копії документів?

     Так. Подаються виключно копії документів, що відповідають переліку, визначеному правилами прийому до НУБіП України на обрану вступником спеціальність.

     Всі копії документів завіряються секретарем відбіркової комісії згідно з оригіналом у разі особистої подачі цих документів вступником.

     Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька спеціальностей чи на різні форми навчання в НУБіП України, впродовж визначеної Правилами прийому до НУБіП України кількості днів після прийняття рішення про рекомендацію до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікату ЗНО та інші документи передбачені Правилами прийому до Приймальної комісії НУБіП України.

 

9. Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"?

Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

 • заяву про вступ, в якій вказують спеціальність та форму навчання;
 • копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (копію документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у 2017 р. або 2016 р., з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до НУБіП України для конкурсного відбору щодо вступу на обрану спеціальність;
 • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації у 3 екземплярах);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (3 екземпляри). 
 

10. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо у вступника всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?

     Так, у такому випадку приймальна комісія відмовить у прийомі документів.

     Копії жодних документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 

 

11. Як можна подати заяву в електронній формі?

     Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.
 

 

12. Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?

     Вступники, які подали документи раніше, не мають жодних переваг, адже дата подачі документів не впливає на результати конкурсного відбору.
 

 

13. Чи може вступник, який має диплом молодшого спеціаліста подати документи на іншу спеціальність?

Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним строком навчання) і зараховуються за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей

 

14. Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?

     Так, гарантовано надається для студентів 1 курсу. Студентське містечко Національного університету біоресурсів і природокористування України налічує 14 гуртожитків, два з яких – готельного типу, в яких проживає понад 8000 студентів та аспірантів.
         Умовою поселення студентів на другому і вищих курсів є достатній бал з рейтингу студента.

 

15. Яка вартість проживання у гуртожитках НУБіП України?

     На 2015/2016 н.р. оплата за проживання в гуртожитках НУБіП України для студентів 1 курсу становила 330 грн/міс.
 

 

16. Чи є можливість студентам проходити стажування за кордоном?

     НУБіП України підписано ряд угод з провідними університетами та агропідприємствами Європи та Північної Америки, де студенти мають можливість здобути передовий досвід.
 

 

17. Чи є можливість у НУБіП України навчатися на військовій кафедрі? Яка процедура зарахування, умови навчання?

     Так, є. Термін навчання – 2 роки (на 3 та 4 курсах).

    Навчальний розклад складається з врахуванням навчання студента на військовій кафедрі.

    Вартість підготовки на 2014/2015 н.р. – 7500 грн/рік. Можлива оплата частинами.
 

 

18. Які можливості надає первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України?

     Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України це громадська органiзацiя студентiв унiверситету, метою якої є представництво, здiйснення та захист учбових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв своїх членiв. Це найбільша громадська організація, яка об’єднує усіх осіб, які навчаються в університеті, та налічує понад 9 000 членів.
 

     Члени профспілки отримують: пільговий проїзд у метрополітені; знижки на путівки на бази відпочинку Чорного моря і Закарпаття; матеріальну допомогу та премії за успіхи в навчанні, спорті, громадській і науковій діяльності, можуть лікуватись та харчуватись у санаторії-профілакторії НУБіП України тощо.
 

 

19. Я уже навчаюся в університеті на денній формі навчання, але хочу у 2017 році вступити ще у НУБіП України на денну форму навчання. Чи можу я навчатися у двох навчальних закладах на денній формі навчання?

     Ні, не можете. На денній формі навчання студент може навчатися тільки в одному навчальному закладі України.

    Паралельне навчання можливе тільки за умови, що на одній спеціальності Ви навчаєтеся на денній формі навчання, а на іншій спеціальності на заочній.
     

 

20. Якщо я подала документи на чотири обраних мною спеціальностей до НУБіП України, і на жодну з них я не пройшла на бюджет, чи будуть мені запропоновані інші спеціальності з меншими прохідними балами?

     Ні, не будуть. Приймати участь в конкурсі Ви маєте право тільки за тими спеціальностями, куди були подані документи.
 

 

21. Чи можу я подати документи до НУБіП України на обрану мною спеціальність, якщо за результатами ЗНО кількість набраних мною балів з профільного предмету менше 100?

     Ні, не можете. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів ЗНО для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, – не нижче 100 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 100 балів (крім спеціальностей "Агрономія", "Садівництво та виноградарство", "Геодезія та землеустрій" не нижче 110 балів) з профільних конкурсних предметів.

      
 

 

22. Чи можливий вступ у 2016 році за цільовим направленням?

    Умовами Прийому до ВНЗ у 2017 році вступ за цільовим направленням не передбачений.

    

 

23. Де можна ознайомитися з рейтинговими списками вступників до НУБіП України?

     Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом роміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НУБіП України http://www.nubip.edu.ua/node/8010.
 

     Рейтингові списки вступників також доступні в системі «Конкурс».
 

 

24. Чи є якась категорія першочерговою для зарахування (наприклад, першими зараховуються інваліди І групи, далі – ІІ групи і т.ін.)?

    Ні, жодній категорії осіб переваги не надаються. Якщо кількість вступників пільгової категорії, що зараховуються поза конкурсом, перевищує кількість бюджетних місць (не більше 10 відсотків), то, згідно з Умовами прийому, серед таких вступників проводиться конкурс.

    Вони всі мають рівні права. Зарахування відбувається тільки за величиною набраного конкурсного бала. 
 

 

25. Чи є стипендія у осіб які навчаються за контрактом (за кошти фізичних (юридичних) осіб)?

     Ні. Стипендія сплачується лише студентам, які навчаються за державним замовленням.
 

 

26. Чи можливо вступати до вищого навчального закладу з атестатом, в якому є незадовільні оцінки (2–4 бали за 12-бальною шкалою)?

     Так, це можливо. Це впливатиме тільки на середній бал додатку до атестата, який враховується при вступі.
 

 

28. Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі курси, відділення тощо?

     Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей в НУБіП України додається за результатами підсумкової атестації до 10 балів.

     Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей на які під час участі в конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України для вступу до НУБіП України

 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Компютерні науки та інформаційні технології;
 • Компютерна інженерія;
 • Галузеве машинобудування;
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • Автоматизація та компютерно-інтегровані технології;
 • Біотехнології та біоінженерія;
 • Харчові технології;
 • Будівництво та цивільна інженерія;
 • Геодезія та землеустрій;
 • Агрономія;
 • Захист і карантин рослин;
 • Садівництво та виноградарство;
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • Лісове господарство;
 • Садово-паркове господарство;
 • Водні біоресурси та аквакультура;
 • Агроінженерія;
 • Транспортні технології (за видами).

 

 

 

29. Якими перевагами при вступі користуються медалісти?

     Вони мають право на першочергове зарахування (при однаковій кількості балів).
 

 

30. Я у 2015 році закінчила коледж і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю "Організація виробництва". У 2016 році я хочу продовжити навчання у НУБіП України. Чи потрібно мені для вступу до Вашого вишу у 2016 році здавати ЗНО?

      За умови вступу на споріднену спеціальність Вам не потрібно здавати ЗНО у 2017 році.

     Перелік спеціальностей (напрямів підготовки) для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" за умови вступу на споріднену спеціальність наведено в додатку 3 Правил прийому до Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 

     Приймати участь в конкурсі Ви будете за сумою балів, отриманих на фахових вступних випробуваннях в НУБіП України та середнього бала диплома молодшого спеціаліста з урахуванням вагових коефіцієнтів. До участі в конкурсі, за всіма спеціальностями допускаються вступники (випускники вищих навчальних закладів І - ІІІ рівнів акредитації), які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 124 балів.
   

 


 

 

31. Приклад розрахунку конкурсного балу

     Наприклад, вступник має наступні бали:

Атестат про повну загальну середню освіту – 10 балів (за 12-бальною шкалою) або 181,0 бал (за 200-бальною шкалою).

ЗНО з української мови та літератури – 186,0 балів.

ЗНО з математики – 169,0 балів.

ЗНО з іноземної (англійської) мови – 190,0 балів.

ЗНО з історії України – 188,0 балів.

Підготовчі курси НУБіП - 177 балів

     Вступник вирішив подати заяву на спеціальність "Право":

 • Право (ЗНО з української мови і літератури, історії України та іноземної мови (на вибір, з найвищим балом)).

     Враховуючи вагові коефіцієнти, вступник матиме наступний рейтинговий бал:

 • Право 186,0×0,3+188,0×0,4+190,0×0,2+181,0×0,1 = 187,1 балів.  

     Якщо вступник у рік вступу закінчив підготовчі курси до ЗНО у НУБіП України, конкурсний бал становитиме:  

     Транспортні технології 186,0×0,25+169,0×0,4+190,0×0,2+181,0×0,1+177*0,05= 195,9 балів.  

         Максимальний конкурсний бал, який може набрати вступник при вступі до НУБіП України - 200 балів.


 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій