Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Історія ННІ

   
 
ННІ неперервної освіти і туризму є центром безперервної освіти, що реалізує концепцію освіти впродовж життя: від отримання базової освіти ОС «Бакалавр» до ОС «Магістр», ОС «Доктор філософії (PhD) та підвищення кваліфікації, стажування фахівців у межах здобутого раніше ними освітнього ступеня та практичного досвіду, розвиток особистості впродовж життя шляхом як формальної, так і неформальної освіти.
 
 
Освітня концепція Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму передбачає:
   Провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців:ОС «Бакалавр» зі спеціальностей: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування»;
     ОС «Магістр» зі спеціальностей: 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Управління інноваційною діяльністю», «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», «Міжнародний туристичний бізнес» та «Дорадництво», освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового рівня) «Доктор філософії (PhD).
    Надання можливості отримання другої вищої освіти на основі здобутого раніше освітнього ступеня ОС «Балалавр» зі спеціальностей: 051 «Економіка підприємства», 081 «Правознавство», 122 «Ком’пютерні технології», 201 «Агрономія», 242 «Туризм».
ОС «Магістр» зі спеціальностей: 051 «Економіка підприємства», 071 «Облік і аудит», 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Управління інноваційною діяльністю», «Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», 101 «Екологія», 193 «Геодезія та землеустрій», 205 «Садово-паркове господарство», 281 «Публічне управління та адміністрування».
 Підвищення кваліфікації державних службовців, керівників і спеціалістів агропромислової та природоохоронної галузей, туристично-готельної сфери, педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти України, дорадників та експертів-дорадників, представників інших галузей і сфер.
  Підвищення кваліфікації за акредитованими спеціальностями – 3650 осіб. Підвищення кваліфікації державних службовців, керівників і фахівців державних підприємств, установ і організацій – 3000 осіб.
Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України бере свій початок від Республіканської вищої школи управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства УРСР, заснованої в 1985 році. Після ряду реорганізацій в січні 2005 року створено Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного аграрного університету, як його структурний підрозділ. Наказом ректора Національного університетубіоресурсів і природокористування України № 659 від 26 червня 2019 року змінена назва інституту на Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму.
   Значний внесок у становлення і розвиток сучасного ННІ неперервної освіти і туризму зробили визнані педагоги та вчені (табл.1).
 
Таблиця. 1. Ректори і директори ННІ неперервної освіти і туризму
 
Період
Найменування
Керівництво
 
1985 – 1988 рр.
 
Республіканська вища школа управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства УРСР
Кірейцев Григорій Герасимович
ректор (1985–1988 рр.), доктор економічних наук, професор, заслужений професор НАУ, почесний професор Житомирського державного технологічного університету, член – кореспондент Міжнародної академії аграрної освіти, «Заслужений працівник освіти України»
 
1988 – 2004 рр.
Інститут післядипломної освіти
Бабієнко Микола Федорович
ректор (1988 – 2004 рр.), кандидат економічних наук, професор, заслужений професор НАУ, «Заслужений працівник сільського господарства України»
 
2004 – 2008 рр.
Навчально – науковий інститут післядипломної освіти
Лайко Петро Афанасійович
директор, (2004 – 2008рр.), доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН
 
2008 –2019 рр.
Навчально – науковий інститут післядипломної освіти
Кулаєць Марія Михайлівна
директор, (2008–2020 рр.) кандидат економічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений викладач НАУ,кавалер ордену княгині Ольги ІІІ ступеня
 
2020-2022 рр.
Навчально – науковий інститут неперервної освіти і туризму
Ковальова Олена Вікторівна
директор (2020-2022рр.), доктор економічних наук, старший науковий співробітник
 
2022 р.
і до теперішнього часу
Навчально – науковий інститут неперервної освіти і туризму
Гриценко Іван Сергійович
директор (з 2022 р. і до теперішнього часу), доктор юридичних наук, професор, «Заслужений юрист України»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основні віхи в історії ННІ наведено на рис. 1.

 
 
 
Рис. 1. Основні віхи в історії ННІ неперервної  освіти і туризму 
 
Сучасна на структура ННІ:
 
 
 
Звіти про діяльність навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму
 
 
 
Освітній процес в ННІ здійснюється на основі оптимальної взаємодії кафедр, навчально-науково-виробничих лабораторій та баз практичного навчання. Для проведення занять з підвищення кваліфікації слухачів залучаються викладачі з 47 кафедр НУБіП України, працівники Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК та інших структур університету. Складовою якості освіти є якість кадрового складу науково-педагогічних працівників Загалом, підготовку висококваліфікованих фахівців забезпечують досвідчений професорсько-викладацький колектив, сучасна матеріально-технічна база, передові методики навчання, широке застосування новітніх інформаційних технологій.

      

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook