Кафедра фінансів

Наукова робота кафедри

 
      Наукові дослідження кафедри здійснюються за темами:
  • «Трансформація бюджетної системи України»;
  • «Інвестиційний потенціал агарного сектору економіки України»;
  • «Венчурне фінансування агропромислових підприємств».
     На кафедрі за останні 3 роки відбулося 3 захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 2 захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
       Результати наукових досліджень працівники кафедри публікують у наукових вітчизняних та зарубіжних виданнях.
   У 2013–2021 рр. викладачами кафедри було видано 31 одноосібних та колективних монографій, зокрема: «Фінансове забезпечення розвитку корпоративного управління в аграрному секторі економіки України» (д.е.н., проф. Давиденко Н.М., 2013 р.); «Фінансова безпека аграрних формувань» (д.е.н., проф.Давиденко Н.М., 2013 р.); «Фінансове забезпечення аграрних формувань України» (д.е.н., проф.Давиденко Н.М., 2016 р.), «Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів господарювання» (за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко, 2016 р.), «Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід» за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко, 2017 р.), «Фінансове забезпечення розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції» (д.е.н., проф. Кваша С.М., д.е.н., проф. Давиденко Н.М. та ін., 2018 р.), «Теоретико – концептуальнийбазис та напрями удосконалення фінансової політики відтворення капіталу в агросекторі» (за редакцією д.е.н., доц. О.О. Лемішко, 2021 р.), «NATIONAL AND WORLD FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES» (за редакцією к.е.н., доц. Г.О. Скрипник та к.е.н., ст. викл. Т.І. Євенко, 2021 р.), «Фінансовий контролінг як ефективна система управління підприємством. Актуальні аспекти розвитку суб’єктів підприємництва в умовах глобальної економіки» (за редакцією к.е.н., доц. Г.О. Скрипник, 2021 р.), «Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки» (за редакцією к.е.н., доц. А. В. Буряк, 2021 р.), «National and world financial and economic systems in the conditions of modern challenges» (за редакцією к.е.н., доц. А. В. Буряк, 2021 р.), «National and world financial and economic systems in the conditions of modern challenges» (за редакцією д.е.н., проф. Н. М. Давиденко, д.е.н., доц. Ю. В. Негода, к.е.н., доц. Н.К. Мрачковська, 2021 р.), 144 статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних (Scopus, Web of Science, РИНЦ та ін.).

 Тематика наукових досліджень за ОНП 072 – фінанси, банківська справа та страхування
1. Фінансування аграрного сектору України в повоєнній стабілізації
2. Фінансова політика відбудови сільських територій в Україні
3. Фінансове забезпечення життєздатності сільських територіальних громад вумовах післявоєнноговідновлення України
4. Джерела формування капіталу для забезпечення фінансової стабільності і розвитку післявоєнноїУкраїни
5. Стабілізація рівня капіталізації аграрних підприємств в умовах післявоєнноговідновлення України
6. Фінансова стійкість аграрного сектору в умовах повоєнного стану
7. Фінансовареструктуризаціяаграрнихпідприємств в умовахрозвитку післявоєнної України
8. ТрансформаціяпублічнихфінансіввУкраїні.
9. Трансформаціясистеми бюджетного фінансування аграрного сектора у повоєнній стабілізації
10. Реформування екологічного оподаткування України як шлях імплементації кліматичної нейтральності до 2060 року в рамках Національної економічної стратегії
11. Екологічне оподаткування як інструмент розвитку бізнесу та стимулювання притоку інвестицій в рамках дотримання Механізму коригування вуглецю на кордоні (СВАМ)
12. Розвиток екологічного оподаткування як інструменту фінансової політики задля декарбонізації української економіки в розрізі секторів та регіональному аспекті
13. Дослідження фінансових аспектів природокористування аграрного сектору
14. Розвиток системи оподаткування як складової міжнародноїфінансової безпеки держави для ефективного післявоєнноговідновлення України
15. Моделі фінансової безпеки аграрного сектору післявоєнної України: взаємодіядержави і підприємницького сектору
16. Державно-приватне партнерство в галузі фінансів для повоєнної стабілізації;
17. Механізм підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств в умовах повоєнного стану;
18. Перспективи інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору в умовах повоєнного стану
19. Управління ризиками в аграрному секторі як передумова фінансової стабілізації галузі
20. Особливості прояву ризиків у діяльності сільськогосподарських товаровиробників.
 

  • Збірники матеріалів конференцій
I INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
VІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends: materials VІ International Scientific and Practical Conference (Burgas, Bulgaria, 26 August 2022 y.)

 

 

 

  
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook