Агробіологічний факультет

Наукова робота

Наукова робота

 

 НДІ рослинництва та ґрунтознавства входить до структури агробіологічного факультету.

 

Науково-дослідний інститут (НДІ) рослинництва та ґрунтознавства здійснює координацію наукових досліджень з актуальних питань сільськогосподарського  виробництва; інноваційної діяльності; організації навчально-наукових підрозділів; інтеграції наукових досліджень і навчального процесу; підготовки наукових кадрів; організації і проведення конференцій; формування банку даних завершених розробок та їх впровадження у виробництво.

У виконанні науково-дослідних робіт беруть участь 70 наукових співробітники. Наукове керівництво НДР здійснюють відомі в Україні та за її межами вчені – академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор С. М. Каленська; член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор С. П. Танчик; доктор сільськогосподарських наук, професор О. Л. Тонха;  доктор технічних наук, професор Л. О. Ковшун; член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор А. Д. Балаєв;  кандидат хімічних наук, доцент  Р. С. Бойко та інші.

До виконання науково-дослідних робіт залучається талановита молодь – понад 50 аспірантів і пошукачів, студенти освітньо-кваліфікаційних рівнів „Бакалавр” і „Магістр”.

Дослідження проводяться на базі ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка», «Ворзель». Інститут тісно співпрацює з науковими установами НАН, НААН, ВНЗ, дослідними станціями, науковими центрами та науково-виробничими об’єднаннями у галузі  землеробства,  селекції і насінництва, ґрунтознавства, кормовиробництва, овочівництва та садівництва.

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації ведеться через аспірантуру за Освітньою програмою «Агрономія» за рівнем вищої освіти – Доктор філософії (PHD), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 201 Агрономія. Зразковий рівень акредитації  (А) НАЗЯВО.

При інституті діють 3 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей: 

06.01.01 - Загальне землеробство,

06.01.09 - Рослинництво,

06.01.13 - Ґербологія, 

06.01.03 - Аґроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки),

06.01.04 - Агрохімія (сільськогосподарські науки),

06.01.06 - Овочівництво (сільськогосподарські науки),

06.01.05 - Селекція і насінництво (сільськогосподарські науки).


       В НДІ працює Рада молодих вчених, до складу ради входять науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти. Сучасні наукові досягнення обговорюються на засіданнях 18 наукових студентських гуртків до роботи яких залучено понад 70 студентів. Щорічно на базі НДІ проводяться міжнародні, всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи. НДІ координує фахові видання у Науковому віснику НУБіП України  «Агрономія».
Основними напрямами наукової діяльності НДІ є:   

 • Закономірності адсорбції сумішей поверхнево-активних речовин із водних розчинів гідрофобними вуглецевими сорбентами;
 • Лабільні органічні речовини як основа родючості чорноземів і продуктивності агроценозів;
 • Створення вихідного матеріалу, його паспортизація при селекції на адаптивність кукурудзи, ріпаків, пшениці м'якої та люцерни;
 • Розвиток теоретико-методологічних основ лабораторного контролю для виробництва безпечної продукції рослинництва;
 • Управління формуванням продуктивності польових культур за поліфункціональної дії хелатних нанодобрив;
 • Розроблення заходів управління факторами життя та продуктивністю культур за зберігаючого землеробства;
 • Декарбонізація землеробства;
 • Еколого-економічне обгрунтування засобів захисту сільськогосподарськихкультур від шкідливих організмів;
 • Мінімізація обробітку ґрунту (no-till, mini-till, strip-till, verti-till);
 • Трансформація ґрунтів Лісостепу України та розробка новітньоїконцепції сталого землекористування;
 • Розробка та впровадження іноваційних технологій в садівництві, овочевництві та закритому ґрунті;
 • Біоенергетика.

  

Звіт НДІ рослинництва та грунтознавства за 2021 р

 

Звіт НДІ рослинництва та грунтознавства за 2020 р

 

Звіт НДІ рослинництва та грунтознавства за 2019 р

Монографії

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook