Звітування директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК про діяльність за 2023 рік

16 грудня 2023 року
  15 грудня в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК відбулося засідання вченої ради та збори трудового колективу.
  Із річним звітом «Про діяльність Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК за 2023 рік та основні завдання на 2024 рік» перед колективом виступила директор Валентина Корнієнко.
  У своїй доповіді Валентина Іванівна наголосила, що система управління якістю Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК побудована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 і підтверджена Атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України. У підпорядкуванні Міністерства освіти і науки – це єдина лабораторія в Україні, яка має міжнародну акредитацію.
  Досвід, здобутий багаторічною наполегливою працею дає лабораторії можливість запропонувати виробникам індивідуальні комплексні рішення лабораторного супроводу виробництва якісної і безпечної продукції від вхідного контролю до контролю готового продукту (понад 1000 видів досліджень згідно національних та міжнародних стандартів).
  Звітуючи про наукову роботу Валентина Корнієнко зазначила, що у поточному році вченими лабораторії прийнято участь у 15-ти українських та міжнародних конференціях. Зокрема, науковці УЛЯБП АПК взяли участь у конференції до 125-річчя НУБіП України, опубліковано 12 тез доповідей. 6 квітня проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стратегія і тактика проблем здоров’я фітоценозів». 2 жовтня проведено науково-практичну конференцію «Актуальні питання сьогодення та післявоєнного відновлення сільського господарства й екології: експертно-аналітичні складові формування продовольчої стратегії України» з нагоди 20-річчя УЛЯБП АПК НУБіП України, в якій взяли участь 225 учасників із 40 закладів вищої освіти, наукових установ, органів державної влади, правоохоронних структур та бізнесу.
  Успішно функціонує вчена рада та Експертна комісія з оцінки результатів випробувань пестицидів та агрохімікатів УЛЯБП АПК НУБіП України.
  Наукова діяльність вчених лабораторії тісно пов’язана із факультетами та кафедрами університету. Особливо це стосується освоєння методик аспірантами та магістрантами нашого університету, також інших закладів вищої освіти.
  У поточному році на базі лабораторії пройшли виробничу та навчальну практики, проведено виїзні практичні заняття, семінари, гуртки, екскурсії для 16 груп студентів ветеринарного факультету 3-х груп студентів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, 2-х груп студентів агробіологічного факультету та інших.
  Проведено заняття для слухачів факультету підвищення кваліфікації НУБіП України. Приймаємо безпосередню участь у процесі акредитації освітньо-наукових програм факультетів НУБіП України.
  Фахівці лабораторії приймають участь у виконанні міжнародних наукових проєктів.
  Для участі в конкурсі МОН від лабораторії подано 2 наукові проєкти.
  Окреслюючи план діяльності на наступний рік Валентина Іванівна зазначила, що враховуючи сучасні виклики умов військового періоду та поствоєнного відновлення економіки України, основним вектором діяльності УЛЯБП АПК на найближчу перспективу є максимальна інтеграція у моніторингові програми оборонно-безпекового сектору держави.
  З метою підвищення ефективності комерціалізації науково-аналітичного потенціалу лабораторії, здійснюється підготовка до аудиту з оцінки відповідності принципам GLP (Належна лабораторна практика) та GEP (Належна експериментальна практика) за основним бюджетоутворюючим напрямком – випробувань пестицидів та агрохімікатів для цілей державної реєстрації.
  Завданням на наступний рік є виконання міжнародних наукових проєктів, за рахунок яких вдасться оновити базу високотехнологічного лабораторного обладнання. Експертне забезпечення процесів розслідувань воєнних, екологічних та економічних злочинів у сфері національної безпеки України. Співпраця з мультинаціональними компаніями в рамках виконання передреєстраційних випробувань пестицидів та агрохімікатів. Планується розширення сфери акредитації за новими методиками на виявлення забруднюючих речовин в об’єктах довкілля та компонентах харчового ланцюга. Розвиток науково-інтеграційних процесів із міжнародними національними науково-дослідними установами у напрямку вивчення геохімічних, кліматологічних та водних проблем управління міграцією ксенобіотиків у біосфері, враховуючи мілітаризовані процеси війни, які відбуваються в Україні.
  В обговоренні виступили: заступник директора Оксана Самкова, начальник науково-організаційного відділу впровадження систем управління, стандартизації та метрології Тетяна Колесникова та завідувач науково-дослідного відділу мікробіологічних досліджень Юрій Вішован.
  Проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк зауважив, що в цей важкий рік, коли іде війна, колектив не тільки вистояв, але під керівництвом Валентини Іванівни зароблено значні кошти на спеціальний фонд лабораторії. Висловив щиру подяку науковцям і співробітникам лабоаторії від ректорату. Наголосив, що УЛЯБП АПК зможе існувати тільки за рахунок самоокупності.
  НУБіП України всіляко підтримує лабораторію, надає доступ для участі співробітників лабораторії у міжнародних грантах. У майбутньому планується утеплити корпуси лабораторії.
  Водночас, керівництво університету ставить завдання перед директором і колективом лабораторії приймати участь у міжнародних грантах, подавати більшу кількість проєктів на конкурс МОН України, оновити матеріально-технічну базу високотехнологічного лабораторного обладнання.
  Звіт директора «Про діяльність Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК за 2023 рік та основні завдання на 2024 рік» схвалили одноголосно відкритим голосуванням.
  Річні звіти про діяльність за поточний рік представили керівники підрозділів (Світлана Мідик, Наталія Дудченко, Михайло Вороний, Юрій Вішован, Світлана Хижняк та Наталія Проценко). Було розглянуто проблеми, перспективи та пропозиції щодо оптимізації подальшої діяльності цих підрозділів.
 
  На засіданні також було проведено аналізування діяльності з боку керівництва.

  Вадим Кондратюк побажав колективу лабораторії та її керівнику міцного здоров’я, мирного неба, комфортних умов праці. Зазначив, що окупантів буде знищено, а Україна обов’язково переможе!

 
Світлана Мідик,
секретар вченої ради УЛЯБП АПК НУБіП України 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook