Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

 Освітній ступінь «Магістр», денна форма навчання 

Структурний підрозділ

Спеціальність

(спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг на 2018/2019 н.р.

Кількість місць державного замовлення у 2018 р.

Вартість навчання за 1 рік у 2018 р., грн.

 

 

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

40

19

19760

 

 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

170

88

19760

 

 

 

 

 

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

Лісове господарство

165

62

19760

 

 

 

 

206 – Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

22

19760

 

 

187 – Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

8

19760

 

 

ННІ післядипломної освіти

073 – Менеджмент

Дорадництво

15

-

23060

 

 

Управління інноваційною діяльністю

25

8

23060

 

 

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

Агрономія

98

48

21010

 

 

Агрохімія і грунтознавство

42

19

21010

 

 

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

20

7

21010

 

 

203 – Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградорство

45

20

21010

 

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

073 – Менеджмент

Управління навчальним закладом

25

16

17860

 

 

011 – Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

75

30

17860

 

 

231 – Соціальна робота

Соціальна робота

50

13

17860

 

 

035.041 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська)

Англійська мова та друга іноземна мова

30

10

23520

 

 

  035.043 – Філологія    (германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька)

Німецька мова та друга іноземна мова

20

5

23520

 

 

Економічний факультет

051 – Економіка

Економіка підприємства

60

20

23060

 

 

Прикладна економіка

25

10

23060

 

 

071 – Облік і оподаткування

Облік і аудит

180

60

23060

 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

50

25

23060

 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

102

38

23060

 

Механіко-технологічний факультет

208 – Агроінженерія

Агроінженерія

200

60

19760

 

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

50

4

19760

 

275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

30

15

19760

 

Факультет аграрного менеджменту

073 – Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

50

12

23060

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

50

12

23060

 

Адміністративний менеджмент

50

12

23060

 

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

50

18

23060

 

075 – Маркетинг

Маркетинг

60

16

23060

 

Факультет ветеринарної медицини

 211 – Ветеринарна медицина

 

Ветеринарна медицина

 

125

45

24540

 

212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

 

25

0

24540

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

162 – Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

25

22150

 

101 – Екологія

Екологічний контроль та аудит

30

17

21010

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

18

21010

 

202 – Захист і карантин рослин

Захист рослин

75

15

21010

 

Карантин рослин

50

12

21010

 

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

90

45

21490

 

Факультет інформаційних технологій

051 – Економіка

Економічна кібернетика

25

15

23060

 

122 – Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

25

16

21490

 

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

15

10

21490

 

121 – Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інформаційних систем

25

 4

21490

 

123 – Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи і мережі

25

10 

21490

 

Факультет конструювання та дизайну

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

25

15

19760

 

133 – Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

25

19760

 

Обладнання лісового комплексу

25

10

19760

 

Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарських виробництв

25

11

19760

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

207 – Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

26

21240

 

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

90

59

21240

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

9

20670

 

181 – Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

16

20670

 

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

30

8

20670

 

Юридичний факультет

081 – Право

Право

75

20

24530

 

                 

 
Осв
ітній ступінь «Магістр», заочна форма навчання  

Структурний підрозділ

Спеціальність

(спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг на 2018/2019 н.р.

Кількість місць державного замовлення у 2018 р.

Вартість навчання за рік

у 2018 р., грн.

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

25

2

11980

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

140

12

11980

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

Лісове господарство

140

24

12830

187 – Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

3

12830

206 – Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

8

12830

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

Агрономія

60

15

12830

Агрохімія і ґрунтознавство

35

10

12830

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

10

0

12830

203 – Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

30

4

12830

Гуманітарно-педагогічний факультет

073 – Менеджмент

Управління навчальним закладом

25

1

14100

011 – Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

65

4

12070

231 – Соціальна робота

Соціальна робота

50

2

12070

035.03 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

Англійська мова та друга іноземна мова

35

3

14100

Німецька мова та друга іноземна мова

15

1

14100

Економічний факультет

051 – Економіка

Економіка підприємства

60

1

13510

Прикладна економіка

25

0

13510

071 – Облік і оподаткування

Облік і аудит

180

3

13510

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

100

0

13510

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25

1

13510

Механіко-технологічний факультет

208 – Агроінженерія

Агроінженерія

125

25

11980

275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

30

0

11980

Факультет аграрного менеджменту

 

Адміністративний менеджмент

50

1

13510

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

45

0

13510

Менеджмент організацій і адміністрування

50

0

13510

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

25

1

13510

075 – Маркетинг

Маркетинг

60

1

13510

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

162 – Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

4

13970

101 – Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

0

12830

202 – Захист і карантин рослин

Захист рослин

45

10

12830

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

85

7

13400

Факультет конструювання та дизайну

133 – Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

100

8

11980

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

207 – Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

2

12830

204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

60

10

12830

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

5

11240

181 – Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

6

11240

Технології зберігання  та переробки водних біоресурсів

30

0

11240

Юридичний факультет

081 – Право

Право

75

20

14370

ННІ післядипломної освіти

281 – Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

50

0

13430

 

073 – Менеджмент

Управління інноваційною діяльністю

25

0

13510

 

Дорадництво

10

0

13510

  

 ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ,  

 

 

 

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ 

 

вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 051 «Економіка», 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування»)

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна та дистанційна форми навчання

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

03 липня 2018 року

06 серпня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

27 липня 2018 року

о 1800 годині

10 серпня 2018 року

о 1800 годині

10 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

28 липня – 04 серпня 2018 р.

11 - 16 серпня 2018 року

11 - 16 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

за державним замовленням не пізніше 1200 години

06 серпня 2017 р.

не пізніше 1200 години

17 серпня 2018 року

за державним замовленням не пізніше 1200 години

17 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням до 1800години 10 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 15 серпня 2018 р.

до 1800 години 21 серпня 2018 року

на місця за державним замовленням до 1800 години 21 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 22 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

13 серпня 2018 р., 
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 17 серпня 2018 р

не пізніше 1200 години

22 серпня 2018 року

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

22 серпня 2018 р., 
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 23 серпня 2018 р

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка»

Етапи вступної компанії
Строки проведення
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови
14 травня 2018 року - 1800 год. 05 червня 2018 року
 
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
14 травня – 31 травня 2018 року
 
Початок прийом заяв та документів на навчання
02 липня 2018 року
 
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
09 липня 2018 року
 
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
26 липня 2018 року
 
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту  
11.07. 2018 року
 
Строки проведення фахових вступних випробувань
27-29 липня 2018 року
 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
до 13.08. 2018 року
 
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18 00 год. 18.08. 2018 року
 
Наказ про зарахування
за державним замовленням –
до 20.08.2018 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
не пізніше 23.08.2018 р
 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»

 

Етапи вступної компанії
Строки проведення
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
14 травня 2018 року - 1800 год. 05 червня 2018 року
 
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
14 травня – 31 травня 2018 року
 
Початок прийом заяв та документів на навчання
02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
09 липня 2018 року
 
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
26 липня 2018 року
 
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту  
11 липня 2018 року
 
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
13 липня 2018 року
 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
 до 13 серпня 2018 року
 
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18 00 год. 18 серпня 2018 року
 
Наказ про зарахування
за державним замовленням – до 20.08.2018 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
не пізніше 23.08.2018 р
 
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому)
не пізніше 28 серпня 2018 р.
 

Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ім'я ректора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.
 
 
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
 
Особи, які вступають до НУБіП України для здобуття ОС «Магістр» проходять вступні випробування у формі тестування:
на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» – з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови.
на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю "Право"  - у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 
 на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю "Економіка"  - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань       
 
 
_______________________________________________________________

 

 Документи вступники подають за адресою:
03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00,
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефони: (044) 258–42–63, 527–83–08,
(098) 660–08–48, (063) 804–49–93.
http: www.nubip.edu.ua,
e-mail: [email protected]

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015