Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Публікації

 • Д. Шкуркін, І. Грищенко Забезпечення справедливості в державі в контексті положень неісторичної концепції управління. Scientific Collection «InterConf», (198): with the Proceedings of the 15thInternational Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (April26-28, 2024; Tokyo, Japan)/ comp. by LLC SPC «InterConf».Tokyo: Otsuki Press, 2024. 509p.C. 142-146.
 • Кіндрук І.В., Грищенко І.М. РОЛЬ ТА ПРОЯВИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЧЕСНОТ І ВАД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ (ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ТЕОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ). The XIV International Scientific and Practical Conference "The latest opportunities for learning, broadcasting and social development", April 08-10, 2024, Graz, Austria. 365p. С. 161-163.
 • Процько А. О., Грищенко І. М. Повернення ветеранів і учасників бойових дій до цивільного життя: вітчизняний та зарубіжний досвід. Scientific Collection «InterConf», (187): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (February 6-8, 2024; Hamburg, Germany) / comp. by LLC SPC «InterConf». Hamburg: Busse Verlag GmbH, 2024. 393 p. С. 136-140.
 • Олексенко Б.В., Грищенко І.М. Практикорієнтовані підходи до забезпечення реінтеграції ветеранів та учасників бойових дій. Scientific Collection «InterConf», (180): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Scientific Paradigm in the Context of Technologies and Society Development» (November 26-28, 2023; Geneva, Switzerland) / comp. by LLC SPC «InterConf». Geneva: Protonique, 2023. 421 p. С. 139-142.
 • Мусіна Х.Є. Багатовекторність підходів до реінтеграції ветеранів та учасників бойових дій. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Oxford, February 2, 2024. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & UKRLOGOS Group LLC, 2024. С. 103-107.

 • Басманова А.С. Реінтеграція ветеранів і учасників бойових дій та членів їх сімей в цивільне життя на рівні територіальних громад. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, October 27, 2023. Pisa, Italian Republic: International Center of Scientific Research. P. 3538. URL : https://previous.scientia.report/index.php/archive view/27.10.2023/issue/
 • Валов О.В. Інтегрований розвиток сільських територій як необхідна умова забезпечення продовольчої безпеки України та інших країн світу. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 1: Біоекономіка і соціальні виклики у формуванні продовольчої безпеки та якості життя (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023. С. 66-69.
 • Валов О.В. Сприяння ЄС у забезпеченні повоєнного відновлення та інтегрованого розвитку територій. Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнар. наук-практ. конф., Запоріжжя, 25-26 травня 2023 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 190-192.
 • Василенко О.М. Територіальні громади: акцент на реінтеграцію ветеранів та учасників бойових дій в цивільне життя Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the ІІІ International Scientific and Practical Conference, November 16-18, 2023. Porto, Portugal. International Center of Scientific Research. P. 128-131. URL : https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/16-18.11.2023.
 • Кіку Я.М. Комплексні заходи з реінтеграції ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин в цивільне життя. Scientific Collection «InterConf», (177): with the Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice : Implementation to Modern Society» (November 6-8, 2023; Scientific Manchester, United Kingdom) / comp. by LLC SPC «InterConf». Manchester : Peal Press Ltd., 2023. 245 p. Р. 128-131. ISBN 978-0-216-01072-7. URL : https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/6-8.11.2023.
 • Маркушин О.Г. Відбудова об’єктів критичної та соціальної інфраструктури у громаді. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф. Київ, 25 трав. 2023 р.). С. 48-50.
 • Маркушин О.Г. Забезпечення повоєнного відновлення інфраструктурних об’єктів. Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25-26 травня 2023 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 • Нечипоренко Д. Вдосконалення сервісної системи готельно-ресторанних комплексів. Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2023 р.). Київ: НУБіП України. 2023. С.210-212.
 • Олексенко Б.В. Практикоорієнтовані підходи до забезпечення реінтеграції ветеранів та учасників бойових дій. Scientific Collection «InterConf», (180): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Scientific Paradigm in the Context of Technologies and Society Development» (November 26-28, 2023; Geneva, Switzerland) / comp. by LLC SPC «InterConf». Geneva: Protonique, 2023. 421 p. Р. 139-143. ISBN 978-2-88136-234-7 (series). URL : https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/26-28.11.2023.
 • Павленко М.О. Проблеми неповних та неблагополучних сімей в Україні: вплив на формування стійкості та відновлення територіальних громад. Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers «Scientia» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, November 3, 2023. Bern, Swiss Confederation. P. 30-33. URL : https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/03.11.2023.
 • Рубаненко О. Енергоаудит в ресторанному господарстві. Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2023 р.). Київ: НУБіП України. 2023. С. 77-78.
 • Сіленко О. Механізми формування безпечного природного середовища. Наукові здобутки студентської та шкільної молоді з реалізації Плану відновлення України: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції, 10 травня 2023 року. Київ: НУБіП України, 2023. С. 48-50.
 • Сіленко О. Соціальна політика захисту ветеранів в умовах війни та повоєнної відбудови України. Sectoral Research XXI: Characteristics and Features. IV International Scientific and Theoretical conference. (08 September, 2023 Chicago, USA). DOI 10.36074/scientia-08.09.2023. URL : https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/08.09.2023. https://go-vropejska.esclick.me/J7ptBtw04a0u.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook