Згурської Оксани Михайлівни на здобуття наукового ступеня к.е.н. на тему: "Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств".

9 December 2014, 12:00
Корпус № 1, кімната 97

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.004.01 відбудеться прилюдний захист дисертації:

  Згурської Оксани Михайлівни на здобуття наукового ступеня к.е.н. на тему: "Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств".

Науковий керівник - К.е.н. Чеботар С.І.

Офіційні опоненти:

Д.е.н. Легеза Д.Г.

К.е.н. Євсєєва І.В.

To Applicants (синій)Regional Educational Institutions (синій)Press-centre