Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття

Навчальні лабораторії

•Навчально-наукова лабораторія «Біотехнології та клітинної інженерії»•


Основними напрямами діяльності лабораторії є проведення наукових досліджень у галузі біотехнології, фізіології, біохімії, мікробіології, молекулярної біології та клітинної інженерії.
На базі лабораторії:

  • виконуються дослідження з молекулярної та генетичної інженерії (пенотипування штамів, генетична паспортизація, виявлення генетичного поліморфізму), клітинної інженерії та біотехнології рослин (оздоровлення та мікроклональне розмноження рослин, дослідження та виділення соматичних клонів рослин з цінними мормофізіологічними ознаками);
  • пошук перспективних продуцентів біологічно активних речовин і розробка препаратів на їхній основі;
  • впровадження результатів (власних) наукових досліджень у навчальний процес та у виробничу практику промислової, аграрної та природоохоронної сфер;
  • висвітлення результатів діяльності лабораторії у наукових виданнях України та за кордоном;
  • залучення до участі у вирішенні завдань, поставлених перед лабораторією, провідних учених за її профілем;
  • співпраця з науковими установами України;
  • забезпечення виконання робіт за бюджетними науковими тематиками.

В лабораторії знаходиться колекція рослин у культурі in vitro, яка налічує близько 40 різних видів та сортів, серед яких представники ягідних, декоративних, технічних та екзотичних рослин.

 

 

 

•Навчальна лабораторія «Промислової біотехнології»•


Студенти мають можливість оволодіти класичними та сучасними методами промислової біотехнології, зокрема отримання чистих і накопичувальних культур, культивування аеробних та анаеробних мікроорганізмів, вивчення культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів-продуцентів промислово важливих речовин, дослідження особливостей росту мироорганізмів в періодичній і безперервній культурі. У лабораторії проводяться комплексні дослідження з біосинтезу важливих метаболітів (амінокислот, органічних кислот, ферментів, екзополісахаридів, лектинів, поверхнево-активних речовин, вітамінів, стимуляторів росту, гормонів); одержання білових продукт, пробіотиків, добрив (препарати на основі біомаси); одержання біогазу; вилуговування металів із руд, трансформації речовин.

 


•Навчальна лабораторія «Біотехнології рослин»•


Лабораторія забезпечує проведення лабораторних, практичних занять з біотехнології рослин для студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр», що дає їм можливість оволодіти такими методами, як культивування ізольованих клітин і тканини рослин в умовах in vitro; органогенез рослин в умовах in vitro; вивчення впливу регуляторів росту на ріст та розвиток рослинних клітин та тканин; одержання рослин-регенерантів шляхом прямого та непрямого морфогенезу.

 

 

•Навчальна лабораторія «Біології мікроорганізмів»•


Лабораторія забезпечує проведення таких лабораторних та практичних робіт, а також лекційних занять, для студентів денної і заочної форм навчання: загальні мікробіологія і вірусологія, мікробіологія, мікробіологія з основами імунології, вірусологія, грунтова мікробіологія, еволюція патогенності мікроорганізмами, молекулярно-генетичні методи виділення та ідентифікації збудників.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook