Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

 Освітній ступінь «Магістр», денна форма навчання     

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Лісове господарство

Лісове господарство

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Менеджмент

Управління інноваційною діяльністю

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономія

Агрономія

Агрохімія і ґрунтознавство

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент

Управління навчальним закладом

Управління персоналом

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Соціальна робота

Соціальна робота

Соціально-психологічна реабілітація

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Англійська мова та друга іноземна мова

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

Німецька мова та друга іноземна мова

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економіка

Економіка підприємства

Прикладна економіка

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроінженерія

Агроінженерія

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

Адміністративний менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

Маркетинг

Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Екологія

Екологічний контроль та аудит

Екологія та охорона навколишнього середовища

Захист і карантин рослин

Захист рослин

Карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економіка

Економічна кібернетика

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інформаційних систем

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи і мережі

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Обладнання лісового комплексу

Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

Нутриціологія

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Право

Право

 

Освітній ступінь «МАГІСТР», заочна форма навчання  

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ü  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ü  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

Лісове господарство

ü  Лісове господарство

Деревообробні та меблеві технології

ü  Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

ü  Садово-паркове господарство

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Менеджмент

ü  Дорадництво

ü  Управління інноваційною діяльністю

Публічне управління та адміністрування

ü  Публічне управління та адміністрування

Агробіологічний факультет

Агрономія

ü Агрономія

ü Агрохімія і ґрунтознавство

ü  Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

Садівництво та виноградарство

ü  Садівництво та виноградарство

Гуманітарно-педагогічний факультет

Менеджмент

ü  Управління навчальним закладом

ü  Управління персоналом

Освітні, педагогічні науки

ü  Педагогіка вищої школи

ü  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Соціальна робота

ü  Соціальна робота

ü  Соціально-психологічна реабілітація

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

ü  Англійська мова та друга іноземна мова

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

ü  Німецька мова та друга іноземна мова

Економічний факультет

Економіка

ü  Економіка підприємства

ü  Прикладна економіка

Облік і оподаткування

ü  Облік і аудит

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ü  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

ü  Фінанси і кредит

Механіко-технологічний факультет

Агроінженерія

ü  Агроінженерія

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ü  Транспортні технології на автомобільному транспорті

Факультет аграрного менеджменту

Менеджмент

ü  Адміністративний менеджмент

ü  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ü  Менеджмент організацій і адміністрування

ü  Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

Маркетинг

ü  Маркетинг

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

Біотехнології та біоінженерія

ü  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Екологія

ü  Екологічний контроль та аудит

ü  Екологія та охорона навколишнього середовища

Захист і карантин рослин

ü  Захист рослин

ü  Карантин рослин

Факультет землевпорядкування

Геодезія та землеустрій

ü  Геодезія та землеустрій

Факультет конструювання та дизайну

Будівництво та цивільна інженерія

ü  Будівництво та цивільна інженерія

Галузеве машинобудування

ü  Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Водні біоресурси та аквакультура

ü  Водні біоресурси та аквакультура

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ü  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ü  Якість, стандартизація та сертифікація

Харчові технології

ü  Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

ü  Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

Юридичний факультет

Право

ü  Право

 

 


 

 

 
Терміни приЙому документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування
 
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 281 «Публічне управління та адміністрування»)
Етапи вступної компанії
Денна форма здобуття освіти
Заочна форма здобуття освіти
1 етап
2 етап
Прийом заяв та документів на навчання
02-26 липня 2019 р.
02-08 серпня 2019 р.
10 липня – 08 серпня 2019 р.
Строки проведення вступних випробувань
27 липня – 01 серпня 2019 р.
09-13 серпня 2019 р.
09-13 серпня 2019 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку
за державним замовленням не пізніше 02 серпня 2019 р.
не пізніше
14 серпня 2019 р.
за державним замовленням не пізніше 14 серпня 2019 р.
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування
на місця за державним замовленням до 1800 год. 06 серпня 2019 р.; на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12 серпня 2019 р.
до 1800 год.
18 серпня 2019 р.
на місця за державним замовленням до 1800 год. 18 серпня 2019 р.;
на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 20 серпня 2019 р.
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням – не пізніше 1200 год. 07 серпня 2019 р., за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 13 серпня 2019 р.
не пізніше 1200 год.
19 серпня 2019 р.
за державним замовленням – не пізніше 1200 год. 19 серпня 2019 р., за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 21 серпня 2019 р.
 
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 121 "Інженерія програмного забезпечення",122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 281 «Публічне управління та адміністрування»
Етапи вступної компанії
Строки проведення
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови
13 травня 2019 року - 1800 год. 03 червня 2019 року
 
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
13 травня – 31 травня 2019 року
 
Прийом заяв та документів на навчання
від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
17 червня – 25 червня 2019 року
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
10 липня – 23 липня 2019 року
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту
02.07. 2019 року
 
Строки проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит
05-26 липня 2019 року
 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
до 05.08. 2019 року
 
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18 00 год. 10.08. 2019 року
 
Наказ про зарахування
за державним замовленням – до 1200 год. 11.08.2019 р., за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 14.08.2019 р.
 
 
 
 
 
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»
Етапи вступної компанії
Строки проведення
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
13 травня 2019 року - 03 червня 2019 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю
13 травня – 31 травня 2019 року
 
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
17 червня – 25 червня 2019 року
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
10 липня – 23 липня 2019 року
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 
02 липня 2019 року
 
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
04 липня 2019 року
 
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування
05 липня – 26 липня 2019 року
 
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
 до 05 серпня 2019 року
 
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18 00 год. 10 серпня 2019 року
 
Наказ про зарахування
за державним замовленням – до 1200 год. 11.08.2019 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 14.08.2019 р.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
не пізніше 15 серпня 2019 р.
 
Вступники особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:
заяву на ім’я ректора;
копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;
4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред’являють особисто.
 
Вступники зі спеціальності 081 «Право» можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях. Вступники з інших спеціальностей можуть подати до трьох заяв на місця державного та регіонального замовлення за денною формою здобуття освіти.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
Особи, які вступають до НУБіП України для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр», здобутого за іншою спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування.
 
Вступні випробування проводяться:
- у формі тестування з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін нормативного циклу та іноземної мови за обсягами програм бакалаврської підготовки;
- за спеціальністю 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 281 «Публічне управління та адміністрування» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та фахового вступного випробування;
-       за спеціальністю 081 "Право" – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.
 
Конкурсний бал розраховується:
1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» становить 100 балів;
 
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 281 «Публічне управління та адміністрування» за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» становить 100 балів;
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів. Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра становить 124 бали.

 
 
_______________________________________________________________

 

 Документи вступники подають за адресою:
03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00,
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефони: (044) 258–42–63, 527–83–08,
(098) 660–08–48, (063) 804–49–93.
http: www.nubip.edu.ua,
e-mail: [email protected]

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій