Агробіологічний факультет

Ініціативні тематики

Наукові дослідження проводяться за 38 ініціативними тематиками. 

 

1.                  Тема НДР: «Продуктивність пшениці м’якої озимої за біологізації технології вирощування у Правобережному Лісостепу України». Науковий керівник – професор  Каленська С. М. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

2.                  Тема НДР: «Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від удобрення та системи захисту». Науковий керівник – професор  Каленська С. М. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

3.                  Тема НДР: «Адаптивність та продуктивність сортів вівса (Avena sativa L.) за вирощування в Правобережному Лісостепу України». Науковий керівник – професор  Каленська С. М. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

4.                  Тема НДР: «Ефективність застосування біологічних препаратів на посівах круп’яних культур в умовах Правобережного Лісостепу України». Науковий керівник – доцент Гончар Л. М. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

5.                  Тема НДР: «Моделювання урожайності сільськогосподарських культур за впливу чинників довкілля». Науковий керівник – доцент Гарбар Л. А. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

6.                  Тема НДР: «Продуктивність кукурудзи за різного  матеріально-ресурсного  забезпечення технології вирощування» Науковий керівник – доцент Мокрієнко В. А. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

7.                  Тема НДР: «Ефективність передпосівної обробки насіння лікарських рослин». Науковий керівник – доцент Карпенко Л. Д. Строки виконання  – 01.2021-12.2023.

8.                  Тема НДР: «Удосконалення елементів адаптивної технології вирощування високо олеїнового соняшника». Науковий керівник – доцент Юник А. В. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

9.                  Тема НДР: «Інноваційні сортові технології вирощування квасолі в умовах  Правобережного Лісостепу України». Науковий керівник – професор Овчарук О. В. Строки виконання­ – 01.2021-12.2023.

10.              Тема НДР: «Оптимізація технології вирощування інулін-вмісних культур для отримання сировини для потреб альтернативної енергетики» Науковий керівник – асистент Мазуренко Б. О. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

11.              Тема НДР: «Продуктивність  гороху озимого залежно від строку сівби та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України». Науковий керівник – професор Новицька Н. В. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

12.              Тема НДР «Управління родючістю лучно-чорноземного ґрунту та продуктивністю польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України» Керівник канд. с.-г. наук, доцент Грищенко О.В. Строки виконання – 01.2019-12.2022 рр.

13.              Тема НДР «Вивчення біологічних показників родючості ґрунту та продуктивності ланки сівозміни залежно від систем землеробства в Правобережному Лісостепу України» Науковий керівник –  доцент Рожко В.М. Строки виконання – 2020-2023 рр.

14.              Тема НДР: «Дослідження особливостей біохімічного складу хмелепродуктів з метою оптимізації способів і режимів їх зберігання для ефективного використання у пивоварінні». Науковий керівник – доцент Бобер А.В. Строки виконання  –01.2021-12.2023 рр.

15.              Тема НДР: «Фізико-хімічні методи аналізу природних об’єктів та засобів хімізаціїї сільського господарства. Науковий керівник – професор Ковшун Л.О. Строки виконання – 01.2021 – 12. 2023.

16.              Тема НДР: «Практичні аспекти викладання хімії в вищих аграрних навчальних закладах України».Науковий керівник – професор Ковшун Л.О. Строки виконання – 01.2021 - 12.2023.

17.              Тема НДР: «Аналіз та моделювання впливу фракційного складу на якісні показники зерна (насіння) різних культур». Науковий керівник – доцент Ящук Н.О. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

18.              Тема НДР: «Наукового обґрунтування і розробки екологічно безпечних технологій зберігання та переробки плодоовочевої продукції». Науковий керівник – доцент Завадська О.В. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

19.              Тема НДР: «Оцінка якості зернових та пошук шляхів її поліпшення». Науковий керівник – доцент Насіковський В. А. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

20.              Тема НДР: «Удосконалення технології виробництва сушених овочів на основі підбору придатних сортів і гібридів та режимів і параметрів їх переробки». Науковий керівник – доцент Гунько С.М. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

21.              Тема НДР: «Моніторингу якості води різного господарського використання і утилізація осадів забруднених водних об’єктів». Науковий керівник – професор Копілевич В.А. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

22.              Тема НДР: «Обґрунтування та розроблення технологій вирощування нових овочевих культур». Науковий керівник – доцент Бобось І.М. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

23.              Тема НДР: «Теоретичне обґрунтування удосконалення технологій післязбиральної доробки, зберігання і переробки плодоовочевої продукції». Науковий керівник – доцент Войцехівський В.І. Строки виконання – 01.2021-12.2023.

24.              Тема НДР: «Оцінка токсичності наночасток металів методами біотестування». Науковий керівник – cтарший викладач Кравченко О.О. Строки виконання – 01.2021 р.-12.2023 р.

25.              Тема НДР: «Вирощування монокристалів складних фосфатних сполук з цінними електрофізичними властивостями». Науковий керівник    доцент Лаврик Р. В. Строки виконання – 01.2021-12.2023 р.

26.              Тема НДР: «Використання фторидів лужних металів для синтезу складних фосфатних сполук». Науковий керівник –  доцент Лаврик Р. В. Строки виконання –  01.2021 р.-12.2023 р.-.

27.              Тема НДР: «Визначення кобальту у природних водах удосконаленим методом інверсійної хронопотенціометрії» Науковий керівник – доцент Галімова В.М. Строки виконання – 01.2021 р. -12.2023 р.

28.              Тема НДР: «Розробка програми екологічного моніторингу підземних вод для тваринницьких комплексів» Науковий керівник – професор Максін В. І. Строки виконання – 01.2021 р.-12.2023 р.

29.                     Тема НДР: «Фізико-хімічні властивості і деякі аспекти застосування карбоксилатів (на основі харчових кислот)». Науковий керівник – професор  Максін В.І. Строки виконання – 01.2021 р.-12.2023 р.

30.              Тема НДР: Фізико-хімічні властивості та способи одержання сульфаматів Ванадію, Мангану, Титану, Хрому. Науковий керівник: Максін Віктор Іванович, д.х.н., професор. Строки виконання – 02.2020 р. – 12.2022 р.

31.              Тема НДР: «Обґрунтування та розроблення інноваційних технологій вирощування нових овочевих культур». Науковий керівник – доцент Бобось І.М. Строки виконання – 01.2020 р.-12.2025 р.

32.              Тема НДР: «Удосконалення енергоощадних технологій вирощування кормових культур в основних та проміжних посівах Правобережного Лісостепу України». Науковий керівник – доцент Свистунова І. М. Строки виконання: 01.2021 р.-12.2023 р.

33.              Тема НДР: «Адаптивних властивостей та продуктивність плодових культур і винограду на Київщині в умовах змін клімату». Науковий керівник: доцент Кузьмінець О. Строки виконання: 01.2021 р.-12.2023 р.

34.              Тема НДР: «Добір і розмноження кращих місцевих форм волоського горіха в Лісостепу та Поліссі України». Науковий керівник –  професор Меженський В.М. Строки виконання – 01.2021 р.-12.2023 р.

35.                            Тема НДР: «Інноваційні методи діагностики живлення та агрохімічного забезпечення вирощування сільськогосподарських культур». Науковий керівник –  доцент Бордюжа Н. П. Строки виконання – 01.2021 р. – 12.2023 р.

36.              Тема НДР: «Адаптивні властивості та продуктивність плодових культур і винограду на Київщині в умовах змін клімату».  Науковий керівник – професор  Кондратенко Т.Є. Строки виконання – 01.2020 р.-12.2024 р.

37.              Тема НДР: ,,Оптимізація живлення сільськогосподарських культур за ресурсоощадних технологій вирощування.“ Науковий керівник – доцент Бикіна Н. М. Строки виконання – 01.2021 р. – 12. 2023 р.

38.              Тема НДР: «Використання нанофільтраційних методів для очищення водних розчинів від органічних сполук». Науковий керівник – доцентм Кочкодан Ольга Дмитрівна. Строки виконання – 01.2015-12.2022.

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook