Офіційні документи

СТАТУТ   УНІВЕРСИТЕТУ

 

РІЧНИЙ ЗВІТ НУБіП УКРАЇНИ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗА 2019 р. 

РІЧНИЙ ЗВІТ НУБіП УКРАЇНИ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 24.04.2019 р.

 

РІЧНИЙ ЗВІТ НУБіП УКРАЇНИ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

 

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам університету

Положення про преміювання працівників університету

Положення про оплату праці співробітників університету

Положення про документальне супроводження робіт з упровадження, спільної науково-виробничої діяльності та надання  навчальних, науково-консультаційних, інформаційних послуг і внутрішньоуніверситетські розрахунки між  структурними підрозділами НУБіП України

 

Положення про організацію освітнього процесу в університеті 

Положення про вчені ради факультетів і ННІ в університеті 

Положення про ради роботодавців в НУБіП України

Положення про наглядову раду-2020

Положення про почесні звання в університеті

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Наказ вiд 12.07.2018 року "Про введення в дію Порядку розгляду атестацiйних матеріалів здобувачів в НУБіП України зі змiнами і доповненнями"

Порядок розгляду атестацiйних матерiалiв здобувачiв вчених звань професора, доцента і старшого дослідника в НУБіП України зі змiнами і доповненнями_2018 р.

     Додатки   


  

Положення про екзаменаційні комісії в університеті

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України (26.02.2020 р.)

Положення про екзамени і заліки в університеті - 27.12.2019 р.

Положення про електронне оцінювання залишкових знань студентів НУБіП України

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України

Правила призначення академічних стипендій у НУБіП України

Рейтинг студента НУБіП України

Положення про СО НУБіП України


  

Положення про порядок поселення (переселення, виселення) молодих спеціалістів, працівників університету та сторонніх осіб, які співпрацюють з підрозділами університету, в гуртожитки студентського містечка НУБіП України  Наказ

Положення про порядок поселення (переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) університету в гуртожитки студентського містечка НУБіП України   Наказ

Положення про студентський гуртожиток (20.05.2019)

Положення про організацію відпочинку в спортивно-оздоровчому таборі «Академічний»

  

 

Правила внутрішнього розпорядку

Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників у зв’язку зі змінами у КЗпП

Порядок оформлення відряджень і направлень працівників, студентів, аспірантів і докторантів НУБіП України для участі у заходах, що проводяться на території України та за кордоном

Порядок надання премії аспірантам та студентам

Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації у НУБіП України 

Колективний договір НУБіП України на 2014-2016 рр.

Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора інституту, керівника відокремленого підрозділу університету (2020 р.) 

 

FINB0007 Форма №1-дс Баланс 59187

FINR0007 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати 591876
FING0007 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів 592345
FINV0007 Форма №4-дс Звіт про власний капітал 591877
FINP0007 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності 591878

 

Штатний розпис 2020_Освіта

Штатний розпис 2020_ННІ неперервної освіти і туризму
Кошторис 2020 р. ННІ неперервної освіти і туризму

Кошторис 2020 р. освіта

Кошторис 2020 р. стипендія

Штатний розпис на 01.01.2019 рiк Наука

Кошторис на 2019 рiк Наука

Штатний розпис на 2019 рiк ННI ПО 

Штатний розпис на 2019 рiк Освiта

Зміни до кошторису 2201160 освіта 2019 рік

Зміни до кошторису 2201250 підвищення кваліфікації 2019 рік

Кошторис 2201160 освіта 2019 рік

Кошторис 2201190 стипендія 2019 рік 

Кошторис 2201250 підвищення кваліфікації 2019 рік

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду за 2018 р.

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги за 2018 р.

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень за 2018 р. 

Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiаліального фонду за 2018 р.

FINB0005_Форма_№1-дс_Баланс на 1.01.2019 р. 

Зміни до кошторису 2201160 освіта 2018 рік

Зміни до кошторису 2201190 стипендія 2018 рік 

Зміни до кошторису 2201250 підвищення кваліфікації 2018 рік

FINR0005_Форма №2-дс Звiт про фiнансовi результати за 2018 р. 

Річний план закупівель на 2018 рік 

Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік

Тимчасовий річний план закупівель на 2018 рік 

Кошторис на 2018 рік 2201160_освіта  

Кошторис на 2018 рік по КПКВ 2201040

Кошторис на 2018 рік 2201190_стипендія 

Кошторис на 2018 рік 2201250_післядипломна освіта

Штатний розпис_ННІ ПО на 2018 рік

Штатний розпис_Освіта на 2018 рік 

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень 

FINR0002_Форма №2-дс Звiт про фiнансовi результати 

FINB0002_Форма №1-дс Баланс

Річний план закупівель на 2017 рік 

 I Додаток до річного плану закупівлі на 2017 рік

 II Додаток до річного плану закупівлі на 2017 рік

 III Додаток до річного плану закупівлі на 2017 рік 

 Зміни до кошторису на 2017 рік 

Річний план закупівлі за 19 грудня 2017 року 

Річний план закупівлі за 12 грудня 2017 року
Кошторис НУБіП України на 2017 рік

Кошторис стипендія на 2017 рік

Кошторис по освіті на 2017 рік

Кошторис_Післядипломна освіта на 2017 рік 

Зміни до кошторису на 2017 рік

Штатний розпис на 2017 рік НУБіП України

Штатний розпис КПКВ на 2017 рік НУБіП України

 

Кошторис на 2016 рік

Кошторис по освіті на 2016 рік

Кошторис_Післядипломна освіта на 2016 рік 

Зміни до кошторису_Післядипломна освіта на 2016 рік

Зміни до кошторису по освіті на 2016 рік

Зміни до кошторису за КПКВК 2201160

Зміни до кошторису за КПКВК 2201250

Кошторис за КПКВК 2201700

Штатний розпис на 2016 рік НУБіП України по освіті

Штатний розпис на 2016 рік. Післядипломна освіта

Штатний розпис на 2016 рік. Наукові дослідження і розробки

Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються в НУБіП України

Плани закупівель на 2016 рік

Річний план закупівель на 08.07.2016 рік

Річний план закупівель на 29.06.2016 рік

Річний план закупівель на 06.06.2016 рік  

Довiдка змiн до кошторису на 2016р. по спец.фонду по_КПКВ_2201040

Довiдка змiн до плану використання бюджетних коштiв на 2016р. КПКВ_2201040

Кошторис на 2016р. по_КПКВ_2201380

Штатний розпис на 01.05.2016р. по_КПКВ_2201040

План асигнувань загального фонду бюджету на 2016р. по_КПКВ_2201380

План використання бюджетних коштiв на 2016р. по_КПКВ_2201380

Помiсячний план використання бюджетних коштiв на 2016р. по_КПКВ_2201380


Фінансовий звіт про діяльність Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2014 рік

Штатний розпис на 2015 рік

Штатний розпис по науці на 2015 рік

Кошторис по науці на 2015 рік

Зміни до кошторису 08.06.15 р.

Зміни до кошторису 17.08.15 р.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook