Агробіологічний факультет

Історія факультету

    Факультет організований як сільськогосподарське відділення при Київському політехнічному інституті в 1898 р. Очолював його професор М.П. Червинський.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/83/Chirvinsky_NP.jpg

Микола Петрович Червинський

Перший випуск 32-х вчених агрономів відбувся в 1903 році, де головою державної екзаменаційної комісії був Д.І. Менделєєв.

http://class-fizika.narod.ru/phys/5.jpg

Дмитро Іванович Менделєєв

У 1908 році сільськогосподарське відділення очолив магістр землеробства, ординарний професор П.Ф. Сльозкін. У 1919 р. воно було реорганізоване в сільськогосподарський факультет, на якому навчалося біля 200 студентів. Факультетом у наступні роки керували відомі науковим колам професори В.В. Колтунов та М.Ф. Кащенко.
   На базі агрономічного факультету (декан професор І.М. Щоголів) у 1922 р. при КПІ був створений Київський сільськогосподарський інститут, який вже з 1923 року став самостійним вищим навчальним закладом.
     Після побудови навчальних корпусів КСГІ у Голосієві, в його складі продовжив свою діяльність і агрономічний факультет, яким керували професори   Е.П. Вотчал, І.М. Щоголів, А.Г. Михаловський, доцент Ю.П. Манойленко.

        Під час війни факультет з частиною викладачів і студентів продовжували свою роботу в Казахстанському сільськогосподарському інституті.
     За бойові заслуги урядовими нагородами відзначені викладачі та студенти колективу: М.А. Білоножко, І.С. Руденко, М.І. Петренко, А.П. Довбах, М.Г. Городній, М.О. Зеленський, О.С. Устименко, М.Я. Палієнко, М.І. Голобородько, В.М. Каліберда, В.І. Мойсеєнко, О.Г. Яворський, М.М. Михайленко та ін.
     У 2009 році шляхом об'єднання агрономічного, плодоовочевого і факультету агрохімсервісу та грунтознавства був створений агробіологічний факультет.

       З 1944 р. по 2015 рік факультет у різний час очолювали: доценти Ю.П. Манойленко, В.Ю. Калюжний, М.Ф. Хохол, М.Д. Рижутін, Б.М. Подоліч, А.К. Пархоменко, М.Я. Дмитришак, І.О.Антіпов, В.І.Рожко; професори О.Ю. Барабаш, І.М. Гудков, В.П. Гудзь, С.П. Танчик,   Г.І Демидась, В.О. Забалуєв. 
       Агробіологічний є одним із провідних факультетів університету, а також серед агрономічних факультетів аграрних вузів України за рівнем підготовки фахівців, кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу. Відповідно до Державного замовлення та навчального плану, факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями 201-«Агрономія» і 203- «Садівництво та виноградарство».
      Підготовка висококваліфікованих фахівців (технологів з агрономії, агрономів-дослідників, дослідників із селекції і генетики сільськогосподарських культур, дослідників із плодоовочівництва і виноградарства) здійснюється за денною та заочною формами навчання. На стаціонарному відділенні щорічно навчається понад 600, на заочному – біля 200 студентів. 
    За роки існування факультет підготував для агропромислового комплексу України понад 11 тис. високопрофесійних спеціалістів-вчених агрономів, 300 - для країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки. Велике значення факультет надає налагодженню взаємозв’язків та контактів з аграрними вузами США, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Польщі, Словакії, Болгарії, Куби, Росії, Білорусі, інших країн далекого і близького зарубіжжя. 
       На замовлення Кабінету Міністрів та Міністерства аграрної політики і продовольства України, випусковими кафедрами факультету широко розгорнута науково-дослідна робота з вирішення важливих проблем сучасного розвитку галузі рослинництва та плодоовочівництва. Наукові дослідження колективу викладачів та студентів факультету узгоджуються, а окремі виконуються в комплексі з такими науковими центрами НААН України як Інститут землеробства, Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків, Миронівський інститут пшениці, Інститут сільського господарства Полісся, Інститут картоплярства, Інститут кормів, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України; з обласними НВО «Еліта» - Чернігівської, Волинської, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Кримської та ін. областей.
      Важливими науковими і виробничими досягненнями колективу є виведення і включення у районування Державною комісією понад 15 сортів та гібридів пшениці озимої, кукурудзи, гречки, кормових коренеплодів та інших сільськогосподарських культур. Викладачами кафедр одержано понад 100 авторських свідоцтв на винаходи.
    За останні 50 років підготовлено близько 300 кандидатів та понад 20 докторів наук, які успішно працювали і працюють професорами і доцентами, провідними науковими співробітниками в рідному вузі та в багатьох інших навчальних і наукових закладах України і за її межами, зокрема в країнах СНД, Німеччині, Польщі, Пакистані, Єгипті, Сірії, Кубі, Китаї.
      Серед випускників факультету особливої шани заслужили: ініціатори руху в Україні за одержання 500 ц цукрових буряків із гектара М.С. Демченко і М.В. Гнатенко; двічі Герой Соціалістичної праці  Г.Є.Буркацька; Герої Соціалістичної праці А.І. БувсуновськийН.Н. Братко, В.М. Вірний, Г.О. Ільченко, К.П. Кисельов, М.В. Шиян, М.П. Помазан, О.П. Боровик; заслужені агрономи України - В.М.Вова, О.П. Коломієць, Р.К. Левченко, І.П. Музичук; лауреати Ленінської та Державних премій -В.П.Зосімович, О.К. Коломієць, В.В. Моргун, С.П. Заїка, І.П. Чучмій; академіки та члени-кореспонденти НААН України - В.В. Моргун, В.Ф. Зубенко, В.А. Кравченко, В.Ф. Сайко, М.М. Кирик, М.П. Лісовий, В.П. Гудзь, В.Г. Лисанюк.
      Присвоєні почесні звання “Заслужений діяч науки і техніки” професорам В.І. Мойсеєнку та Б.В.Лесику, “Заслужений працівник освіти” професору М.О. Зеленському.
     Агробіологічний факультет очолює і визначає навчально-методичну роботу в країні з напряму “Агрономія”. Лише за останні десять років його викладачами-вченими видано понад 110 підручників, навчальних посібників, практикумів, довідників. Крім того, написано десятки монографій, авторських свідоцтв та опубліковано близько 2 тис. наукових статей, підготовлено навчальні програми з фахових дисциплін.
    У підготовці фахівців з агрономії, агрохімії і ґрунтознавства, селекції і генетики сільськогосподарських культур, плодоовочівництва і виноградарства приймають участь понад 150 викладачів, серед яких 25 професорів і докторів наук із понад 50 кафедр НУБіП України.

 


 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook