Кафедра фінансів

Наукова робота кафедри

 
   Наукові дослідження кафедри здійснюються за темами:
 •  «Трансформація бюджетної системи України»;
 •  «Інвестиційний потенціал агарного сектору економіки України»;
 •   «Венчурне фінансування агропромислових підприємств».
    На кафедрі за останні 3 роки відбулося 3 захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 2 захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
    Результати наукових досліджень працівники кафедри публікують у наукових вітчизняних та зарубіжних виданнях.
    У 2013 – 2021 рр. викладачами кафедри було видано 31 одноосібних та колективних монографій, зокрема:
 «Фінансове забезпечення розвитку корпоративного управління в аграрному секторі економіки України» (д.е.н., проф. Давиденко Н.М., 2013 р.); «Фінансова безпека аграрних формувань» (д.е.н., проф.Давиденко Н.М., 2013 р.); «Фінансове забезпечення аграрних формувань України» (д.е.н., проф.Давиденко Н.М., 2016 р.), «Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів господарювання» (за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко, 2016 р.), «Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід» за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко, 2017 р.), «Фінансове забезпечення розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції» (д.е.н., проф. Кваша С.М., д.е.н., проф. Давиденко Н.М. та ін., 2018 р.), «Теоретико – концептуальнийбазис та напрями удосконалення фінансової політики відтворення капіталу в агросекторі» (за редакцією д.е.н., доц. О.О. Лемішко, 2021 р.), «NATIONAL AND WORLD FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES» (за редакцією к.е.н., доц. Г.О. Скрипник та к.е.н., ст. викл. Т.І. Євенко, 2021 р.), «Фінансовий контролінг як ефективна система управління підприємством. Актуальні аспекти розвитку суб’єктів підприємництва в умовах глобальної економіки» (за редакцією к.е.н., доц. Г.О. Скрипник, 2021 р.), «Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки» (за редакцією к.е.н., доц. А. В. Буряк, 2021 р.), «National and world financial and economic systems in the conditions of modern challenges» (за редакцією к.е.н., доц. А. В. Буряк, 2021 р.), «National and world financial and economic systems in the conditions of modern challenges» (за редакцією д.е.н., проф. Н. М. Давиденко, д.е.н., доц. Ю. В. Негода, к.е.н., доц. Н.К. Мрачковська, 2021 р.), 144 статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних (Scopus, Web of Science, РИНЦ та ін.).
 
      Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є:
 • прикладні рішення забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства у нових умовах функціонування національної економіки
 • розробка системи формування та реалізації лідерського потенціалу молоді об'єднаних територіальних громад України
 • економічна ефективність виробництва нішових сільськогосподарських культур
 • розвиток земельних відносин та ефективне функціонування підприємств в сільському господарстві
 • розвиток підприємництва в сільському господарстві та його ефективність
 • наукові засади ефективного господарювання в агропромисловому виробництві
 • удосконалення системи соціально-трудових відносин у сільському господарстві
 • формування аналітико-прогностичної системи управління стратегічним розвитком підприємств аграрної сфери
 • розвиток біржового ринку України
 • бухгалтерський облік, контроль і аналіз в умовах міжнародної економічної інтеграції
 • трансформація бюджетної системи України
 •  інвестиційний потенціал агарного сектору економіки України
 • фінансове забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України
 •  удосконалення фінансового механізму природокористування в Україні

 


Збірники матеріалів конференцій
I INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»
V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «UKRAINE, BULGARIA, EU: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT TRENDS»


 

  
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook