Кафедра садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка

Основні публікації

І. ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

 1. Кондратенко Т.Є., Андрусик Ю.Ю. Загальна та часткова помологія: навчальний посібник. — К.: ЦП Компринт, 2017. — 253 с.
 2. Меженський В. М., Меженська Л. О. Систематика і класифікація рослин (монографія). – К. : Ліра-К, 2017. – 635 с.
 3. Меженський В. М. Основи наукових досліджень у садівництві. Розрахунки в Microsoft Excel: Навчальний посібник. – К. : Ліра-К, 2017. – 211 с.
 4.  Андрусик Ю.Ю., Гонтар В.Т., Кондратенко Т.Є., Мазур Б.М., Сіленко В.О., Стрельніков В.О., Шевчук Н.В. Плодівництво. Практикум (навчальний посібник) / за ред. В.О. Сіленка. — К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2017. — 260 с.
 5. Меженський В. М., Меженська Л. О. Малопоширені плодові культури. – К. : Компринт, 2016. – 574 с.
 6. Сіленко В.О. Сучасні технології садівництва (навчальний посібник). — Київ, НУБіП України, 2015. — 196 с.
 7. Сіленко В.О., Мазур Б.М., Андрусик Ю.Ю. Створення інтенсивних насаджень плодових і ягідних культур (Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні технології садівництва і виноградарства» (спеціальність 8.09010104 – “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР Магістр). — К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2015. — 66 с.
 8. Меженський В.М., Меженська Л.О., Якубенко Б.Є. Нетрадиційні ягідні культури: рекомендації з селекції та розмноження. – К.: Компринт, 2014. – 119, [12] с.
 9. Сіленко В.О., Андрусик Ю.Ю. Закладання насадження плодових і ягідних культур (Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Плодівництво» для студентів ОКР «Бакалавр». — К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2014. — 26 с.
 10. Сіленко В.О. Сучасні агротехнології у садівництві. Практикум. — Вінниця: Нілан ЛТД, 2014. — 150 с.
 11. Меженська Л.О., Меженський В.М. Рід Глід (Crataegus L.) в Україні: інтродукція, селекція, еколого-біологічні особливості. – К.: Компринт, 2013. – 233, [40] с.  
 12. Сіленко В.О., Долід А.В., Чебан С.Д.,Чередніченко Л.І. Цитрусові та субтропічні плодові культури (навчальний посібник). – Кам’янець-Подільський, Вінниця.: ПП ТД «Едельвейс і К». 2013. – 198 с.
 13. Меженський В. М., Меженська Л. О., Мельничук М. Д., Якубенко Б. Є. Нетрадиційні плодові культури (рекомендації з селекції та вирощування садивного матеріалу) / Національний університет біоресурсів і природокористування України – К. : Фітосоціоцентр, 2012. – 80 с.
 14. Шеренговий П.З., Андрусик Ю.Ю., Сердюк О.В., Нетребський В.П., Подвигін О. [За ред. П.З. Шеренгового]. Сучасні технології вирощування ожини та малино-ожинових гібридів (монографія). — Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. — 130 с.
 15. Онищенко В.Г., Гонтар В.Т. 40—100 кг винограда с одного куста в северных и центральних областях Украины. — К.: ООО „Издательство Магнат”, 2012. — 191 с.
 16. Технологія вирощування смородини чорної та порічки // Методичний посібник для бакалаврів. Вінниця ТОВ Нілан ЛТД, 2012. — 124 с.
 17. Шеренговий П.З. Моє життя — в моїх сортах / Петро Захарович Шеренговий. — Вінниця, 2011. — 168 с.
 18. Лабораторний практикум з плодівництва / [В.Т. Гонтар, В.О. Сіленко, Н.В. Шевчук та ін.]; за ред. В.Т. Гонтара. — [видання 2-е, доповнене]. — К.: ВЦ НУБіП України, 2009. — 187 С.
 19. Дудник М.О., Коваль М.М., Гонтар В.Т. та ін. Виноградарство. — К.: Арістей, 2008. — 436 с.
 20. Барабаш О.Ю., Цизь О.М., Гонтар В.Т. та ін. Технологія виробництва овочів і плодів. — К.: Вища шк., 2004. — 431 с.
 21. Барабаш О.Ю., Цизь О.М., Леонтьєв О.П, Гонтар В.Т. Овочівництво і плодівництво. — К.: Вища шк., 2000. — 503 с. 

ІІ. ПАТЕНТИ ТА АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

 1. Гонтар В.Т., Шевчук Н.В., Андрусик Ю.Ю. Спосіб формування колоноподібної крони абрикоса (патент на корисну модель). Патент 91715 Україна, МПК (2014.01) A01H 4/00 A01G 1/00, заявник і патентовласник НУБіП України; заявл. 28.02.2014; опубл. 10.07.2014. – Бюл. № 13. — 2014.
 2. Гонтар В.Т., Шевчук Н.В., Андрусик Ю.Ю. Спосіб формування крони аличі (патент на корисну модель). Патент 98526 Україна, МПК (2015.01) A01G 1/00, заявник і патентовласник НУБіП України; заявл. 12.12.2014; опубл. 27.04.2015. – Бюл. № 8. — 2015.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook