Офіційні документи

СТАТУТ   УНІВЕРСИТЕТУ

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА НУБіП  УКРАЇНИ - 2022       
Номенклатура справ НУБіП_2022

РІЧНИЙ ЗВІТ НУБіП УКРАЇНИ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗА 2019 р. 

РІЧНИЙ ЗВІТ НУБіП УКРАЇНИ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 24.04.2019 р. 

РІЧНИЙ ЗВІТ НУБіП УКРАЇНИ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

 

Перелік платних послуг та Порядок їх надання

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам університету

Положення про преміювання працівників університету

Положення про оплату праці співробітників університету

Положення про управління планово-фінансовою діяльністю та внутрішній контроль системи менеджменту якості НУБіП України

Положення про звання «Почесний працівник кафедри НУБіП України»

Положення про документальне супроводження робіт з упровадження, спільної науково-виробничої діяльності та надання  навчальних, науково-консультаційних, інформаційних послуг і внутрішньоуніверситетські розрахунки між  структурними підрозділами НУБіП України

Положення про інформаційне наповнення офіційного сайту НУБіП України https://nubip.edu.ua (Наказ)

 

Положення про організацію освітнього процесу в університеті (26.04.2023 р.)

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НУБіП України_2023

Положення про вчену раду НУБіП України_2023

Положення про вчені ради факультетів в університеті_2020

Положення про вчені ради ННІ в університеті_2020 Наказ

Положення про факультети та ННІ_2020 Наказ
Положення про факультет ветеринарної медицини. Наказ № 766 від 01.07.2024 р.

Положення про ради роботодавців в НУБіП України

Положення про наглядову раду-2020

Положення про почесні звання в університеті

Наказ "Про ведення в дію Положень про присвоєння почесних звань університету" (28.05.2021 р.)

Положення про присвоєння почесного звання "Заслужений науковий працівник НУБіП України"

Положення про присвоєння почесного звання "Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник НУБіП України"

Положення про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник НУБіП України"

Положення про присвоєння почесного звання "Заслужений професор НУБіП України"

Порядок розгляду атестацiйних матерiалiв здобувачiв вчених звань професора, доцента і старшого дослідника в НУБіП України зі змiнами і доповненнями_01.07.2024 р.

     


  

Положення про екзаменаційні комісії в університеті 24.11.2021 р.

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України (27.03.2024 р.)

Положення про екзамени і заліки в університеті - 22.12.2023 р.

Положення про електронне оцінювання залишкових знань студентів НУБіП України

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України - 2022 р.

Положення про навчання іноземних громадян (20.11.2020 р.)

Рейтинг студента НУБіП України

Положення про СО НУБіП України


  

Положення про порядок поселення (переселення, виселення) молодих спеціалістів, працівників університету та сторонніх осіб, які співпрацюють з підрозділами університету, в гуртожитки студентського містечка НУБіП України  Наказ

Положення про порядок поселення (переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) університету в гуртожитки студентського містечка НУБіП України   Наказ

Положення про студентський гуртожиток (20.05.2019)

Положення про організацію відпочинку в спортивно-оздоровчому таборі «Академічний»

  

 

Правила внутрішнього розпорядку

Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників у зв’язку зі змінами у КЗпП

Порядок оформлення відряджень і направлень працівників, студентів, аспірантів і докторантів НУБіП України для участі у заходах, що проводяться на території України та за кордоном

Порядок надання премії аспірантам та студентам

Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації у НУБіП України 

Колективний договір НУБіП України на 2014-2016 рр.

Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора інституту, керівника відокремленого підрозділу університету (2020 р.)

Наказ про створення освітньо-наукового центру "Здоров'я рослин" (21.10.2021 р.)

Порядок забезпечення молоком працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці (14.12.2023 р.)

 

 

 

Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік (форма №5-дс)

Баланс на 01.01.2024 р.(форма №1-дс)

Звіт про власний капітал за 2023 рік.(форма №4-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік (форма №3-дс)

Звіт про фінансові результати за 2023 рік (форма №2-дс)

Зведений штатний з 01.01.23_КПКВК 2201160

Зведений штатний з 01.01.23_КПКВК 2201250

Звіт про власний капітал. Форма №4-дс

Звіт про фінансові результати. Форма №2-дс

Баланс. Форма №1-дс (на 1.01.2023 р.)

Примітки до річної фінансової звітності. Форма № 5-дс

Рух грошей коштів. Форма №3-дс

Кошторис на 2023 р стипендія 2201190

Кошторис на 2023 р. 2201250

Кошторис на 2023 р. наука

Кошторис на 2023 р. освіта 2201160

 

 

 

 

Кошториси та зміни до них попередніх років

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook