II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії

Програма проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії

  

2-4 квітня

  з 1000    2.04.2020   - Дистанційний тур олімпіади: електронне тестування і

  до 1700  4.04.2020  - самостійне виконання конкурсних завдань

 27   квітня

 900- 1700    - заїзд, реєстрація (2-й навчальний корпус) та поселення учасників  (гуртожиток-готель). Самопідготовка.

1600- 1700  - організаційно-методична нарада оргкомітету і журі, щодо проведення олімпіади

1700- 1800  - урочисте відкриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії

28  квітня

 900- 1300    - теоретичний тур олімпіади

1300- 1400  - обід

1400- 1700  - культурно-розважальна програма

1700- 1800  - оголошення результатів теоретичного туру олімпіади

1800- 2000  - організаційна нарада, вечеря

29    квітня

830- 900        -  організаційно-методична нарада журі

900- 1300     - виконання практичного туру олімпіади

1300- 1400  - обід

1400- 1700  - культурно-розважальна програма

1700- 1800  - оголошення результатів Олімпіади, урочисте закриття.

 30      квітня

з 1000        -   Вільний час і від’їзд учасників олімпіади.


Всеукраїнська студентська олімпіада - система масових змагань з творчого застосування здобутих знань, умінь і навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

Олімпіада з хімії - це творче змагання з теоретичної та практичної хімічної підготовки студентів переважно 1-2 курсів згідно з Переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними галузями знань.

На Всеукраїнську олімпіаду з хімії для студентів фахової підготовки з галузей знань -  

Аграрні науки та продовольство; Біологія; Природничі науки;  Виробництво та технології; Ветеринарна медицина, Охорона здоров’я; Хімічна та біоінженерія, Механічна інженерія, Електрична інженерія, Автоматизація та приладобудування, Архітектура та будівництво, Транспорт - будуть винесені питання в обсязі їх хімічної складової навчання, а саме:

  • стехіометричні закони, теоретичні та практичні питання основних хімічних перетворень (наприклад: реакції в розчинах електролітів, окисно-відновні реакції, комплексоутворення і т.д.);
  • теоретичні аспекти гомогенної і гетерогенної рівноваги та її використання в хімічному аналізі (наприклад: якісні реакції визначення основних біогенних елементів, основні методи кількісного аналізу: гравіметрія, редоксметрія, комплексонометрія, нейтралізація);
  • будова та властивості основних класів органічних сполук, аналітичні реакції основних органічних груп;
  • розв’язання розрахункових хімічних задач.

З урахуванням обсягів хімічної підготовки за різними спеціальностями та у ВНЗ різного спрямування, передбачається розподіл учасників олімпіади за 5 секціями:

за програмою загальної хімії з розділами неорганічної, органічної хімії і хімічного аналізу – для спеціальностей: Агроінженерія; Прикладна механіка; Електроенергетика; Електротехніка та електромеханіка; Будівництво та цивільна інженерія; Біомедична інженерія; Біотехнології та біоінженерія;

        за програмою неорганічної, органічної хімії і хімічного аналізу – для спеціальностей: Біологія; Екологія; Науки про Землю; Водні біоресурси та аквакультура;

      за програмою неорганічної, аналітичної, органічної хімії – для спеціальностей: Агрономія; Захист і карантин рослин; Садівництво та виноградарство; Лісове господарство; Садово-паркове господарство;

     за програмою неорганічної, органічної хімії і хімічного аналізу – для спеціальностей: Ветеринарна медицина; Медицина; Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; Стоматологія; Фармація;

    за програмою неорганічної, аналітичної, органічної  хімії з розділами фізичної і колоїдної хімії – для хіміко-технологічних спеціальностей:  Хімічні технології та інженерія; Харчові технології; Технології захисту навколишнього середовища; Технології легкої промисловості.

    II етап Олімпіади згідно Положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України, проводиться з навчальних дисциплін, за якими здійснюється підготовка студентів не менш ніж у 5 вищих навчальних закладах України. Кількість студентів секції, які беруть участь в Олімпіаді, повинна бути не меншою ніж 15 осіб пропорційно  від кожного вищого навчального закладу. У ІІ етапі Олімпіади беруть участь лише переможці І етапу олімпіади з хімії, які визначаються у вищому навчальному закладі серед студентів, що навчаються за різними спеціальностями.

В Олімпіаді можуть брати участь студенти - громадяни зарубіжних країн (відкрита олімпіада). Умови їх участі узгоджуються з базовим вищим навчальним закладом, відповідальним за проведення Олімпіади, і не повинні суперечити міждержавним та іншим угодам.

Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповіді державною мовою (у разі необхідності, оргкомітет базового вищого навчального закладу може дозволити підготовку завдань та відповіді на них іншими мовами.)

 Тури олімпіади:

 1 тур – дистанційний (враховуються результати виконання двох видів завдань):

2 квітня або 3 квітня з 10.00 на адреси електронних скриньок учасників (вказати адреси e-mail в анкетах) будуть надіслані орієнтовні завдання, відповіді  на які, потрібно надіслати у той же день до 17.00 на [email protected]

       4 квітня учасникам буде надано доступ (на основі анкет учасників, де потрібно вказати електронну адресу учасника) до http://pv.nubip.edu.ua/для електронного тестування з загальних питань хімії (буде дозволено до 3 спроб з середньою оцінкою).

2 тур - теоретичний 28 квітня 2020 року в НУБіП України: вирішення завдань щодо складання рівнянь реакцій хімічних процесів та розрахунку задач хімічної стехіометрії.

3 тур - практичний 29 квітня 2020 р. у лабораторіях 2 навчального корпусу НУБіП України:  вирішення експериментальних лабораторних завдань.

 Визначення командного переможця олімпіади буде здійснюватись за результатами конкурсів 3 учасників від навчального закладу з різних секцій або з однієї секції Олімпіади.

Для участі в II турі Олімпіади запрошуються за рекомендацією ВЗО (див. додаток) до 3 студентів-переможців першого етапу відповідно до кожної із пропонованих секцій олімпіади. Більша кількість рекомендованих до участі в Олімпіаді може бути допущена поза конкурсом з попереднім узгодженням з оргкомітетом. Для включення учасників до певної секції Олімпіади потрібно надати інформацію про обсяги хімічної підготовки на 1 - 3 курсах навчання (виписка із навчального плану за спеціальністю).

Документи для участі в II турі Олімпіади надсилати у паперовому та електронному вигляді. Анкети учасників II туру Олімпіади приймаються до 31.03.2020 року за адресою:

Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра загальної, органічної і фізичної хімії , вул. Героїв Оборони, 15,

м. Київ, 03041. E-mail: [email protected].

Голова мандатної комісії – Солод Надія Володимирівна (Тел. (044) 527-80-96, E-mail:  [email protected]).

Учасникам Олімпіади необхідно при собі мати паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження, білий халат для виконання практичного завдання.

Оплата відряджень учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади здійснюється за рахунок навчальних закладів, що надають відрядження.

Бажано завчасно уточнити потребу в гуртожитку або готелі.

Вартість проживання в студентському гуртожитку – 150-280 грн на добу, в готелі від 350 до 700 грн на добу.

Орієнтовна вартість триразового харчування 150 грн на день.

В заявці на участь в Олімпіаді окремо потрібно повідомити про супроводжуючих студентів науково-педагогічних працівників для визначення можливості їх включення до складу журі та апеляційної комісії.

Інформацію про науково-педагогічних працівників просимо надати окремим листом від навчального закладу за формою:

ПІБ_______________________________________________________________

Дата народження____________________________________________________

Науковий ступінь____________________________________________________

Вчене звання _______________________________________________________

Які хімічні дисципліни викладає  _______________________________________

________­__________

За бажанням особи, рекомендовані навчальними закладами  до роботи в складі журі, можуть запропонувати 1 авторську задачу для розгляду на предмет включення до завдань ІІ або ІІІ турів олімпіади. Задачі просимо надіслати завчасно до 6 квітня на адресу: [email protected]. До завдань вказати реквізити автора і ваш варіант рішення задачі.

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook