Агрономічно-ознайомча практика 1 курс с.т.

29 червня 2023, 20:27
Структура  і зміст програми агрономічно-ознайомчої практики з дисципліни «Селекція і насінництво польових культур», яка проводиться дистанційно 
1. Програма навчальної  практики
 
 

№ п/п

Тема практичних занять

Кількість годин

1

Селекція як наука і галузь сільськогосподарського виробництва

5

2

Селекційна мережа України

5

3

Насінництво як галузь сільськогосподарського виробництва

5

 
2. Практичні завдання з програми практики, які виконуються дистанційно (Модуль 1)
п/п
Завдання, які потрібно виконати дистанційно
Методичні рекомендації до виконання
Посилання на відеоматеріал
1
1.1. Ознайомитись із:
- поняттям «селекція» , завданнями, які вона вирішує та методами, які використовує;
- поняттям «сорт» та «гібрид» як засоби с.-г. виробництва.
- поняття «гібридизація», «гетерозис» та «гетерозисний гібрид»
1.1. На основі інформації з відео файлів коротко дати визначення наступним термінам: селекція, сорт, гібрид, гібридизація, гетерозис та гетерозисний гібрид.
 
1.2. Сформувати основні завдання та методи селекції
 
Англійською
1.2. Ознайомитися з основними досягненнями селекції в Україні і світі
1.3. Знайти та зберегти собі на телефон (планшет та ін.) Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні за 2022р. (далі – реєстр сортів).
 
1.4. Ознайомитися з структурою реєстру сортів та культурами, які наявні в ньому
 
1.5. Виписати в звіт з реєстру сортів по 5 сортів 2-х культур
 
1.6. Виписати в звіт по 5 гібридів 2-х культур (Примітка– в реєстрі сортів в графі «Метод створення» у гібридів вказано позначення F1)
 
1.7. Знайти в інтернеті характеристику 2 виписаних сортів або 2 гібридів однієї культури, та порівняти їх між собою
2
Ознайомитись із поняттями «оригінатор сорту», «автор сорту» та установами, які займаються селекцією рослин в Україні
2.1. На основі інформації з відео файлів знайомитися з установами, які займаються селекцією в Україні.
 
2.2. До обраних сортів та гібридів з практичного завдання 1.5 і 1.6 вказати установи - оригінатора сортів (Примітка – в реєстрі сортів у графі «Власник» вказана цифра, а на останніх сторінках реєстру є її розшифрування з вказанням повної назви та юридичної адреси установи)
 
2.3. У реєстрі сортів ознайомитися з переліком установ, що займаються селекцією рослин в Україні
 
2.4. Виписати у звіт перелік усіх селекційних установ, які розміщені в області вашого місця проживання / народження та дати характеристику однієї з них (обов’язково вказати: місце розміщення, напрями роботи,  перелік культур, селекцією яких займаються, назви сортів створених в установі та вказати селекціонерів, які створюють сорти в установі)
3
Ознайомитися із поняттям «насінництво», завданнями, які вирішує в сільському господарстві, технологією вирощування насіннєвого матеріалу та установами, які мають право займатися насінництвом
3.1. На основі інформації з відео файлів коротко дати визначення терміну «насінництво»
 
3.2. Сформувати основні завдання насінництва
 
3.3. Ознайомитися та записати класифікацію насіння України та розсадники в яких його отримують
 
3.4. На основі відеофайлів коротко описати технологією вирощування насіннєвого матеріалу від посіву до пакування та сертифікації
3.5. Знайти та зберегти собі на телефон (планшет та ін.) Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва
 за 2021 р. (далі – реєстр).
 
3.6. Ознайомитися з структурою реєстру та переліком господарств, які мають право займатися насінництвом в Україні
 
3.7. Виписати в звіт з реєстру перелік усіх установ, які розміщені в районі вашого місця проживання / народження
 
3.8. Виписати в звіт з реєстру характеристику 1 установи з пункту 4.5. а саме перелік культур та сортів насінництвом яких займається, категорії та об’єми реалізації насіннєвого матеріалу.
 
3. Критерії оцінки навчальної практики
Оцінювання студентів відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 26.04.2023 р. протокол № 10 
Оцінка національна
Визначення оцінки ЄКТС
Рейтинг здобувача, бали
Відмінно
Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
90–100
Добре
В загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
74–89
Задовільно
Непогано, але зі значною кількістю недоліків
60-73
Незадовільно
Потрібно працювати перед тим як отримати залік
0–59
 
4. Звітність студента за виконання дистанційних завдань практики 
     Звіт виконується у довільній формі на базі отриманих завдань. Об’єм звіту до 10 стор. друкованого тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – TimesNewRoman, абзац – 1,00 см.
За додатковою (незрозумілою) інформацією можна писати у Viber-групу 
Зразок оформлення звіту
Звіт необхідно підписати: Звіт_Прізвище_курс_група (Наприклад: Звіт_Іванов_1ст_2)
 

Номер групи

ПІБ викладача

Електронна адреса, на яку надсилаються виконанні завдання практики

Дати проведення практики

 

1

Дмитренко Юлія Михайлівна

[email protected]

29.06-01.07.2023

 
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook