Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

 Освітній ступінь «Магістр», денна форма навчання

  

Структурний підрозділ
Спеціальність
(спеціалізація)
Освітня програма
Ліцензований обсяг на 2018/2019 н.р.
Кількість місць державного замовлення у 2017 р.
Вартість навчання за рік у 2017 р., грн.
 
 
 
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
40
25
18700
 
 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
170
80
18700
 
 
 
 
 
 
205 – Лісове господарство
Лісове господарство
165
36
17400
 
 
 
 
206 – Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство
75
30
17400
 
 
187 – Деревообробні та меблеві технології
Деревообробні та меблеві технології
40
5
17400
 
 
073 – Менеджмент
Дорадництво
15
-
20300
 
 
Управління інноваційною діяльністю
25
10
20300
 
 
201 – Агрономія
Агрономія
98
95
18200
 
 
Агрохімія і грунтознавство
42
18200
 
 
Селекція і генетика сільськогосподарських культур
20
18200
 
 
203 – Садівництво та виноградарство
Садівництво та виноградорство
45
15
18200
 
 
073 – Менеджмент
25
20
20300
 
 
011 – Освітні, педагогічні науки
75
30
15720
 
 
231 – Соціальна робота
50
15
15720
 
 
035.041 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська)
30
8
20700
 
 
  035.043 – Філологія    (германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька)
20
20700
 
 
051 – Економіка
Економіка підприємства
60
39
20300
 
 
Прикладна економіка
25
20300
 
 
071 – Облік і оподаткування
Облік і аудит
180
70
20300
 
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
50
15
20300
 
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
102
37
20300
 
208 – Агроінженерія
Агроінженерія
200
60
17400
 
274 Автомобільний транспорт
Автомобільний транспорт
50
10
17400
 
275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Транспортні технології на автомобільному транспорті
30
14
17400
 
073 – Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
50
93
20300
 
50
20300
 
50
20300
 
50
20300
 
075 – Маркетинг
60
23
20300
 
 211 – Ветеринарна медицина
 
Ветеринарна медицина
 
125
75
21300
 
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 
 
25
0
21300
 
162 – Біотехнології та біоінженерія
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
30
25
19500
 
101 – Екологія
Екологічний контроль та аудит
30
35
18500
 
Екологія та охорона навколишнього середовища
50
18500
 
202 – Захист і карантин рослин
Захист рослин
75
39
18500
 
Карантин рослин
50
18500
 
193 – Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій
90
40
18920
 
051 – Економіка
Економічна кібернетика
25
9
18920
 
122 – Комп’ютерні науки
Інформаційні управляючі системи та технології
25
25
18920
 
Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
15
18920
 
121 – Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення інформаційних систем
25
 
18920
 
123 – Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерні системи і мережі
25
 
18920
 
192 – Будівництво та цивільна інженерія
Будівництво та цивільна інженерія
25
15
17400
 
133 – Галузеве машинобудування
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
50
40
17400
 
Обладнання лісового комплексу
25
17400
 
Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарських виробництв
25
17400
 
207 – Водні біоресурси та аквакультура
Водні біоресурси та аквакультура
75
30
18700
 
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
90
40
18700
 
152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Якість, стандартизація та сертифікація
50
12
18200
 
181 – Харчові технології
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
30
30
18200
 
Технології зберігання та переробки водних біоресурсів
30
18200
 
081 – Право
Право
75
18
21600
 
281 – Публічне управління та адміністрування
Державна служба
50
-
17000
 
 
 
 
 

 


Освітній ступінь «Магістр», заочна форма навчання
 

  

Структурний підрозділ

Спеціальність

(спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг на 2018/2019 н.р.

Кількість місць державного замовлення у 2017 р.

Вартість навчання за рік

у 2017 р., грн.

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

25

0

10550

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

140

19

10550

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

Лісове господарство

140

28

9500

187 – Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

5

9500

206 – Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

7

9500

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

Агрономія

60

19

10550

Агрохімія і ґрунтознавство

35

10550

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

10

10550

203 – Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

30

4

10550

Гуманітарно-педагогічний факультет

073 – Менеджмент

Управління навчальним закладом

25

0

11800

011 – Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої освіти

65

10

9700

231 – Соціальна робота

Соціальна робота

50

5

9700

035.03 – Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

Англійська мова та друга іноземна мова

35

1

12150

Німецька мова та друга іноземна мова

15

12150

Економічний факультет

051 – Економіка

Економіка підприємства

60

2

11900

Прикладна економіка

25

11900

071 – Облік і оподаткування

Облік і аудит

180

2

11900

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

100

0

11900

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

25

0

11900

Механіко-технологічний факультет

208 – Агроінженерія

Агроінженерія

125

19

10550

275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

30

4

10550

Факультет аграрного менеджменту

 

Адміністративний менеджмент

50

3

11900

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

45

11900

Менеджмент організацій і адміністрування

50

11900

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

25

-

11900

075 – Маркетинг

Маркетинг

60

2

11900

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

162 – Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

5

12300

101 – Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

0

11300

202 – Захист і карантин рослин

Захист рослин

45

12

11300

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

85

10

11800

Факультет конструювання та дизайну

133 – Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

100

10

9400

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

207 – Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

6

9900

204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

60

4

9900

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

4

9900

181 – Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

8

9900

Технології зберігання  та переробки водних біоресурсів

30

9900

Юридичний факультет

081 – Право

Право

75

0

12650

ННІ післядипломної освіти

281 – Публічне управління та адміністрування

Державна служба

50

20

10000

 

073 – Менеджмент

Управління інноваційною діяльністю

25

0

12000

 

Дорадництво

10

-

12000

 

 ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ,  

 

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ 

вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 051 «Економіка», 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування»)

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна та дистанційна форми навчання

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

03 липня 2018 року

06 серпня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

27 липня 2018 року

о 1800 годині

10 серпня 2018 року

о 1800 годині

10 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

28 липня – 04 серпня 2018 р.

11 - 16 серпня 2018 року

11 - 16 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

за державним замовленням не пізніше 1200 години

06 серпня 2017 р.

не пізніше 1200 години

17 серпня 2018 року

за державним замовленням не пізніше 1200 години

17 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням до 1800години 10 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 15 серпня 2018 р.

до 1800 години 21 серпня 2018 року

на місця за державним замовленням до 1800 години 21 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 22 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

13 серпня 2018 р., 
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 17 серпня 2018 р

не пізніше 1200 години

22 серпня 2018 року

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

22 серпня 2018 р., 
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 23 серпня 2018 р

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка»

Етапи вступної компанії
Строки проведення
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови
14 травня 2018 року - 1800 год. 05 червня 2018 року
 
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
14 травня – 31 травня 2018 року
 
Початок прийом заяв та документів на навчання
02 липня 2018 року
 
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
09 липня 2018 року
 
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
26 липня 2018 року
 
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту  
11.07. 2018 року
 
Строки проведення фахових вступних випробувань
27-29 липня 2018 року
 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
до 13.08. 2018 року
 
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18 00 год. 18.08. 2018 року
 
Наказ про зарахування
за державним замовленням –
до 20.08.2018 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
не пізніше 23.08.2018 р
 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»

 

Етапи вступної компанії
Строки проведення
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
14 травня 2018 року - 1800 год. 05 червня 2018 року
 
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
14 травня – 31 травня 2018 року
 
Початок прийом заяв та документів на навчання
02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
09 липня 2018 року
 
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
26 липня 2018 року
 
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту  
11 липня 2018 року
 
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
13 липня 2018 року
 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
 до 13 серпня 2018 року
 
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18 00 год. 18 серпня 2018 року
 
Наказ про зарахування
за державним замовленням – до 20.08.2018 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –
не пізніше 23.08.2018 р
 
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому)
не пізніше 28 серпня 2018 р.
 

Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ім'я ректора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.
 
 
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
 
Особи, які вступають до НУБіП України для здобуття ОС «Магістр» проходять вступні випробування у формі тестування:
на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» – з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови.
на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю "Право"  - у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 
 на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю "Економіка"  - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань       
 
 
_______________________________________________________________

 

 Документи вступники подають за адресою:
03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00,
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефони: (044) 258–42–63, 527–83–08,
(098) 660–08–48, (063) 804–49–93.
http: www.nubip.edu.ua,
e-mail: [email protected]

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій