Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Для педагогічних та науково-педагогічних працівників


Педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.
Мета підвищення кваліфікації - професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Завдання:

✓ удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
✓ набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
✓ формування та розвитку: цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана ВРУ державою-агресором чи державою-окупантом).
Можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.
Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основні види підвищення кваліфікації:

✓ навчання за програмою підвищення кваліфікації;
✓ стажування;
✓ участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Окремі види діяльності, що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти та можуть бути визнані як підвищення кваліфікації: участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, здобуття вищої освіти, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
З урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.
Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації установлюється в годинах та/або кредитах ЄКТС (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

Підвищення кваліфікації здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік. Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік.

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути:

✓ заклад освіти (його структурний підрозділ),
✓ наукова установа,
✓ інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам.

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників може здійснюватися в закладах освіти, установах, організаціях та на підприємствах; в закладі освіти за місцем роботи працівника або в іншому закладі освіти.
Керівником такого стажування призначається педагогічний або науково-педагогічний працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання та/або успішно пройшов сертифікацію в установленому законодавством порядку.
Стажування у інших суб’єктів підвищення кваліфікації здійснюється під керівництвом працівника, який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію (далі - супервізор).
Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook