Кафедра садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка

Рекомендації щодо підготовки випускної роботи

Виконання і захист випускної роботи є завершальним етапом навчання студентів (слухачів) за освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки та формою атестації здобувачів вищої освіти. Випускна робота виконується в умовах освітнього процесу під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічного працівника випускової кафедри університету. 

Положення про бакалаврську роботу
Положення про магістерську роботу

Основними етапами підготовки та виконання випускної (бакалаврської або магістерської) роботи є: 

– вибір теми та її затвердження;
– розробка завдання та складання поетапного плану виконання роботи; 
– опрацювання літературних джерел; 
– збирання фактичного матеріалу під час практик; 
– обробка матеріалу із застосуванням сучасних методів статистичного аналізу; 
– написання першого варіанту тексту роботи, подання його на ознайомлення керівнику; 
– усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення роботи; 
– отримання відгуку керівника; 
– подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної роботи на кафедру; 
– внутрішнє рецензування роботи; 
– попередній захист випускної роботи на засіданні випускової кафедри; 
– подання електронної версії роботи для перевірки на плагіат; 
– захист роботи на засіданні екзаменаційної комісії. 
До захисту магістерської роботи на засіданні екзаменаційної комісії допускаються студенти (слухачі), які успішно склали екзаменаційні сесії, пройшли практики та захистили відповідні звіти, виконали всі завдання індивідуального плану, пройшли попередній захист роботи на випусковій кафедрі та пройшли перевірку на плагіат. 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook