Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

 

Освітній ступінь «Магістр», денна форма навчання

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

(спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг на 2016/2017 н.р.

Кількість місцьдержавного замовлення у 2016 р.

Вартість навчання за рік у 2016 р., грн.

 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

35

20

17000 

 

 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електрифікація і автоматизація сільського господарства

50

20

17000

 

 

Електротехнічні системи електроспоживання

20

10

17000

 

Енергетика сільськогосподарського виробництва

100

35

17000

 

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

Лісове господарство

100

50

17000

 

Мисливське господарство

25

7

16420

 

206 – Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

28

17000

 

187 – Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

10

15220

 

ННІ післядипломної освіти

073 – Менеджмент

Дорадництво

25

3

17000

 

Управління інноваційною діяльністю

25

7

17000

 

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

Агрономія

98

60

15220

 

Агрохімія і грунтознавство

42

25

15220

 

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

20

10

15220

 

203 – Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградорство

45

24

15220

 

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

073 – Менеджмент

Управління навчальним закладом

25

15

15220

 

011 – Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої освіти

75

43

15220

 

 

231 – Соціальна робота

Соціальна робота

50

10

15220

 

035.04 – Філологія (Переклад. Германські мови та літератури (переклад включно))

Англійська мова та друга іноземна мова

10

5

17000

 

Німецька мова та друга іноземна мова

10

5

17000

 

Економічний факультет

051 – Економіка

Економіка підприємства

60

22

17000

 

Прикладна економіка

25

0

17000

 

071 – Облік і оподаткування

Облік і аудит

 

180

 

64

 

17000

 

 

 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Біржова діяльність

30

15

17000

 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

100

50

17000

 

Механіко-технологічний факультет

208 – Агроінженерія

Агроінженерія

200

50

15220

 

275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Автомобільний транспорт

30

0

15220

 

Факультет аграрного менеджменту

073 – Менеджмент

Адміністративний менеджмент

50

30

17000

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

85

45

17000

 

Менеджмент організацій і адміністрування

60

39

17000

 

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

40

 

17000

 

075 – Маркетинг

Маркетинг

60

15

17000

 

Факультет ветеринарної медицини

 211 – Ветеринарна медицина

 Ветеринарна медицина

100

35

18710

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

162 – Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

20

17000

 

101 – Екологія

Екологічний контроль та аудит

30

6

17000

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

16

17000

 

202 – Захист і карантин рослин

Захист рослин

75

17

17000

 

Карантин рослин

50

20

17000

 

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

90

35

17000

 

Факультет інформаційних технологій

051 – Економіка

Економічна кібернетика

25

10

17000

 

122 – Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

25

13

17000

 

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

15

10

17000

 

Факультет конструювання та дизайну

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

25

10

15220

 

133 – Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

20

15220

 

Обладнання лісового комплексу

50

20

15220

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

207 – Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

30

17000

 

204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

90

50

17000

 

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

20

15220

 

181 – Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

20

15220

 

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

30

4

15220

 

Юридичний факультет

081 – Право

Право

75

20

18600

 

 

Освітній ступінь «Магістр», заочна форма навчання

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

(спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензований обсяг на 2016/2017 н.р.

Кількість місцьдержавного замовлення у 2016 р.

Вартість навчання за рік

у 2016 р., грн.

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електрифікація і автоматизація сільського господарства

50

10

9030

Електротехнічні системи електроспоживання  

20

3

9030

Енергетика сільськогосподарського виробництва

70

9

9030

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

Лісове господарство

75

38

9030

Мисливське господарство

25

0

9030

206 – Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

13

9030

187 – Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

6

7860

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

Агрономія

60

11

7860

Агрохімія і грунтознавство

35

5

7860

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

10

0

7860

203 – Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

30

5

7860

 

Гуманітарно-педагогічний факультет

073 – Менеджмент

Управління навчальним закладом

25

10

7860

011 – Освітні, педагогічні науки

 

 

 

 

Педагогіка вищої освіти

65

10

7860

231 – Соціальна робота

Соціальна робота

50

5

7860

035.03 – Філологія (Переклад. Германські мови та літератури (переклад включно))

Англійська мова та друга іноземна мова

10

4

9030

Німецька мова та друга іноземна мова

10

1

9030

Економічний факультет

051 – Економіка

Економіка підприємства

60

14

9400

Прикладна економіка

25

-

9400

071 – Облік і оподаткування

Облік і аудит

180

15

9400

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

100

15

9400

Механіко-технологічний факультет

208 – Агроінженерія

Агроінженерія

125

20

9030

275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

Автомобільний транспорт

 

30

 

4

 

9030

Факультет аграрного менеджменту

073 – Менеджмент

Адміністративний менеджмент

50

20

9400

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

45

15

9400

Менеджмент організацій і адміністрування

40

18

9400

075 – Маркетинг

Маркетинг

60

9

9400

Факультет ветеринарної медицини

211 – Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина 

-

-

-

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

162 – Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

9

9400

101 – Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

15

9400

202 – Захист і карантин рослин

Захист рослин

45

10

9030

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

85

12

9400

Факультет конструювання та дизайну

133 – Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

9

7860

Обладнання лісового комплексу

50

 

 

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

207 – Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

5

9030

204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

60

10

9030

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

9

9980

181 – Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

8

7860

Технології зберігання  та переробки водних біоресурсів

30

 -

7860

Юридичний факультет

081 – Право

Право

40

0

9980

 

  Терміни прийому документів, вступних випробувань,  

конкурсного відбору та зарахування 

вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

Форма навчання

Прийом документів

Вступні випробування

Рейтинговий список

Строки вибору вступником місця навчання

Зарахування

Денна

06.07

28.07.2017 р.

29.07

05.08.2017 р.

за кошти держбюджет   

07.08.2017 р.;

 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – 13.08.2017 р.

за кошти держбюджету

до 11.08.2017 р.;

 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – до 14.08.2017 р.

за кошти держбюджетудо 12.08.2017 р.;


за кошти фізичних (юридичних) осіб –
до 15.08.2017 р.

Заочна

18.07

14.08.2017 р.

15.08 –

20.08.2017 р.

за кошти держбюджет  

21.08.2017 р.;

 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – 28.08.2017 р.

за кошти держбюджету

до 25.08.2017 р.;

 

за кошти фізичних (юридичних) осіб – до 29.08.2017 р.

за кошти держбюджету 

до 26.08.2017 р.;


за кошти фізичних (юридичних) осіб –
до 30.08.2017 р.

       Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ім'я ректора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.
 
 
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
 
Особи, які вступають до НУБіП України для здобуття ОС «Магістр» проходять вступні випробування у формі тестування:
на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» – з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови.
на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю "Право"  - у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 
       
Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі у конкурсі для здобуття ОС «Магістр», становить 124 бали.
 
_______________________________________________________________

 

 Документи вступники подають за адресою:
03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1.
Прийом документів щоденно з 9.00 до 18.00,
у суботу та неділю – з 9.00 до 14.00 ,
обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Телефони: (044) 258–42–63, 527–83–08,
(098) 660–08–48, (066) 516–43–52, (063) 804–49–93.
http: www.nubip.edu.ua,
e-mail: [email protected]

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015