Електронні ресурси

Електронні адреси розміщення в електронному освітньому середовищі НУБіП України

наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін, викладання яких забезпечує

кафедра генетики, розведення та біотехнології тварин

 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін ОС «Бакалавр»

Навчально –методичне забезпечення дисциплін
 
Відповідальний викладач
Спеціальність
Назва дисципліни
Підручники
Посібники
Монографії
Електронна бібліотека знаходиться за посиланням:
 
 
Електронні навчальні курси
Силабус
Робоча програма
Костенко С.О., Супрун І.О., Свириденко Н.П. Генетика тварин.- Навчальний посібник для студентів ОС Бакалавр зі спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 2018.- Редакційно-видавничий відділ НУБіП України.- 193
 
Видові особливості поліморфізму та геномної нестабільності свині свійської (Sus scrofa) і великої рогатої худоби (Bos taurus) за цито- та ДНК маркерами / Костенко С.О., Джус П.П., Коновал О.М., Сидоренко О.В., Стародуб Л.Ф., Драгулян М.В. –К. : ЦП "Компринт", 2017. – 244 с
 
 
 
 
Костенко С.О.,
Супрун І.О.
ТВБ,
204 ТВППТ,
2 курс
 
Генетика тварин
Хмельничий Л.М., Супрун І.О., Салогуб А.М. Основи генетики тварин з біометрією. Суми: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В. 2011. –344с.
 
Хмельничий Л.М., Супрун І.О. Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин. Аграрна освіта, 2011. –440с.
 
Хмельничий Л.М., Супрун І.О. Генетика тварин. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2020. – 408с.
 
 
 
Супрун І.О.
Свириденко Н.П.
ТВБ,
204 ТВППТ,
1 курс (с.т.)
 
Генетика тварин (стн)
 
 
 
 
 
 
 
Бочков В.М.
Якубець Т.В.
ТВБ,
204 ТВППТ,
2-3 курс
Розведення тварин
 
 
 
 
Литвиненко Т.В.
Бочков В.М.
 
ТВБ,
204 ТВППТ (с.т.), 1 курс
Розведення тварин (стн)
Біотехнологія відтворення у тваринництві. Навчальний посібник. М. В. Себа, М. О. Хоменко, А. М. Угнівенко, І. П. Чумаченко, С. Ю. Демчук. К.: - ТОВ ЦП Компринт , 2018. 202 c.
 
Вирішення проблем з відтворення сільськогосподарських тварин із застосуванням біотехнологічних методів: Монографія /, М. В. Себа М. О. Хоменко, І.І. Головецький, О. С. Пилипчук, В.В. Бондаренко. К.: - ТОВ ЦП Компринт , 2021. – с. 197
 
Наукове обґрунтування сучасних біотехнологічних підходів відтворення великої рогатої худоби. М. О. Хоменко, М.В. Себа, С.В. Мерзлов К.: – ТОВ ЦП Компринт. 2018. 200 c. https://drive.google.com/file/d/10Dy2Heudn7q-GAJWIMPP2TMy7POQiXWH/view
 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з розділу дисципліни «Біотехнологія відтворення тварин» “Складання гормонограм для стимуляції суперовуляції у корів-донорів”за спеціальністю «ТВППТ» - 204 освітнього рівня «Бакалавр»  АрТЕК 24 стор. (1,5 у.д.а) 2020 р. Себа М. В.,Хоменко М.О., Захарченко К. В.
0
 
 
 
Себа М.В.
Хоменко М.О.
ТВБ,
204 ТВПП, 2 курс
Біотехнологія у тваринництві
Біотехнологія відтворення у тваринництві. Навчальний посібник. М. В. Себа, М. О. Хоменко, А. М. Угнівенко, І. П. Чумаченко, С. Ю. Демчук. К.: - ТОВ ЦП Компринт , 2018. 202 c.
 
Вирішення проблем з відтворення сільськогосподарських тварин із застосуванням біотехнологічних методів: Монографія /, М. В. Себа М. О. Хоменко, І.І. Головецький, О. С. Пилипчук, В.В. Бондаренко. К.: - ТОВ ЦП Компринт , 2021. – с. 197
 
Наукове обґрунтування сучасних біотехнологічних підходів відтворення великої рогатої худоби. М. О. Хоменко, М.В. Себа, С.В. Мерзлов К.: – ТОВ ЦП Компринт. 2018. 200 c. https://drive.google.com/file/d/10Dy2Heudn7q-GAJWIMPP2TMy7POQiXWH/view
 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з розділу дисципліни «Біотехнологія відтворення тварин» “Складання гормонограм для стимуляції суперовуляції у корів-донорів за спеціальністю «ТВППТ» - 204 освітнього рівня «Бакалавр» АрТЕК 24 стор. 2020 р. Себа М. В., Хоменко М.О., Захарченко К. В.
 
 
 
 
 
Себа М.В.
Хоменко М.О.
ТВБ,
204 ТВППТ (с.т.), 2 курс
Біотехнологія у тваринництві (стн)
Генетика риб: навчальний підручник / С.О. Костенко, Н.П. Свириденко – Київ: НУБіП України, 2022.
 
 
 
 
 
 
Свириденко Н.П.
Гончаренко І.В.
ТВБ,
207 ВБР,
2 курс
Генетика риб
Коновал О., Король П., Табака П., Костенко С., Лу Л., Чепіга А., Дорошенко М., Драгулян М., Бу Х., Хуанг Ц., Лі Л. Створення трансгенних качок шляхом CRISPR / CAS9-опосередкованої вставки генов в поєднанні з сперматозоїд-опосередкованим перенесення генів (SMGT) Biopolym. Cell. 2019; 35(6): 427-436.
 
 
 
Костенко С.О.
ФХТ
229 ГЗ, 1курс
 
Медична біологія та генетика
   Навчально-методичне забезпечення дисциплін ОС «Магістр»
Навчально –методичне забезпечення дисциплін
 
Відповідальний викладач
Спеціальність
Назва дисципліни
Підручники
Посібники
Монографії
Електронні навчальні курси
Силабус
Робоча програма
Генетика. Навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» / С.О. Костенко, Н.П. Свириденко – Київ : НУБіП України, 2020.
 
Видові особливості поліморфізму та геномної нестабільності свині свійської (Sus scrofa) і великої рогатої худоби (Bos taurus) за цито- та ДНК маркерами / Костенко С.О., Джус П.П., Коновал О.М., Сидоренко О.В., Стародуб Л.Ф., Драгулян М.В. –К. : ЦП "Компринт", 2017. – 244 с
 
Костенко С.О. Інноваційні технології генетики дрібних домашніх тварин. Том 1. // К. Редакційно-видавничий відділ НУБіП України.- 2021.-для ОС «Магістр» зі спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» 320 с.
 
Костенко С.О. Інноваційні технології генетики дрібних домашніх тварин. Том 2. // К. Редакційно-видавничий відділ НУБіП України.- 2021.-для ОС «Магістр» зі спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» 320 с.
 
https://elearn.nubip.edu.ua
/course/view.php?id=520
https://nubip.edu.ua/sites/
default/files/u248/genetika
_1.pdf
 
https://nubip.edu.ua/sites
/default/files/u248/genetika.pdf
 
Костенко С.О.
Супрун І.О
ФВМ
211 ВеМ,
1 курс
Генетика
Генетика. Навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» / С.О. Костенко, Н.П. Свириденко – Київ : НУБіП України, 2020.
 
Король П. В., Костенко С. О., Коновал О. М., Дорошенко М. C., Лу Л., Чепіга А. М., Сидоренко О. В., Джус П. П., Свириденко Н. П., Литвиненко Т. В., Сюетао Х., Бу С., Лі Л., Костюк Є. Р., Філіпова П. О., Драгулян М. В ОПТИМІЗАЦІЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР ПІДГОТОВКИ СПЕРМИ ДО ТРАНСФЕКЦІЇ ДНК З ЛІПОФЕКТАМІНОМ // 2021 Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія 23 (1), 52-58
 
Видові особливості поліморфізму та геномної нестабільності свині свійської (Sus scrofa) і великої рогатої худоби (Bos taurus) за цито- та ДНК маркерами / Костенко С.О., Джус П.П., Коновал О.М., Сидоренко О.В., Стародуб Л.Ф., Драгулян М.В. –К. : ЦП "Компринт", 2017. – 244 с
 
 
http://journals.hnpu.edu.ua
/index.php/biology/article/view/3613
 
 
https://nubip.edu.ua/sites
/default/files/u248/genetika_vvm.pdf
 
Свириденко Н.П.
Костенко С.О.
ФВМ
211 ВеМК, 1 курс
 
Генетика
 
https://elearn.nubip.edu.ua
/course/view.php?id=934
 
 
 
Бочков В.М.
Литвиненко Т.В.
ФВМ
211 Вет. мед.,
2 курс
Основи розведення
тварин
 
https://elearn.nubip.edu.ua
/course/view.php?id=4050
 
 
https://nubip.edu.ua/sites/
default/files/u248/osnovi_
rozvedennya_tvarin_vvm.pdf
 
Свириденко Н.П.
Супрун І.О.
ФВМ
211 ВеМК, 2 курс
Основи розведення тварин
 
https://elearn.nubip.edu.ua
/enrol/index.php?id=116
 
 
https://nubip.edu.ua/sites/
default/files/u248/robocha_
programa_osnovi_rozvedennya_2
023_eng_120__0.pdf
 
Супрун І.О.
Свириденко Н.П.
ФВМ
211 Вет. мед.,
 2 курс, (а.м.)
Основи розведення тварин
Хмельничий Л.М., Супрун І.О. Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин. Аграрна освіта, 2011. –440с.
 
 
 
 
Гончаренко І.В.
Литвиненко Т.В.
ФВМ
212 ВСЕ Маг
Генетика та розведення тварин
Рубан С. Ю., Даншин В. О. Сучасні методи селекції у тваринництві. Підручник. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2019, – с. 434. 
 https://drive.google.com/drive/folders/1gvGa-fA6b6-Adr9wNq4C8ydqj8_Qijx3
Рубан С.Ю., Борщ О.О., Федота О.М. та інші. Сучасні методи селекції у тваринництві (Навчальний посібник з оцінки екстер’єру в молочному скотарстві). К.: ЦП . «КОМПРИНТ», 2018, – 149 с..
 
Рубан С. Ю., Даншин В. О., Литвиненко Т.В. та інші Сучасні методи селекції у тваринництві (Навчальний посібник з методів аналізу даних). К.: ФОП Янчинської О.В., 2020, - 211 с.
 
 
 
 
Рубан С.Ю., Литвиненко Т.В.
ТВБ,
204 ТВППТ,
1 курс
Сучасні методи селекції у тваринництві
Біотехнологія відтворення у тваринництві. Навчальний посібник. М. В. Себа, М. О. Хоменко, А. М. Угнівенко, І. П. Чумаченко, С. Ю. Демчук. К.: - ТОВ ЦП Компринт , 2018. 202 c.
 
Вирішення проблем з відтворення сільськогосподарських тварин із застосуванням біотехнологічних методів: Монографія /, М. В. Себа М. О. Хоменко, І.І. Головецький, О. С. Пилипчук, В.В. Бондаренко. К.: - ТОВ ЦП Компринт , 2021. – с. 197
 
Наукове обґрунтування сучасних біотехнологічних підходів відтворення великої рогатої худоби. М. О. Хоменко, М.В. Себа, С.В. Мерзлов К.: – ТОВ ЦП Компринт. 2018. 200 c.
 
Сучасні біотехнологічні підходи стимуляції росту та збереженості поросят-сисунів у постнатальний період: Монографія/ К. В. Захарченко, М. В. Себа, М. О. Хоменко . К.: - ТОВ ̎ ЦП ̎ Компринт̎,2022. – 119 с.
 
 
 
Себа М.В.
Хоменко М.О.
ТВБ,
204 ТВППТ,
1 курс
Біотехнологія статевих клітин
 
Рубан С.Ю., Даншин В.О., Мітіогло Л.В. та інші Генетичні ресурси у тваринництві. К.: ТОВ «ЦП.: . «КОМПРИНТ», 2022. – 611 с.(https://drive.google.com/drive/folders/1gvGa-fA6b6-Adr9wNq4C8ydqj8_Qijx3)
 
 
https://nubip.edu.ua/sites
/default/files/u248/silabus_
grt_2023_mag.20.06.23.pdf
 
 
 
 
Генетичні ресурси тваринництва
Ровчак А.Я., Рубан С.Ю., Борщ О.О. та інші Молочне скотарство (особливості ведення в сучасних умовах). К.: ТОВ «ЦП. «КОМПРИНТ», 2022. – 366 с.
 
 
 
 
 
 
Глобальні стандарти даних для скотарства (ICAR)
 
 
 
 
 
 
 
Маркер асоційована селекція у тваринництві (MAS)
 
 
 
 
 
 
 
Організація племінної справи у тваринництві
 

 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін ОС «Доктор філософії»
Навчально –методичне забезпечення дисциплін
 
Відповідальний викладач
 
Спеціальність
Назва дисципліни
 
 
Підручники
Посібники
Монографії
Електронні навчальні курси
Силабус
Робоча програма
Рубан С.Ю., Даншин В.О., Мітіогло Л.В. та інші Генетичні ресурси у тваринництві. К.: ТОВ «ЦП.: . «КОМПРИНТ», 2022. – 611 с. https://drive.google.com/drive/folders/1gvGa-fA6b6-Adr9wNq4C8ydqj8_Qijx3
 
https://elearn.nubip.edu.ua
/course/view.php?id=4949
https://nubip.edu.ua/sites/default
/files/u248/
organizaciya_selekciynogo_procesu_u_
tvarinnictvi_0.pdf
https://nubip.edu.ua/
sites/default/files/u248/organizaciya
_selekciynogo_procesu_u_tvarinnictvi_1.pdf
 
Рубан С.Ю.
ТВБ,
204 ТВППТ,
 
Організація селекційного процесу у тваринництві (за видами тварин)
Біотехнологія відтворення у тваринництві. Навчальний посібник. М. В. Себа, М. О. Хоменко, А. М. Угнівенко, І. П. Чумаченко, С. Ю. Демчук. К.: - ТОВ ЦП Компринт , 2018. 202 c.
 
Вирішення проблем з відтворення сільськогосподарських тварин із застосуванням біотехнологічних методів: Монографія /, М. В. Себа М. О. Хоменко, І.І. Головецький, О. С. Пилипчук, В.В. Бондаренко. К.: - ТОВ ЦП Компринт , 2021. – с. 197
 
Наукове обґрунтування сучасних біотехнологічних підходів відтворення великої рогатої худоби. М. О. Хоменко, М.В. Себа, С.В. Мерзлов К.: – ТОВ ЦП Компринт. 2018. 200 c.
https://drive.google.com/file/d/10Dy2Heudn7q-GAJWIMPP2TMy7POQiXWH/view
 
https://elearn.nubip.edu.ua
/course/view.php?id=3712
https://nubip.edu.ua/sites/default/files
/u248
/biotehnologichni_metodi_v_tvarinnictvi_0.pdf
 
https://nubip.edu.ua/sites
default/
files/u248/biotehnologichni_metodi_u_
tvarinnictvi.pdf
 
Себа М.В.
ТВБ,
204 ТВППТ,
 
Біотехнологічні методи у тваринництві (за видами тварин)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook