Вчена Рада

 

Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету утворюється вчена рада ([email protected]), яка вирішує наступні питання:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

- розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

- ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директорів ННІ, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, директора бібліотеки, керівників відокремлених підрозділів (інститутів, коледжів);

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- присвоює в установленому порядку почесні звання Університету (шляхом відкритого голосування): «Почесний доктор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науковий працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету;

- розглядає питання щодо поліпшення статутних видів діяльності Університету, раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів та землі;

- розглядає та затверджує стратегію розвитку Університету та його структурних підрозділів, у тому числі і відокремлених;

- затверджує плани проведення наукових досліджень та наукові доповіді;

- утворює комісії з вивчення і підготовки окремих питань для розгляду на засіданні вченої ради Університету;

- приймає рішення щодо передачі основних засобів вартістю понад
100 тис. грн. з окремих балансів відокремлених підрозділів на баланс Університету та з балансу Університету на баланс відокремлених підрозділів;

- приймає рішення щодо закріплення за відокремленими структурними підрозділами земельних ділянок для провадження діяльності, пов’язаної із сільськогосподарським виробництвом та його господарським обслуговуванням;

- затверджує положення про факультети та інститути;

- затверджує положення про робочі та дорадчі органи (ректорат, приймальна комісія тощо);

- визначає рейтинг претендентів на вакантну посаду ректора шляхом голосування і подає пропозиції наглядовій раді;

- розглядає пропозиції ректора про призначення на посаду проректорів, головного бухгалтера, ученого секретаря та інших керівників структурних підрозділів Університету,  відповідно до Статуту Університету;

- бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці;

- розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, іменних стипендій, участі у конкурсах тощо;

- приймає рішення щодо кандидатур для відзначення державними та урядовими нагородами;

- надає разовий дозвіл науково-педагогічним працівникам на керівництво дисертаційними роботами аспірантів, заслуховує та затверджує звіти докторантів, надає творчі відпустки; рекомендує науково-педагогічних працівників в докторантуру, затверджує теми докторських дисертацій та призначає (змінює) консультантів робіт;

- рекомендує до друку підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових праць тощо;

- затверджує пропозиції вчених рад ННІ/факультетів та розглядає звернення юридичних та фізичних осіб щодо надання згоди на передачу (вилучення тощо) земельних ділянок, які знаходяться у постійному користуванні Університету, юридичних осіб, що входять до його складу (перебувають в управлінні);

- розглядає і затверджує символіку Університету;

- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook