Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування

Випускникам шкіл

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

1 етап

2 етап (за кошти фізичних та юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

13 липня

2020 року

17 серпня

2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині

22 липня 2020 року

о 1800 годині

22 липня

2020 року

25 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

за державним замовленням - не пізніше 1200 години

27 липня 2020 року

за державним замовленням - не пізніше 1200 години

27 липня

2020 року

не пізніше 1200 години

26 серпня

2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

за державним замовленням –

до 1800 години

31 липня 2020 року

за державним замовленням ‒ до 1800 години

31 липня

2020 року

до 1800 години

30 серпня

2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

01 серпня 2020 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 07 серпня 2020 року

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

01 серпня 2020 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 07 серпня 2020 року

не пізніше 1200 години

31 серпня 2020 року

Переведення на вакантні місця за державним замовленням

не пізніше 08 серпня 2020 року

не пізніше 08 серпня 2020 року

-

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,  конкурсного відбору та зарахування на навчання за денною та заочною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які вступають за результатами вступних іспитів та співбесіди

Етапи вступної кампанії

За результатами вступних іспитів

 

За результатами співбесіди

за державним замовленням / за кошти фізичних або юридичних осіб

тільки за кошти фізичних або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

24 червня 2020 року

13 липня 2020 року

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

08 липня 2020 року

18 липня 2020 року

16 липня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

0911 липня 2020 року

2022 липня 2020 року

16-18 липня

2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 1200 години

27 липня 2020 року

-

не пізніше 1200 години

20 липня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години

31 липня 2020 року

-

до 1000 години

22 липня 2020 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 1200 години

01 серпня 2020 року

не пізніше 1200 години

07 серпня 2020 року

не пізніше 1500 години

22 липня 2020 року

 

Випускникам технікумів і коледжів

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 1800 годині

22 липня 2020 року

о 1800 годині

22 липня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

23 30 липня

2020 року

23 30 липня

2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше

31 липня 2020 року

не пізніше

31 липня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням

до 1800 години

04 серпня 2020 року

до 1800 години

04 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

05 серпня 2020 року,
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 серпня 2020 року

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

05 серпня 2020 року,
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 31 серпня 2020 року

 

  

 Для вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 Терміни приЙому документів, вступних випробувань

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 205 «Лісове господарство»,

206 «Садово-паркове господарство», 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 208 «Агроінженерія» за всіма формами здобуття освіти

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

1 етап (за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб)

2 етап (тільки за кошти фізичних або юридичних осіб)

Початок прийому заяв та документів на навчання

07 липня 2020 року

07 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

28 липня 2020 року

о 1800 годині

25 серпня 2020 року

Строки проведення вступних випробувань

29 липня – 01 серпня 2020 р.

26 – 27 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

за державним замовленням не пізніше 03 серпня 2020 року

не пізніше

28 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням до 1800 години 07 серпня 2020 року

до 1200 години 31 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

10 серпня 2020 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12
 серпня 2020 року

не пізніше 1800 години

31 серпня 2020 року

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 08 «Право», 20 «Аграрні науки та продовольство») за всіма формами здобуття освіти

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

06 травня 2020 року ‒ 1800 години 03 червня 2020 року

 

Складання додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

06 травня – 29 травня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня – 25 червня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

05 липня – 22 липня 2020 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

 

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

0526 липня 2020 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 05 серпня 2020 року

 

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування

до 1800 години 10 серпня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

до 1200 години 11 серпня 2020 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 14 серпня 2020 року

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» за всіма формами здобуття освіти

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

06 травня 2019 року ‒ 1800 години 03 червня 2020 року

 

Складання додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

06 травня – 29 травня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

17 червня ‒ 25 червня 2020 року

 

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

05 липня – 22 липня 2020 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

03 липня 2020 року

 

Проведення додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

05 липня – 26 липня 2020 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 05 серпня 2020 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 1800 години 10 серпня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – до 1200 години 11 серпня 2020 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 14 серпня 2020 року

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

не пізніше 15 серпня 2020 року

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС «Магістр» (ОКР «Спеціаліст») за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка підприємства», 193 «Геодезія та землеустрій», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство»

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

1 етап

2 етап

3 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 липня 2020 р.

01 серпня 2020 р.

01 вересня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

28 липня 2020 р.

о 1800 годині

25 серпня 2020 р.

о 1800 годині

25 вересня 2020 р.

Строки проведення вступних випробувань

29 липня – 01 серпня 2020 р.

26 – 27 серпня 2020 р.

26 – 27 вересня 2020 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 03 серпня 2020 р.

не пізніше

28 серпня 2020 р.

не пізніше

28 вересня 2020 р.

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години 07 серпня 2020 р.

до 1200 години 31 серпня 2020 р.

до 1200 години 02 жовтня 2020 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 1200 години

08 серпня 2020 р.

не пізніше 1800 години

31 серпня 2020 р.

не пізніше 1800 години

05 жовтня 2020 р.

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі здобутого рівня вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 081 «Право», 201 «Агрономія», 122 «Комп’ютерні науки», 242 «Туризм»

(друга вища освіта)

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

1 етап

2 етап

3 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

02 липня 2020 р.

01 серпня 2020 р.

01 вересня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

20 липня 2020 р.

о 1800 годині

25 серпня 2020 р.

о 1800 годині

25 вересня 2020 р.

Строки проведення вступних випробувань

21 липня 2020 р.

26 серпня 2020 р.

26 вересня 2020 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 27 липня 2020 р.

не пізніше

27 серпня 2020 р.

не пізніше

27 вересня 2020 р.

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години 31 липня 2020 р.

до 1800 години 28 серпня 2020 р.

до 1200 години 02 жовтня 2020 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 1200 години

01 серпня 2020 р.

не пізніше 1200 години

31 серпня 2020 р.

не пізніше 1800 години

05 жовтня 2020 р.

 

 

  Документи вступники подають за адресою:

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19,
навчальний корпус № 1.

Їхати від станцій метро "Либідська", "Теремки" або "ВДНХ" мікроавтобусом № 212.

Прийом документів щоденно з 900 до 1800, у суботу та неділю  з 900 до 1400.
Обідня перерва з 1300 до 1400

Телефони: (044) 258-42-63, 527-83-08.

 

[email protected]

 


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015