Офіційні документи

Статут університету

 

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам університету

Положення про преміювання працівників університету

Положення про оплату праці співробітників університету

Положення про організацію освітнього процесу в університеті 

Положення про вчені ради факультетів і ННІ в університеті 

Положення про ради роботодавців в НУБіП України 

Положення про почесні звання в університеті

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам 

Наказ №335 від 14.04.2017 р. Про введення в дію Порядку розгляду атестаційних справ

 

Порядок розгляду атестаційних справ_2017 р.

 

Додатки          

  

Положення про екзаменаційні комісії в університеті

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України

Положення про екзамени і заліки в університеті          (Додатки)

Положення про електронне оцінювання залишкових знань студентів НУБіП України

Положення про підготовку мігістрів у НУБіП України

  

Положення про порядок поселення (переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) університету в гуртожитки студентського містечка НУБіП України на 2015-2016 навчальний рік 

  

 

Правила внутрішнього розпорядку

Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників у зв’язку зі змінами у КЗпП 

Порядок оформлення відряджень і направлень працівників, студентів, аспірантів і докторантів НУБіП України для участі у заходах, що проводяться на території України та за кордоном

Колективний договір НУБіП України на 2014-2016 рр.

 

 

Тимчасовий річний план закупівель на 2018 рік 

Кошторис на 2018 рік 2201160_освіта  

Кошторис на 2018 рік по КПКВ 2201040

Кошторис на 2018 рік 2201190_стипендія 

Кошторис на 2018 рік 2201250_післядипломна освіта

Річний план закупівель на 2017 рік 

 I Додаток до річного плану закупівлі на 2017 рік

 II Додаток до річного плану закупівлі на 2017 рік

 III Додаток до річного плану закупівлі на 2017 рік 

 Зміни до кошторису на 2017 рік 

Річний план закупівлі за 19 грудня 2017 року 

Річний план закупівлі за 12 грудня 2017 року
Кошторис НУБіП України на 2017 рік

Кошторис стипендія на 2017 рік

Кошторис по освіті на 2017 рік

Кошторис_Післядипломна освіта на 2017 рік 

Зміни до кошторису на 2017 рік

Штатний розпис на 2017 рік НУБіП України

Штатний розпис КПКВ на 2017 рік НУБіП України

 

Кошторис на 2016 рік

Кошторис по освіті на 2016 рік

Кошторис_Післядипломна освіта на 2016 рік 

Зміни до кошторису_Післядипломна освіта на 2016 рік

Зміни до кошторису по освіті на 2016 рік

Зміни до кошторису за КПКВК 2201160

Зміни до кошторису за КПКВК 2201250

Кошторис за КПКВК 2201700

Штатний розпис на 2016 рік НУБіП України по освіті

Штатний розпис на 2016 рік. Післядипломна освіта

Штатний розпис на 2016 рік. Наукові дослідження і розробки

Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються в НУБіП України

Плани закупівель на 2016 рік

Річний план закупівель на 08.07.2016 рік

Річний план закупівель на 29.06.2016 рік

Річний план закупівель на 06.06.2016 рік

 

Положення про документальне супроводження робіт з упровадження, спільної науково-виробничої діяльності та надання  навчальних, науково-консультаційних, інформаційних послуг і внутрішньоуніверситетські розрахунки між  структурними підрозділами НУБіП України

 

Довiдка змiн до кошторису на 2016р. по спец.фонду по_КПКВ_2201040

Довiдка змiн до плану використання бюджетних коштiв на 2016р. КПКВ_2201040

Кошторис на 2016р. по_КПКВ_2201380

Штатний розпис на 01.05.2016р. по_КПКВ_2201040

План асигнувань загального фонду бюджету на 2016р. по_КПКВ_2201380

План використання бюджетних коштiв на 2016р. по_КПКВ_2201380

Помiсячний план використання бюджетних коштiв на 2016р. по_КПКВ_2201380


Фінансовий звіт про діяльність Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2014 рік

Штатний розпис на 2015 рік

Штатний розпис по науці на 2015 рік

Кошторис по науці на 2015 рік

Зміни до кошторису 08.06.15 р.

Зміни до кошторису 17.08.15 р.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)