6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?

6. За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» у НУБіП України?

     Підготовка фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" у НУБіП України здійснюється за спеціальностями, а саме:

015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

051 Економіка (Економіка підприємства, Економічна кібернетика)

053 Психологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

101 Екологія

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

187 Деревообробні та меблеві технології

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

211 Ветеринарна медицина (ОС «Магістр»)

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (ОС «Магістр»)

231 Соціальна робота

242 Туризм

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015