Спеціальна сесія ЄВІ

Процедура реєстрації на ЄВІ для здобуття ступеня «Магістр»

(крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка»,  
20 «Аграрні науки та продовольство») 

 

Реєстрація розпочинається з 9:00 17 серпня 2020 р. та закінчується о 18:00 25 серпня 2020 року.

 І. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

  1. Заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  2. Документ, що посвідчує особу;
  3. Облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  4. Документ про здобутий ступінь вищої (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  5. Фотокартка для документів 3х4 (JPEG, PNG) (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  6. Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання);
  7. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ). 

Надішліть скановані копії (фотокопії) реєстраційних документів на офіційну електронну адресу Приймальної комісії відповідного факультету (в період 17.08-25.08) 

 

УВАГА! 

  1. У темі листа обов’язково зазначте ПІБ.
  2. В тексті листа зазначте ПІБ (повністю) та номер облікової картки платника податків.
  3. Уважно перевірте всі дані в анкеті та електронну адресу Приймальної комісії ЗВО.

ІІІ. Отримайте скановану копію екзаменаційного листа

 

Приймальна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів.

У разі успішної реєстрації приймальна комісія надсилає скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. 

Уважно перевірте дані в екзаменаційному листку, якщо ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

 

Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, приймальна комісія надсилає повідомлення про відмову в реєстрації з вказанням причини відмови.

     Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

  

Детальна інструкція знаходиться тут

 

Офіційні інформаційні матеріали щодо реєстрації та підготовки до ЄВІ/ЄФВВ ви також можете знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за посиланнями

 https://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

https://testportal.gov.ua/spetsialno-organizovana-sesiya-yedynogo-vstupnogo-ispytu/

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Електрона пошта

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ü  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

vstup.nnieae@nubip.edu.ua

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ü  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

Деревообробні та меблеві технології

ü  Деревообробні та меблеві технології

vstup.nnilspg@nubip.edu.ua

Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Менеджмент

ü  Дорадництво

ü  Управління інноваційною діяльністю

ü  Управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом

vstup.nninoit@nubip.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

ü  Публічне управління та адміністрування

Гуманітарно-педагогічний факультет

Менеджмент

ü  Управління навчальним закладом

ü  Управління персоналом

vstup.gpf@nubip.edu.ua

Соціальна робота

ü  Соціальна робота

ü  Соціально-психологічна реабілітація

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

ü  Англійська мова та друга іноземна мова

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

ü  Німецька мова та друга іноземна мова

Психологія

ü  Психологія

Економічний факультет

Економіка

ü  Економіка підприємства

ü  Прикладна економіка

vstup.ef@nubip.edu.ua

Облік і оподаткування

ü  Облік і аудит

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ü  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

ü  Фінанси і кредит

Механіко-технологічний факультет

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ü  Транспортні технології на автомобільному транспорті

vstup.mtf@nubip.edu.ua

Автомобільний транспорт

ü  Автомобільний транспорт

Факультет аграрного менеджменту

Менеджмент

ü  Адміністративний менеджмент (в т.ч. Міжнародна версія МВА та проект "Агрокебети")

ü  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ü  Менеджмент організацій і адміністрування

ü  Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

vstup.fam@nubip.edu.ua

Маркетинг

ü  Маркетинг

Факультет ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина

ü  Ветеринарна медицина

vstup.vm@nubip.edu.ua

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

ü  Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

Біотехнології та біоінженерія

ü  Екологічна біотехнологія та біоенергетика

vstup.zrtaeko@nubip.edu.ua

Екологія

ü  Екологічний контроль та аудит

ü  Екологія та охорона навколишнього середовища

Факультет землевпорядкування

Геодезія та землеустрій

ü  Геодезія та землеустрій

vstup.zv@nubip.edu.ua

Факультет інформаційних технологій

Економіка

ü  Економічна кібернетика

vstup.it@nubip.edu.ua

Комп’ютерні науки

ü  Інформаційні управляючі системи та технології

ü  Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Інженерія програмного забезпечення

ü  Програмне забезпечення інформаційних систем

Комп’ютерна інженерія

ü  Комп’ютерні системи і мережі

Факультет конструювання та дизайну

Будівництво та цивільна інженерія

ü  Будівництво та цивільна інженерія

vstup.ktz@nubip.edu.ua

Галузеве машинобудування

ü  Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

ü  Обладнання лісового комплексу

ü  Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ü  Якість, стандартизація та сертифікація

vstup.xt@nubip.edu.ua

Харчові технології

ü  Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

ü  Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

ü  Нутриціологія

Юридичний факультет

Право

ü  Право

vstup.pravo@nubip.edu.ua

 

Пункти проведення ЄВІ створять у 9 містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.

 

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Spetsialno-organizovana-sesiya-YEVI-113-vid-02.07.2020.pdf

Телефони:     

          (044) 258-42-63
          (044) 527-83-08        

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook