Кафедра фінансів

Навчально-методична робота

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
 • Біляк Ю.В. Навчальний посібник Міжнародні фінанси. Навчальне видання К.: Вид. центр НУБіП України, 2023. 634с.
 • Давиденко Н.М., Олійник Л.А. Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств: для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» К.: Компринт, 2022. 355 с.
 • Тітенко З.М., Біляк Ю.В. Державні фінанси і контроль: навчальний посібник. К.: НУБіП України, 2022. 386с.
 • Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування. Підручник К.: ФОП «Ямчинський В.О.», 2021. 460 с.
 • Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування. Підручник К.: ФОП «Ямчинський В.О.», 2021. 460 с.
 • Тітенко З.М., Біляк Ю.В. Податкова система: Навчальний посібник. К.: НУБіП України, 2021. 634 с.
 • Долженко І.І., Негода Ю. В. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник. Київ: НУБіП України, 2021. 456с.
 • Негода Ю.В., Олійник Л.А. Місцеві фінанси: навчальний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», 3-тє видання перероблене та доповнене. К.: ЦП «Компринт», 2021. 425 с.
 • Давиденко Н.М., Буряк А.В., Тітенко З.М. Бюджетування суб’єктів господарювання: навчальний посібник. Київ: «ЦП «КОМПРИНТ», 2020. 420с.
 • Долженко І.І., Березовська Л.О., Податкова система. Навчальний посібник, Київ: «Нічлава», 2020, 676 с.
 • Давиденко Н.М., Буряк А.В., Тітенко З.М. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навчальний посібник. Київ: «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. 360с.
 •  
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КУРСИ ЛЕКЦІЙ 
 • Біляк Ю.В. Курс лекцій для вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» Навчальне видання К.: Вид. центр НУБіП України, 2023. 189 с. Ю.В. Біляк.
 • Буряк А.В. «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» [Курс лекцій]: методичні вказівки для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ: «ЦП «КОМПРИНТ». 2022. 180с.
 • Тітенко З.М., Біляк Ю.В. Курс лекцій з дисципліни «Державні фінанси та контроль» для ОС «Бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування», Київ. НУБіП України. 2022. 102 с.
 • Лемішко О.О., Біляк Ю.В. Курс лекцій з дисципліни «Корпоративні фінанси» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Національний університет біоресурсів і природокористування України. К. : НУБіП України, 2021. 145 с.
 • Біляк Ю.В. Фінансовий контролінг. Курс лекцій. 2021 р.
 • Біляк Ю.В., Тітенко З.М. Курс лекцій для вивчення дисципліни «Податкова система» студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка". К.: Вид. центр НУБіП України, 2020. 189с.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ
2023 рік
 • Тітенко З.М., Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Податковий контроль» для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: «ЦП «КОМПРИНТ», 2023. 65с.
 • Негода Ю.В., Олійник Л.А. Методичні вказівки до виконання програми виробничої практики з фінансів підприємств для студентів 3 курсу економічного факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», К.: «Компринт», 2023. 56 с.
 • Біляк Ю.В. Методичні вказівки до проходження навчальної практики з фінансового контролінгу для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ. 2023. 41 с
 • Біляк Ю.В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» Навчальне видання К.: Вид. центр НУБіП України, 2023. 100 с.
 •  
2022 рік
 • Негода Ю.В., Олійник Л.А. Робочий зошит з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» скороченого терміну навчання, К.: «Компринт», 2022. 160 с.
 • Тітенко З.М., Біляк Ю.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Державні фінанси та контроль» для ОС «Бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» Київ. НУБіП України. 2022. с.74
 • Біляк Ю.В. Корпоративні фінанси. Навч. Посібник. Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБІП України 2022. 478 с.
 • Nehoda Yu.V., Oliynik L.A. Local Finance (Workbook for students of speciality 072 Finance, Banking and Insurance). K.: «Компринт», 2022. 241 с.
2021 рік 
 • Давиденко Н.М. Буряк А.В. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки. Київ: НУБіП. 2021. с.124
 • Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Інвестування» для студентів ОС «Бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: Компринт. 2021. 59 с.
 • Давиденко Н.М., Олійник Л.А. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Антикризове фінансове управління та фінансова безпека підприємств» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: ЦП «Компринт», 2021. 40 с.
 • Долженко І.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи аспірантів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Міжнародне оподаткування». К., НУБіП України. 2021. 42с.
 • Лемішко О.О., Біляк Ю.В. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Корпоративні фінанси» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Національний університет біоресурсів і природокористування України. К. : НУБіП України, 2021. 99 с.
 • Негода Ю.В., Тітенко З.М. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Державний фінансовий менеджмент» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: «ЦП «КОМПРИНТ», 2021. 147 с.
 • Негода Ю.В., Олійник Л.А. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Local finance» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» англійською мовою, К.: «Компринт», 2021. 102 с.
 • Негода Ю.В., Олійник Л.А. Місцеві фінанси: навчальний посібник для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», 3-тє видання перероблене та доповнене. К.: ЦП «Компринт», 2021. 425 с.
 • Олійник Л.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», К.: «Компринт», 2021. 99 с.
 • Шевченко Н.Ю., Мрачковська Н.К. Робочий зошит ч.1 «Фінанси» для проведення семінарських занять зі студентами ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа». К.: ТОВ «Прінтеко». 2021. 105 с.
 • Шевченко Н.Ю., Мрачковська Н.К. Робочий зошит ч.2 «Фінанси» для проведення семінарських занять зі студентами ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа». К.: ТОВ «Прінтеко». 2021. 98 с.
 • Шевченко Н.Ю., Мрачковська Н.К. Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси». К.: ТОВ «Прінтеко». 2021. 51 с.
2020 рік
 • Березовська Л. О. Робочий зошит з дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних осіб». К. : ЦП "Компринт", 2020. 56 с.
 • Березовська Л.О., Лемішко О.О., Олійник Л.А. Робочий зошит для проведення практичних занять з курсу “Фінанси підприємств” студентам освітнього ступеня бакалавр економічного факультету з різними формами навчання за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та факультету аграрного менеджменту за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). Національний університет біоресурсів і природокористування України. К.: НУБіП України. 2020. 250 с.
 • Біляк Ю.В., Тітенко З.М. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів ОС "Бакалавр" спеціальності 051 "Економіка". К.: Вид. центр НУБіП України, 2020. 100с.
 • Вовчак О.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П. Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційних магістерських робіт спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. Київ: ННІБТБ Університет банківської справи, 2020. с.51.
 • Долженко І.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Податковий менеджмент». К., НУБіП України. 2020. 64 с.
 • Долженко І.І. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне оподаткування» для здобувачів третього (освітньо-наукового рівня) за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 Фінанси, банківська справа та страхування». К., НУБіП України. 2020. 59 с.
 • Олійник Л.А., Євенко Т.І. Робочий зошит з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів ОС «Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: ЦП «Компринт», 2020. 160 с.
 • Тітенко З.М. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: Вид. центр НУБіП України, 2020. с.81
2019 рік
 • Березовська Л.О., Долженко І.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ОС «Бакалавр» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Податкова система», К. НУБіП України. 2019. 174с.
 • Буряк А.В., Буряк М.І. «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»: методичні рекомендації. Київ: «ЦП «КОМПРИНТ». 2019. 97 с.
 • Вовчак О. Д., Стороженко О. О., Швець Н.Р. Програма практичної підготовки щодо проходження переддипломної практики для освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. с.37.
 • Вовчак О.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П. Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційних магістерських робіт спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. Київ: ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. с.49.
 • Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Інвестування» для студентів ОС «Бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: Компринт. 2021. 59 с.
 • Лемішко О.О. Тітенко З.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. 52с.
 • Лемішко О.О. Тітенко З.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. 127с.
 • Олійник Л.А., Мрачковська Н.К. Робочий зошит з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: ЦП «Компринт», 2019. 92 с.
 • Стороженко О.О., Сидорова О. В. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси пiдприємств» для підготовки бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійної програми «Банківська справа та фінансові технології»; 071 Облік і оподаткування, освітньо-професійної програми «Облік і бізнес». Київ: ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. с.27.
 • Тітенко З.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Податкова система" для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Київ: «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. 92с.

 

Електронні навчальні курси

Бюджетна система

ФіК

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=125

Податкова система

ФіК

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1659

Податкова система

Ек

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=690

Податкова система

ОіА, ПДБД

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=715

Бізнес аналітика

Фік Маг

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1462

Фінансова економетрика

Фік Маг

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1476

Управління фінансовою санацією підприємств

Фік Маг

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1751

Фінанси Ч1

ФіК

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1826

Фінанси Ч2

ФіК

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1896

Finance

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4377

Місцеві фінанси

ФіК

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1933

Фінанси підприємств

ФіК

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1938

Корпоративні фінанси

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1940

Проектне фінансування

Фік Маг

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=1951

Інвестування

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2161

Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2226

Фінанси і кредит

ПДБД

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=23

Фінансовий менеджмент

Фік Маг

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2338

Фінансовий контролінг

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2972

Tax system

ФіК

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3103

Бюджетний менеджмент

ФіК Маг

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=339

Публічні фінанси

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=3460

Державні фінанси і контроль

ПУА

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3876

Місцеві фінанси і контроль

ПУА

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4346

Управління публічними фінансами

ПУА

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4492

Публічні закупівлі

ФіК маг

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4341

Вступ до фаху

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4697

Казначейська справа

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4607

Міжнародні фінанси

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=4992

Оподаткування фізичних і юридичних осіб

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=745

Фінанси підприємств

КФ

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=5312

Budget system

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=3717

Finance of enterprises

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3762

Finances P1

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2894

Finances P2

Фік

https://elearn.nubip.edu.ua/enrol/index.php?id=2896

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook