Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

Наукова школа

 

 

 

Галушко Валерій Павлович

 

 

Доктор економічних наук, професор,                    член - кореспондент НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» та нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток освіти».

 

 

Наукова школа

«Кон’юнктура агропродовольчої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках»

Наукова школа: «Кон’юнктура агропродовольчої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках» була створена на базі кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності  у  1998 році. ЇЇ фундатором і організатором став  доктор економічних наук, професор – Галушко Валерій Павлович. Основний напрям школи є вивчення  кон’юнктури агропродовольчої продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Галушко В.П. закінчив відділення економічної кібернетики Української сільськогосподарської академії у 1971 р. за  спеціальністю «економічна кібернетика» і отримав кваліфікацію економіста-математика. Доктор економічних наук (1992),  професор (1993), член - кореспондент Національної академії аграрних наук України (1995), Нагороджений  Державною відзнакою «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998) та Трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2004), Нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток освіти» (2011),  Почесною грамотою  Кабінету Міністрів України (2004)  за плідну працю, високий професіоналізм й вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів агропромислового комплексу, розвиток аграрної освіти і науки.

З 1995 по 2001 р.р. - перший декан факультету аграрного менеджменту. Директор Навчально-наукового інституту бізнесу Національного університету  біоресурсів і природокористування України (з 1996 по 2011 рр.). З 1992 по теперішній час засновник та завідувач кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування  України.

Наукова робота В.П. Галушко спрямована на вивчення економіки світового сільського господарства, кон’юнктури ринку сільськогосподарської продукції в Україні та країнах світу. Він є автором біля 150 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 15 навчальних посібників та монографій з питань економіки та менеджменту, з них 4 підготовлені одноосібно: «Економіка світового сільського господарства», «Діловий протокол та ведення переговорів», «Управленческие решения и их формализация», «Деловые игры». Як вчений і педагог відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Ним опубліковані 16 наукових праць у видавництвах Росії, США, Франції, Польщі, Словаччині, Республіці Корея, Румунії.

Професор В.П. Галушко веде значну науково-організаційну роботу. Він є експертом  ради з менеджменту і торгівлі Державної акредитаційної комісії (ДАК) України, тривалий час був головою Навчально-методичної комісії вищих аграрних закладів освіти України за напрямком “Економіка і підприємництво, менеджмент”,  голова  Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук.

Під керівництвом  доктора економічних наук, професора Галушко  Валерія Павловича захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

1. Білик  Юрій Дмитрович, тема: «Економічні проблеми підприємництва та формування ринкових відносин в АПК», рік захисту – 1998.

2. Кваша Сергій Миколайович,  тема: «Формування фінансово-економічного механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК України», рік захисту – 2001.

3. Гойчук Ольга Іванівна, тема: «Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми», рік захисту – 2004.

4. Губенко Василь Іванович, тема: «Механізм  зовнішньоекономічної діяльності  АПК:  лібералізація і протекціонізм», рік захисту - 2004.

5. Діброва Анатолій Дмитрович, тема: «Державне регулювання сільськогосподарського виробництва»,  рік захисту - 2009.

6. Ларіна  Ярослава Степанівна, тема: «Маркетингові стратегії розвитку підприємств аграрного сектору України: теорія, методологія, практика», рік захисту – 2010.

7. Кручок  Наталія Степанівна, тема: «Розвиток іпотеки інвестуванні аграрних підприємств», рік захисту – 2012.

Під керівництвом  доктора економічних наук, професора Галушко  Валерія Павловича захищено 26 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

1. Сидоренко Сергій Васильович, тема: «Кон’юнктура ринку продукції м’ясного птахівництва (на матеріалах підприємств та організацій АПК України)», рік захисту - 1999.

2. Шуляк  Володимир Васильович, тема: «Кон’юнктура ринку цукру в Україні», рік захисту – 1999.

3. Ковтун Олена Анатоліївна, тема: «Оцінка ризику в аграрному менеджменті», рік захисту -  2001.

4. Пластун  Софія Іванівна, тема: «Цінова кон’юнктура та стратегія входження  виробників  насіння  соняшнику  в  зовнішній  ринок»,                   рік  захисту - 2002.

5. Осадчук  Володимир Ілліч, тема: «Кон’юнктура ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки», рік захисту - 2002.

6. Супіханов Геннадій Борисович, тема: «Кон’юнктура  ринку ріпаку та умови підвищення ефективності його виробництва»,  рік захисту – 2001.

7. Артиш  Віктор Іванович,  тема: «Організаційно-економічний механізм лізингових операцій підприємств АПК », рік захисту - 2003.

8. Пластун Ольга  Іванівна,  тема: «Моніторинг і регулювання ринку олії соняшникової в умовах глобалізації світової економіки», рік захисту - 2004.

9. Лайко Ганна Петрівна, тема: «Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК»,  рік захисту - 2005.

10. Бойко  Сергій Миколайович, тема: « Експортний потенціал ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в Україні», рік захисту - 2005.

11. Рафальська  Валентина Антонівна,  тема: «Управління якістю цукру в умовах  глобалізації світової економіки »,  рік захисту - 2006.

12. Максименко Діана Вікторівна, тема: «Формування кадрового потенціалу   виноградарсько - виноробних  господарств Закарпаття»,                рік захисту – 2006.

13. Кузьменко Сергій Володимирович, тема: «Програмно - цільове управління в сільськогосподарських підприємствах», рік захисту - 2007.

14. Мироненко Віктор Петрович,  тема: «Економічний механізм кредитування виробничої діяльності агроформувань», рук захисту - 2007.

15. Кушнір Інна Григорівна,  тема: «Формування   організаційних систем маркетингового  менеджменту  в  птахівничому   підкомплексі АПК», рік захисту - 2008.

16. Костюк Ольга Дмитрівна,  тема: «Управління якістю молока та продуктів його переробки», рік захисту - 2008.

17. Паневник Тетяна Миколаївна, тема: «Ефективність функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу в умовах розвитку міжгосподарської кооперації», рік захисту-2008.

18. Чеботар Оксана Сергіївна, тема: «Інноваційна привабливість сільськогосподарського виробництва України в контексті євроінтеграції»,   рік захисту - 2009.

19. Передерій  Наталія Олександрівна, тема: «Формування ринку альтернативних джерел енергії з біомаси в Україні», рік захисту - 2009.

20. Марцишевська Юлія Леонідівна, тема: « Пріоритети ефективної підприємницької діяльності в агроформуваннях», рік захисту - 2009.

21. Науменко Вікторія Миколаївна, тема: «Організаційно-економічний механізм управління пріоритетами розвитку великотоварних агроформувань», рік захисту - 2010.

22. Міщенко Іван Анатолійович, тема: «Підготовка управлінських кадрів  для агроформувань на основі інноваційних навчальних технологій», рік захисту – 2010.

23. Ставська Юлія Вацлавівна,  тема: «Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації»,  рік захисту - 2011.

24. Кирилюк Дмитро Олександрович, тема: «Маркетинговий менеджмент на ринку продукції птахівництва», рік захисту – 2015.

25. Швиденко Ольга Михайлівна, тема: «Формування системи інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах», рік захисту -2015.

26. Денисенко Людмила Сергіївна, тема: «Формування пропозицій на ринку продукції олійних культур», рік захисту - 2015.

Здійснюється підготовка  4 докторантів та  12 аспірантів.

Основні досягнення наукової школи професора В. П. Галушко

Розроблено методологічні підходи до визначення ціни землі; шляхи входження українських  товаровиробників на зовнішні ринки; управління якістю агропродовольчої продукції в умовах глобалізації світової економіки; механізм державного регулювання зовнішньоекономічної  діяльності на ринку агропродовольчої продукції.

Під керівництвом послідовників наукової школи Галушко В.П. захищено 34 докторських  та  кандидатських дисертацій, опубліковано ними понад 1273 наукових праць -  монографій, навчальних  підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій та статей,  які відомі не лише в нашій країні, а й за її межами, зокрема у видавництвах Росії, США, Франції, Польщі, Словаччині, Чехії, Республіці Корея, Румунії.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook