Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Наукова робота

 
 
Науково-педагогічні працівники кафедр ННІ неперервної освіти і туризму беруть активну участь у проведенні фундаментальних та прикладних досліджень, присвячених розвязанню проблем теорії і практики публічного адміністрування та управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, готельно-ресторанної справи та туризму. Окремі наукові публікації науково-педагогічних працівників ННІ одержали високу оцінку міжнародного наукового співтовариства під час проведення багатьох міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів тощо та постійно публікуються у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз знань Scopus, WebofScience та інших.
 
Науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва проводять дослідження з питань:
удосконалення теоретичних засад і механізмів реалізації інноваційних процесів в публічному управлінні;
обґрунтування пріоритетних напрямків інноваційно-технологічного розвитку аграрного сектора;
удосконалення методологічних та інноваційних засад перепідготовки фахівців аграрної сфери для надання другої вищої освіти;
формування інформаційної бази інноваційної діяльності в аграрному секторі, розвитку державної інноваційної підтримки, інноваційних технологій в освіті та науці тощо.
Також науковий колектив кафедри має наукову школу з сільськогосподарського дорадництва, яка розробляє інноваційну систему консультування «Електронна дорадча система е-Екстеншн», застосування якої дозволяє поширювати сільськогосподарські знання та інформацію, інтерактивні консалтингові системи для прийняття науково-обґрунтованих рішень в різних галузях аграрної сфери (органічному виробництві, бджільництві тощо), а також сільському туризмі, що сприяє розвитку дорадництва в Україні, професійної агроконсалтингової освіти, поглибленню підготовки дорадників та експертів-дорадників для їх сертифікації шляхом узагальнення та систематизації сучасного міжнародного досвіду із розробкою спільних навчальних програм і покращенню практичної підготовки на базі передових вітчизняних та зарубіжних бізнес-одиниць.
           НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ      
 
Науково-педагогічні працівники кафедри готельно-ресторанної справи та туризму проводять дослідження, що спрямовані на:
 розвиток туристичних дестинацій об'єднаних територіальних громад на засадах сталості в умовах логістичних обмежень,  у т.ч. визначення:   ролі  SMART - дестинацій у сталому розвитку туризму; потенціалу "sharingeconomy" (спільне проживання) у системі заходів з розвитку туристичних дестинацій, переваг та механізмів запровадження туристичного тренду  "slowtravel" (повільні подорожі) як інструменту диверсифікації системних заходів зі сталого розвитку туристичних  дестинацій в умовах логістичних обмежень;
 розбудову теоретичних засад і механізмів реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу територій;
пошук та формування адаптаційних моделей розвитку підприємств готельного господарства в умовах нестабільного бізнес-середовища.

У ННІ організовуються та проводяться наукові конференції, дебати, круглі столи, зустрічі аспірантів та здобувачів вищої освіти з провідними науковцями, підприємцями, різноманітні конкурси, форуми, презентації наукових проєктів тощо.

Науково-педагогічні працівники ННІ неперервної освіти і туризму прикладають максимум зусиль для активізації студентської наукової діяльності, що досягається завдяки функціонуванню студентських наукових гуртків "Інновінг", "Державотворець", "Агротурист", "Ресторатор", "Creative Lab", СНДДК "HoReCa Tourism Space", "Туризм&Рекреація".

 НАУКОВІ ГУРТКИ:

 "Інновінг"
 "Державотворець"
 "Агротурист"
 "Creative Lab"
 "Ресторатор"
Студентський науково-дослідний дискусійний клуб (СНДДК) "HoReca Tourism Space"
Студентський науково-дослідний дискусійний клуб  "Туризм&Рекреація"

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook