6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?

6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?

     Підготовка фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" у НУБіП України здійснюється за спеціальностями, а саме: Номер
позиції Шифр спеціальності (спеціалізації) Назва спеціальності (спеціалізації)

Шифр спеціальності (спеціалізації) Назва спеціальності (спеціалізації)
015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
0.35.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська)
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька)
035.043
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
101 Екологія
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
187 Деревообробні та меблеві технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина (ОС "Магістр")
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (ОС "Магістр)
231 Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій