Кафедра менеджменту ім. професора Й.С. Завадського

ОПП "Менеджмент організацій і адміністрування"

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»
Гарант програми - Гогуля Ольга Петрівна,
к.е.н, доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського
Електронна пошта: [email protected]

1. Стандарт освіти

Стандарт вищої освіти України із галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності: 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня, рівень освіти: Магістр (на сторінці МОН)
2. Наказ Проектна грапа ОПП
Наказ про затвердження складу проектної групи

3. ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (2024 рік вступу)

4. Архів ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»:

ОПП 2023
5. Навчальні дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти магістр»
Обовязкові освітні компоненти
Вибіркові освітні компоненти
ЕНК на базі платформи Elearn
6. Положення про практичну підготовку студентів у НУБіП України
Положення про практичну підготовку студентів НУБіП України
7. Перелік дисциплін університету за вільним вибором студента
8. Матеріально-технічна база

Навчально-науково-виробнича лабораторія «Кабінет менеджменту»
9. Заохочення викладачів
Положення про окремі види заохочення НПП
Рейтингова система оцінки діяльності НПП
10. Заохочення та практичне виховання студентів
Рейтингові списки студентів денної форми навчання
Заохочення та патріотичне виховання студентів
11. Участь студентів у міжнародній діяльності
Про академічну мобільність студентів і аспірантів НУБіП України
12. Участь студентів у коференціях, наукова і дослідницька робота
13. Неформальна освіта
14. М'які навички "soft skills"
15. Відкриті лекції роботодавців для студентів
16. Підвищення кваліфікації викладачів
17. Результати опитування

Анкета для студентів-магістрів ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»
18. Рецензії стейкхолдерів
Рецензія-відгук від д.е.н. О.Ходаківської

19. Обговорення ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Відповідальний за співпрацю щодо удосконалення освіmньо-професійної програми:

Гавриш Оксана Миколаївна
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського
тел: 095 815 54 68
Електронна пошта: [email protected]
Освітньо-професійна програма «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» ПРОЄКТ

1. Обговорення зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» (2023) 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook