Аспірантам: процедура формування індивідуальної освітньої траєкторії за ОНП Хімія

1 січня 2020 року

 Індивідуальна освітня траєкторія 

формується за таким алгоритмом:

1. Положенням «Про порядок реалізації аспірантами НУБІП України права на вільний вибір навчальних дисциплін»

2. Аспірант обрає 10 кредитів EKTC (2 навчальні дисципліни) за власними уподобаннями, які будуть вивчати у 2 семестрі 1 року навчання.

Ø  Крок 1. Ознайомитися із переліком вибіркових дисциплін на сайті університету (Відділ аспірантури – Організація освітнього процесу – Каталог вибіркових дисциплін (https://nubip.edu.ua/node/90928/15), а також на навчально-інформаційному порталі НУБіП України (https://elearn.nubip.edu.ua/?redirect=0 ) «Робочі програми і силабуси навчальних дисциплін» на сторінці агробіологічного факультету у розділі: Аспірантура – ОНП «Хімія» (https://nubip.edu.ua/node/86127) або на сторінці кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води: Докторантура і аспірантура – Організація навчання (https://nubip.edu.ua/node/81748/13 ).  

Ø  Крок 2. Здійснити вибір дисциплін із пропонованого переліку і до 20 листопада повідомити гаранта і декана про свій вибір шляхом занесення інформації у наступну форму (додаток). До 1 грудня формують групи аспірантів для вивчення вибіркових дисциплін і на сайті факультету розміщується розклад занять для аспірантів (https://nubip.edu.ua/node/4179/20 ).

Аспірант може вибирати дисципліни із переліку вибіркових дисциплін ОС Бакалавр та ОС Магістр  (https://nubip.edu.ua/node/67362 ). 

Додаток:  

Заява на вивчення вибіркових дисциплін

 


Силабуси навчальних дисциплін_2022

Загальна, неорганічна і аналітична хімія : сучасний стан і проблемні питання

Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

Педагогічна (асистентська) практика

Екологічна безпека

Спецпрактикум з аналітичних досліджень біогеохімічних обєктів навколишнього середовища

Спецпрактикум з аналітичних досліджень хімічних обєктів

Оцінка якості води для зрошення, напування тварин, риборозведення та переробної і харчової промисловості

Патентознавство та винахідництво

Біоконверсія відходів агровиробництва

Агрохімікати у навколишньому середовищі

The biogeochemical cycles of metal-micronutrients

Ініціативні тематики для орієнтування вибору теми дисертаційного дослідження PhD

Тема НДР: «Моніторингу якості води різного господарського використання і утилізація осадів забруднених водних об’єктів». Науковий керівник – професор Копілевич В.А. Строки виконання – 01.2021-12.2025.

Тема НДР: «Оцінка токсичності наночасток металів методами біотестування». Науковий керівник – доцент Кравченко О.О. Строки виконання – 01.2021 р.-12.2023 р.

Тема НДР: «Вирощування монокристалів складних фосфатних сполук з цінними електрофізичними властивостями». Науковий керівник  –  доцент Лаврик Р. В. Строки виконання – 01.2021-12.2023 р.

Тема НДР: «Використання фторидів лужних металів для синтезу складних фосфатних сполук». Науковий керівник –  доцент Лаврик Р. В. Строки виконання –  01.2021 р.-12.2023 р.

Тема НДР: «Визначення кобальту у природних водах удосконаленим методом інверсійної хронопотенціометрії» Науковий керівник – доцент Галімова В.М. Строки виконання – 01.2021 р. -12.2023 р.

Тема НДР: «Розробка програми екологічного моніторингу підземних вод для тваринницьких комплексів» Науковий керівник – професор Максін В. І. Строки виконання – 01.2021 р.-12.2023 р.

Тема НДР: «Фізико-хімічні властивості і деякі аспекти застосування карбоксилатів (на основі харчових кислот)». Науковий керівник – професор  Максін В.І. Строки виконання – 01.2021 р.-12.2023 р.

Тема НДР: Фізико-хімічні властивості та способи одержання сульфаматів Ванадію, Мангану, Титану, Хрому. Науковий керівник: Максін Віктор Іванович, д.х.н., професор. Строки виконання – 02.2020 р. – 12.2022 р.

Тема НДР: «Фізико-хімічні методи аналізу природних об’єктів та засобів хімізаціїї сільського господарства. Науковий керівник – професор Ковшун Л.О. Строки виконання – 01.2021 – 12. 2023.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook