Співробітники кафедри

Завідувач (в.о.) кафедри садівництва імені професора В.Л. Симиренка, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Мазур Борис Миколайович

Тел.: (044) 527-85-59

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Національний аграрний університет, спеціальність —агрономія, кваліфікація — вчений агроном, 1996 р.
Тема кандидатської дисертації: «Господарсько-біологічна оцінка сортів смородини в умовах Лісостепу України», спеціальність плодівництво — 06.01.07, 2002 р.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Плодівництво, Ягідництво, Органічне плодівництво. Має більше 40 наукових і методичних публікацій.
 

Професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Кондратенко Тетяна Єгорівна

Тел.: 527 85 59

Вища освіта: Московська сільськогосподарська академія ім. К.А. Тімірязєва, спеціальність — плодоовочівництво і виноградарство, кваліфікація — вчений агроном, 1974 р.
Тема докторської дисертації: “Основи формування промислового сортименту яблуні в Україні”, спеціальність плодівництво — 06.01.07, 2002 р.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Помологія, Наукові основи сортознавства плодових культур.

Під керівництвом Тетяни Єгорівни підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій. 

Автор та співавтор понад 200 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць.

 

 
 

Професор кафедри садівництва імені професора В.Л. Симиренка, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Меженський Володимир Миколайович

Тел.: (044) 527-85-59

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Донецький державний університет. Спеціальність "Біологія". Кваліфікація "Біолог. Викладач біології і хімії". 1979 р.
 
Тема докторської дисертації: "Наукові основи формування колекції та удосконалення методів добору нетрадиційних плодових і ягідних культур", спеціальність 06.01.15 — селекція і насінництво, 2012 р.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Нішеві плодові і ягідні культури, Історія розвитку садівництва і виноградарства, Плодівництво. 


Наукові праці

 

Доцент кафедри садівництва імені професора В.Л. Симиренка, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Андрусик Юрій Юрійович

Тел.: (044) 527-85-59

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Національний аграрний університет (нині НУБіП України), спеціальність — плодоовочівництво і виноградарство, кваліфікація — агроном-дослідник з плодоовочівництва і виноградарства, 2003 р.

Тема кандидатської дисертації: «Адаптивність нових сортів малини до умов правобережної підзони Західного Лісостепу України», спеціальність — 06.01.07 — плодівництво, 2008 р.
 
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Плодівництво, Стале виробництво садовини за глобальних змін довкілля, Виноградарство, Ампелографія.
 
Участь у міжнародних та державних проектах: Виконавець НДР 110/259-пр «Розробити екологічно обґрунтовану енергозберігаючу технологію вирощування інтенсивних насаджень яблуні на вегетативних підщепах в Лісостепу України», № держреєстрації 0108 U 001869

Автор понад 40 публікацій, із них 23 наукових та 4 навчально-методичних праці; 4-х сортів малини, 1 патенту на винахід та 2 на корисну модель (у співавторстві). 

 

Доцент кафедри садівництва імені професора В.Л. Симиренка, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
Шевчук Наталія Василівна

Тел.: (044) 527-85-59

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Уманський сільськогосподарський інститут, спеціальність — «плодоовочівництво і виноградарство», кваліфікація — вчений агроном плодоовочівник-виноградар, 1983 р.
 
Тема кандидатської дисертації: «Особливості розмноження вегетативних підщеп вишні і черешні в зоні Лісостепу України», спеціальність плодівництво — 06.01.07, 1991 р.
 
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Розсадництво, Декоративне садівництво, Виробництво і сертифікація садивного матеріалу плодових культур, Контейнерне вирощування садивного матеріалу садових рослин.
 
Автор понад 60 наукових і навчально-методичних робіт. Займається науковими дослідженнями з проблем вирощування садивного матеріалу плодових культур (вивченням вегетативних підщеп яблуні та кісточкових культур, сортопідщепних комбінувань у розсаднику, розробкою елементів технології вирощування кореневласного та щепленого садивного матеріалу). Співавтор 3-х патентів на способи прискореного вирощування садивного матеріалу плодових культур. 

 

 

Старший викладач кафедри садівництва імені професора В.Л. Симиренка
Кузьмінець Оксана Миколаївна

Тел.: Тел.: (044) 527-85-59

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Національний аграрний університет (нині НУБіП України), спеціальність — плодоовочівництво і виноградарство, кваліфікація — агроном-дослідник з плодоовочівництва і виноградарства, 2001 р.

 Тема кандидатської дисертації: «Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів яблуні у маточно-живцевому саду», спеціальність — 06.01.07 — плодівництво, 2006 р.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Плодівництво», «Селекція плодових і ягідних культур».

Автор понад 30 наукових праць, з них – 2 посібника; 2-х сортів яблуні (у співавторстві).

 

 

Асистент кафедри садівництва імені професора В.Л. Симиренка
Гаврилюк Олександр Сергійович

Тел.: (044) 527-85-59

Електронна пошта: [email protected]

Вища освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність — «плодоовочівництво і виноградарство», кваліфікація — дослідник з плодоовочівництва та виноградарства, 2015 р.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Плодівництво», «Помологія».
Наукові праці
Тема дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD): «Особливості формування продуктивності колоноподібних сортів яблуні» спеціальності 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство».
Відеозапис захисту дисертації: https://www.youtube.com/watch?v=B8DjSgdESoQ


 

 

 

Завідувач навчальної лабораторії Садівництво
Андрусик Галина Сергіївна

Тел.: (044) 527-85-59

Закінчила аспірантуру на кафедрі садівництва імені проф. В.Л. Симиренка і готує дисертаційну роботу до захисту.

 
 


ПІБ

Тел.:

 

Завідуваач навчальної лабораторії "Плодоовочевий сад"
Спірочкіна Марія Миколаївна

Тел.: 527-85-59

 Кандидат с.-г. наук з садівництва

 

Лаборант
Майоренко Світлана

Тел.:

 

НПП кафедри садівництва імені професора В.Л. Симиренка, кандидат с.-г. наук, доцент
НПП

Тел.: (044) 527-85-59

 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook