ЄВІ/ЄФВВ

 Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у Єдиному Вступному Іспиті (ЄВІ) та/або Єдиному Фаховому Вступному Випробуванні (ЄФВВ), триватиме

основна сесія з 08 травня до 18 години 31 травня 2023 року включно;

додаткова сесія з 12 липня до 18 години 14 липня 2023 року включно.

 

Для реєстрації в очному форматі вступник має звернутись до Приймальної комісії НУБіП України в ауд. 57 навчального корпусу №1 (вул. Горіхуватський шлях 19) з відповідними документами:

 • ·        документ, що посвідчує особу;
 • ·        облікова картка платника податків РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • ·        довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • ·        документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • ·        медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ);
 • ·        фотокартка розміром 3х4 або файл у форматі JPEG чи PNG загальним об’ємом до 1Мб, що містить відповідне фото вступника.

 

Для реєстрації в дистанційному форматі вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії факультету/інституту скановані копії (фотокопії):

 • ·        заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • ·        документа, що посвідчує особу;
 • ·        облікової картки платника податків РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • ·        довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • ·        документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • ·        медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ);
 • ·        файл з фотографією вступника (фото для документів) у форматі JPEG чи PNG загальним об’ємом до 1Мб.

 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

 

У разі успішної реєстрації учасникові буде надано екзаменаційний листок (надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки  на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті при дистанційній реєстрації). У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

 

Якщо у разі дистанційної реєстрації скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, протягом трьох днів вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

 

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, з якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

 

 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

vstup.nnieae@nubip.edu.ua

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Лісове господарство

vstup.nnilspg@nubip.edu.ua

Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ

Менеджмент

vstup.nninoit@nubip.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

Туризм і рекреація

Готельно-ресторанна справа

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономія

vstupagro@nubip.edu.ua

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент

vstup.gpf@nubip.edu.ua

Освітні, педагогічні науки

Соціальна робота

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

Журналістика

Психологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економіка

vstup.ef@nubip.edu.ua

Облік і оподаткування

Підприємництво та торгівля

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроінженерія

vstup.mtf@nubip.edu.ua

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

vstup.fam@nubip.edu.ua

Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Біотехнології та біоінженерія

vstup.zrtaeko@nubip.edu.ua

Екологія

Захист і карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Геодезія та землеустрій

vstup.zv@nubip.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економіка

vstup.it@nubip.edu.ua

Комп’ютерні науки

Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерна інженерія

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

Будівництво та цивільна інженерія

vstup.ktz@nubip.edu.ua

Галузеве машинобудування

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Водні біоресурси та аквакультура

vstuptvb@nubip.edu.ua

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

Інформаційно-вимірювальні технології

vstup.xt@nubip.edu.ua

Харчові технології

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Право

vstup.pravo@nubip.edu.ua

  

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook