Міжнародна діяльність економічного факультету – важлива складова його успішного розвитку

17 січня 2022 року
     Економічний факультет активно здійснює міжнародну діяльність та розвиває співпрацю з провідними університетами світу, незважаючи на пандемію COVID-19.

    У 2021 р. на економічному факультеті було реалізовано ряд міжнародних освітніх та науково-дослідних проектів: проект Erasmus+ «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/TOPAS» (керівник від університету – проф. А.Д. Діброва) та проект DAAD «Діджиталізація навчального процесу в українських аграрних університетах» (керівник від університету – проф. В.А. Ткачук). Економічний факультет спільно з факультетом інформаційних технологій виграв тендер на реалізацію проекту «Інформаційно-навчальна платформа для фінансових/кредитних дорадників» в рамках технічної допомоги ЄС за фінансування Європейського інвестиційного банку (керівники Швиденко М.З., Діброва А.Д.). В 2021 р. також на факультеті почато роботу над двома проектами з Корейським інститутом сільськогосподарської економіки: «Аналіз стану сільського господарства та дослідження стратегій розвитку в Україні» (керівник від університету – проф. Ткачук В.А.) та «Аналіз ланцюгів поставок в сільському господарстві» (керівник від університету – доцент Лабенко О.М.).
    У результаті успішної реалізації міжнародного проекту Erasmus+/TOPAS було підсилено практичні складові освітніх програм підготовки студентів економічних спеціальностей, створено сучасну міжкафедральну навчально-наукову лабораторію TOPAS та закуплено необхідне обладнання, підручники, навчальні посібники англійською і українською мовами для покращення навчального процесу в НУБіП України. (https://nubip.edu.ua/node/88537).

  Важливим результатом проекту TOPAS є підготовка й друк навчального посібника «Практична підготовка студентів, збір даних в сільськогосподарських підприємствах та студентоцентроване навчання: найкращий досвід університетів-партнерів проекту Erasmus+/TOPAS». Основні результати проекту ERASMUS+/TOPAS були представлені на міжнародній онлайн-конференції, яка проходила 25-26 березня 2021 р. на базі Самаркандського інституту ветеринарної медицини і при підтримці Андіжанського інституту сільського господарства та агротехнологій (Узбекистан) (https://nubip.edu.ua/node/89810).

    Узагальнення та підведення підсумків реалізації проекту ERASMUS + /TOPAS відбулося у червні 2021 р. у Сумському національному аграрному університеті під час міжнародної конференції (https://nubip.edu.ua/node/94265).

    Проект DAAD «Діджиталізація навчального процесу в українських аграрних університетах» реалізується за сприяння Університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина). Проект передбачає отримання інноваційного досвіду з підвищення цифрової компетентності учасників освітнього процесу та впровадження нових телекомунікаційних мереж в університеті.
   У рамках даного проекту на початку вересня 2021 р. викладачі економічного факультету НУБіП України разом із колегами Миколаївського національного аграрного університету та Сумського національного аграрного університету приймали участь у Міжнародному тренінгу щодо сучасних інтерактивних методів викладання. Лектором тренінгу став викладач Nieky van Veggel з коледжу Університету Ріттл (Великобританія) (https://nubip.edu.ua/node/97928). Крім того, доценти кафедри статистики та економічного аналізу Куць Т. та Собченко Т. пройшли стажування у рамках даного проекту https://nubip.edu.ua/node/101142.

 

    До важливої події 2021 р. на економічному факультеті, яка об’єднала наших міжнародних партнерів з Болгарії, Великобританії, Вірменії, Грузії, Іспанії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії слід віднести Міжнародну науково-практичну конференцію «Аграрна політика України в умовах глобальних викликів», присвячену святкуванню 70-річчя з дня заснування факультету. У роботі конференції взяли участь понад 100 учасників – представників зарубіжних і вітчизняних закладів вищої освіти, наукових установ, державних органів влади (https://nubip.edu.ua/node/98032).

    Окрім ювілейної конференції на економічному факультеті було проведено ще п’ять міжнародних конференцій: кафедра фінансів провела ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів» (https://nubip.edu.ua/node/89027) та виїзну V Міжнародну науково-практичну конференцію «Ukraine, Bulgaria, EU: economic, technical and social development trends» у співпраці з кафедрою економіки та управління Університету «Проф. Д-р Асена Златарова», (м. Бургас, Болгарія) (https://nubip.edu.ua/node/95027); на кафедрі глобальної економіки відбулася ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом» з метою поглиблення міжнародних контактів та вивчення передового досвіду виробництва агропродовольчої продукції (https://nubip.edu.ua/node/92702); кафедра банківської справи та страхування виступила співорганізатором Міжнародної інтернет-конференції «Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці» (https://nubip.edu.ua/node/93911); у вересні 2021 р. кафедрою обліку та оподаткування проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування» з метою обговорення та пошуку рішень актуальних проблем, пов’язаних із удосконаленням формування професійних компетентностей фахівців з обліку, аналізу, контролю та оподаткування в умовах світових інтеграційних процесів, обміну досвідом досліджень наукової спільноти та фахівців-практиків (https://nubip.edu.ua/node/97613).

   Викладачі економічного факультету є зацікавленими учасниками різних міжнародних наукових заходів, зокрема 73 НПП брали участь в міжнародних конференціях за кордоном та 312 НПП в міжнародних конференціях в Україні в дистанційному режимі.

   Зокрема, завідувач кафедри фінансів, проф. Давиденко Н., доценти Буряк А. та Тітенко З. презентували наукові доповіді на щорічній конференції International Scientific Conference «Challenges, Trends and Inspirations within the Labor Market» в Університеті ім. Олександра Дубчека, м. Тренчин, Словаччина (https://nubip.edu.ua/node/101105); доцент кафедри глобальної економіки Кірейцева О. виступила на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка цифрового суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку» у Міжнародній школі бізнесу м. Будапешт, Угорщина (https://nubip.edu.ua/node/102864).

    Крім того, завідувачі та НПП ряду кафедр організували і провели на високому рівні ряд міжнародних заходів: у січні 2021 р. кафедра банківської справи та страхування була співорганізатором міжнародного семінару «Стипендіальна програма імені Лейна Кіркланда: можливості програми та секрети успішного написання проектів» (https://nubip.edu.ua/node/86705); на економічному факультеті за ініціативи завідувача кафедри глобальної економіки, проф. Вдовенко Н.М. проведено ІІ Міжнародний науково-практичний семінар на тему: «Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах глобальних продовольчих викликів» (https://nubip.edu.ua/node/96614) та Міжнародний форум з розвитку сталої аквакультури «Aquaculture Business Ukraine-2021».
   Наприкінці листопада 2021 р. на базі Варшавського університету наук про життя та Університету Яна Кохановського відбувся XIII Міжнародний фінансово-банківський форум «Виклики сучасних фінансових ризиків, стратегій та перспектив», співорганізатором якого виступила кафедра фінансів НУБіП України. Активну участь у роботі форуму взяли викладачі та аспіранти економічного факультету, які представили результати своїх наукових досліджень (https://nubip.edu.ua/node/101934).

   Протягом року зміцнювалася співпраця кафедри обліку та оподаткування з Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії (Chartered Institute of Management Accountants) CIMA (https://nubip.edu.ua/node/91633).
    Представники економічного факультету є членами ряду міжнародних організацій. Зокрема, проф. Ткачук В.А. у Європейській асоціації університетів наук про життя - ІСА є Представником країн пострадянського простору в Генеральній асамблеї ректорів і деканів, також він є членом Всесвітньої організація обмінів GrowAbroad та Європейської асоціації вчених економістів - аграрників; проф. Вдовенко Н.М. є експертом з наукової роботи у Національному інституті економічних досліджень, м. Батумі, Грузія. Крім того, Вдовенко Н. М. - віцепрезидент з соціально економічних питань у Міжнародній Академії культури безпеки, екології та здоров'я; доцент Кірєйцева О.В. – представник французької асоціації «Дружба без кордонів»; доцент Герасименко Н.А. – експерт з агрострахування проектів ФАО.
    На економічному факультеті динамічно розвиваються довго- і короткострокові програми закордонних стажувань викладачів, науковців, аспірантів та студентів в університетах-партнерах. 
     Економічний факультет має позитивний досвід проведення міжнародних стажувань у співпраці з Університетом «Проф. Д-р Асен Златаров», м. Бургас, Болгарія (https://nubip.edu.ua/node/95027), з Латвійським університетом наук про життя та технологій (https://nubip.edu.ua/node/88892), з Університетом Миколаса Ромеріса, м. Вільнюс, Литва (https://nubip.edu.ua/node/94100) та Інститутом економіки та фінансів Варшавського університету наук про життя – SGGW, Польща (https://nubip.edu.ua/node/102340).

     Науково-педагогічні працівники збільшують кількість публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, так в 2021 році 27 НПП мають 1 і більше публікацій у виданнях, що індексуються в базі Scopus та 22 НПП – Web of Science. Загалом в 2021 році викладацьким складом економічного факультету опубліковано 64 статті. 4 представниці факультету: Надія Давиденко, Вікторія Байдала, Руслана Мамчур  та Катерина Наконечна отримали грошові премії за високі досягнення у публікаційній активності (підготовка та публікації трьох і більше наукових праць у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science) (https://nubip.edu.ua/node/103685).

    Для розвитку міжнародної роботи на факультеті вагомим досвідом є спільна робота доктора філософії Ірина Чебан й аспірантки Алла Чміль та Joint Research Centre (JRC) Європейської Комісії при підготовці випуску Огляду «Аграрні ринки в Україні: поточна ситуація та ринковий прогноз до 2030 року». У цьому Огляді представлено поточну ситуацію та перспективи основних українських ринків сільськогосподарської продукції до 2030 р. разом із оновленням моделі країни в Україні в AGMEMOD. AGMEMOD – це система часткової рівноваги, середньострокової, динамічної, багаторинкової та багатокраїнової економетричних моделей, яка використовується для формування прогнозів для ринків сільськогосподарської продукції ЄС та сусідніх країн. У даній роботі оновлено базу даних та поведінкові функції, що представляють ринкових агентів моделі країни України (https://nubip.edu.ua/node/102797).

 

    На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за виключенням ОП «Економіка підприємства» ОС Магістр. В середньому майже третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою.
   У 2021 р. дванадцять студентів економічного факультету навчалося на відповідних програмах у зарубіжних університетах: Словацькому аграрному університеті м. Нітра, Вищій школі сільського господарства ISA Lille, Університеті прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф, в університеті м. Фоджа та Вищій школі економіки у Чехії, п’ятдесят студентів факультету пройшли практичне стажування за кордоном.

    Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» економічного факультету Юлія Дуда, Вікторія Карасюк, Роман Ревенко стали переможцями Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій «ІТ-Universe», яка стала щорічним соціально значимим проєктом, спрямованим на популяризацію інформаційних технологій і способів їх ефективного застосування (https://nubip.edu.ua/node/94578).

   Член наукового гуртка «Глобалізація та європейська інтеграція» магістр ОПП «Прикладна економіка» Олександр Татарчук зайняв 1 призове місце на конкурсі наукових робіт в рамках Міжнародного форуму «Aquaculture Business Ukraine–2021» (https://nubip.edu.ua/node/98604).

    Cтудентка 4 курсу економічного факультету спеціальності «Облік і оподаткування» Альона Лебедько успішно представила свої перші результати досліджень на XX Міжнародному студентському саміті (ISS) Токійського сільськогосподарського університету (TokyoNODAI), який був присвячений актуальній темі координації дій, досліджень та освіти у сфері ланцюгів створення доданої вартості в сільському господарстві для досягнення екологічної, соціальної та економічної стійкості (https://nubip.edu.ua/node/99652).

    У 2022 р. економічний факультет націлений поглиблювати та розширювати існуючі контакти із закордонними університетами-партнерами зі США, країн ЄС, зокрема Вишеградської асоціації університетів; проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення у 2022-2023 н.р. іноземних студентів на навчання; проведення Міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу, студентів, а також круглих столів з актуальних питань розвитку національної економіки; налагодити співпрацю зі стажування НПП та студентів факультету в закордонних університетах за програмами Еразмус+; продовжити практику формування окремих англомовних груп для кожної спеціальності ОС «Бакалавр» і «Магістр» на факультеті та забезпечити викладання дисциплін англійською мовою; підвищити активність кафедр щодо пошуку та здобуття наукових міжнародних грантів, стажування в наукових установах закордонних країн; забезпечити проходження стажування НПП та студентів в університетах-партнерах зі США, ЄС та інших країн; успішно завершити проект «Інформаційно-навчальна платформа для фінансових/кредитних дорадників».


Тетяна Куць,
заступник декана економічного факультету з міжнародної діяльності
Юлія Негода,
заступник декана економічного факультету з наукової роботи

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook