Кафедра менеджменту ім. професора Й.С. Завадського

Освітні програми

 

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент» Освітньо-професійна програма «Менеджмент». 2023-2024 н.р. (С.112)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Менеджмент» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: бакалавр менеджменту

 

           

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

( Каталог навчальних планів і програм підготовки магістрів, С. 143)
Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки фахівців, здатних розв’язувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері управління організацією та її підрозділами. Програма сприятиме формуванню у магістрів ділових якостей, професіоналізму, творчої активності, підприємництва, самостійності в процесі розробки й прийняття рішень, організованості, готовності працювати в умовах динамічного висококонкурентного середовища.
Освітня програма підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» 2022-2023 н.р
Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) (Т.1, С. 263)
 
 
TRAINING OF MASTERS OF SCIENCES IN BRANCH OF KNOWLEDGE "MANAGEMENT AND ADMINISTRATION" IN SPECIALTY "MANAGEMENT" EDUCATIONAL PROGRAM "MANAGEMENT OF ORGANIZATION AND ADMINISTRATION"
(MASTER CURRICULA AND TRAINING PROGRAMS, Р. 134)
 
The educational and professional program "Management of Organizations and Administration" is aimed at providing fundamental theoretical and practical training specialists capable of solving practical problems and complex specialized tasks in the field of management of the organization and its departments. The program will promote the formation of masters of business qualities, professionalism, creativity, entrepreneurship, independence in the process of development and decision-making, organization, and willingness to work in a dynamic highly competitive environment.
 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook