Відбулась міжнародна науково-практична конференція «Аграрна політика України в умовах глобальних викликів», присвячена 70-річчю економічного факультету

24 вересня 2021 року
   Головною подією, що відбулася цього тижня на економічному факультеті НУБіП України, стали урочистості, присвячені святкуванню 70-річчя з дня заснування економічного факультету.

   Так, 23-24 вересня 2021 року святкуванню ювілею була присвячена Міжнародна науково-практична конференція «АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ».

   Основним організатором конференції виступив економічний факультет Національного університету біоресурсів і природокористування України.
У роботі конференції взяли участь понад 100 учасників, серед яких – представники 10-ти зарубіжних і вітчизняних закладів вищої освіти із різних регіонів України, 4-х наукових установ, 8-и державних органів влади, учасники з Болгарії, Великобританії, Вірменії, Грузії, Іспанії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, та Чехії.

   На пленарному засіданні з привітаннями та актуальними науковими доповідями виступили провідні вітчизняні та іноземні фахівці. Зі вступним, привітальним словом виступив декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор Анатолій Дмитрович Діброва.

   Доктор економічних наук, професор, академік НААН, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку НУБіП України Сергій Миколайович Кваша виступив з доповіддю на тему «Теоретичний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці», в якій окреслив перспективні напрями наукових досліджень в галузі агарної економіки, основні вектори розвитку аграрної політики, її сутність та цілі.