Відкриті практичні заняття на економічному факультеті

8 грудня 2016 року

     Згідно наказу ректора від 11.11.2016 р. № 1099 «Про проведення показових лабораторних і практичних занять на кафедрах університету» деканатом економічного факультету було розроблено і затверджено графік проведення показових практичних занять згідно якого у період з 16 листопада по 15 грудня 2016 р. деканом, заступниками декана, завідувачами та викладачами кафедр економічного факультету відвідуються заняття і обговорюється якість їх проведення.
     Напрямок навчальної роботи – удосконалення форми проведення як лекційних так і практичних занять кожна кафедра економічного факультету постійно розвивається в різних наукових та практичних напрямках. За цей час викладачі факультету накопичили цілий арсенал з новітніх форм проведення лекційних і практичних занять.

     «А на нашій кафедрі заняття в інноваційній активній формі – норма!» наголошує завідувач кафедри оподаткування та страхування Худолій Любов Михайлівна.

 

     Наш девіз: «Навчати і навчатися цікаво» виправдовує себе у повній мірі. Не може бути великої користі від заняття, яке за багато років в силу об’єктивних обставин втратило «свіжість» і новизну для самого викладача. Найпростіший вихід – оновлення форми подачі матеріалу. Викладач за природою своєю – автор. Він тонко відчуває чим може бути додатково наповнене його заняття, яка форма подачі матеріалу може бути такою, щоб якомога яскравіше цей матеріал запам’ятався студентові. Так з`явилися лекції з дисципліни «Фінанси», які читаються професором Худолій Л.М. і доповнюються практичними професіоналами з різних сфер фінансової системи. Відповідно викладачі кафедр провели відкриті практичні заняття на факультеті.  Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27501

      18 листопада відбулося відкрите практичне заняття к.е.н., доцента кафедри оподаткування і страхування Мамчур Руслани Миколаївни з дисципліни «Страхування» для студентів 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» на тему: «Особисте страхування».

     Щодо відкритих практичних занять кафедри біржової діяльності, то 23 листопада проведено відкрите практичне заняття к.е.н., доцентом Шиндируком Іваном Петровичем з дисципліни «Біржовий фондовий ринок» для студентів ОС Магістр 1 р.н., спеціальності «Біржова діяльність» на тему: «Оцінка цінних паперів (фундаментальними методами)». Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27318

     В цей же день відбулося відкрите практичне заняття к.е.н., доцента кафедри глобальної економіки Герасименко Наталії Анатоліївни з дисципліни «Аграрна політика» для магістрів 1 р.н. спеціальності «Правознавство» на тему: «Нормативно правове регулювання розвитку аквакультури в Україні». Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27574

     Також 23 листопада на відбулося відкрите практичне заняття к.е.н., доцента кафедри банківської справи Костюк Вікторії Анатоліївни з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» на тему: «Торгівля фінансовими інструментами на біржі». Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27469

     Згідно графіку проведення практичних занять також відбулося відкрите практичне заняття к.е.н., доцента кафедри економіки праці та розвитку сільських територій Гаврилюка Івана Петровича з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів 3 курсу спеціальності «Облік та аудит» на тему: «Оплата праці в тваринництві». Також на 6 парі відбулося відкрите практичне заняття к.е.н., доцента кафедри економіки праці та розвитку сільських територій Балана Олександра Дмитровича з дисципліни «Економіка і підприємництво, менеджмент» для студентів 4 курсу 4 групи спеціальності «Агрономія» на тему: «Оплата праці в рослинництві». Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27161

     24 листопада відбулося відкрите практичне заняття к.е.н., доцента кафедри фінансів Дробот Наталії Миколаївни з дисципліни «Фінанси підприємств» для магістрів 1 року навчання спеціальності «Адміністративний менеджмент» факультету аграрного менеджменту на тему: «Оцінка вартості бізнесу (підприємства)». Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27347

    

     У п’ятницю 25 листопада було проведено показове практичне заняття з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» доцентом кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, к.е.н., доцентом Ланченком Євгенієм Олександровичем зі студентами 2 курсу економічного факультету напряму підготовки «Економіка підприємства» денної форми навчання. Метою даного заняття було набуття студентами практичних навиків розрахунку норм праці в сільськогосподарських підприємствах. Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27161

     25 листопада також відбулося відкрите практичне заняття к.е.н., доцента кафедри організації агробізнесу Любара Руслана Павловича з дисципліни «Організація і планування виробництва в аграрних формуваннях» для студентів 4 курсу спеціальності «Облік та аудит» на тему: «Організація і планування виробництва молока та його реалізації». Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27572

     В той же день було проведено показове лабораторне заняття з дисципліни «Інформаційні системи та технології в обліку» старшим викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Срібняком Олегом Миколайовичем зі студентами 2 курсу с.т. економічного факультету напряму підготовки «Облік і аудит» денної форми навчання на тему: «Облік заробітної плати в програмі «1С: Підприємство. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України».

     А вже 29 листопада відбулося відкрите практичне заняття для студентів 3 курсу 1 групи економічного факультету на тему: «Витрати підприємства, собівартість продукції та інтегрована економічна ефективність». Заняття проводила к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка Степасюк Людмила Михайлівна. Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27412

     В понеділок 5 грудня 2016 року к.е.н., асистент кафедри економіки праці та розвитку сільських територій Нагорний Віталій Володимирович провів відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів ОС Магістр 1 року навчання спеціальності «Маркетинг» на тему: «Соціальна відповідальність бізнесу – практика застосування». Детальніше тут: https://nubip.edu.ua/node/27517

     Відповідно затвердженого графіку викладачі економічного факультету будуть й надалі продовжувати проводити відкриті показові практичні заняття, що дасть новий поштовх в підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету та запровадження нових цікавих методик проведення занять, що дозволить підвищити їх ефективність.

Анатолій Діброва,
декан економічного факультету 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook