Агробіологічний факультет

Магістерські програми

Каталог навчальних планів і програм підготовки магістрів. 2018-2019 н.р.
    

АНГЛОМОВНА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ АГРОНОМІЯ

Магістерська програма виробничої спеціалізації
«Органічне землеробство»

Координатор програми кафедра землеробства та гербології
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Танчик С.П.

Аналіз стану систем землеробства, напрямок їх розвитку на осноаві екологізації галузі, вирішення проблем охорони навколишнього середовища, виробництва якісної екологічно-безпечної продукції землеробства.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Наукові аспекти землеробства
(2,5 ESTS – 90 годин)

Сівозміни в сучасному землеробстві
(3,0 ESTS – 180 годин)

Ресурсоощадні технології механічного обробітку грунту
(2,5 ESTS – 90 годин)

Інтегрований контроль бур`янів в сучасному землеробстві
(2,5 ESTS – 90 годин)

Агроекономічне обгрунтування і розробка адаптивних систем землеробства
(2,5 ESTS – 90 годин)

Магістерська програма виробничої спеціалізації
«Прикладна гербологія»

Координатор програми кафедра землеробства та гербології
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Танчик С.П.

Моніторинг та системи інтегрованого контролювання забур`яненості с.г. угідь за різних систем землеробства

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Сегетальна та рудеральна рослинність
(3,0 ESTS – 180 годин)

Агрофітоценотичний моніторинг та прогноз забур`яненості посівів
(2,5 ESTS – 90 годин)

Менеджмент бур`янового компоненту польових агрофітоценозів
(2,5 ESTS – 90 годин)

Наукові аспекти гербології
(2,5 ESTS – 90 годин)

Наукові основи контролю бур`янів в агрофітоценозах
(2,5 ESTS – 90 годин)

Магістерська програма виробничої спеціалізації «Виробництво та маркетинг продукції зернових культур»

Координатор програми кафедра рослинництва
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Каленська С.М.

Виробництво зернових культур, що передбачає вивчення біологічних особливостей, технології вирощування культур, стандарти якості продукції; економіка, маркетинг та менеджмент виробництва зерна.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Технологічні та маркетингові засади виробництва зернових культур
(5,0 ESTS – 180 годин)

Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння зернових культур
(4,0 ESTS – 144 годин)

Енергетичні та сировинні рослинні ресурси
(4,0 ESTS – 144 годин)

Магістерська програма виробничої спеціалізації
«Виробництво та маркетинг продукції технічних культур»

Координатор програми кафедра рослинництва
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Каленська С.М.

Виробництво технічних культур: технології вирощування, вітчизняні та міжнародні стандарти якості продукції, економіка, маркетинг та менеджмент галузі.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Технологічні та маркетингові засади вирощування технічних культур
(4,5 ESTS – 162 годин)

Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння технічних культур
(4,5 ESTS – 162 годин)

Фітоенергетика
(4,0 ESTS – 144 годин)

Магістерська програма виробничої спеціалізації
«Виробництво та маркетинг продукції лікарських культур»

Координатор програми кафедра рослинництва
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Каленська С.М.

Виробництво лікарських культур, що передбачає вивчення біологічних особливостей лікарських культур введених у культуру; технології вирощування лікарських культур; стандарти якості сировини; насінництво та насіннєзнавство лікарських культур, економіка, маркетинг та менеджмент ведення галузі.
Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Технологічні та маркетингові засади вирощування лікарських культур
(3,0 ESTS – 108 годин)

Біоекологічні особливості інтродукції та використання лікарських культур
(3,0 ESTS – 108 годин)

Зберігання, сертифікація та стандартизація лікарської сировини
(3,0 ESTS – 108 годин)

Фармакологічні властивості лікарських рослин
(2,0 ESTS – 72 годин)

Виробництво насіння та посадкового матеріалу лікарських рослин

Магістерська програма виробничої спеціалізації
«Виробництво та маркетинг продукції кормових культур»

Координатор програми кафедра кормовиробництва, меліорації і метеорології
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Демидась Г.І.

Вирощування кормових культур як джерела поживних зелених кормів для годівлі сільськогоподарських тварин та сировини для заготілі якісних консервованих кормів

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Польове та лучне кормовиробництво
(4,0 ESTS – 144 годин)

Енергоощадні технології виробництва кормів
(3,0 ESTS – 108 годин)

Вирощування кормових культур на насіння та методи визначення його якості
(3,0 ESTS – 108 годин)

Технологічні та маркетингові засади в кормовиробництві
(3,0 ESTS – 108 годин)

Магістерська програма виробничої спеціалізації
«Насінництво і насіннєзнавство»

Координатор програми кафедра генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського
Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Жемойда В.Л.

Основні показники якості насіння згідно з державними стандартами. Фактори, які впливають на якість насіння. Наукові основи
насінництва, сортові якості та врожайні властивості насіння.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Насінництво с.-г. культур
(4,0 ESTS – 144 годин)

Насіннєзнавство
(4,0 ESTS – 144 годин)

Сортовивчення та сертифікація насіння
(3,0 ESTS – 108 годин)

Післязбиральна обробка та зберігання насіннєвого матеріалу
(2,0 ESTS – 72 годин)

Магістерська програма виробничої спеціалізації
«Транспортування, зберігання та переробка продукції рослинництва»

Освоєння технології післязбиральної доробки, зберігання зерна, плодоовочевої продукції, технічної сировини, а також основи технології первинної переробки зерна, плодів, овочів, бульб картоплі.
Координатор програми кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім.проф. Б.В. Лесика

Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, професор Подпрятов Г.І.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Стандартизація та сертифікація продуктів переробки рослинницької сировини
(2,5 ESTS – 90 годин)

Переробка зерна і технічної сировини
(4,0 ESTS – 144 годин)

Переробка плодів та овочів
(4,0 ESTS – 144 годин)

Матеріально-технічна база зі зберігання та переробки продукції рослинництва
(2,5 ESTS – 90 годин)

Магістерська програма дослідницької спеціалізації «Теорія і практика контролю забур`яненості сільськогосподарських угідь»

Координатор програми кафедра землеробства та гербології
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Танчик С.П.

Методологія досліджень проблем гербології та шляхи і методи контролю бур`янового компоненту агрофітоценозів

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Теоретичні основи гербології
(3,0 ESTS – 180 годин)

Біологія та екологія бур `янів
(2,5 ESTS – 90 годин)

Моніторинг та прогноз забур`яненості с.-г. угідь
(3,0 ESTS – 180 годин)

Системи контролювання забур `яненості
(3,0 ESTS – 180 годин)

Методика досліджень проблем гербології
(2,0 ESTS – 72 годин)

Магістерська програма дослідницької спеціалізації
«Теоретичне обґрунтування та розробка системи енергоощадного екологічного землеробства в Україні»

Координатор програми кафедра землеробства та гербології
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Танчик С.П.

Обгрунтування енергоощадного, екологічного землеробства в умовах поєднання природного потенціалу грунтів та агротехнічних заходів для розширеного відтворення їх родючості, отримання екологічно безпечної продукції АПК.
Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Зональні системи землеробства
3,0 ESTS – 108 годин

Наукові аспекти землеробства
2,0 ESTS – 72 годин

Теоретична та прикладна гербологія
3,0 ESTS – 108 годин

Екологічні проблеми землеробства
3,0 ESTS – 108 годин

Методи і організація досліджень в землеробстві
2,0 ESTS – 72 годин

Магістерська програма дослідницької спеціалізації «Теоретичне обґрунтування та розробка системи енергоощадного екологічного землеробства в Україні»

Координатор програми кафедра землеробства та гербології
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Танчик С.П.

Обгрунтування енергоощадного, екологічного землеробства в умовах поєднання природного потенціалу грунтів та агротехнічних заходів для розширеного відтворення їх родючості, отримання екологічно безпечної продукції АПК.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Зональні системи землеробства
3,0 ESTS – 108 годин

Наукові аспекти землеробства
2,0 ESTS – 72 годин

Теоретична та прикладна гербологія
3,0 ESTS – 108 годин

Екологічні проблеми землеробства
3,0 ESTS – 108 годин

Методи і організація досліджень в землеробстві
2,0 ESTS – 72 годин

Магістерська програма дослідницької спеціалізації «Енергоощадні технології в кормовиробництві»

Координатор програми кафедра кормовиробництва, меліорації і метеорології
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Демидась Г.І.

Обгрунтування та розробка елементів енерго- та ресурсозбереження технологій вирощування кормових культур та виробництва кормів на луках і пасовищах

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Науково-технологічні засади кормовиробництва
(4,0 ESTS – 144 годин)

Біологізація кормовиробництва
(2,5 ESTS – 90 годин)

Менеджмент якості кормових культур у технологічному процесі
(4,0 ESTS – 144 годин)

Методи і організація досліджень в кормовиробництві
(2,5 ESTS – 90 годин)

Магістерська програма дослідницької спеціалізації «Створення та екологічне випробування сортів і гібридів польових культур з високою врожайністю та адаптивністю»

Координатор програми кафедра генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського
Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Жемойда В.Л.

Введення в практику стійких до абіотичних і біотичних факторів навколишнього середовища сортів є найбільш ефективним методом підвищення продуктивності сортів. Вивчення фізіологічних та біохімічних механізмів.
Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Селекція гетерозисних гібридів
(3,0 ESTS – 108 годин)

Генетичні основи селекції
(3,0 ESTS – 108 годин)

Спеціальна селекція с.-г. культур
(3,0 ESTS – 108 годин)

Насінництво с.г. культур
(4,0 ESTS – 144 годин)

Магістерська програма «Управління формуванням продуктивності сільськогосподарських культур»

Координатор програми кафедра рослинництва
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Каленська С.М.

Науково-обгрунтоване управління формуванням продуктивності сільськогосподарських культур з врахуванням їх адаптаційної здатності та стійкості до біотичних, абіотичних стресів та застосування агротехнічних заходів, направлених на реалізацію генетично детермінового біологічного потенціалу та отримання стабільних врожаїв.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Екологія та біологія с.-г. культур (5 ESTS – 180 годин)

Біометрія (2,5 ESTS – 90 годин)

Насіннєзнавство (3,0 ESTS – 108 годин)

Методи і організація досліджень в рослинництві (2,5 ESTS – 90 годин)

Магістерська програма дослідницької спеціалізації
«Якість продукції рослинництва залежно від факторів післязбиральної доробки, зберігання та переробки»

Координатор програми кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім.проф. Б.В. Лесика

Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, професор Подпрятов Г.І.

Майбутні агрономи-дослідники освоюють тенденції впливу факторів вирощування, післязбиральної доробки, способів і режимів зберігання зерна, бульб картоплі, овочів, фруктів, а також впливу факторів переробки на якість готової продукції.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Переробка продукції рослинництва
(4,0 ESTS – 144 годин)

Товарознавство сировини та продуктів переробки продукції рослинництва
(3,5 ESTS – 126 годин)

Технічна біохімія
(3,0 ESTS – 108 годин)

Управління якістю та сертифікація продуктів рослинництва
(2,5 ESTS – 90 годин)

CПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО

Магістерська програма виробничої спеціалізації «Cадівництво»

Координатор програми кафедра садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка
Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Кондратенко Т.Є.

Вивчення сучасних технологій в садівництві, результатом чого повинно стати вміння з високою точністю програмувати та прогнозувати врожай плодових насаджень.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Сучасні технології у садівництві
(5.0 ESTS – 180 годин)

Прогресивні технології у розсадництві
(5,0 ESTS – 180 годин)

Прогнозування і програмування врожаю плодових культур
(5,0 ESTS – 180 годин)

Магістерська програма виробничої спеціалізації «Овочівництво»

Координатор програми кафедра овочівництва і закритого грунту
Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Федосій І.О.

Вивчення сучасного досвіду вирощування овочевих культур у відкритому грунті, комплексної технології вирощування сучасних гетерозисних гібридів за використання систем краплинного зрошення та фртигації, методики створення сортів та гібридів з завчасно запрограмованими ознаками.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Селекція сортів і гетерозисних гібридів
(6,0 ESTS – 216 годин)

Прогнозування і програмування врожаю овочевих культур
(3,5 ESTS – 126 годин)

Післязбиральна підготовка овочів
(5,5 ESTS – 198 годин)

Магістерська програма виробничої спеціалізації «Грибівництво»

Координатор програми кафедра овочівництва і закритого грунту
Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Федосій І.О.

Вивчення сортименту їстівних грибів, що культивуються за інтенсивною та екстенсивної технологіями. Досліджуються основні господарсько-біологічні показники штамів печериці двоспорової, гливи звичаної та ін виді

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Інтенсивне грибівництво
(5,0 ESTS – 180 годин)

Екстенсивне грибівництво
(5,0 ESTS – 180 годин)

Інтегрований захист культивованих грибів
(5,0 ESTS – 180 годин)

Магістерська програма дослідницької спеціалізації «Стандартизовані технології переробки та зберігання овочевих та плодових культур»

Координатор програми кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім.проф. Б.В. Лесика
Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, професор Подпрятов Г.І.

Вивчаються сучасні способи переробки прродукції плодоовочівництва і виноградарста. Досліджуються фактори вирощування рослин, що впливають на лежкістт овочів та плодів. Розробляються нові режими та способи зберігання плодоовочевої продукції.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Наукове обгрунтування режимів сушіння, елементів технології доробки насіння нових і перспективних сортів овочевих та плодових культур
(1,5 ESTS – 54 годин)

Вивчення впливу факторів вирощування, строків збирання і доробки на лежкість овочів та плодів
(2,0 ESTS – 144 годин)

Вивчення впливу режимів, способів зберігання та якість плоді та овочів тривалого терміну зберігання
(3,5 ESTS – 136 годин)

Використання нових прийомів, методів первинної переробки плодів та овочів
(2,0 ESTS – 144 годин)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА

Магістерська програма виробничої спеціалізації
«Державна науково-технічна експертиза сортів рослин та їх правова охорона»

Координатор програми кафедра генетики, селекції і насінництва
Завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Жемойда В.Л.

Формування національних сортових ресурсів забезпечує продовольчу безпеку країни. Основні завдання державної кваліфікаційної експертизи сортів і гібридів с.г. культур в Україні, її види, основні етапи проведення, методи та методика сортовивчення. Правова охорона сортів і гібридів, інспекторський нагляд у процесі цивільного їх обігу.

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Інспекторський нагляд та контроль
(4,0 ESTS – 144 годин)

Інформаційні технології в державній науково-технічній експертизі
(4,0 ESTS – 144 годин)

Післяреєстраційне сортовивчення
(6,0 ESTS – 216 годин)

Магістерська програма дослідницької спеціалазації «Використання біологічного різноманіття як джерел господарсько-ціннних ознак та створення нових донорів для селекції сучасних сортів та гібридів»

Координатор програми кафедра кормовиробництва, меліорації і метеорології

Завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор Демидась Г.І.

Генетико-селекційні аспекти створення сучасних конкурентоспроможних сортів і гібридів с.г. культур адаптованих до біо- та абіотичних факторів середовища. Методи створення та оцінки нового вихідного матеріалу, технологія селекційного процесу. Особливості сучасного ведення насінницької роботи в умовах реформування агропромислового комплекса

Дисципліни за вибором студента, що наповнюють магістерську програму

Прикладна генетика
(4,0 ESTS – 144 годин)

Експертиза сортів рослин на придатність та поширення в Україні
(4,0 ESTS – 144 годин)

Сучасні методи ідентифікації сортів та гібридів

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015