Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ

Спеціально організована сесія ЄВІ

Наказом Міністерства освіти і науки України  визначено терміни проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту.

11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

  • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
  • не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Вартість спеціально організованої сесії буде визначено до 20 липня.

 

 

Процедура реєстрації на ЄВІ для здобуття ступеня «Магістр»

Реєстрація розпочинається з 9:00 27 липня 2021 р. та закінчується о 18:00 05 серпня 2021 р.

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

1.    Заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (роздрукуйте, заповніть, зробіть сканкопію/фотокопію);

2.    Документ, що посвідчує особу;

3.    Облікова картка платника податків;

4.    Документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

5.    Фотокартка для документів 3х4 (JPEG, PNG) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

  

2. Надішліть скановані копії (фотокопії) реєстраційних документів на офіційну електронну адресу Приймальної комісії відповідного факультету (в період 27.07-05.08) 

 

1.    У темі листа обов’язково зазначте ПІБ.

2.    В тексті листа зазначте ПІБ (повністю) та номер облікової картки платника податків.

3.    Приєднайте до листа скановані копії (фотокопії) реєстраційних документів (фотокартку для документів, заповнену заяву; документ, що посвідчує особу; облікову картку платника податків; документу про здобутий ступінь вищої (за наявності)).

4.    Уважно перевірте всі дані в анкеті та електронну адресу Приймальної комісії ЗВО.

 

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листа

Приймальна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів.

У разі успішної реєстрації приймальна комісія надсилає скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. 

Уважно перевірте дані в екзаменаційному листку, якщо ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

 

 

Якщо після перевірки документів встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, приймальна комісія надсилає повідомлення про відмову в реєстрації з вказанням причини відмови.

 

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

  

Офіційні інформаційні матеріали щодо реєстрації та підготовки до ЄВІ/ЄФВВ ви також можете знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за посиланнями

 https://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

 

Офіційні електронні адреси Приймальних комісій 

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ü  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

vstup.nnieae@nubip.edu.ua

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ü  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Лісове господарство

ü  Лісове господарство

vstup.nnilspg@nubip.edu.ua

Деревообробні та меблеві технології

ü  Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

ü  Садово-паркове господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ І ТУРИЗМУ

Менеджмент

ü  Дорадництво

ü  Управління інноваційною діяльністю

ü  Управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом

vstup.nninoit@nubip.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

ü  Публічне управління та адміністрування

Туризм

ü  Туристичний бізнес

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономія

ü Агрономія

ü Агрохімія і ґрунтознавство

ü  Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ü  Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

vstupagro@nubip.edu.ua

Садівництво та виноградарство

ü  Садівництво та виноградарство

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент

ü  Управління навчальним закладом

ü  Управління персоналом

vstup.gpf@nubip.edu.ua

Освітні, педагогічні науки

ü  Педагогіка вищої школи

ü  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Соціальна робота

ü  Соціальна робота

ü  Соціально-психологічна реабілітація

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

ü  Англійська мова та друга іноземна мова

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

ü  Німецька мова та друга іноземна мова

Психологія

ü  Психологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ü  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економіка

ü  Економіка підприємства

ü  Прикладна економіка

vstup.ef@nubip.edu.ua

Облік і оподаткування

ü  Облік і аудит

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ü  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

ü  Фінанси і кредит

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроінженерія

ü  Агроінженерія

vstup.mtf@nubip.edu.ua

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ü  Транспортні технології на автомобільному транспорті

Автомобільний транспорт

ü  Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

ü  Адміністративний менеджмент

ü  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ü  Менеджмент організацій і адміністрування

ü  Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

vstup.fam@nubip.edu.ua

Маркетинг

ü  Маркетинг

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Ветеринарна медицина

ü  Ветеринарна медицина

vstup.vm@nubip.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Біотехнології та біоінженерія

ü  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

vstup.zrtaeko@nubip.edu.ua

Екологія

ü  Екологічний контроль та аудит

ü  Екологія та охорона навколишнього середовища

Захист і карантин рослин

ü  Захист рослин

ü  Карантин рослин

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Геодезія та землеустрій

ü  Геодезія та землеустрій

vstup.zv@nubip.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Економіка

ü  Економічна кібернетика

vstup.it@nubip.edu.ua

Комп’ютерні науки

ü  Інформаційні управляючі системи та технології

ü  Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Інженерія програмного забезпечення

ü  Програмне забезпечення інформаційних систем

Комп’ютерна інженерія

ü  Комп’ютерні системи і мережі

ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

Будівництво та цивільна інженерія

ü  Будівництво та цивільна інженерія

vstup.ktz@nubip.edu.ua

Галузеве машинобудування

ü  Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

ü  Обладнання лісового комплексу

ü  Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Водні біоресурси та аквакультура

ü  Водні біоресурси та аквакультура

vstuptvb@nubip.edu.ua

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ü  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ü  Якість, стандартизація та сертифікація

vstup.xt@nubip.edu.ua

Харчові технології

ü  Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

ü  Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

ü  Нутриціологія

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Право

ü  Право

vstup.pravo@nubip.edu.ua

 

Звертаємо увагу: вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську та Сєвєродонецьку. 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook