Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм

Назва спеціальності

  Назва освітньої програми

 011 Освітні, педагогічні науки

 Педагогіка вищої школи

 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

 Англійська мова та друга іноземна мова

035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

 Німецька мова та друга іноземна мова

 051 Економіка

 Економіка підприємства

 051 Економіка

 Прикладна економіка

 051 Економіка

 Економічна кібернетика

 071 Облік і оподаткування

 Облік і аудит

 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 Фінанси і кредит

 073 Менеджмент

 Адміністративний менеджмент

 073 Менеджмент

 Менеджмент ЗЕД

 073 Менеджмент

 Менеджмент організацій і адміністрування

 073 Менеджмент

 Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

 073 Менеджмент

 Управління інноваційною діяльністю

 073 Менеджмент

 Управління навчальним закладом

 075 Маркетинг

 Маркетинг

076 Підприємництво Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 081 Право

 Право

 101 Екологія

 Екологічний контроль та аудит

 101 Екологія

 Екологія та охорона навколишнього середовища

 121 Інженерія програмного забезпечення

 Програмне забезпечення інформаційних систем

 122 Комп’ютерні науки

 Інформаційні управляючі системи та технології

 122 Комп’ютерні науки

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

 123 Компютерна інженерія

 Компютерні системи і мережі

 133 Галузеве машинобудування

 Машини та обладнання сільськогосподарського  виробництва

 133 Галузеве машинобудування

 Обладнання лісового комплексу

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 Якість, стандартизація та сертифікація

 162 Біотехнології та біоінженерія

 Екологічна біотехнологія та біоенергетика

 181 Харчові технології

 Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

 181 Харчові технології

 Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

 187 Деревообробні та меблеві технології

 Деревообробні та меблеві технології

 192 Будівництво та цивільна інженерія

 Будівництво та цивільна інженерія

 193 Геодезія та землеустрій

 Геодезія та землеустрій

 201 Агрономія

 Агрономія

 201 Агрономія

 Агрохімія і ґрунтознавство

 201 Агрономія

 Селекція і генетика сільськогосподарських культур

 202 Захист і карантин рослин

 Захист рослин

 202 Захист і карантин рослин

 Карантин рослин

 203 Садівництво та виноградарство

 Садівництво та виноградарство

 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 205 Лісове господарство

 Лісове господарство

 206 Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

 207 Водні біоресурси та аквакультура

 Водні біоресурси та аквакультура

 211 Ветеринарна медицина

 Ветеринарна медицина

 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 231 Соціальна робота

 Соціальна робота

274 Автомобільний транспорт

 Автомобільний транспорт

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій