Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття

Навчальна і виховна робота

 

Освітня програма ОС "БАКАЛАВР"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА  ПРОГРАМА

«Біотехнології та біоінженерія»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

  галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

 Кваліфікація: бакалавр з біотехнології та біоінженерії

 

Гарант освітньої програми: Кляченко Оксана Леонідівна, д.с.-г.н., професор кафедри екбіотехнології та біорізноманіття

контактний телефон: (044) 527-85-17

e-mail:  [email protected]

Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців, здатних до комплексного виконання проектно-технологічних розрахунків та здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їхньої життєдіяльності.

Працевлаштування: Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з професійною кваліфікацією «Магістр з біотехнологій та біоінженерії» може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: біотехнолог (2211.2), молодший науковий співробітник (біологія) (2211.1); науковий співробітник (хімічні технології) (2146.1); асистент (2310.2);  викладач вищого навчального закладу (2310.2)  або обіймати наступні первинні посади: завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва) (1237.2); інженер-технолог (хімічні технології) (1246.2); науковий співробітник-консультант (хімічні технології) (2146.1); директор  лабораторії (1210.1); директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1).

Наявність акредитації: акредитація освітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» проведена у 2019 р. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 11011514. Наказ МОН України від 12.06.2019 № 821. Термін дії сертифіката до 1 липня 2029 року.

Графік освітнього процесу

Навчальний план

Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів

Освітня програма 2020 р. 

Стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю "біотехнологія та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" затверджено і введено в дію Наказом МОН від 04.10.2018 р. №1070

Проєкт освітньої програми 2022 р.

Методичні документи, що забезпечують освітній процес

- програма атестаційного екзамену (2022 р.)

Обговорення ОПП:

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

Анкета для опитування роботодавців

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників

 

Освітня програма ОС "МАГІСТР"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА  ПРОГРАМА  

  «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

 галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Кваліфікація: магістр з біотехнології та біоінженерії

 

Гарант освітньої програми: Лісовий Микола Михайлович, д.с.-г.н., професор кафедри екбіотехнології та біорізноманіття

контактний телефон: (044) 527-85-17

e-mail:  [email protected]

Метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час організації та проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їхньої життєдіяльності.

 Працевлаштування: Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з професійною кваліфікацією «Магістр з біотехнологій та біоінженерії»може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: біотехнолог (2211.2), молодший науковий співробітник (біологія) (2211.1); науковий співробітник (хімічні технології) (2146.1); асистент (2310.2); викладач вищого навчального закладу (2310.2) або обіймати наступні первинні посади: завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва) (1237.2); інженер-технолог (хімічні технології) (1246.2); науковий співробітник консультант (хімічні технології) (2146.1); директор лабораторії (1210.1); директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1).

Наявність акредитації: акредитація освітньо-професійної програми «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня «Магістр» проведена у 2019 р. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 11006784. Наказ МОН України від 08.01.2019 № 13. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 року.

 Графік освітнього процесу

 Навчальний план

Структурно-логічна схема підготовки магістрів

Гарант освітньої програми: Лісовий Микола Михайлович, д.с.-г.н., професор кафедри екбіотехнології та біорізноманіття

контактний телефон: (044) 527-85-17

e-mail:  [email protected]

Освітня програма 2021 р.

Стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю "біотехнологія та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" затверджено і введено в дію Наказом МОН від 24.05.2019 р. №733

Проєкт освітньої програми 2022 р.

Обговорення ОПП:

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

Анкета для опитування роботодавців

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook